PRINTBARE VERSIE


De zeer teleurstellende reactie van Greenpeace

Datum: 16 mei 2008

Onderwerp: Magneetstroomconverters

Geachte heer Harmans,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Vanwege de drukte van de afgelopen weken hebben wij hier helaas niet eerder op kunnen reageren. Hiervoor onze excuses.

We kunnen de schade van klimaatverandering aanzienlijk beperken, als we onze energie efficiënter gebruiken én snel op grote schaal overstappen op duurzame energiebronnen. Zon en wind leveren schone energie en raken nooit op. Goede alternatieven voor fossiele brandstoffen zijn ook schone biomassa, waterkracht-centrales en getijdenstroom.

Het laatste rapport van het International Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties bevestigt dat er al honderden betaalbare schone technologieën beschikbaar zijn. Technologieën die meehelpen om de schadelijke uitstoot van broeikasgas te verminderen. Wereldleiders en regeringen moeten dan ook meer doen om de nog bestaande barrières weg te nemen en zo het gebruik van duurzame energiebronnen te stimuleren.

De machine die wordt beschreven, de magneetstroomconverter, is in principe een perpetuum mobile, die meer energie zou produceren dan verbruikt wordt. Dergelijke 'over-unity' machines zijn in strijd met de wet van behoud van energie en natuurkundig gezien onmogelijk. Claims van werkende machines gebaseerd op dit principe zijn in het verleden altijd onhoudbaar gebleken. Vandaar dat Greenpeace zich in haar Energiecampagne richt op reeds bestaande en bewezen duurzame technologieën, zoals wind- en zonne-energie, en een efficiënter energiegebruik.

Meer hierover vindt u op http://www.calphysics.org/zpe.html

Ik hoop hiermee uw vraag voldoende beantwoord te hebben.

Met vriendelijke groet,

Hendrik de Lint
Informatie & Servicedesk
Stichting Greenpeace Nederland
info@greenpeace.nl


Mijn antwoord op deze teleurstellende reactie:

Ik heb op 19 mei (2008) onderstaande e-mail met daaronder een klein artikel aan Greenpeace verstuurd en daarna Hendrik de Lint gebeld en heb een uur met hem aan de telefoon gezeten. We hebben gesproken over de Hongaarse converters, Tom Bearden, John Bedini, Tesla, de nulpuntenergie, enz. en de opvattingen daarover van de wetenschap. Hendrik beloofde mij uiteindelijk nog eens te kijken naar de Hongaarse converters en te kijken wie hij bij Greenpeace kon benaderen om daar eventueel meer onderzoek naar te doen. Ik hoop dat er alsnog wat uitkomt.

Datum: 19 mei 2008

Onderwerp: Magneetstroomconverters

Geachte Hendrik de Lint,

Bedankt voor uw reactie.

Toch is er van alles mis met die reactie, het gaat er op lijken dat Greenpeace zwaar medeverantwoordelijk wordt voor de vernieling en vervuiling van natuur en milieu door bijvoorbeeld de bouw van nieuwe kolencentrales te steunen zonder te willen kijken naar echt nieuwe en schone alternatieven, en dan bedoel ik geen windmolens, spaarlampjes en dure zonnecollectoren. Dat weigeren doet men dan op basis van een in principe verouderde, maar zeer starre orthodoxe stelling over perpetuum en nulpuntenergie. Perpetuum kan niet, maar nulpuntenergie kan wel! En dergelijke technieken om die energie op te wekken doen de natuurwetten geen geweld aan als je kijkt naar de wijze waarop ze werken en waar ze de extra energie vandaan halen die uiteindelijk meer is dan erin gaat.

Die extra energie komt niet van de erin gestopte energie, want dat werkt niet, dat zou een perpetuum zijn en dat kan inderdaad niet. Die extra energie komt van buitenaf door de speciale constructie van magneten en spoelen die (net als bijvoorbeeld een zonnecollector energie uit straling van de zon haalt) energie uit de ruimte om ons heen opvangen en afgeven en daardoor is de afgifte meer dan wat erin gaat. Geen enkele natuurwet wordt op deze wijze geweld aangedaan. Alleen werkt het niet met een gewone elektromotor zoals de orthodoxe wetenschap er alleen maar voor wil gebruiken om hun orthodoxe mening te ondersteunen.

Ik heb hieronder een korte en eenvoudige uitleg gegeven over dit principe en ik heb als bijlage bijgevoegd het antwoord dat ik kreeg van de ingenieurs van de magneetstroomconverters in Hongarije op mijn vraag om referentie materiaal. Dat had ik binnen twee dagen binnen!

Daarin onder andere het volgende over enkele landen die al een dergelijke converter hebben besteld, maar er zijn er meer:
(a) China: 300 Megawatt;
(b) China: 1.5 MWe;
(c) South Africa: 1.5 MWe;
(d) Germany: 1.5 MWe;
(e) Various Asian Countries: over 700 MWe

Volgens mij is Greenpeace het aan de eigen doelstellingen verplicht hier veel beter naar te kijken, het zal toch niet zo zijn dat Greenpeace zelf, vanwege vooroordelen, meewerkt aan smerige vervuiling van een oude energieopwekking die alleen in stand wordt gehouden om een kleine elite miljarden te laten verdienen?

Hartelijke groeten,

Paul Harmans

HONGAARSE SUPERMAGNEETSTROOMCONVERTERS
de natuurwetten en de orthodoxe vooroordelen

Door: Paul Harmans

mei 2008

Om geen lange teksten te produceren heb ik onderstaand verhaal versimpeld weergegeven, maar er is natuurlijk veel en veel meer over te schrijven. Wat de technische aspecten betreft, die zijn natuurlijk ingewikkelder dan ik schematisch weergeef, maar het gaat nu even om het principe.

J.P. Morgan zet rond 1900 zijn geld en macht in om de wetenschap te beïnvloeden
Net zo goed als er in zonlicht of in wind energie zit die we niet kunnen zien, maar wel gebruiken, zit er in alle ruimte om ons heen ‘energie’ en die energie kunnen we aftappen als we daar de juiste apparatuur en inzichten voor gebruiken. Die energie wordt onder andere nulpuntenergie genoemd en Tesla was zich een eeuw geleden heel goed bewust van de onvoorstelbare capaciteiten daarvan. Het was schoon en bijna geheel gratis voor iedereen beschikbaar te maken. Toen Tesla zijn nieuwe energievorm verder wilde uitwerken, werd de geldstroom van zijn sponsors subiet stopgezet. JP. Morgan was zijn grootste geldschieter, maar zag in de nieuwe vorm van energieopwekking van Tesla een groot gevaar voor het verder opdrijven van zijn vermogen. J.P. Morgan wendde vervolgens zijn geld aan om diverse wetenschappers (o.a. Lorentz) te betalen (om te kopen is een betere omschrijving) om in de wetenschap de stelling te verbreiden dat dergelijke energie in strijd is met de bestaande natuurwetten. En dat valse verhaal vertellen de orthodoxe wetenschappers vandaag de dag nog steeds (niet met opzet, maar omdat zij inmiddels allemaal denken dat het de waarheid is). Natuurlijk wordt daarbij ook verteld dat Tesla helemaal niet zo ver was met zijn nieuwe energievorm en dat Morgan niemand heeft aangezet tot het vervalsen van natuurwetten. Maar ook dat is deel van de geïnfiltreerde informatie om de geldstromen naar een bepaalde elite maar vooral niet te laten opdrogen. Tom Bearden heeft overigens bewijs gevonden voor het omkopen van o.a. Lorentz door Morgan:
http://www.cheniere.org/correspondence/091007.htm
http://peswiki.com/index.php

Verboden patentuitgifte op perpetuum techniek??
Patentbureaus hebben de opdracht nooit een perpetuum mobile te patenteren, omdat zo’n machine niet kan bestaan. Maar waarom zouden wijze mannen bij voorbaat machines van een patenttoewijzing uitsluiten als die machines pertinent niet gemaakt zouden kunnen worden? Dan kunnen we nog wel een heel rijtje onmogelijkheden verzinnen en die laten opnemen in het verbod, maar dat is natuurlijk grote onzin! Dus waarom dat patentverbod op een perpetuum mobile? Was en is men toevallig bang dat het wél mogelijk is zo’n ding te bouwen (of iets dat daar heel veel op lijkt zoals de nulpuntenergiemotoren van Bedini en Bearden) en was en is men bang dat zo’n apparaat zo goedkoop schone energie kan voortbrengen, dat het ten koste gaat van de grof geld verdienende olie- en energiebonzen? Het volgende staat er in wikipedia bij de uitleg over octrooiaanvragen onder het kopje ‘Industriële toepasbaarheid’:

‘Een perpetuum mobile is in strijd met de natuurwetten en kan daarom ook niet worden geoctrooieerd (al blijven uitvinders het regelmatig proberen).
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Octrooiverdrag#Industri.C3.ABle_toepasbaarheid

De orthodoxe stelling betreffende perpetuum en nulpuntenergie
De stelling dat een apparaat nooit meer energie kan opbrengen dan erin gaat is nogal abstract. Zoals de orthodoxe wetenschap het voorstelt krijg je inderdaad geen extra energie. Zij stellen terecht dat een gewone elektromotor gevoed door een accu weliswaar energie kan opwekken, maar dat die hoeveelheid altijd minder is dan wat de motor uit de accu haalt en daardoor bijvoorbeeld niet de accu sneller zou kunnen opladen dan hij leegloopt. Bij een dergelijke technische, abstracte opstelling klopt het helemaal dat er altijd minder energie uit de motor komt dan erin gaat. Maar bij het principe van de nulpuntenergie omzeil je deze starre stelling omdat de nulpuntenergie door een speciaal geconstrueerde motor met spoelen en magneten (en die magneten zijn nu juist heel belangrijk) van buitenaf uit de omgeving, onzichtbaar, naar de motor begint te stromen (als het ware wordt aangezogen) zodra die begint te draaien en door de spoelen kan worden doorgegeven aan een accu of als je meteen groot denkt aan het elektriciteitsnet. Er komt extra energie van buitenaf bij, dus niet alleen de stroom van bijvoorbeeld een accu, en dus kan er aan de ‘uitgang’ van de speciale motor ook meer energie opgevangen worden. In feite is dit dus ook geen perpetuum mobile zoals de wetenschap die formuleert, maar een machine die net als een zonnecollector energie van buitenaf vangt en doorgeeft.

Door dergelijke apparatuur na gedegen wetenschappelijk onderzoek steeds fijner af te stellen moet het mogelijk zijn de door Tom Bearden en John Bedini nu al opgewekte hoeveelheden energie (meer dan erin gaat) steeds verder op te voeren. Maar door de helaas dwarse en/of bevooroordeelde wetenschap komt dat er niet van.

Nulpuntenergie kan beslist wel! Maar zet alle vooroordelen even opzij en kijk er eens serieus naar!

De converter in Hongarije van EBM is nog geen motor zoals John Bedini en Tom Bearden ze bouwen, maar het is in ieder geval een begin van beslist volkomen schone en goedkope energie. Voor de echt technische details en een demonstratie is een bezoek aan de fabriek in Hongarije een absolute noodzaak. Laat de politiek of Greenpeace een technicus met open mind eens kijken naar de volgende uitleg en diagrammen over hoe nulpuntenergie opgewekt kan worden zonder de natuurwetten geweld aan te doen.
http://www.cheniere.org/briefings/circuitcurrents/index.html

Voor een mooi voorbeeld van hoe sceptici de nulpuntenergiemotor van John Bedini als brandhout bestempelen en waarin exact de orthodoxe werkwijze, zoals hierboven beschreven, wordt weergegeven:

Terug naar het hoofdartikel