PRINTBARE VERSIE

STARCHILD SKULL EN WIKIPEDIA

Door: Paul Harmans

17 september 2009

Ik krijg van bezoekers vragen over de Starchild Skull, of het toch niet een vervorming kan zijn en waar de wetenschappelijke verslagen zijn te vinden? Op Wikipedia is een artikel te vinden dat overduidelijk is geschreven door een scepticus en dus kun je na het lezen daarvan gaan twijfelen aan de beweringen van de bewaarder en onderzoeker van de schedel, Lloyd Pye. Ik kan niet alles over de Starchild Skull aanhalen om het artikel op Wikipedia te weerleggen, daarvoor moet je het pdf file voor 13 euro van Lloyd Pye kopen, boordevol kleurenfoto’s waarvan je er een paar ziet opgenomen in mijn onderstaand artikel. De professionele ontkenners zullen nu meteen zeggen dat het Lloyd slechts om het geld gaat. Lloyd hoopt echter dat de opbrengst van de verkoop van het pdf file hem voldoende geld zal opleveren om zelf het nodige DNA onderzoek te betalen en als voldoende mensen zo ruimhartig willen zijn om die schamele 13 euro uit te geven (de prijs van een kratje bier of de wasbeurt van je auto) dan kunnen we met elkaar de geschiedenis veranderen!


Cover PDF File

Lloyd heef inmiddels al bijna 11 jaar van zijn leven volledig besteed aan de Starchild Skull en heeft daaraan meer van zijn eigen geld uitgegeven dan je je kunt voorstellen. Er is geen geld te verdienen aan iets dergelijks, het kost je juist een fortuin! Het gaat ten koste van je gezinsleven, je geloofwaardigheid, al je vrije tijd enz. En dan komen er een stelletje leunstoelonderzoekers (die zich wel onderzoeker noemen, maar dat absoluut niet zijn) die zonder naar de feiten, de onderzoeksuitslagen en de andere gegevens te kijken, met groot kabaal rondbazuinen dat het slechts om de schedel van een kind gaat dat leed aan een waterhoofd.


Alien-Mens Hybride - Lloyd Pyes Starchild Skull in de Breakfast show van Nieuw Zeeland op 24-04-09

Wetenschappelijk onderzoek en eerlijke aandacht aan de Starchild Skull
Ik denk niet dat er onafhankelijke positieve wetenschappelijke artikelen over de Starchild Skull zijn. Bijna elke wetenschapper die met de skull in aanraking kwam wenste er niets mee te maken te hebben, alsof ze donders goed aanvoelden dat het zo bijzonder is dat het ze hun carrière kon kosten. Een paar wetenschappers hebben in opdracht van Lloyd Pye wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd en hun onderzoeksrapporten zijn natuurlijk in het bezit van Lloyd Pye met daarin de wetenschappelijk vastgestelde feiten, maar zonder verder commentaar of interesse van de betreffende wetenschapper, dat durfden ze niet.


Lloyd Pye met de Starchild Skull

Als je het pdf file van Lloyd Pye koopt of zijn boek, dan zul je met mij eens zijn dat er zoveel vreemde details en zeer, zeer abnormale afwijkingen in vorm en samenstelling van het bot van de schedel zijn, dat een DNA test meer dan gerechtvaardigd is, zelfs belangrijker is dan het vaststellen van het volledige DNA van de Neanderthaler, iets waar men het afgelopen jaar mee bezig is geweest en waarvoor de wetenschap natuurlijk wel veel geld over had en heeft. Een Neanderthaler is een aards wezen, mogelijk een voorloper van de mens in de orthodoxe denkwijze, maar meer logischer is dat het een apart van de mens ontwikkelt wezen was dat mogelijk meer intelligent was dan apen, maar minder dan de moderne mens en dus het onderspit moest delven toen onze soort zich explosief voortplantte en de Neanderthaler verdrong en uiteindelijk uitroeide. Niet echt wereldschokkend, dus durft de wetenschap dergelijk Neanderthaler onderzoek wel aan.


Pag 9 en 20 uit het pdf file

Iedere scepticus en elke wetenschapper schreeuwt om bewijs (en dat is hun goed recht), maar zodra de mogelijkheid zich voordoet dat definitieve bewijs te leveren dan haakt men af. 250.000 dollar voor een onderzoek op een object dat heel duidelijk ver afwijkt van het normale en waarvan de uitslag de aardse geschiedenis kan veranderen, is schijnbaar teveel geld voor de verantwoordelijken van ons aardse ras. Miljarden worden er dagelijks aan oorlogen gespendeerd, miljoenen aan documentaires over het bouwen van motorfietsen en hotrods, miljoenen aan soap series, enz. Maar 250.000 dollar voor iets dat vele malen belangrijker kan zijn dan elk onderwerp ooit behandeld op Discovery-, History- of National Geographic Channel kunnen we opeens niet opbrengen.

Een paar hoogst uitzonderlijke details van de Starchild Skull
Er zitten vezels in het bot van de Starchild Skull dat het twee maal sterker maakt dan het bot van een mens. In geen enkel bot op aarde zijn dergelijke vezels gevonden.

Het bot is twee maal dunner en lichter dan dat van een normale schedel en toch twee tot drie maal sterker, onder andere vanwege die vezels. (Deze feiten vind je niet in het artikel op Wikipedia, natuurlijk niet, dat zou wijzen op een ander oordeel dan dat waar de sceptische schrijver ten onrechte heen wil.)


Lloyd Pye over het verschil in bot

De skull is niet van een kind, dat dacht men in eerste instantie, vandaar de naam, maar uit slijtage van de tanden en kiezen (en de ontwikkeling van andere details van de schedel) is op te maken dat het een volwassen wezen was toen het stierf. (Deze conclusie staat ook niet in het Wikipedia artikel.)

In de gaatjes van het gepolijste poreuze bot zit een rood residu. Dat is geen merg, het residu daarvan zou zwart zijn. Wat het wel is, is een raadsel en het is nooit eerder in een aards bot aangetroffen. (Wellicht overbodig op te merken dat ook dit niet in het Wikipedia artikel staat.)

Dat het niet om een vervorming gaat, zoals vroeger wel werd gedaan met planken, of dat het een waterhoofd was, wordt allemaal degelijk en volledig overtuigend weerlegd in het boek en het pdf file van Lloyd Pye. Maar voor veel sceptici, die overigens vaak (zeg maar gerust altijd) zijn boek niet hebben gelezen of zijn website bezocht, is het heel makkelijk om te beweren dat het slechts een vervorming is, je maakt daarmee de zaak twijfelachtig en je hoeft zelf niet met bewijzen te komen omdat bijna iedereen het moeilijk vindt te geloven dat de skull niet helemaal menselijk is.


Een korte samenvatting van de afwijkingen van de Starchild Skull

Vertaling van bovenstaande korte samenvatting van afwijkingen. (Maar er zijn er nog veel meer! Vert.)
1. Het bot van de Starchild Skull is half zo dik als het zou moeten zijn en weegt ook half zoveel.
2. Het bot is twee tot drie keer sterker dan het zou moeten zijn.
3. Die sterkte komt vanwege drie absoluut unieke fysieke karakteristieken:
a. De chemische samenstelling lijkt meer op tandglazuur dan op normaal menselijk bot.
b. Het bevat meer collageen dan in menselijk bot wordt gevonden.
c. Sterke vezels zijn op de een of andere wijze door het gehele bot verweven. Deze vezels zijn onbekend in andere soorten op aarde.
4. Een rood overblijfsel is in de gaten van het poreuze bot gevonden en ook dat is nooit eerder in bot aangetroffen.
5. De oogkassen zijn volslagen anders dan de oogkassen van normale mensen.
6. Het heeft geen spoor van voorhoofdholtes, menselijke schedels hebben altijd op zijn minst overblijfselen daarvan.
7. Het heeft een ‘plooi’ langs de schedelnaad die niet wordt gevonden bij normale menselijke schedels.
8. Het heeft niet de overhangende wenkbrauwrand die wordt gevonden bij alle hogere primaten.
9. Het heeft geen ‘kuiltje’ naar beneden vanaf de missende wenkbrauwrand om daarin de neus te vormen.
10. De binnenoren zijn op zijn minst twee maal zo groot als een normaal menselijk binnenoor.
11. Het heeft geen achterhoofdsknobbel die bij alle andere primaten op aarde wordt gevonden.
12. De nek is ovaal gevormd en heeft de helft van de afmetingen en volume van een normale menselijke nek.
13. De achterhoofdsholte is ten opzichte van een normaal mens behoorlijk naar voren geplaatst.
14. Het balanspunt is recht onder de fysieke massa geplaatst, terwijl dat bij de mens excentrisch is.
15. De kauwspieren bedekken slechts de helft van het oppervlakgebied van de schedel als bij een normaal mens.
16. De herseninhoud is een volledige 1/3 groter en dus zwaarder dan het zou moeten zijn voor de schedelgrootte.
17. De zwaartekracht zou het bovenmaatse brein uit de hersenholte moeten persen.
a. Het niet voorkomen van dat persen geeft aan dat de hersenen waren gemaakt van een compacter materiaal.
18. De zeer kleine putjes die verspreid over het oppervlak van menselijk bot zitten zijn volledig afwezig.
19. De kaak bevat volwassen tanden en nog geïmpacteerde tanden, iets dat mensen niet hebben.
20. De bovenkant (de huig) van de bijzonder kleine mond is vlak in plaats van gebogen.

 
Lloyd Pye over het bijzondere brein

De Starchild Skull is uitgebreid op DNA getest met de testen die in de afgelopen jaren mogelijk waren en daaruit is onomstotelijk gebleken dat het DNA van de vader niet is vast te stellen, wat ze op Wikipedia ook mogen beweren, het DNA van de vader is niet als zijnde menselijk vast te stellen en dat had wel degelijk moeten gebeuren met die testen, want uit diezelfde testen blijkt dat het DNA van de moeder wel 100% aards is. In hoeverre het DNA van de vader afwijkt van menselijk DNA of van aards DNA was met die testen echter niet vast te stellen. Dat is vandaag de dag eindelijk wel mogelijk met de laatst ontwikkelde testmethode en die kost 250.000 dollar en neemt maanden in beslag, maar die test kan definitief vaststellen wat het complete DNA van de schedel (en het wezen) is. Vervolgens kan het resultaat naast dat van het complete DNA van de mens, de aap, de Neanderthaler enz. worden gelegd om de afwijkingen duidelijk te maken. En dat feit maakt een hoop wetenschappers en sceptici zenuwachtig en wellicht dat er van hogerhand ook wel enkele lamzakken zijn die absoluut niet willen dat een dergelijke smoking gun aan het licht komt.


Pag 30 uit het pdf file met uitleg over DNA onderzoeken

Wikipedia
Op Wikipedia staan o.a. de meningen van de professionele ontkenners en van wetenschappers die de mogelijkheid van een hybride absoluut niet willen overwegen. Overigens is Wikipedia niet iets zoals de degelijke 'De Grote Van Dale'. Wikipedia wordt gemaakt door iedereen die iets wil schrijven over een onderwerp (dus ook jij of ik) en dus is het bij voorbaat niet altijd de absolute waarheid dat er wordt aangeboden. Je kunt je wel voorstellen dat de krachten die mogelijk de BBC en heel duidelijk de Daily Mail hebben laten weten geen aandacht aan de Starchild Skull te besteden, ook hun klauwen hebben uitgestoken naar Wikipedia en daar een negatief artikel hebben geschreven. Vaak hoeven dergelijke smiechten niet eens zelf in de pen te klimmen, sceptische verenigingen, met in hun gelederen de bekende leunstoelonderzoekers, zijn hen vaak al voor geweest. Het bewuste Starchild Skull artikel op Wikipedia is daar een uitmuntend en overtuigend voorbeeld van.

Het onderzoek MOET er komen!
Ik kan iedereen van harte aanbevelen het pdf file te kopen, het kost iets van 13 euro en je hebt alle feiten met kleurenfoto's op een rijtje. (Zie de kleine pagina-afbeeldingen in dit artikel die afkomstig zijn uit het pdf file.) Lloyd Pye komt as. vrijdag 18 september (2009) op Coast to Coast, dus wie weet komt de aandacht nu eindelijk op grootschalige wijze los, want als grote namen als de BBC en Daily Mail onderwerpen plotseling mijden als de pest, terwijl ze in eerste instantie hevige interesse toonden, dan snappen zelfs heel veel ingeslapen burgers ook opeens dat er meer aan de hand moet zijn. En dus zullen ook tv-zenders of kranten die een primeur ruiken wakker worden en daardoor uiteindelijk het onderzoek willen bekostigen en daar een exclusieve documentaire over willen maken. Een dergelijke documentaire maken kost, naast de 250.000 dollar van het DNA onderzoek, ook nog eens zo'n 250.000 dollar, maar dat half miljoen wordt dubbel en dik terugverdient zodra de explosieve inhoud bekend wordt en je het wereldwijd aan alle tv-zenders kunt verkopen. Denk maar eens aan de beelden van de autopsie op een zogenaamd buitenaards wezen dat bij Roswell was gevonden. En ik weet zeker dat er dan ook een bioscoopfilm van wordt gemaakt.


Pag 7 uit het pdf file met uitleg waarom het geen vervorming kan zijn

Het mag dan nog niet 100% bewezen zijn dat de Starchild een hybride (mens/buitenaardse) is, de wetenschappelijke onderzoeken en de zeer duidelijk aantoonbare afwijkingen en feiten maken het tot een wetenschappelijke verplichting om er veel geld en onderzoek aan te besteden, iets raadselachtiger dan deze schedel is er niet, dat staat voor iedereen die zijn gezonde verstand gebruikt als een paal boven water. En toch... vertikken de wetenschap, de oude media en de overheid er aandacht aan te besteden, en dat is een groot schandaal!

Update 16 oktober 2009

Lloyd Pye heeft nog eens een paar korte 2-minutenvideo’s over de Stachild Skull op YouTube gezet. Deze keer een video over de achterkant van de schedel die aantoonbaar niet vlak is geworden door het tussen planken te binden. Het heeft namelijk geen volledig platte achterkant, je voelt de natuurlijke golvingen en het vlakke deel loopt verder door naar onderen dan ooit mogelijk is met de plankenmethode. Conclusie, de schedel is door de genen zo gevormd en die genen waren dus beslist niet menselijk.

De tweede video gaat over de oogkassen, die zijn compleet anders dan bij een menselijke schedel, de helft zo diep, een totaal andere plek van de oogzenuw, geen voorhoofdsrichel, geen putje waar normaal de aanzet van de neus begint, compleet anders…

Update 31 oktober 2009

Onderstaand mijn nieuwste 2 minuten video over weer een aspect van de Starchild, de kaken en de nek:


Betreffende artikel op Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Starchild_skull

Website van Lloyd Pye, de onderzoeker van de schedel:
http://www.lloydpye.com

Alles over de Starchild Skull:
http://www.starchildproject.com

Artikelen op ufowijzer:
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/Starchild%20Skull2.htm
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/Starchild%20Skull.htm

Artikel De Starchild Skull - Genetisch Enigma of Mens-Alien Hybride?
http://www.aquariusage.com/index.cfm?newsid=2569&read=1

YouTube korte uitleg over de schedel 1:54 min.
http://www.youtube.com/watch?v=Wru0pP8bwPU&e

Google video’s Starchild Skull:
1. http://video.google.nl/videoplay?docid=2453019786020055423

2. http://video.google.nl/videoplay?docid=-6052145356089423332&q=starchild+skull
3. http://video.google.nl/videoplay?docid=2669013599514568012&q=starchild+skull


STARCHILD SKULL

UFO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen