PRINTBARE VERSIE

HELP ME DINGEN TE LATEN GEBEUREN…

Door: Lloyd Pye

Vertaling: Paul Harmans

Bron: Een e-mail van Lloyd Pye

Uw plaatsing op de e-maillijst plaatst u op de frontlinie in een strijd die wordt gestreden tussen tweeduizend van ONS en tienduizenden van HEN. WIJ willen de Starchild zaak definitief opgelost zien, duidelijk is dat ZIJ het weggeveegd willen zien en willen laten ‘verdwijnen’ zoals een politieke tegenstander in een Derde Wereld bananenrepubliek. WIJ zijn betrokken bij een SERIEUZE strijd, dus moeten WIJ onze verantwoordelijkheid SERIEUS nemen.

Ik heb deze inspanningen meer dan 10 jaar volgehouden, heb in de eerste jaren gevraagd om een hoop hulp, maar sinds 2002 niet echt meer, toen ontving ik financiën om het DNA van het Starchild te laten testen met primers. Uiteindelijk moet ik elk van jullie vragen 20 dollar te doneren en een paar uur van jullie tijd. Dat lijkt me een eerlijke wisselwerking niet waar? Ik kan ons zonder jullie hulp niet over de laatste hindernis helpen omdat ZIJ mij nu tegenwerken.


De Starchild Skull in vergelijking met een menselijke schedel

Ik weet niet precies wie het zijn, maar ik weet wel wat ze gedaan hebben. Zoals u weet had ik vorig jaar rond deze tijd een deal waarbij er betaald zou worden voor de uiteindelijke DNA test en daar zou een documentaire over worden gemaakt. Als eerste was dat de BBC in Engeland en toen kwamen er verschillende andere Tv-stations in Europa en Amerika die ervoor intekenden, maar later allemaal weer afhaakten. Elk van hen was in eerste instantie opgewonden en alle systemen stonden op ‘GO’, toen gebeurde er iets waardoor de deal de grond werd ingeboord, waar we het ook probeerden. Ik gaf daar de instortende economie de schuld van… maar nu denk ik dat ik de situatie onderschat heb.

In juni (2009) vond er een mirakel plaats. De Daily Mail, Engelands grootste krant (elke dag 3 miljoen verkochte exemplaren en gelezen door 6 miljoen) vroeg mij, terwijl ik in Engeland was voor lezingen, een twee pagina groot hoofdartikel te brengen over het Starchild. Dit was iets heel groots en ik was verrukt! Maar toen, op de geplande dag van publicatie, werd het volledig onderzochte, volledig geschreven, klaar om gedrukt te worden artikel, plotseling GEWEIGERD! Out of nowhere!!! Iemand had de macht om het in de laatste seconde, ZONDER verklaring aan mij of de schrijver, terug te trekken. Gewoon POOF! WEG! En tot op de dag van vandaag heb ik nog geen woord van een verklaring of verontschuldiging van de Daily Mail gehoord. Het is dus duidelijk dat iemand naar hen toekwam. Maar WIE?

Ik weet het echt niet en om dit tot in detail te weten is niet echt nodig. Laat mij gewoon herhalen dat het spel nu SERIEUS is geworden en we zullen ons deel daaraan overeenkomstig moeten spelen. Ik kan u vertellen dat ik denk dat de reden dat ZIJ mij zover hebben laten komen met het Starchild is, dat zij nooit gedacht hebben dat ik het werkelijk af kon maken. Ze wisten dat ik niet in staat was het genoom van het Starchild te produceren om dat te vergelijken met dat van een normaal mens. In 1999, toen ik startte, was van iets dergelijks absoluut geen sprake, nu is het een realiteit en zij weten dat het nu kan worden gedaan via de 454 Life Science technology. Nu is het mijn taak u te laten begrijpen dat WIJ, door samen te werken, door kunnen gaan met deze nieuwe techniek.

Ik heb in deze e-mail niet de ruimte om alle achtergronden en feiten weer te geven die u nodig hebt om het te begrijpen, maar ik kan u de best mogelijke samenvatting geven die de absolute kern van de zaak weergeeft. Ik heb speciaal hiervoor een nieuw e-book met de titel: ‘Starchild Skull Essentials’ samengesteld, met daarin het totale bewijs. Ik heb het met name geschreven zodat jullie allemaal alles van belang, tezamen gebundeld in een kleine verpakking, kunnen hebben en dat jullie in korte tijd die informatie in je kunnen opnemen. Het neemt ongeveer een uur in beslag om het te lezen en als u daarmee klaar bent, bent u een volledig doelmatige advocaat voor de zaak. U zult in staat zijn aan iedereen te verklaren waarom het Starchild werkelijk een mens-buitenaardse hybride is en waarom we nog 1 DNA test nodig hebben om dit boven alles te bewijzen en de sceptici de mond te snoeren. Als u mij wilt helpen daar naartoe te werken dan zullen we dit voor eens en altijd winnen. Dat garandeer ik u absoluut.


Let op: het e-book Starchild Skull Essentials komt als een pdf file, dus niet in papieren vorm zoals op de afbeelding

(Het e-book Starchild Skull Essentials kost 16,95 dollar. Ik heb het gekocht (met mijn Visa Card) en in euro’s kost het 12,17. Dat kan toch geen bezwaar zijn om het te kopen en Lloyd te steunen? Vert.)

De hulp die ik nodig heb is dat, nadat u het hebt gelezen, u uw vrienden en kennissen die mogelijk open staan voor zoiets wereldschokkends als het Starchild ervan op de hoogte brengt. U MOET het verder vertellen, in de UFO-alien blogs en forums die u bezoekt. Verspreidt het via Hyves, Facebook en Twitter. Ik kan dat niet alleen voor elkaar krijgen. JULLIE zijn de stoottroepen in deze strijd voor de ultieme WAARHEID. Met uw aanhoudende en gecoördineerde hulp, kan deze ongelooflijke gebeurtenis waarheid worden. We zullen uiteindelijk DE RIJKEN vinden die er daarbuiten zijn en kunnen betalen wat gedaan moet worden. Maar als we dat hebben gedaan, dan kunnen we zonder een spoor van twijfel BEWIJZEN dat het Starchild is wat we beweren dat het is. Dat is het doel van het nieuwe e-book, om een wapen te zijn in de handen van ons allemaal, een macht die ons in staat zal stellen DE GESCHIEDENIS TE VERANDEREN.

Ga naar http://www.starchildproject.com/starchild_ebook.htm en koop het als u het zich kunt veroorloven. LEES HET! Ik weet het, het kost u een uur van uw kostbare tijd, maar alstublieft, neem het tot u… doe het meteen. U moet in staat zijn het te begrijpen en de redenen te bediscussiëren waarom het Starchild zo speciaal is. Als u echt geeft om de uitkomst van deze tienjarige strijd, help mij dan om die NU TE WINNEN! We KUNNEN het en we ZULLEN dat ook doen, maar dat kan alleen als we samenwerken, als alle neuzen dezelfde kant opwijzen.


De Starchild Skull

Ik ben duidelijk niet goed in peptalk, maar ik weet niet hoe ik het anders dan direct en rechtuit tegen u moet zeggen. Ik heb uw hulp nodig, ik wil uw hulp en ik vraag dus om uw hulp. Het lijkt misschien een onbegonnen zaak voor een individueel persoon, maar tezamen kunnen we dit onderwerp in de geschiedenisboeken krijgen. Ik smeek u mij te helpen en dit mogelijk te maken.

THE TIME IS NOW... LET'S DO IT!!!!

Lloyd Pye
lloyd@lloydpye.com
http://www.starchildproject.com

(Meer links naar artikelen en video's over het Starchild onderaan deze pagina)


Nawoord ufowijzer
Zo zie je maar weer dat er toch nog steeds bepaalde krachten achter de schermen aanwezig zijn die absoluut niet willen dat de waarheid omtrent UFO’s, buitenaardsen en een hybride aan het licht komt. Wat zou ik graag weten wie het zijn, wat hun redenen zijn en hoe zij het steeds maar weer voor elkaar kunnen krijgen de politiek, de wetenschap, het volk en de media hun wil op te leggen en zand in de ogen te strooien. Wat ik wel weet is dat hun grootste voordeel en hulp bij het bedekken van de waarheid, de onwil en de dommigheid is bij het grootste deel van de wereldbevolking, dat deel dat weigert ook maar 1 seconde na te denken over fenomenen die verder gaan dan barbecue, karaoke en voetbal. Het deel dat alleen de ochtendkrant leest, het achtuur journaal bekijkt en dan exact denkt te weten wat er in de wereld gaande is. Zolang dat deel niet wakker wordt en ook om openbaring gaat roepen, zal de arrogantie bij hen die zaken geheim willen houden in stand blijven.


Het eerder door Lloyd Pye geschreven (papieren) boek, ook te bestellen op de website van Lloyd Pye


Op 4 februari 2009 schreef ik op ufowijzer het volgende:

Nieuw en duur onderzoek naar de Starchild Skull
Ik beluisterde afgelopen week de uitzending van 17 november 2008 van Coast to Coast waarin Lloyd Pye te gast was bij George Noory. Lloyd Pye is de onderzoeker van de Starchild Skull, een vreemd gevormde schedel van 900 jaar oud. Door sceptici steevast weggelachen en door de mainstream wetenschap genegeerd. De eerdere testresultaten laten echter onomwonden zien dat het om een zeer aparte en authentieke schedel gaat. DNA testen laten zien dat het DNA van de moeder is vast te stellen, maar niet het DNA van de vader. De test had dat beslist wel moeten aantonen als de vader mens was. Sinds kort zijn er nieuwe DNA testen en daarmee is zonder meer aan te tonen in hoeverre het vaderlijke DNA afwijkt van het menselijke DNA. De schedel heeft namelijk alles weg van een kruising tussen een mens en buitenaardse, een Grey.


Lloyd Pye met de Starchild Skull

Lloyd Pye kondigde bij George Noory aan dat een grote Engelse tv-producent een documentaire over de schedel gaat maken en de kosten van het nieuwe onderzoek voor hun rekening zullen nemen. Die kosten zullen minstens 200.000 euro zijn, maar de makers van de documentaire (Lloyd Pye wil/mag nog niet zeggen welke tv-zender het is) zijn op de hoogte van alle feiten en vorige onderzoeksresultaten en zijn er daarom van overtuigd dat het nieuwe onderzoek zal aantonen dat de schedel een kruising tussen mens en buitenaardse is. Vandaar dat men het grote geldbedrag op tafel wil leggen. Het maken van de documentaire zal vanwege het volgen van de nieuwe DNA testen en het wachten op de uitkomst daarvan bijna geheel 2009 in beslag nemen. Men denkt in het najaar van 2009 de documentaire te kunnen uitzenden. Als het goed is zal dat het einde betekenen van het lachen van de ontkenners en het negeren van de wetenschap. Er zullen dan nog heel wat orthodoxe onderzoekers iets uit te leggen hebben.

Aankondiging op Coast to Coast:
http://www.coasttocoastam.com/shows/2008/11/17.html

Website van Lloyd Pye, de onderzoeker van de schedel:
http://www.lloydpye.com

Alles over de Starchild Skull:
http://www.starchildproject.com

Artikel op ufowijzer:
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/Starchild%20Skull.htm

Artikel De Starchild Skull - Genetisch Enigma of Mens-Alien Hybride?
http://www.aquariusage.com/index.cfm?newsid=2569&read=1

YouTube korte uitleg over de schedel 1:54 min.
http://www.youtube.com/watch?v=Wru0pP8bwPU&e

Google video’s Starchild Skull:
1. http://video.google.nl/videoplay?docid=2453019786020055423

2. http://video.google.nl/videoplay?docid=-6052145356089423332&q=starchild+skull
3. http://video.google.nl/videoplay?docid=2669013599514568012&q=starchild+skull


STARCHILD SKULL

UFO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen