PRINTBARE VERSIE


Ik hoop dat dit een eerlijk antwoord van D66 is

Datum: 5 mei 2008

Onderwerp: E-mail aan de Tweede Kamerfractie van D66 (KMM206695I29686L0KM)

Beste P. Harmans,

Uw e-mail aan D66 is in goede orde ontvangen.

Natuurlijk hebben wij het artikel in Frontier gelezen. We volgen de ontwikkelingen rondom de magneetstroomconverters. Hopelijk blijft ook u ons op de hoogte houden van de stand van zake. Dat stellen wij zeer op prijs.

Hartelijk dank tot zover.

Met vriendelijke groet,

Wim van Gool.


Mijn antwoord op deze reactie:

Datum: 8 mei 2008

Onderwerp: E-mail aan de Tweede Kamerfractie van D66 (KMM206695I29686L0KM)

Geachte Wim van Gool,

Bedankt voor uw reactie.

Dit is het eerste hoopgevende antwoord dat ik van de politiek ontvang, uw twee voorgangers van zowel de SP als de PvdA schijnen het helaas niet serieus te willen nemen.

Maar ik heb ook een klein beetje kritiek, want zo gemakkelijk komt u er natuurlijk niet vanaf. We hebben wereldwijd een serieus probleem met het klimaat en maatregelen daartegen zijn wellicht al aan de (veel te) late kant. Waarom stelt u dit project niet voor aan de Kamer? Nadat u zelf natuurlijk contact hebt opgenomen met de ingenieurs in Hongarije en een pakket informatie hebt ontvangen of wellicht op bezoek bent geweest om het met eigen ogen te aanschouwen. De magneetstroomconverters blijken inmiddels gecertificeerd te zijn en doen wat er beloofd wordt, hoe ongelooflijk het ook lijkt en hoe hard het deel der orthodoxe wetenschap ook schreeuwt dat het onmogelijk is. Zelfs de Wereldbank steekt er geld in.

Natuurlijk gaat de olieprijs hard omhoog en daarmee ook de accijnzen en belastingen die de politiek ermee binnenhaalt, maar ik mag toch aannemen dat zoiets geen beletsel voor uw partij is om aan schone energievormen de voorkeur te geven, die ook nog eens een stuk goedkoper zijn?

Om een dergelijke energievoorziening bekend te krijgen bij bijvoorbeeld geïnteresseerde bedrijven, hebben we de politiek hard nodig, dus ik hoop op bijval vanuit die hoek en vraag u om deze nieuwe technologie bij het grote publiek bekend te maken.

Ik ga er volledig van uit dat politieke antwoorden voor het gehele Nederlandse volk gelden en er geen copyright op rust en dus heb ik uw antwoord aan mijn artikel op Internet gekoppeld, waarvan u hier de link vindt:

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/SchandaalPolitiek.htm

Vriendelijke groeten,

Paul Harmans

Terug naar het hoofdartikel