PRINTBARE VERSIE

YILDIZ MAGNEETMOTOR: RICHT ZICH VOOR DE EERSTE BELANGRIJKE GELDIGVERKLARING OP HET PUBLIEK IN PLAATS VAN UNIVERSITEITEN

Door: Sterling D. Allan - Pure Energy Systems News

11 maart 2013

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://pesn.com/2013/03/11/9602287_Yildiz_Magnet_Motor--Turning_to_Public_Instead_of_Universities_for_First_Major_Validation


Na 33 jaar van ontwikkeling van deze ‘onmogelijke’ technologie, richt Yildiz zich op de publieke demonstratie van zijn technologie op de uitvinders Expo in Genève, zodat de gehele wereld getuige kan zijn en om uiteindelijk eenvoudig het bewijs te leveren waar hij zo vele jaren naar heeft gezocht, maar dat universiteiten continue hebben geweigerd te verschaffen.


Mr. Yildiz met zijn magneetmotor op de TU Delft (20 april 2010)

Gisteren had ik een telefoongesprek van een uur met Muammer Yildiz en zijn compagnon Halil Turkmen over de Yildiz all-magnet motor waarvan de gehele wetenschap schreeuwt dat het ‘onmogelijk’ is. Het punt is dat de wetenschap het voorheen wel vaker mis had over belangrijke dingen. Zodra academici dogmatisch worden en decreten uitvaardigen over wat wel en wat niet werkt, dan stoppen ze met wetenschapper zijn en gedragen zij zich meer als kennistirannen, of nog erger, als religieuze fundamentalisten, wier mening over hoe dingen werken al vaststaat en doof zijn voor iets anders.

Dit ding zal op de een of andere wijze bewezen worden.

Als de universiteiten continue weigeren een correcte test te doen, die aansluit op de voorwaarden van Yildiz, dan moet het publiek het maar zijn dat deze technologie voor eens en voor altijd in het gelijk zal stellen - dus iedereen die er maar naar wil kijken.

Het enige dat nodig is om te bewijzen dat de motor werkt, is draaitijd en het belasten ervan om te laten zien dat geen enkele bekende technologie in staat is zoveel vermogen te leveren dat zit opgesloten in de afmetingen van het apparaat. Dat is alles. Ze hoeven niet naar de binnenkant te kijken. Dat is beschermde informatie en dat blijft het totdat er een patent volgens internationale wetten is verkregen.

Waarom een patent?
Voor hen die niet regelmatig dit nieuws volgen zal ik kort samenvatten waarom een internationaal patent in dit geval zo belangrijk is. (Hij heeft overigens twee Turkse patenten [hij toonde hen de werkende motor] en één voor Duitsland en één voor Zwitserland).

Het is zo dat zodra iets publieke informatie is, niemand er een patent op kan krijgen, waar ook ter wereld. Er is echter een voorbehoud, als de informatie is vrijgegeven voor het publiek, dan heeft de uitvinder een jaar de tijd om een patent aan te vragen. Na dat jaar is het publiekelijk bezit. Desondanks is er een probleem omdat de patentwetten in de VS en elders zijn veranderd van: ‘als eerste uitgevonden, als eerste een patent’, naar ‘wie de snelste auto heeft (metaforisch) om het patentbureau te bereiken, die krijgt het patent’ en die kan de regels vastleggen waaraan de technologie in dat land is gebonden, niet de persoon die het uitvond. Dat is wat ik te weten kwam van Tom Valone, Ph.D., die op het Amerikaanse patentbureau werkt.

Mr. Yildiz zegt dat hij al gedurende 33 jaar aan deze technologie werkt, hij bouwde 58 motoren, elk daarvan werkte en hij is er kritisch op dat zijn intellectuele eigendom beschermd blijft. Volgens Yildiz heeft hij zelfs bepaalde voorzorgsmaatregelen ingebouwd, zodat de mensen die ooit geacht werden betrouwbaar te zijn, maar het apparaat toch wilden openen, niet in staat waren de motor, die zij gedurende vijftien dagen continue hadden zien draaien, na te bouwen omdat de motor voldoende zelfvernietigend was. Hij heeft geen toestemming de bijzonderheden van deze situatie te onthullen.

Ervaringen met universiteiten
Het vervelende is dat als er in het verleden universiteiten waren die het wilden demonstreren, dat zij degenen waren die vroegen om het uit te zetten. Het was niet Yildiz die het wilde stilzetten omdat hij trachtte iets te verbergen. Hij wilde juist dat de test doorging, maar de professoren hadden genoeg gezien. Daarna riepen de sceptici dat het niet lang genoeg draaide om het een of andere verborgen opslagmechanisme uit te sluiten.

Ik vroeg Yildiz zoiets als: “Van de ongeveer duizend mensen die uw motor gedurende de jaren hebben zien draaien, wie daarvan heeft het het langst zien draaien, wie is bereid daarmee naar buiten te treden?

Hij vertelde dat universitair docent Jorge Duarte het bij twee gelegenheden gedurende meer dan vijf uur heeft zien draaien. En het was Duarte die vroeg om de motor te stoppen. Zoals Duarte benadrukte, er was geen warmteontwikkeling gedurende de continue draaitijd, het prototype had geen koolborstels om stroom om te polen, en bovendien, de uitvinder heeft geen enkel idee (geen enkele technische kennis) hoe om te gaan met elektronische circuits bedoeld om elektromagnetische krachten op te wekken en daarmee de omstandigheden te creëren om magnetische velden te vormen.

Op 5 januari schreven we een artikel over Duarte’s openlijke verklaring waarin hij de motor bekrachtigt. Duarte is universitair docent Electromechanics en Power Electronics aan de technische universiteit Eindhoven in Nederland. Duarte was betrokken bij de coördinatie van verscheidene van de testen die in wetenschappelijke kringen werden uitgevoerd, inclusief op de technische universiteit van Delft en Eindhoven.

Yildiz vertelde dat wat steevast bij de universiteiten gebeurde, was dat men de binnenkant wilde bekijken voordat men tekende waarvan men getuige was geweest. Ze willen de magneten voor, tijdens en na de test meten. Dat is niet mogelijk op dit moment, vanwege het probleem met het patent zoals hierboven uiteengezet. Hij is ook bezorgd dat ze na een succesvolle test de motor niet meer willen afstaan en trachten de binnenkant te bekijken om het na te maken. Dat is al eerder gebeurd, zoals hierboven vermeld (wat overigens geen wetenschappelijk team was).

De universiteit waarop hij halverwege januari (2013) zogenaamd een 30 dagen test zou beginnen, had in eerste instantie ingestemd met de ‘zwarte doos’ voorwaarden die Yildiz had bedongen, maar daarna veranderden zij de criteria en zeiden dat ze binnenin moesten kijken en de magneten vooraf, tijdens en na de test moesten meten. Ze vergaten dat hun doel niet het wetenschappelijk documenteren van de technische details was, maar alleen moesten vaststellen dat het werkt.

Yildiz heeft nog wat andere universitaire opties te overwegen en hij heeft mogelijk nog de tijd een bevredigende test te doen voordat de uitvinders expo in Genève op 10 - 14 april plaatsvindt en waarvoor Yildiz is uitgenodigd. Het hoeft geen 30 dagen of meer te duren om de techniek te bewijzen. Zelfs een paar dagen kunnen meer dan genoeg zijn om elke vorm van een verborgen energiemechanisme uit te sluiten.

Het kost echter tijd om een overeenkomst op papier te zetten, het te laten checken door een advocaat, wijzigingen aan te brengen, het goedgekeurd te krijgen, visums aan te vragen, enz. Bureaucratische formaliteiten nemen in situaties als deze een hoop tijd in beslag. Het is geen APK keuring waar je naartoe rijdt, men vervolgens de test doet en het rapport schrijft, waarna je weer kan vertrekken.

Telkens en telkens weer is hetgeen dat met Yildiz gedurende de jaren gebeurde hetzelfde, er komt iemand die met goede bedoelingen lijkt te komen en een werkbaar plan op tafel legt, maar als dan alle spelers instemmen en de voorwaarden zijn vastgelegd, dan lijkt het alsof het oorspronkelijke plan een U-bocht heeft genomen en alle voorbereidingstijd verspilde moeite is geweest. Toch heeft hij het nog niet opgegeven.

Een test die voor iedereen is te volgen
Ongeacht of Yildiz in staat is een universitaire bevestiging te verkrijgen voorafgaand aan de expo in Genève, is hier wat hij van plan is te gaan doen op de 41e International Exhibition of Inventions in Genève.

Hij kan de motor niet continue in de conferentiezaal laten draaien omdat de deuren vanwege veiligheidsredenen elke avond gesloten worden. Wat hij dus wil doen is de motor in een aanhangwagen zetten om daarmee de draaiende motor elke avond op de parkeerplaats te zetten, waar het continue zal draaien. En er zal gedurende de gehele tijd een live webcam zijn zodat mensen over de hele wereld getuige kunnen zijn van het continue draaien gedurende de volledige vier dagen van de conferentie.

De ambtenaren van het Turkse patentbureau in de hoofdstad Ankara, welke Yildiz hebben uitgenodigd deel te nemen aan de expo in Genève, zeiden dat hij in staat gesteld zal worden om dat op de expo te doen. Ik heb een e-mail aan de expo van Genève gestuurd met de vraag of zij kunnen bevestigen dat dit iets is waar zij voor kunnen zorgen.

De afmetingen van de motor zijn 14cm in diameter en ongeveer 21cm lang en het zal een waaier van 25cm diameter aandrijven. Dus doe je berekeningen over hoe lang het kan draaien door gebruik te maken van alle bekende soorten energieopslag mechanismes. Ik wed dat je twee dingen zal zien: 1) het zal niet in staat zijn op een constante snelheid te draaien zonder te verzwakken en 2) het zal niet in staat blijken te zijn gedurende meer dan een paar uur te draaien. Dus zelfs één volledige dag van het demonstreren van de technologie die continue draait, moet meer dan genoeg zijn om de wetenschappers tevreden te stellen.

Maar op de expo in Genève is Yildiz van plan de motor te demonstreren waarbij hij gedurende vier dagen continue zal draaien, zonder te stoppen - en de hele wereld mag meekijken.

Crowdfunding om een internationaal patent aan te vragen?
Als Yildiz in staat is voor aanvang van de expo of welke universitaire test dan ook, de 50.000 euro’s bij elkaar te krijgen die nodig zijn om een internationaal patent aan te vragen, dan zal hij in staat zijn de motor voor inspectie te openen. Zo niet, dan blijft de werking van de motor verborgen.

Voor hen die denken dat we geld bijeen moeten brengen via crowdfunding, die kan ik zeggen dat zoiets al overwogen is. Yildiz is daarin echter zeer terughoudend, omdat hij niet wil dat het wordt opgevat als zwendel. Hij heeft liever dat hij een volledige validatie/certificatie van de motor heeft voordat hij aan crowdfunding begint.

In mijn opinie hebben we al voldoende validatie om crowdfunding te ondersteunen en het geld te verkrijgen dat nodig is voor het aanvragen van een internationaal patent. We hebben de getuigenis van universitair docent Duarte en de demonstraties op verschillende universiteiten, vastgelegd op video.

Nee, dat is niet genoeg om de ontkennende wetenschappers te overtuigen, maar het is voldoende voor veel van ons normale mensen om te helpen met het bijeenbrengen van het geld voor een patent. Wat denken jullie?

Als het aankomt op investeerders die dat geld hebben, dan neigen die ernaar teveel zeggenschap te willen hebben of teveel regels. Het lijkt dat hoe kleiner het bedrag is, hoe meer zeggenschap ze willen. Ze zouden mogelijk veel minder zeggenschap eisen als het om honderden miljoenen ging waarom Yildiz vroeg. Maar via crowdfunding zou Yildiz geen verplichtingen hebben aan investeerders.


http://pesn.com


Officiële website:

http://www.bsmhturk.com

Facebook pagina:
https://www.facebook.com/pages/BSMH/162671810474219?ref=hl

Twitter account:
https://twitter.com/BSMHTURK

YouTube pagina:
http://www.youtube.com/channel/UCAWiadNR7KzcJvw-d9PlMvQ

PESWiki pagina:
http://peswiki.com/index.php/Event:2013:Validating_Muammer_Yildiz%27_Magnet_Motor_for_30_Days_at_European_University

E-mail: bsmhturk@gmail.com


ENERGIE PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen