PRINTBARE VERSIE


De orthodoxe reactie van Diederik Samsom van de PvdA

Datum 3 mei 2008

Onderwerp: magneetstroom

Geachte heer Harmans,

Dank voor uw email over magneetstroomconverters.

De zoektocht naar het winnen van energie uit magneten – zonder daarbij energie te hoeven toevoegen – is reeds enkele eeuwen oud en heeft vele vormen aangenomen: vrije energie, nulpuntsenergie. Tesla, de ontdekker van enkele aspecten van magnetische velden, geldt als de grondlegger, al is nooit echt duidelijk geworden of hij er zelf ook echt in geloofde: hij was vooral bezig met zeer efficiënte spoelen. Opvolgers deden dat zeker wel, maar nooit slaagde men erin het hypothetische principe ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. De motoren die erop lijken zijn weliswaar zeer efficiënt (lage stroomweerstand, lage wrijvingsweerstand), maar kunnen geen van allen de claim waarmaken dat er minder energie in hoeft, dan er uitkomt. De eerste hoofdwet van de thermodynamica – die dat principe vastlegt – is nog nooit gefalsificeerd.

Niettemin zijn op basis van dit principe wel aardige (maar kleine) efficiente motoren te bouwen. Om te draaien en vooral om werk te verzetten (zware objecten, als een auto voortbewegen) zal er echter gewoon energie aan moeten worden toegevoegd, zoals bij alle andere motoren.

Met vriendelijke groet,

Diederik Samsom


Mijn antwoord op deze orthodoxe reactie:

Datum 4 mei 2008

Onderwerp: magneetstroom

Geachte Diederik Samsom,

Hartelijk bedankt voor uw reactie.

De magneetstroomconverters in Hongarije zijn gecertificeerd en doen waarvan gezegd wordt dat ze doen, zelfs de Wereldbank stopt er geld in!

Helaas is uw antwoord het standaard antwoord van hen die enkel luisteren naar wat de orthodoxe wetenschap ze wijs maakt. De politiek zou voor de verandering nu eens niet in bevooroordeelde theorieën van wetenschappers moeten meegaan en zelf een onderzoek moeten doen in Hongarije. Ga er naartoe, zo ver ligt het niet van Nederland. Laat het vastgeroeste idee varen dat een apparaat niet meer stroom kan opwekken dan erin gestopt wordt. Tom Bearden en John Bedini hebben het werk van Tesla vervolgd en zij kunnen iedereen, elke politicus, elke wetenschapper, elke elektronicatechneut, iedereen, ervan overtuigen dat zij (simpele) motoren hebben die meer stroom opleveren dan erin gaat. Het heeft inderdaad allemaal te maken met de nulpuntenergie, maar helaas hebben gedreven sceptici en orthodoxe wetenschappers, die op voorhand pertinent weigeren om naar de techniek van Bearden en Bedini te kijken, deze pioniers en deze energie zeer ten onrechte zo bekritiseerd dat de meerderheid van de mensheid niet beter weet dan dat het oplichters zijn. Je zou dergelijk (on!)wetenschappelijk gedrag met recht een misdaad tegen de mensheid kunnen noemen.

Maar zoals Benjamin Adamah ook in het Frontier artikel schrijft, vergeet even de echte nulpuntenergie (die komt heus nog wel) en kijk naar wat men in Hongarije bouwt. Er zijn inmiddels een paar landen die dat wel hebben gedaan en dat zijn zeker niet de minste. Nogmaals, ga op onbevooroordeeld bezoek bij de ingenieurs in Hongarije en laat u voorlichten en een demonstratie voorschotelen, praat met uw politieke collega’s van de landen die een converter in Hongarije hebben besteld, stap over die drempel van ongeloof die slechts bewust is opgeworpen door mensen die liever niet zien dat energie goedkoper (en ook schoner) kan.

Hartelijke groeten,

Paul Harmans

Terug naar het hoofdartikel