13 NEPHILIM SCHEDELS GEVONDEN IN MEXICO?

Door: Michael Snyder

20 november 2013

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://thetruthwins.com/archives/13-nephilim-skulls-found-in-mexico


Zoveel van wat we hebben geleerd over onze oeroude geschiedenis is simpelweg niet waar. Volgens het National Institute of Anthropology and History in Mexico heeft een team archeologen dat in de buurt van het Mexicaanse dorp Onavas aan het werk was een verbazingwekkende vondst gedaan. Volgens zeggen vonden zij 13 oeroude menselijke overblijfselen welke voornamelijk verlengde schedels hadden. Je kunt de originele foto’s van de ontdekking hier bekijken, maar de omschrijving van de foto’s is in het Spaans.

De Mexicaanse wetenschappers vertellen ons dat deze schedels ongeveer 1000 jaar oud zijn en dat geen enkele schedel van deze soort ooit in deze regio van Mexico is gevonden. Dus wat is er hier aan de hand? Zijn deze verlengde schedels simpel het gevolg van een oeroude techniek bekend als ‘cradle-boarding’ (de schedel van een kind strak tussen planken binden zodat de schedel geleidelijkaan in een langgerekte vorm groeit. Vert.), of is er een andere verklaring? Kunnen dit in feite de schedels van de Nephilim zijn en is het bewijs van een oeroud ras van hybriden dat eens over de planeet wandelde? Je kunt je adem beter inhouden, want de waarheid kan je schokken.

Deze verzameling verlengde schedels in Mexico haalden over de hele wereld de krantenkoppen toen zij net ontdekt waren. Veel mensen waren zeer opgewonden, want een aantal van deze schedels leek zo op het eerste gezicht absoluut niet menselijk. Een kort videoverslag over deze vondst staat hieronder:

 

Welnu, wat kan de oorzaak zijn van hoe een schedel zo verlengd raakt als deze schedels? Zonder twijfel kan ‘cradle-boarding’ (ook wel bekend als schedeldeformatie, het afplatten van het hoofd of het verbinden van het hoofd) een verlengde schedel bij een jong kind produceren. En ‘cradle-boarding’ is een aanvaardbare verklaring voor de meeste verlengde schedels die we rondom de wereld hebben gevonden.

Echter, dat is geen verklaring voor álle gevonden verlengde schedels. In feite zijn er verlengde schedels gevonden die niet geproduceerd kunnen zijn via ‘cradle-boarding’. Paranormaal onderzoeker L.A. Marzulli verklaart dat tijdens zijn interview op Coast to Coast eerder dit jaar:

In Paracas, aan de kust van Peru, bezochten hij en Richard Shaw, de directeur van de ‘Watcher’ serie, een necropolis, een gigantische woestijnbegraafplaats, en een museum dat zo’n 40 schedels bezat afkomstig van deze begraafplaats. Terwijl sommige van de verlengde schedels waren gevormd door cradle boarding, bleken andere authentiek afwijkend, ze hadden slechts één schedelplaat zo legde hij uitvoerig uit. Sommige van de schedels hebben een grote vooruitstekende kam en een hartvormige plooi aan de achterkant die niet kan worden bewerkstelligd via cradle boarding, hij ging verder met: “Ik denk dat we hier kijken naar de een of andere vorm van genetische manipulatie welke de overblijfselen zijn van de Nephilim van zo’n 3000 tot 3500 jaar geleden.”

Voor meer hierover kun je de onderstaande video bekijken waarin Sid Roth, L.A. Marzulli interviewt over deze verbazingwekkende ontdekking in Peru:

 

Jazeker, zonder een spoor van twijfel zijn veel verlengde schedels veroorzaakt door cradle boarding bij kinderen toen zij jong waren. Maar waar hebben deze oeroude stammen dat idee vandaan? Trachtten zij iets na te bootsen dat zij eerder hadden gezien? Trachtten zij een ras van mensen na te bootsen dat op een bepaald moment de baas over hen was?

Brien Foerster is een andere expert die hier diepgaand naar heeft gekeken. Volgens hem is het absoluut onmogelijk dat sommige van de exemplaren in Peru gecreëerd kunnen zijn via het proces van opzettelijke schedeldeformatie. Het volgende is een kort uittreksel van een recent artikel van April Holloway:

Brien Foerster, auteur en expert op het gebied van verlengde schedels, heeft een deel van zijn meest spectaculaire onderzoek op het gebied van dit onderwerp gepresenteerd. Hij ontdekte dat, ondanks dat de meeste schedels duidelijke tekenen vertonen van weloverwogen schedeldeformatie, er een percentage schedels is, voornamelijk die zijn gevonden in Paracas, Peru, welke anatomisch zo afwijkend zijn dat ze niet verklaard kunnen worden door de praktijk van het afplatten van het hoofd. Deze schedels, zo zegt hij, hebben een herseninhoud die 25% groter is dan bij conventionele menselijke schedels (schedeldeformatie kan het volume niet vergroten) en ze wegen 60% zwaarder.

Brien Foerster geeft meer verschillen aan: “Ze hebben twee kleine gaten achterin de schedel, loodrecht op de schedelnaad die aanwezig is in de schedelplaat. Elke normale menselijke schedel is samengesteld door drie grote schedelplaten, het voorhoofdsbeen, dat eindigt aan het bovenste deel van het voorhoofd, en de twee wandbeenderen die hierachter liggen en op een kruispunt met het voorhoofdsbeen samenkomen en een ‘T’ vorm vormen. De gaten die aan beide kanten van elke menselijke schedel in het kaakbeen zitten zijn bedoeld voor zenuwen en bloedvaten om het weefsel aldaar te voeden. De twee gaten aan de achterkant van de verlengde schedels zijn mogelijk voor hetzelfde doel. De andere factor is dat er slechts één wandbeen is, daar waar er twee zouden moeten zijn.”

Maar de meeste wetenschappers negeren deze informatie omdat het niet past binnen de door hen geaccepteerde versie van de antieke geschiedenis.

Gelukkig zijn er enkele gebieden van wetenschap die deze waarheid een klein beetje beginnen op te pakken. Bijvoorbeeld: het volgende is afkomstig van een recent Huffington Post artikel getiteld: 'Ancient Humans Had Sex With Mystery Species, New DNA Study Shows' (Mensen uit de antieke oudheid hadden seks met een mysterieuze soort, zo toont een nieuwe DNA studie.)

De oeroude genomen, één van een Neanderthaler en een andere van een andersoortige, archaïsche menselijke groep, de Denisovans, werden op 18 november (2013) tijdens een bijeenkomt van de Royal Society in Londen gepresenteerd. Zij namen aan dat onderling kruisen voorkwam tussen de leden van verschillende oeroude mensachtige groepen die meer dan 30.000 jaar geleden in Europa en Azië leefden, inclusief een tot op heden onbekende menselijke voorouder uit Azië.

“Waar het op begint te lijken, is dat we kijken naar een ‘Lord of the Rings’-type wereld - waarin vele mensachtige populaties bestonden,” zegt Mark Thomas, een evolutionaire geneticus aan het University College in Londen en die bij de bijeenkomst aanwezig was, maar niet was betrokken bij het werk.

Ja, de antieke wereld was zeker meer een ‘Lord of the Rings’-type wereld dan de meeste mensen zich ooit durven verbeelden.

Natuurlijk, de wetenschappers in dat artikel zoeken nog steeds naar uitvluchten om zich aan vast te klampen en te verklaren wat de gegevens hen vertellen. De theorieën die zij aan de media als ‘feiten’ presenteren zijn simpelweg theorieën die zij uit hun eigen verbeelding hebben gehaald.

Maar wat deze wetenschappers zich beginnen te realiseren is dat er enkele echt vreemde dingen gebeurden aan het menselijk genoom in de antieke wereld en dat is wat de antieke teksten ons al zolang vertellen. Veel van die teksten (inclusief de bijbel) vertellen ons dat lang geleden een groep gevallen engelen gemeenschap had met mensenvrouwen en dat zij een ras voortbrachten dat bekend staat als de Nephilim.

Als toevoeging op deze verbluffende getuigenissen, opgetekend in de antieke teksten, hebben we tevens fysiek bewijs in ons bezit van de wezens van dat ras. In een eerder artikel met de titel: 'Has An Ancient Giant Handprint Been Found In A Cave In Nevada?' (Is er een oeroude gigantische handafdruk gevonden in een grot in Nevada?), besprak ik enkele voorbeelden van dat bewijs, inclusief een gigantische voetafdruk, een foto van een gigantische vinger en een gigantische handafdruk die goed bewaard is gebleven in een grot in Nevada.

Maar de realiteit van deze zaak is, dat vandaag de dag een groep van deze giganten in principe voor het Witte Huis kan demonstreren en zelfs dan nog zullen veel mensen niet in deze materie willen geloven.

Waarom niet?

Omdat het simpelweg niet past in wat zij hun levenlang hebben geleerd. Volgens de leerboeken zou dergelijk bewijs niet kunnen bestaan. Dus de meeste mensen gaan door met negeren wat recht voor hun ogen staat.

Maar de waarheid is er, je moet alleen de wil hebben om te gaan waar het je heenbrengt.


Nawoord Paul Harmans - ufowijzer
Je kunt er lang en breed over discussiëren, de tegenstanders beweren dat het schedels zijn die tussen planken hun verlengde vorm hebben gekregen, de voorstanders beweren dat het een bestaand ras (buitenaards of aards) was dat van nature een verlengde schedel had, iets dat de latere mens trachtte te kopiëren omdat ze het ras met de verlengde schedels als een soort goden zag. Kijk nog eens goed naar de foto bovenaan dit artikel, denk je werkelijk dat je via cradle boarding een dergelijke kam op de schedel krijgt, een andere kaaklijn of een andere vorm van de kin? Geboren ontkenners zullen dat beslist voor mogelijk houden. Maar wat nu als er baby’s met een verlengde schedel worden gevonden? Had de antieke mens dan de mogelijkheid om de schedel van een foetus in de baarmoeder af te binden? Kom op! Wanneer bereiken de sceptici de grens van het gezonde verstand en betreden zij het rijk van de zotte fantasie? Oordeel zelf:


Zie ook: DE ANTIEKE VERLENGDE SCHEDELS ZIJN NIET MENSELIJK

En: EERSTE DNA ANALYSE VAN DE VERLENGDE SCHEDELS UIT PARACAS GEPUBLICEERD - MET VERBLUFFENDE RESULTATEN


Share


UFO 2014 PAGINA

STARCHILD SKULL

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen