PRINTBARE VERSIE

SIGNS OF OUR TIMES

By Lucy Pringle

Overgenomen en vertaald uit UFO Magazine, uitgave oktober 2002, door Paul Harmans.


TEKENS VAN ONZE TIJD

Toonaangevend graancirkelonderzoekster Lucy Pringle doet verslag van een verbazingwekkende nieuwe formatie welke, als hij niet is gemaakt door mensenhanden, er op wijst dat hij gecreëerd is door een buitenaardse intelligentie.

Lucy Pringle

Het begon allemaal op donderdag 15 augustus 2002 toen ik een e-mail ontving waarin ik er op attent werd gemaakt dat er een formatie was verschenen in een veld net buiten Sarum Road, ten oosten van Winchester. De afzender vertelde mij dat hij de formatie had betreden en schatte de grootte er van op ongeveer 100 meter lengte. Hij had aanvankelijk gebruik gemaakt van een stratengids op Internet om de locatie aan te geven, maar later bleek dat Sarum Road ten westen lag van Winchester en dus niet ten oosten. De volgende morgen ontving ik de coördinaten van de topografische dienst en die wezen uit dat de formatie lag tussen Pitt en Sparsholt. Ik bracht onmiddellijk onderzoeker en meetkundige Paul Vigay op de hoogte en deze zette de informatie op zijn website.

De akker waarop de formatie verscheen was eigendom van Mike Burge, de eigenaar van de Vale boerderij te Pitt nabij Winchester. Mr. Burge was zo galant mij toestemming te verlenen om de formatie te betreden en ging akkoord om de tarwe pas te oogsten na het “Bank Holliday” weekeinde in augustus. Anders dan sommige boeren, was mr. Burge in elk opzicht behulpzaam en meewerkend. De graancirkel gemeenschap is hem dank verschuldigd.

De locatie van de formatie is Crabwood, dat ligt op zo’n 15 kilometer van Chilbolton waar de beroemde “Arecibo boodschap" en de “Face” formaties werden gevonden. Dicht bij de radiotelescoop in augustus 2001.

Kort na 09.00 op vrijdag 16 augustus belde een vrouw het lokale radiostation “Ocean FM” met de mededeling dat er een graancirkel lag die duidelijk zichtbaar was vanaf Sarum Road.

Gedurende een nauwgezet onderzoek van de Crabwood formatie sprak ik met Mike Burge en wij waren het er over eens dat de formatie, gezien vanaf de weg compleet verborgen lag. Later werd duidelijk dat de vrouw die naar het radiostation had gebeld op haar paard had gezeten waarmee ze een ritje maakte naar het hoogste gedeelte van het veld, toen ze de formatie waarnam achter de radiomasten.

“Ocean FM” verslaggeefster Pippa Head, die de verkeersberichten doorgeeft vanuit haar éénmotorige Piper Warrior vliegtuig boven Portsmouth, Winchester en de regio rondom Southampton, was de eerste die de formatie vanuit de lucht waarnam. Nadat het telefoontje van de vrouw was binnengekomen werd door “Ocean FM” contact opgenomen met Pippa en werd haar gevraagd om het te onderzoeken. Het toestel van Pippa is gestationeerd op Eastleigh en vliegt elke dag tussen 08.00 en 09.00 ‘s morgens. Pippa bevestigde de aanwezigheid van de formatie en deed een liveverslag op “Ocean FM.” Sid Colles een tractorbestuurder hoorde het verslag van Pippa Head en realiseerde zich dat ze het had over een veld van de boerderij waar hij voor werkte. Mr. Colles belde Mike Burge, de eigenaar, om hem op de hoogte te stellen van het nieuws.

Mary Hill, die woont in een boerderij aan de benedenzijde van het veld, vertelde dat zij een luid kloppend geluid had gehoord, dat leek op dat van een helikopter of een generator vanuit of vanboven het veld tussen 00.30 en 01.30 in de morgen van donderdag 15 augustus. Mary was rond middernacht naar bed gegaan en was op het randje van de slaap toen ze het kloppende geluid voor het eerst hoorde. Het leek steeds dichter en dichterbij te komen en bleef toen op een vast toerental draaien gedurende 10 of 20 minuten. De man van Mary is een vaste slaper en heeft niets gehoord. Ze vertelt dat helikopters wel eens af en toe overvliegen en omdat er een gevangenis is in Romsey Road, dicht bij het ziekenhuis, dacht ze dat er wellicht een gevangene was ontsnapt en opgespoord werd door de helikopter. De volgende dag nadat het nieuws over de formatie zich begon te verspreiden, was er een enorme activiteit van rondvliegende helikopters met luchttoeristen. Omdat ze zelf niet op de hoogte was van de formatie, dacht Mary dat er inderdaad een gevangene los rondliep in de omgeving en ze vroeg zich af waarom de politie haar niet had gewaarschuwd voor deze zorgelijke en potentieel gevaarlijke situatie. Mary vertelde ook dat het kloppende geluid mogelijk afkomstig kon zijn van een generator. Misschien om het veld te verlichten? Mike Burge vertelde mij dat bewoners van boerderijen, die ook aan de benedenzijde van het veld achter een paar bomen stonden, dit dan zeker opgemerkt zouden hebben.

Als een helikopter zo’n lange tijd boven het veld heeft gehangen, wat deed het daar en wat hoopte men te vinden of op te nemen? Evenzo als het geluid afkomstig was van een generator in het veld die nacht, wat was het doel daarvan? Wat het ook was, het roept een aantal serieuze en bezorgde vragen op.

Op woensdag 21 augustus was Stephen Short uit het nabijgelegen Warnford in het Crabwoodveld, waar hij in gesprek raakte met drie dames van middelbare leeftijd die op een camping stonden aan de andere kant van de radiomasten. Zij vertelden Stephen dat zij tijdens de vroege uren van donderdag 15 augustus getuige waren geweest van een verbazingwekkend schouwspel van dansende lichten boven het veld. Ze beweerden dat de lichten in het rond sprongen, ze spiraalden naar beneden naar de grond, waarna ze weer omhoog kwamen en in ronde cirkels vlogen, eer ze weer naar beneden gingen en vervolgens weer omhoog. Uiteindelijk verdwenen ze zoals een vallende ster. Jammergenoeg was ik niet in staat om deze dames terug te vinden om ze zelf te interviewen, omdat ze inmiddels de camping hadden verlaten. Had Stephen er nou maar aan gedacht om hen te vragen of ze ook lawaai hadden gehoord tijdens deze lichtshow!

Op zondag 25 augustus kreeg ik een telefoontje van Marie Wakelam wier huis, de Crabtree boerderij, grenst aan het Crabwoodveld. Marie was zojuist terug gekomen van een bezoek aan de formatie, waar ze een familie had ontmoet die haar tarwestengels liet zien die van binnen de formatie kwamen en die lichtelijk verschroeid en zwart waren. Marie dacht dat dit wel eigenaardig was en omdat ze rond 23.00 en 23.30 op donderdagavond 15 augustus in haar slaapkamer was, die uitkijkt over het veld, toen ze door het open raam de sterke geur van brand rook, zoals van een kampvuurtje en afkomstig leek uit het veld.

Ik vloog op vrijdag 16 augustus over het veld en ik noch de piloot kon de bedoeling van de formatie doorgronden, omdat er geen vaste vorm in leek te zitten, althans geen vorm die we gemakkelijk konden ontdekken. (Dit was ook het geval toen we vorig jaar over “the Face” bij Chilbolton vlogen.)

The Face en Areciboboodschap formatie, 2001.

Ik zei tegen de piloot dat we maar moesten proberen er het beste van te maken en hopen dat er iets begrijpelijks op het fotorolletje stond. Geoff Knight van het te Liss gevestigde “Colours Imaging” was zo vriendelijk om tot laat in de avond door te gaan met het ontwikkelen en afdrukken van de foto’s en tot mijn grote verbazing bracht het de foto’s voort die je er nu van ziet.


The Alien formatie 2002

Mike Burge was zo vriendelijk het veld open te stellen voor allen die het wensten te bezoeken en op zaterdag 17 augustus ging ik naar de formatie en nam een paar flessen water mee. De methode van het leggen van de “Alien” formatie was er één die ik slechts één keer eerder had gezien en dat was de Chilbolton “Face” van 2001. Het leek alsof het neergebogen gedraaide gewas om elk staand bosje gewas apart was neergelegd.

Foto van de manier van leggen in de Face formatie.

Een taak die zeker boven de mogelijkheden van de mens ligt om te doen gedurende de korte tijd van duisternis in deze tijd van het jaar. Geen van de stengels was gebroken in beide formaties en allemaal waren ze gebogen aan de basis. Hoe het ook zij, of de “Alien” formatie nu is gemaakt door mensen of gevormd met een complexe energie, die tot nu toe onbekend is aan de mensheid, het is in elk opzicht zeer indrukwekkend. Als het door mensen is gemaakt, dan is er een techniek gebruikt die onbekend is voor iedereen behalve een paar uitverkorenen.

Op de foto’s verschijnt de “Alien” formatie in positief beeld, terwijl, afgezien van de Chilbolton “Face” formatie de overgrote meerderheid van de voorgaande graancirkels in negatief beeld waren. Dit wil zeggen dat in dit geval het staande gewas het patroon bepaalde in plaats van het liggende gewas. Het is de subtiele schaduwwerking van de staande tarwe die het beeld van het gezicht creëert. Bovendien is er nog een ander aspect, namelijk dat de bedoeling van deze formatie totaal ondubbelzinnig is. Het is het gezicht van een buitenaardse (alien) niet meer en niet minder en er is geen enkele andere interpretatie mogelijk.

Een vermeldenswaardig aspect is dat in de cirkelvormige formatie geen bewijs is te vinden dat er ook maar één aar is afgevallen van de staande groepjes tarwe binnen de formatie. Om een cirkel te kunnen maken is het gebruikelijk dat éénpersoon in het middelpunt staat en een touw vasthoudt dat zijn compagnon aan het andere uiteinde vast heeft en zo de omtrek van de cirkel maakt. In de rijpe tarwe, als de aren zwaar zijn en naar beneden hangen langs de halmen, dan zijn ze zeer kwetsbaar. Elke beweging van een strak gespannen touw dat langs het staande gewas schuift, tikt ze er zo af. Ik heb de ronde formatie diepgaand onderzocht en ik vond niet één enkele tarwehalm waaraan een aar ontbrak.

De methode van leggen in de ronde vorm verschilde totaal van die van het gezicht van de “Alien.” De methode was hier meer traditioneel.

Vaak ervaar ik energieën die op de buik inwerken als ik een formatie betreed. In de “Alien” was de energie zoals die was in de Chilbolton “Face.” Een energie die nieuw voor mij was en ook één die ik niet kon begrijpen. Het was een gevoel dat noch oncomfortabel, noch hartelijk was. Meer mechanisch, technisch en vreemd steriel.

Ik keerde later nogmaals terug naar het veld op dinsdag 20 augustus om Mike Burge en Sid Colles te interviewen. Mr. Colles vertelde mij dat hij op woensdag 14 augustus, zo rond 13.00 naar de top van het veld, waarin de “Alien” verscheen, was gegaan en dat hij vanaf daar de rand van de vorm van de formatie zag en een paar van de roosterlijnen die er dwars doorheen liepen. Vervolgens liep hij naar beneden door de rand van de rechterzijde (vanuit de latere formatie gezien) totdat die abrupt tot een einde kwam. Dit was mr. Colles eerste bezoek aan het veld totdat ik hem een week later meenam en we hetzelfde pad aflegden. Toen hij aan de top kwam was hij verbaasd het grote platgelegde gebied te zien, dat daar niet was tijdens zijn eerste bezoek. Mr. Colles liep vervolgens weer door de lijn van de rechterzijde en was vervolgens weer verbaasd de complexe cirkel te zien daar waar de oorspronkelijke lijn gestopt was. Hij verzekerde mij dat het onmogelijk was, dat hij deze toegevoegde elementen de vorige week over het hoofd gezien had, als die er toen ook al waren. Beiden, hij en Mike Burge, zijn van mening dat dit enorme en complexe ontwerp, met afmetingen van zo’n 100 bij 75 meter, niet gemaakt kan zijn in één nacht. Niettemin blijven beiden sceptisch over de herkomst ervan. Mr. Burge was zo vriendelijk om monsters zaad te verzamelen voor mij. Zowel van binnen als van buiten de formatie. Deze zullen uiteindelijk een infrarood spectroscopie ondergaan om ze te testen op het eiwitgehalte. De formatie verscheen in zaadgewas en dat geeft een toegevoegde waarde aan dit soort onderzoek. Bovendien ligt dit veld, ietwat ongebruikelijk voor dit gebied, op een kleilaag, waaronder op zo’n 70cm. diepte een laag kalk ligt. Vandaar dat de grond stevig en compact is.

De cirkel.

Naar het schijnt zijn de staande bosjes gewas binnen het cirkelvormige element niet lukraak overgebleven. Binaire taal werd gebruikt door NASA in de jaren zeventig bij pogingen om te communiceren met buitenaardse intelligenties. (Pioneer en Voyagersondes, SETI signalen verzonden vanaf de Arecibo radiotelescoop in Puerto Rico, etc.) Het is ook de basistaal waarmee computers rekenen. Om binaire taal om te zetten in ons alfabet is er een code genaamd de ASC11 set. Deze is ontwikkeld door de ANSI (American Standard Code for Information Interchange) in de jaren zestig.

Onderzoekers Paul Vigay en Eltjo Haselhoff hebben ontdekt dat de cirkel in de “Alien” formatie een binaire code bevat. Door gebruik te maken van de ASC11 karakterset - welke 128 karakters bevat - om zo de binaire tekens en hun volgorde om te zetten naar hun decimale equivalent konden ze zien met welke letters ze corrensponderen. Paul en Eltjo zijn tot de volgende decodering gekomen: "Hoedt u voor de boodschappers van false giften en hun verbroken beloften. Veel pijn maar er is nog tijd. Eelij?e (dit woord is beschadigd en onduidelijk, sommigen lezen er het woord "geloven" in.) Er is goedheid daarbuiten. Wij opponeren misleiding. Kanaal gesloten." (Voor alle duidelijkheid volgt hier de Engelse versie.) "Beware the bearers of false gifts & their broken promises. Much pain but still time. (Damaged word.) There is good out there. We oppose deception. Conduit closing (bell sound.)"

Wanneer we probeerden te communiceren met externe intelligenties hebben we altijd universele symbolen gebruikt, zoals die zijn gecodeerd in de “Arecibo” boodschap van 2001. Als je maar de basis informatie geeft zoals de getallen 1 – 10, en de atomic numbers nodig voor het leven op aarde, dat wil zeggen: waterstof, koolstof, stikstof, fosfor en zuurstof. De boodschap bevat ook de DNA structuur, het bevolkingsaantal op aarde in 1974 en de planeten volgorde in ons zonnestelsel. Paul suggereert dat als de “Alien” formatie echt is, we te maken kunnen hebben met een intelligentie die verder is ontwikkeld dan tot voor kort werd gedacht. Een intelligentie die in staat is om de universele symbolen links te laten liggen en direct met ons te communiceren, gebruik makend van onze taal. Het is duidelijk dat dit de communicatie op een tot nog toe onbekend en vergevorderd niveau brengt.

In tegenstelling tot dit mogelijke vergevorderde niveau van communicatie met onze planeet ben ik persoonlijk teleurgesteld in de inhoud van de boodschap, welke niet afkomstig lijkt te zijn van een hoge en wijze intelligentie. Misschien bevat het een extra verborgen code, één die wacht op ontdekking?

Op alle foto’s vertoont de “Alien” een sinister voorkomen. Als de formatie door mensen is gemaakt dan zal het niemand verbazen dat dit een poging is om mensen bang te maken. Ik heb sinds ik mijn foto’s van de “Alien” aan veel personen heb laten zien veel mensen meegemaakt die benauwd en bang werden als directe reactie op de beelden. Er was een man die een blik van ontsteltenis vertoonde en achteruit deinsde, alsof ik iets gevaarlijks in mijn hand had. Ondanks al hun krachtsinspanningen in de loop der jaren hebben de krachten achter de schermen, geen succes gehad in hun pogingen om de aantrekkingskracht van dit fenomeen te verwoesten. Niet door het belachelijk te maken en ook niet door met trompetgeschal de cirkelmakers Doug Bower en Dave Chorley aan te kondigen. Kan dit zaaien van angst, in de gedachten van mensen, een nieuwe speltactiek zijn? Uitgedacht door de misleidingsartiesten? (Let hierbij ook op de boosaardige benadering, gebezigd in de film “Signs,” waarin graancirkels worden afgeschilderd als kwaadaardige en sinistere tekens.)

De media-interesse in de Crabwood formatie is overweldigend en niet minder dan buitengewoon. Veel van ons zijn geïnterviewd door TV producers van de BBC en uit Amerika of zelfs Slovenië. De beroemde TV presentator en UFO onderzoeker Jaimie Maussan reisde 9000 kilometer vanuit Mexico City om het met eigen ogen te zien. Onderzoekers uit Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Spanje en vele andere Europese landen waren onder de menigte van gefascineerde mensen die zich verdrongen bij dit evenement. Deze beeltenis raakte een gevoelige snaar bij veel van de aanwezigen.

Er zitten nog veel losse eindjes in dit verhaal die vragen om aan elkaar geknoopt te worden en terwijl sommige elementen, oppervlakkig gezien, onbelangrijk lijken en ondanks dat er nog geen conclusies getrokken kunnen worden, geloof ik dat al deze deeltjes een rol spelen in de poging om te ontrafelen wat er nu werkelijk is gebeurd gedurende het proces van de verschijning van deze unieke formatie.

Om haar onderzoek te bekostigen, biedt Lucy Pringle een grote variëteit aan graancirkelkoopwaar aan, inclusief foto’s, kalenders, ansichtkaarten, etc.

Lucy Pringle: http://home.clara.net/lucypringle/

Paul Vigay: http://www.cropcircleresearch.com/

GRAANCIRKELS