PRINTBARE VERSIE


DE STARCHILD SKULL: GENETISCH ENIGMA OF EEN MENS/BUITENAARDSE HYBRIDE?

Door: Lee Paqui
(UFO Research Queensland)

©UFO DATA september/oktober 2007

Vertaling: Paul Harmans december 2007 met toestemming van Russel Callaghan

Als je hem eenmaal hebt gezien, zodra je de mogelijkheden volledig gaat bevatten, als je eenmaal je broze levensprincipes hebt aangevuld met zijn onvermijdelijke fysieke realiteit, dan reikt de Starchild skull je een paar onzichtbare handen die 900 jaar overbruggen en je wereld op zijn grondvesten doet schudden.

Misschien is het dat wel waarom Lloyd Pye, de bewaarder van de schedel, na acht lange jaren van onderzoek en het vergaren van informatie in zijn zoektocht naar de waarheid van dit enigma, nog steeds met zijn hoofd tegen de harde wetenschappelijke muur oploopt.

Het boek ‘The Starchild Skull’ is Pye’s tweede gift aan de wereld, zijn eerste was de schedel zelf. Het is een persoonlijk en prettig manuscript dat Pye’s avonturen beschrijft vanaf zijn eerste ontmoeting met de schedel tot aan het punt waarop hij zich vandaag de dag bevind, in onzekere jarenlange afwachting van een totaal nieuwe DNA techniek om het mysterieuze verleden van onze planeet vast te stellen.


Lloyd Pye met de schedel

De schedel met kinderafmetingen, die origineel in Mexico werd gevonden en via koolstofdatering tot ongeveer 900 jaar oud werd bevonden, heeft waarschijnlijk de laatste 75 jaar een meer interessante tijd doorgemaakt dan gedurende zijn waarschijnlijk korte leven. Toen het door zijn ontdekker naar Amerika werd gebracht, bleef het tot aan haar dood onbekend. Daarna kwam het een paar maal in besluiteloze handen terecht tot het uiteindelijk bij Lloyd Pye terechtkwam, waarbij het duidelijk werd dat het een moeilijk te doorgronden mysterie was.

De Starchild skull is volslagen uniek in verschijning en samenstelling. Onderzoeken hebben tot nu toe aangeboren, genetische of andere ‘normale’ defecten uitgesloten. De reeks eigenaardigheden lijken niet te liggen binnen het menselijke domein en naast de fysieke verschijning is de botstructuur zo uniek dat het niet eens past in de menselijke kenmerken. In bijna elk opzicht verschillen de fysieke karakteristieken van die van een menselijke schedel.

Het bot is dunner en lichter, maar toch duurzamer dan menselijk bot. De herseninhoud van het Starchild was 1600cc en dat is 400cc meer hersens dan dezelfde menselijke schedel aan inhoud zou hebben. Oogheelkundigen hebben de oogkassen bestudeerd, KNO-artsen hebben de contouren van de schedel onderzocht, radiologen de interne structuren en forensische tandartsen het gebit. De schedel is onderzocht door antropologen, mycologen en professoren van universiteiten. Als zij er niet wanhopig een ‘normaal’ menselijk scenario aan toeschrijven, als zij niet op arrogante wijze de zaak afwijzen als een vervorming, dan hebben deze experts moeten toegeven: “Ik weet het niet.” Wat de recensent opvat als: “Ik wil niet speculeren.”


De Starchild Skull in vergelijking met een menselijke schedel

De tests tot nu toe, allemaal tests op kosten van Pye of betaald met donaties van het volk en één of twee zeer genereuze weldoeners, omvatten röntgenfoto’s, video flouroscopie, CAT-scans en minerale analyses. Het is teruggebracht tot de basiselementen voor DNA-onderzoek, een proces waarbij het mitochondriale DNA dat afkomstig was van de moeder, menselijk bleek. Het basis DNA blijft echter niet te definiëren en reageert niet op de huidige bekende DNA onderzoeken. Dat feit alleen al wijst er sterk op dat de schedel niet volledig menselijk is. In feite wijst al het bewijs dat tot nu toe is vergaard erop dat het Starchild wezen een mens/buitenaardse hybride was, maar we moeten op zijn minst nog twee jaar wachten op een nieuwe DNA techniek om de verborgen geschiedenis te achterhalen.

Pye heeft de wereld afgereisd in zijn zoektocht naar zowel de waarheid wat betreft de schedel, alsook om die onder de aandacht van de kortzichtige wereld te brengen. Zijn boek brengt in chronologische volgorde alle onderzoeken, tegenslagen en twijfels in beeld en de auteur legt uit wat het hem heeft gekost aan tijd en geld. Pye staat ons toe een blik te werpen op zijn persoonlijke krachtsinspanningen en frustraties in het project en geeft de lezer daarmee een goed idee van de opofferingen die zijn gedaan om zover te komen. Dat alles wordt afgewisseld door het bewijs dat is vergaard, foto’s, rapporten, statistieken, grafieken en andere ondersteunende documentatie. Dat is allemaal echt en Pye verschaft voor ons en voor het welslagen, een verslag van alles wat zich heeft voorgedaan of dat nog mag komen in de toekomst.

Een deel mysterie, een deel reconstructie van de gebeurtenissen en volledig fascinerend, het boek ‘The Starchild Skull’ is meer nog een les in doorzettingsvermogen dan iets anders. Zoals de meeste UFO-onderzoekers lijkt ook Pye een eindeloze oorlog te voeren tegen gesloten breinen die de buitenaardse mogelijkheid uitsluiten. De kern van het boek bevat een nuchtere boodschap aan ons allen op het alternatieve onderzoeksgebied – als je geen geld hebt, geen connecties, geen ‘bekende naam’ bent en meest belangrijk, als je niets hebt dat iets toevoegt aan het officiële wereldbeeld of dat ondersteunt, dan heb je helemaal niets in te brengen.


De Starchild Skull

Het is heel goed mogelijk dat Lloyd Pye de grootste en enige bedreiging voor de geaccepteerde geschiedenis van deze aarde in zijn bezit heeft. Maar hij hoeft niet bezorgd te zijn over eventuele gevaren aan het adres van hemzelf of de schedel en degene die in de oppositie zitten hoeven niet bang te zijn voor het potentiële gevaar dat de zoektocht van Pye kan hebben. In alle opzichten en ondanks de beste inspanningen, zijn Lloyd Pye en de schedel zo goed als onzichtbaar.

Het is waar dat het gebrek aan interesse in de schedel een nog groter mysterie is dan de scheld zelf. Ondanks dat de UFO-gemeenschap misschien nog de grootste interesse heeft getoond, gebaseerd op de mogelijkheid dat iets ven het DNA van het Starchild als buitenaards bewezen kan worden. Maar zelfs deze groep heeft gefaald in het volledig waarderen van de potenties van de schedel, zij hebben nooit hun werkelijke invloed aangewend voor Pye. Onnodig te zeggen dat de wetenschappelijke gemeenschap - antropologen, archeologen, enz. – hebben gefaald zichzelf erbij te betrekken ondanks dat de schedel de potentie heeft honderden jaren van geaccepteerde realiteit te veranderen en miljoenen kostende onderzoeken aan andere zaken overbodig had kunnen maken. Afijn, waarom weigert de UFO-gemeenschap zich volledig toe te leggen in een poging dit historische mysterie tot de bodem uit te zoeken?

Wat zeker is, is dat binnen twee of drie jaar de wereld zal weten wat de Starchild skull werkelijk is, of niet is. Moeten we het echter accepteren dat we in die tussentijd even achterover gaan zitten en afwachten en hopen dat een ander de zaken wel voor ons zal regelen? Of willen we, als een gemeenschap, iets actiever handelen en iets doen om te helpen? Zelfs als dat inhoud dat je alleen dit boek koopt, dan doe je tenminste iets, dan draag je iets bij aan onze toekomstige kennis over deze bijzondere schedel.

Toch eindigt dit relaas niet droefgeestig, omdat er een belofte aan de horizon daagt, de hoop dat ophanden zijnde ontwikkelingen in het DNA onderzoek uiteindelijk de waarheid zullen brengen. En ook al is de waarheid zo aards als sommigen hopen, of misschien zo heftig dat het een aanleiding is om onze geschiedenis te herschrijven, het is een waarheid die voor het moment nog verwachtingsvol verborgen is. Het is een potentiële gift aan de mensheid welke voorlopig nog ingepakt blijft tot aan een niet zo verre Kerstmorgen wanneer alle wensen van dit geheimzinnige studieterrein wellicht uitkomen.

Nawoord Paul Harmans
Ik heb het boek inmiddels thuis en kan niet wachten om het te lezen. Bestel het ook geachte bezoeker, je zult daar beslist geen spijt van krijgen en je helpt er Lloyd Pye een beetje mee, vele kleine beetjes vormen een groot geheel. Voor de prijs hoef je het tegenwoordig ook al niet te laten, de koers van de euro ten opzichte van de dollar loopt weer op naar 1,50! Ik betaalde bij Amazon slechts 11,50 dollar voor het boek. Dat is omgerekend 8,26 euro plus 4,30 euro verzendkosten, totaal slechts 12,56 euro! En ik had het binnen twee weken in huis.

Voor updates, om het boek te bestellen of om je steun te geven, bezoek de website:
www.starchildproject.com

Meer info over de schedel:
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=1192

Drie uitgebreide documentaires op Google video over de schedel:
Video 1 Lloyd Pye Starchild Skull Analysis
Video 2 UFO Connection -Star Child- The Skull -Loyd Pye
Video 3 An Evening With Lloyd Pye


STARCHILD SKULL

UFO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen