PRINTBARE VERSIE

KUNNEN WE BEWIJZEN DAT HET STARCHILD EEN BUITENAARDSE IS?

Door: Lloyd Pye

Vertaling: Paul Harmans

Bron: Starchild Project Mailing List 13-02-2010


Een vriend schreef het volgende aan mij: Laten we even vergeten dat Steven Gould en Carl Sagan beiden dood zijn, als ik mijzelf in hun plaats stel en jij kwam naar mij toe met de genetische test die duidelijk aantoont dat het niet-menselijk DNA is, dan is dit wat ik je zou zeggen:

“Wel, Lloyd, je hebt zeer zeker bewijs van het niet-menselijke DNA daar. Maar, omdat iets niet menselijk is wil dat niet betekenen dat het van een andere wereld komt. Neanderthaler en Cro Magnon hebben laten zien dat er verschillende soorten mensachtige waren zonder relatie tot de menselijke stamboom en van vele daarvan hebben we misschien nog niet eens een idee. Dus als een menselijke vrouw een lid van een dergelijke soort ontmoet, dan kan ze geslachtsgemeenschap daarmee hebben gehad met het Starchild tot gevolg. Enkel omdat het niet geheel menselijk is wil dat nog niet zeggen dat het van een andere planeet komt.”

Het probleem met dat bovenstaande idee is dit: De aanname is dat er geen mensachtige soort leefde rond de 900 jaar geleden toen het Starchild overleed. Maar ik ben ervan overtuigd dat veel wetenschappers met dergelijke variaties op die klacht aangaande de positieve resultaten van de DNA-test die nu gaande is zullen komen. Zelfs met positieve resultaten waarvan we verwachten dat het zegt ‘niet geheel menselijk’ kunnen we niet zeggen dat het dan automatisch een ‘buitenaardse’ is. We hebben dan nog steeds het volledige genoom nodig om voorbij de wetenschappelijke twijfel te bewijzen dat de vader van Het Starchild niet slechts een vreemde van deze aarde was. Maar hoe bewijzen we dat?


Lloyd Pye met de Starchild Skull

Overweeg de fysiologie van het Starchild. Elk vergelijkingspunt op de schedel heeft geen resultaat met een normale menselijke schedel. Sommige menselijke delen zijn afwezig, zoals de voorhoofdsholte, het putje in het achterhoofd, de diepe oogkassen, enz. Veel van de delen zoals de ogen, oren, de bovenkant van de neus, het brein, de tanden, enz. zijn radicaal anders. Elk van deze verschillen heeft een gen of een pak genen nodig om het te creëren en elk van die genen moet anders zijn dan die van een normaal mens. Maar HOE VERSCHILLEND zullen ze zijn?

Ons uiteindelijke doel is het achterhalen van het complete Starchild-genoom door gebruik te maken van de zeer dure 454 technologie. Als een tussenstap zullen we echter eerst trachten aan te tonen dat op zijn minst enkele ‘ongewone’ genen of proteïnen in het Stachilds genoom ronddrijven, dingen die niet voor komen in chimpansees (onze aangenomen meest naaste genetische bloedverwant) of mensen. Als we deze unieke afwijkingen vinden, dan weten we zonder twijfel dat onze aannames correct zijn.

Genetisch gezien verschillen chimpansees 2 tot 3% van mensen, gorilla’s 3 tot 5%. Gebaseerd op de extreem fysieke verschillen van het Starchild heb ik het sterke vermoeden dat het verschil ook in die getallen zal liggen of daar voorbij. Omdat mensen zich niet met chimpansees of gorilla’s kunnen voortplanten en als zal blijken dat het Starchild daar ook ver vanaf staat dan wordt het volkomen eerlijk te suggereren dat de Starchild’s vader radicaal verschilde van een mens… in feite zo verschillend dat hij geen natuurlijke seks met een menselijke vrouw had kunnen hebben om voor nageslacht te zorgen.

Wat dat te betekenen heeft? Als blijkt dat dat waar is, dan betekent dat dat het Starchild geen resultaat kan zijn van normale voortplanting. Het zou dan het resultaat moeten zijn van genetische manipulatie in een laboratorium. En, inderdaad, als dat het geval is dan wordt het logisch te suggereren dat het Starchild niet geheel mens is omdat zijn vader een ‘buitenaardse’ was vanbuiten de aarde.

Donaties voor de huidige test: We zitten momenteel op en nabij de 1000 dollar. Niet precies, maar we komen er met stukjes en beetjes dichterbij. Mijn dank aan iedereen die heeft gedoneerd en aan allen die dat nog gaan doen. Jullie bepalen definitief de uitkomst van dit bijzondere verhaal!

Lloyd Pye


Website van Lloyd Pye, de onderzoeker van de schedel:
http://www.lloydpye.com

Alles over de Starchild Skull:
http://www.starchildproject.com

Artikelen op ufowijzer:
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/Starchild%20Skull.htm

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/Starchild%20Skull2.htm

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/StarchildSkull3.htm
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/StarchildSkull4.htm
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/StarchildSkull5.htm
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/StarchildSkull6.htm
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/StarchildSkull7.htm

Artikel De Starchild Skull - Genetisch Enigma of Mens-Alien Hybride?
http://www.aquariusage.com/index.cfm?newsid=2569&read=1

YouTube korte uitleg over de schedel 1:54 min.
http://www.youtube.com/watch?v=Wru0pP8bwPU&e

Google video’s Starchild Skull:
1. http://video.google.nl/videoplay?docid=2453019786020055423

2. http://video.google.nl/videoplay?docid=-6052145356089423332&q=starchild+skull
3. http://video.google.nl/videoplay?docid=2669013599514568012&q=starchild+skull


STARCHILD SKULL

UFO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen