PRINTBARE VERSIE

VRIJE ENERGIE EN ZELFZUCHT

Oorspronkelijke geschreven door: Peter Lindemann

Vertaald en bewerkt door Simon

Bron: http://www.hetnieuwedenken.com


Eind 1880 voorspelden wetenschappers ‘vrije’ elektriciteit in de nabije toekomst. Bijzondere uitvindingen over de aard van elektriciteit werden gewoon gevonden. Binnen 20 jaar zouden er auto’s, vliegtuigen, films, opgenomen muziek, telefoon, radio en camera zijn. Voor het eerst in de geschiedenis ontrolde een utopische toekomst voor het gewone publiek. Wat is er gebeurd sinds die tijd? Was de opwinding over vrije elektriciteit slechts de wens van de wetenschappers?

De huidige stand van techniek
Het antwoord is nee. Spectaculaire uitvindingen zijn al lang geleden ontwikkeld net als belangrijke doorbraken in de wetenschap. Sindsdien zijn er verschillende methoden ontwikkeld voor het produceren van energie tegen extreem lage kosten. Geen enkele techniek heeft de openconsumentenmarkt bereikt. Waarom dat zo is wordt hierna uitgelegd. Eerst volgt hier een korte lijst van nieuwe energietechnieken. De algemene factor die al deze uitvindingen verbindt is dat een kleine hoeveelheid van de ene energievorm een heel grote hoeveelheid van een andere energievorm controleert of vrijmaakt.

Stralingsenergie
Nikola Tesla's Magnifying Transmitter, T. Henry Moray's Radiant Energy Device, Edwin Gray's EMA Motor, en Paul Baumann's Testatika Machine werken allemaal op stralingsenergie. Deze natuurlijke energievorm kan hetzelfde doen als ‘gewone’ elektriciteit met slechts 1% van de kosten. Het gedraagt zich niet precies eender als elektriciteit. De Methernitha Community in Zwitserland heeft 5-6 werkende modellen die zonder brandstof werken door energie uit de kosmos te tappen.

Permanente Magneten
Dr. Tom Bearden heeft twee werkende modellen van een permanente magneet. Het gebruikt 6 watt elektrische input om een magneetveld te beheersen. Door manipulatie van het magneetveld kan er 96 watt elektrische energie geproduceerd worden. Verschillende uitvinders hebben werkende modellen die energie produceren vanuit permanente magneten.

Super Elektrolyse
Water kan gesplitst worden in waterstof en zuurstof door elektriciteit te gebruiken. Wanneer water echter geraakt wordt door zijn eigen moleculaire resonantiefrequentie valt het uiteen in waterstof en zuurstof. Dit kan met zeer weinig energie bereikt worden. Waterstof kan een auto aandrijven voor de prijs van water.

Koude Kernfusie
Ondanks de ontkenning van het bestaan is koude kernfusie zeer reëel. Niet alleen is extreme hitteontwikkeling herhaaldelijk gedocumenteerd, ook atoomelementmutatie middels lage energie is gedocumenteerd.

Al de hierboven genoemde bronnen zijn uitstekend gedocumenteerd en behalve de hiergenoemde zijn er nog talloze andere systemen. Veel zijn beschikbaar en uitvoerig getest. Maar deze korte lijst volstaat om het punt te maken: Nieuwe schone en milieuvriendelijke energie is aanwezig en bestaat. Het biedt schone energie voor iedereen en overal. Het is mogelijk om de broeikasgasontwikkeling te stoppen en kerncentrales te sluiten. Transport en productiekosten kunnen dramatisch dalen. Al deze fantastische voordelen kunnen het leven op deze planeet enorm verbeteren voor iedereen. Wiens belangen worden er eigenlijk gediend bij uitstel van deze technieken?


VIER ONZICHTBARE KRACHTEN.

De eerste kracht is de financiële wereld
Er zijn vier onzichtbare krachten die samenwerken om nieuwe technologieën buiten bereik van de massa te houden. De rijkste families op deze aarde, samen met hun banken zijn de eerste en meest belangrijke factor die de huidige situatie hebben gecreëerd.

