PRINTBARE VERSIE

UITVINDINGSGEHEIMHOUDING ‘NOG STEEDS ACTIEF’

29 oktober 2010

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://freeenergytruth.blogspot.com/2010/10/invention-secrecy-still-going-strong.html

De mainstream organisatie FAS - The Federation Of American Scientists (Overkoepelend Orgaan van Amerikaanse Wetenschappers) heeft gemeld dat de geheimhouding rondom uitvindingen nog steeds actief is.

Het verslag onthult: “Er waren aan het eind van het fiscale jaar 2010 5135 uitvindingen die onder de geheimhoudingsorders vielen, zo vertelde het Amerikaanse Patent and Trademark Office verleden week aan Secrecy News. Dat is 1% meer dan in het jaar ervoor en het hoogste aantal in meer dan een decennium.”

Onder sectie 181-188 van de ‘uitvinding geheimhoudingswet van 1951’ kunnen patenten die beschouwd kunnen worden als ‘schadelijk voor de nationale veiligheid’ geweigerd worden via een geheimhoudingsorder welke het normale patentproces onderbreekt.

De belangrijke vraag die we hier moeten stellen is: “Welk type uitvindingen staan op de lijst en wie bepaalt wat schadelijk is?”

De grootste hoeveelheid van de geheimhoudingsorders gaan over uitvindingen die een militaire- of wapentoepassing hebben en er bestaat geen twijfel dat die terecht ‘schadelijk voor de nationale veiligheid’ zijn. Dat is niet onredelijk.

De echte bezorgdheid echter, zoals blijkt uit een rapport van 1971 dat via de wet op openbaarmaking van informatie werd verkregen, is dat er geheimhoudingsorders bestaan voor uitvindingen die bijzonder energie-efficiënt zijn. Dat is wel van grote zorg. Waarom worden energie-efficiënte uitvindingen, die de recente olieramp in de Golf van Mexico hadden kunnen voorkomen en wereldwijd de levens van miljoenen mensen hadden kunnen sparen, beschouwd als een risico voor de nationale veiligheid?

De lijst van 1971 geeft aan dat patenten voor fotovoltaïsche generatoren (elektrische spanning voortbrengend door middel van licht) het onderwerp waren van heroverweging en mogelijke restrictie als de fotovoltaïsche cellen meer dan 20% efficiënt waren. Energie omzettingssystemen waren ook onderwerp van heroverweging en mogelijke restrictie als ze een grotere omzettingefficiëntie boden van boven de 70-80%.

Moet de vraag misschien zijn: “Zijn bijzonder energie-efficiënte uitvindingen een risico voor de winsten van de grote bedrijven, zoals de bankiers van Wall Street en energiekartels?” In dat geval is het antwoord een duidelijk: “JA!”

Het artikel concludeert: “Men mag zich terecht afvragen of de openbaarmaking van dergelijke technologieën werkelijk een risico voor de nationale veiligheid is of dat juist het omgekeerde dichter bij de waarheid zit. Men kan zich vervolgens afvragen welke vergelijkbare vooruitgang in technologie vandaag de dag onderwerp van restrictie en niet-openbaarmaking is. Maar daar krijgen we geen antwoord op en het uitvinding geheimhoudingssysteem volhard in het niet toestaan van een kritische beoordeling van buitenaf.


De 1971 lijst met categorieën die onder de geheimhoudingsorder vallen
http://www.fas.org/sgp/othergov/invention/pscrl.pdf

Uitvinding geheimhoudingswet van 1951(Sectie 181-188)
http://www.fas.org/sgp/othergov/invention/35usc17.html

Het volledige FAS (Federation Of American Scientists) artikel
http://www.fas.org/blog/secrecy/#post-3678


ENERGIE PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen