PRINTBARE VERSIE


Het behoorlijk ongeloofwaardige antwoord van GroenLinks

Datum: 14 mei 2008

Onderwerp: Reactie aan publieksdienst

Geachte heer Harmans,

Hartelijk dank voor uw e-mail die wij in goede orde hebben ontvangen. Wij stellen het zeer op prijs dat u de moeite heeft genomen ons te schrijven. Voor GroenLinks zijn vragen en opmerkingen uit de samenleving heel belangrijk. U kunt er van op aan dat uw opmerkingen ter harte zijn genomen door onze fractie.

Wij hebben het artikel over supermagneetstroomconverters doorgenomen en geanalyseerd. Op dit moment zien wij geen aanleiding om hier werk van te maken omdat er twijfels bestaat over bepaalde technische elementen van het product. Het moet eerst bewezen worden dat er geen energie nodig is om het proces in gang te zetten. Wij houden de vorderingen wel in de gaten en zien het product graag eerst toegepast worden en bewijzen levert voor zijn goede werking.

Met vriendelijke groet,

Ali Essousi
Publieksdienst
Tweede Kamerfractie GroenLinks


Mijn antwoord op deze behoorlijk ongeloofwaardige reactie:

Datum: 19 mei 2008

Onderwerp: Houdt u maar mooi een ander voor de gek!

Geachte Ali Essousi,

Bedankt voor uw reactie.

Het spijt mij, maar dit is wat mij betreft een ongeloofwaardig en ‘gemaakt’ antwoord. GroenLinks is de naam van uw partij toch? Laat me niet lachen! Dus GroenLinks gaat eerst maar eens zitten afwachten tot een ander de eventuele problemen heeft opgelost. Misschien dat het laatste nieuws u doet inzien dat de Hongaarse converters gewoon doen wat ervan beweerd wordt en dat we straks als Nederland achteraan in de lange rij van bestellers staan.

Geniet u nog even van de natuur en het milieu zolang het nog kan, maar tracht in de toekomstige verkiezingstijden de kiezers niet meer te beloven dat de kwaliteit daarvan u aan het hart gaat en dat u, mocht u aan het bewind komen, daar heel wat positiefs aan zult gaan bijdragen.

O ja, ik had het over het laatste nieuws betreffende de converters, let op:

Het laatste nieuws is dat er inmiddels in China een fabriek is opgezet die de converters drie keer zo snel kan produceren dan voorheen. Verder zal in de loop van 2008 één van de modellen een hotel in Frankfurt van stroom voorzien en mogelijk als demonstratiemodel gaan dienen. Congo krijgt, met bijna een half miljard steun van de Wereldbank, drie converters en Bangkok heeft er ook een besteld.

Kort geleden kreeg ik op mijn vraag om referentiemateriaal binnen 2 dagen(!) een e-mail van de Hongaarse ingenieurs die de converters bouwen, daarin staat onder andere het volgende over enkele landen die al een dergelijke converter hebben besteld:
(a) China: 300 Megawatt;
(b) China: 1.5 MWe;
(c) South Africa: 1.5 MWe;
(d) Germany: 1.5 MWe;
(e) Various Asian Countries: over 700 MWe

Verder kreeg ik van hen documenten welke de gebruikte formules tonen, grafieken bevatten en een kostenoverzicht laten zien. Maar ik zal u daar niet mee lastig vallen, ik zal het slechts doorgeven aan de organisaties die u graag de hete kastanjes voor u uit het vuur laat halen, in afwachting van een goed resultaat. Ik help u hopen dat we nog op tijd zijn om de natuur en het milieu te redden, maar dat zal dan niet aan GroenLinks te danken zijn. Denkt u vooral eens na over een andere naam voor uw partij.

Uw reactie is overigens toegevoegd aan mijn artikel op Internet:
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/SchandaalPolitiek.htm

Gegroet,

Paul Harmans

Terug naar het hoofdartikel