Hun motivatie is hebzucht en de noodzaak om alles en iedereen behalve zichzelf te willen beheersen. Hun plan is om alle grondstoffen en hulpmiddelen van deze aarde te beheersen en tegelijk het leven van iedereen op deze aarde te controleren. Een onafhankelijke bron van welvaart (zoals vrije energie), voor iedereen belemmert het bereiken van hun doelstelling om de wereld te overheersen. Zij willen absoluut geen concurrentie. De wapens die zij gebruiken om de massa te misleiden en te intimideren zijn: het kopen van technologie en deze verbergen, het vermoorden van uitvinders en het gebruik van wetenschappers die voor hen werken. Tenslotte promoten zij het idee dat vrije energie niet mogelijk is vanwege de thermodynamische wetten.

De tweede kracht zijn de nationale regeringen
Regeringen hebben behoefte aan nationale veiligheid. Er is een constant gevecht om een bepaalde positie en invloed in wereldgebeurtenissen, waarbij de sterkste partij altijd wint. In de economie geldt dat degene die over het goud beschikt de regels bepaald. Ongelimiteerde energie op deze planeet zorgt voor een drastische verschuiving van de macht. Iedereen wil macht en wil tegelijkertijd verhinderen dat anderen macht krijgen. Dus de motivatie van nationale regeringen houdt zichzelf in stand. Hun wapens: het verhinderen van het openbaar maken van patenten onder het mom van nationale veiligheid, belastingheffing, bedreiging, telefoontaps, brandstichting, diefstal, bedreiging van uitvinders en tal van andere intimidaties die de ontwikkeling van bedrijven of de marketing van nieuwe energie producten vrijwel onmogelijk maken.

De derde kracht is hebzuchtige uitvinders
In het grensgebied van de wetenschap ligt een schaduwwereld van mensen die schaamteloos geld willen verdienen over de rug van anderen met marginale uitvindingen. De twee eerste krachten gebruiken constant de media om de aandacht van de massa af te leiden zodat hun belangen gediend blijven. Tevens gebruiken zij de media om echte doorbraken in diskrediet te brengen. De derde kracht bestaat dus voornamelijk uit misleiding en bedrog. De motivatie van de spelers in dit gebied zijn: hebzucht, het verlangen over anderen te heersen, zichzelf belangrijk willen maken en een vals gevoel van zich belangrijk voelen. De wapens die zij gebruiken zijn leugen, bedrog en arrogantie in combinatie met slechte wetenschap.

De vierde kracht die er voor zorgt dat nieuwe energie niet beschikbaar komt zijn wij zelf
Het is eenvoudig om te zien hoe zelfzuchtig de motivatie van anderen is, maar in principe is de motivatie van de anderen ook onze motivatie. Net als de rijkste mensen op deze aarde voelen wij ons allemaal een beetje superieur over anderen. En zou je zelf niet je product voor de hoogste prijs willen verkopen? Of zoals regeringen, zouden we niet allemaal ons voortbestaan veilig willen stellen? Vrezen we niet allemaal het onbekende, zelfs als daar een grote beloning op ons wacht?

Alle vier de krachten zijn verschillende aspecten van hetzelfde proces. In werkelijkheid is er slechts één kracht die verhindert dat nieuwe technieken beschikbaar komen en dat is het ontbreken van spirituele motivatie. Nieuwe technologie is de naar buiten gerichte goddelijke overvloed. Het is de energie van een economie van een verlichte samenleving waar mensen zich vrijwillig op een respectvolle wijze naar elkaar gedragen. Niet spirituele mensen kunnen niet vertrouwd worden met nieuwe energie. Zij kunnen alleen dat doen wat zij altijd gedaan hebben en dat is andere mensen misbruiken of elkaar doden in dit proces.

De kans
Nieuw in deze tijd is de mogelijkheid die er bestaat om met elkaar te communiceren en in contact te treden. Dat is nu beter dan in welke voorafgaande periode in de geschiedenis. Het Internet biedt ons de kans om af te rekenen met de drie andere krachten die de verspreiding van nieuwe energie tegenwerken. Wat bezig is te gebeuren dat uitvinders hun werk publiceren op het Internet in plaats dat zij er patent op aanvragen. In plaats dat zij hun uitvinding geheim houden, maken zij hem openbaar. Steeds meer mensen geven hun informatie weg via boeken, video’s en websites. Ondanks dat er veel rommel tussen zit neemt de hoeveelheid goede informatie in zeer hoog tempo toe.

Ieder van ons steunt de vierde kracht, maar als we opstaan en weigeren nog langer de andere kant uit te kijken en actie ondernemen, kunnen we de geschiedenis veranderen. Alleen de massa kan de wereld creëren die we willen. De andere drie krachten zullen ons zeker niet helpen. Zij zullen geen brandstofloos energiecentrum in ons huis plaatsen. Nieuwe energie kan alles veranderen in de manier waarop wij leven. Het schakelt hebzucht uit, maar ook de angst om het voortbestaan. Maar voor dat dit alles werkelijkheid kan worden moeten we genereus en respectvol met elkaar omgaan en vertouwen hebben in ons leven.

De nieuwe energie is hier
Het was hier al tientallen jaren. Communicatie technologie en het Internet hebben de sluier van geheimhouding weggetrokken. Mensen over de hele wereld zijn bezig met het produceren van nieuwe energieproducten. Noch de banken, noch regeringen willen dat dit doorgaat, maar zij kunnen het niet langer verhinderen. Enorme economische recessie en instabiliteit en oorlogen zullen gebruikt worden om de aandacht van de massa af te leiden van de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe energie. Er zal in principe door de grote media geen geheimhouding over wat gaande is gepleegd worden.

De westerse samenleving werkt op veel fronten naar zijn zelfvernietiging toe vanwege het cumulatieve effect van hebzucht en corruptie. Nieuwe energieontwikkelingen kunnen deze trend niet keren. Mocht je echter in het bezit zijn van een nieuw energieproduct dan ben je beter af voor de fase naar de overgang van de nieuwe wereld die komende is. De grote vraag is natuurlijk wie zal uiteindelijk de nieuwe wereldregering controleren, de eerste of de vierde kracht? Degene die kiest voor de vierde kracht kan misschien getuige zijn van de dageraad van de nieuwe wereld. Ik daag je uit om samen te komen met degene die daar aan werken.

Bronnen om verder te lezen en te studeren

http://www.freeenergy4all.nl
De website van Nederlander Dick Korf: “In de zomer van 2007 kwam ik in contact met de werkgroep Nulpuntenergie en sindsdien zijn diverse processen in een stroomversnelling gekomen. Opgeleid tot werktuigbouwkundige had ik wel de nodige scepsis, maar ben ik ook iemand die wel open staat voor nieuwe ontwikkelingen, of de huidige wetenschap daar nu in gelooft of niet. Mijn motto is dan ook: wat je niet weet mis je niet, wat niet wil zeggen dat het niet kan of niet bestaat. De grote vraag is: durven we open te staan voor alle nieuws onder de zon ook al begrijpen we alles nog niet direct? Ik kan daar volmondig "ja" op antwoorden en nodig u uit hetzelfde te doen en misschien komen we elkaar dan op een goede dag ergens tegen…”

http://www.geet.nl

http://www.vrijeenergiemachine.nl

http://www.nulpuntenergie.net/frank/welkom.htm

http://www.nulpuntenergie.net

http://teslalein.helpt.nl
Instituut voor Natuurgeneeswijze en Natuurkundig onderzoek

http://www.free-energy.cc
Developed by Clear Tech, Inc. and Dr. Peter Lindemann

http://jnaudin.free.fr
Developed by JLN Labs in France

http://www.keelynet.com
Developed by Jerry Decker in the USA

http://www.rumormillnews.com
Excellent site for all kinds of alternative news, with many links

(bron: Het Nieuwe Denken)


ENERGIE PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen