TERUG NAAR ARTIKEL

AANVAL MARC BROUX OP PIETER HENDRICKX

Door Paul Harmans

Met toestemming van Pieter Hendrickx

ufowijzer juli 2006

De gedreven scepticus Marc Broux heeft de aanval geopend op de positieve Belgische UFO-onderzoekers, geheel volgens het principe: ‘kun je de gegevens en feiten niet weerleggen, pak dan de onderzoekers persoonlijk aan’. In dit geval richt hij in één van zijn maandelijkse schrijven zijn pijlen op Pieter Hendrickx. (Misschien kom ik ook nog aan de beurt, ik kan niet wachten! Paul Harmans)

Wie is Pieter Hendrickx?
Pieter Hendrickx is een oprecht, innemend, neutraal en verzoenend persoon en tevens een praktijkvoorbeeld van hoe een positieve UFO-onderzoeker te werk behoort te gaan, iemand waar ze in België terecht trots op mogen zijn en waarvan we in Nederland beslist (en jammer genoeg) geen evenbeeld hebben. Pieter doet het op wetenschappelijke wijze en sluit vooralsnog niets uit wat betreft de oorsprong van UFO’s en dat is een zeer gezonde houding als je alle feiten en bewijs in ogenschouw neemt.

Pieter houdt zich al 35 jaar bezig met UFO-onderzoek en is voorzitter van de Belgische UFO-vereniging BUFON. Hij is (was) lid van meerdere buitenlandse en Belgische UFO-vereningen, zoals MUFON, CUFOS, SOBEPS, UROS, BUFORA, Quest International en nog vele anderen. Hij schreef verschillende artikelen voor deze verenigingen en magazines. Hij is sinds 1990 ook vertegenwoordiger voor de Amerikaanse UFO-groepering MUFON voor België. Het Mutual UFO Netwerk heeft vertegenwoordigers in bijna alle landen van de wereld en is een befaamde UFO-vereniging in de USA met vele wetenschappers als raadgevers.

Enkele zaken uit het maandelijkse epistel van Broux:
(Broux haalt daarin ook uitspraken aan van Pieter en geeft daarop zijn mening).

1)
Pieter Hendrickx:
…en dan wil ik zeker nog niet over de Belgische driehoeken praten. Voor deze meldingen kreeg ik tot op heden nog geen sluitende verklaring(en). Ik ben er van overtuigd dat onbekende verschijnselen zich manifesteren in ons luchtruim…

Marc Broux: Dat is natuurlijk onzin. Er is heel wat onderzoek naar het ufo-fenomeen gedaan en die zijn allemaal NEGATIEF bevonden. Hangt natuurlijk van af WIE dat materiaal onderzocht heeft. Als het ‘believers’ zijn, dan heb je meteen een buitenaards ruimteschip. Zijn het serieuze wetenschappelijk gevormde neutrale onderzoekers dan heb je NIETS.

Paul Harmans: Typisch Broux, er is hem in de discussies al ontelbare malen geschreven dat de positieve onderzoekers niet voor 100% geloven in het buitenaardse, maar dat ze het voorlopig ook niet willen uitsluiten. Broux beschikt absoluut niet over een dergelijk logisch inzicht en schijnt ook maar niet te kunnen begrijpen dat anderen dat wel hebben, vandaar dat hij dergelijke mensen ‘believers’ blijft noemen, die volgens hem alleen maar beweren dat het allemaal van buitenaardse oorsprong is.

2)
Pieter Hendrickx:
… Na dertig jaar UFO-onderzoek vond ik eveneens nog geen antwoord op al deze vragen! Integendeel, hoe meer ik met dit onderzoek bezig ben, hoe meer vragen er rijzen…

Marc Broux: Natuurlijk, je hebt nog NOOIT één eigen onderzoek gedaan Pieter … nog NOOIT.

Paul Harmans: Broux heeft de term ‘leugen’ voorin zijn mond liggen, maar vergeet het te gebruiken als het over zijn eigen beweringen gaat. Ooit was Broux lid van BUFON, maar vanwege zijn zeer onhebbelijke houding is hij daar terecht als lid geroyeerd en in het licht daarvan kun je al zijn aanvallen verklaren, het is simpelweg niet-verwerkt gezichtsverlies, gekrenkte trots en jalousie!

3)
Marc Broux:
Pieter blikt dan even terug hoe hij het ufo-fenomeen heeft leren kennen. In deze terugblik zitten wel een aantal interessante bedenkingen, maar jammer genoeg eindigt Pieter met te schrijven:

Pieter Hendrickx: …ben jij ervan overtuigd dat als wij één UFO-melding oplossen, of als blijkt dat één UFO-melding vals was, het hele UFO-verschijnsel dan opgelost of vals is?, loop dan gewoon verder mee met de kudde …

Paul Harmans: Wat is er in Godsnaam mis met een dergelijke stelling/vraag van Pieter? Zou het kunnen dat Pieter indirect verwijst naar de goedgelovige opvattingen van de gedreven sceptici, die inderdaad al vele jaren beweren dat ze het fenomeen hebben opgelost aan de hand van wat voorvalletjes (in dit geval) in de Belgische achtertuin?

Tot slot een opmerking die aan het eind van Broux’s proclamatie staat, één die korte metten maakt met de eventuele twijfels die iemand nog heeft aan de bedoelingen van hem:

Marc Broux: De leden van Bufon zijn a-b-s-o-l-u-u-t- niet bevoegd om zulks onderzoek uit te voeren, OMDAT ZE EEN BELIEVERSCLUB zijn en dus niet aan neutraal onderzoek kunnen doen.

Paul Harmans: Beste Marc, dàt is nu ONZIN!

Het schriftuur van Broux betreft een typisch geval van karaktermoord zoals alleen de gedreven sceptici het kunnen. Wat zal het een Broux toch interesseren dat er mensen zijn die voorlopig geen enkele hypothese uitsluiten wat betreft de herkomst van UFO’s? Broux gelooft niet in UFO’s, wat drijft een dergelijk persoon om zich zo te keren tegen mensen die wel interesse hebben? Is er dan toch een verborgen (financiële?) reden, of heeft Broux een niet te stillen honger naar aandacht (mediageilheid) en krijgt hij die meer als scepticus dan als positieve onderzoeker of zou het puur een psychische kwestie zijn? Gezien zijn opstelling en uitspraken in de discussie die nu al bijna een jaar aan de gang is, is die laatste veronderstelling niet helemaal uit de lucht gegrepen.

Zijn weerwoord is onder andere dat hij alle sensatieverhalen in de media over de buitenaardse herkomst van UFO’s wil tegenspreken. Maar welke sensatieverhalen bedoelt Broux eigenlijk? Ik kan mij geen enkel volledig positief artikel of programma herinneren dat ooit in de Nederlandse en Belgische kranten of magazines verscheen of op de televisie werd vertoond. In de media komen juist telkens maar weer de gedreven sceptici aan bod om hun negatieve praatje te houden en het wordt grif aangenomen door het gemakzuchtige volkje van journalisten en programmamakers, dat het vertikt om zelf eens een diepgaand onderzoek in te stellen. De media, en bijna allen die daarin werkzaam zijn, zijn allang vergeten dat de mediadoelstellingen ten dienste van het volk behoren te zijn. Nu dansen ze naar de pijpen van de machthebbers en laten zaken als UFO’s, graancirkels, dierverminkingen, maar ook de vraag wie er nu werkelijk achter de aanslagen van 9/11 zat, liggen en mijden het alsof het om de pest gaat! Behalve als er een aantal debunkers opdraven die denken dat ze op alles een antwoord hebben, dan opeens is er plaats in de krant en nog een half uurtje zendtijd over. Er bestaat een trefwoord voor dergelijk vertoon: ‘volksverlakkerij’.

Waarom is het zo’n 'achterlijk idee' dat in de uitgestrekte kosmos vergevorderde intelligenties bestaan die het ruimtereizen al vele duizenden jaren onder de knie hebben? Volgens Broux kan het niet omdat hij blind vaart op de (halsstarrige) stand van onze wetenschap, die zegt dat de afstanden te groot zijn en de hoeveelheid brandstof daarvoor bijna oneindig moet zijn? Hij heeft geen oog en oor voor het argument dat de wetenschap al vele malen bakzeil heeft moeten halen en sommige stellige overtuigingen, opgedaan in het ‘ouderwetse’ verleden, heeft moeten bijstellen.

Waarom is het zo’n 'achterlijk idee' dat dergelijke vergevorderde beschavingen niet bij de eerste de beste landing op een bewoonde planeet naar de regeringsleiders, de wetenschap of de media stappen? Volgens Broux zou dat beslist gebeuren als de buitenaardse bezoeken aan de aarde werkelijkheid zijn. Wellicht beschikken dergelijke vergevorderde beschavingen wel over iets meer wijze inzichten en ethische opvattingen in hun kleine teen (als ze die hebben) dan Broux en kornuiten in hun gehele body en weten zij (de buitenaardsen) donders goed dat ze een complete wereldbevolking in een neerwaartse spiraal brengen als zij zich plompverloren aandienen. De aanpak van omzichtige verkenning en geen direct contact, kon wel eens de beste aanpak zijn. Denk maar aan de vele unieke culturen die wij als Westerse ontdekkingsreizigers te gronde hebben gericht.

Waarom is het zo’n 'achterlijk idee' dat bepaalde instanties het fenomeen geheim willen houden? Volgens Broux zou het toch hèt belangrijkste nieuws ooit zijn dat we worden bezocht door buitenaardse intelligenties. Wat Broux en trawanten weigeren in te zien, is dat juist dergelijke machtige aardse instanties de eventueel eraan verbonden exotische technieken en de vergevorderde kennis voor zichzelf willen houden, in de race om het wereldleiderschap zou ze dat heel goed van pas komen. Dat vaak de mensen binnen dergelijke instanties worden gekozen en aangesteld door een bepaalde elite die vreselijk veel geld aan de olie verdient, zou ook een reden kunnen zijn om dergelijke technieken geheim te houden, want als vliegende schotels bestaan en van buitenaardse afkomst zijn, dan vliegen die beslist niet op stookolie en de energievoorziening waarvan ze wel gebruikmaken is dan een groot gevaar voor de inkomsten van de elite.

(Ik stel hierboven slechts vragen die voortkomen uit een ‘gezond verstand’ en geef er een ‘mogelijk’ antwoord op, dus, heren gedreven sceptici, het is geen vaste overtuiging van mij dat het ook zo gaat en is.)

Ik geef hieronder het laatste woord aan Pieter Hendrickx zelf en zoals je zult ontdekken zijn mijn typeringen als ‘oprecht’, ‘innemend’, ‘neutraal’ en ‘verzoenend’ zeer zeker niet uit de lucht gegrepen.


Hallo collega's

Het heeft lang geduurd vooraleer onze meester-scepticus MB ook mij, voorzitter van BUFON aanvalt en een artikel aan mij wijdt om een aantal tegenstrijdige zaken zogezegd aan te tonen. Al bij al moet ik zeggen dat hij niets nieuws verkoopt! Hij wil al maanden in zijn goedkope mails aantonen dat BUFON een believerslubje is, wat de "neutrale" (volgens hem ook een believer!) voorzitter ook moge beweren... Kan hij dat niet hard maken, dan probeert hij maar de voorzitter als believer te stigmatiseren! Ben je het niet eens met de goedkope verklaringen en stellingen van MB, dan ben je tegen hem en zogezegd zijn vijand! Hoe komt het dat onze "objectieve" MB enkel de onderzoekers van BUFON bekritiseert? Toch gevoelens van jaloezie en wraak???

Komt onze meester-tacticus naar voren met stevige argumenten en bewijzen om bepaalde verklaringen van mij te weerleggen? Nee, hij blijft maar doordrammen en nonsens verkopen. Voel ik mij nu gefrustreerd of woedend? Integendeel, als de toekomst jouw woorden uit het verleden blijken te bevestigen, kan je enkel tevreden zijn met een dergelijke vooruitziende blik... Oordeel zelf maar over de inhoud van zijn artikels...

Het is niet omdat ik het aandurf om een aantal kritische vragen te stellen over de bestaansreden van UFO's dat ik daarom ook direct een believer ben!!! En wat die onderzoeken betreft, die ik hoegenaamd niet zou gedaan hebben. Diegenen die mijn eerste rapport "40 jaar UFOLOGIE - de angst om de waarheid!" lazen en nu MB's boek, zullen toch al een aantal definities en stellingen terugvinden in mijn rapport... Ik beschuldig MB zeker niet van plagiaat, maar het is héél gemakkelijk om het warm water uit te vinden, niet! En wat versta jij uit onderzoek, beste MB? Frederick, Wim en zelfs Oliver kunnen claimen dat ze echt veldonderzoek verrichten, maar jij? De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet... En beste MB, hoe komt het toch dat jij in UFO-BELGIUM of UFO-21 mijn rapport over de Hessdalen lichten publiceerde? En beste MB, in de roman van Paul van Brabant over UFO's in België kwam ik positief naar voren, en jij? En het is niet omdat ik geen opzienbarend rapport opstelde over een specifiek lichtje aan de nachtelijke hemel om aan te tonen dat het Venus of een andere planeet was, dat ik geen onderzoeker ben... En het is niet omdat ik in dergelijke prullen mijn kostbare tijd niet steek / stak, dat ik geen onderzoeker ben / was... Daarbij ik heb nog nooit beweerd dat ik een "gediplomeerd veld-onderzoeker" ben. Geef mij eens de definitie van UFO-onderzoeker. Maak wel verschil met een veld-onderzoeker? Heeft iemand van jullie al de cursus voor veld-onderzoeker van MUFON doorlopen en een test afgelegd? Ik denk beste MB dat er in België NIEMAND, maar dan ook NIEMAND echt kan claimen dat hij een echte UFO-onderzoeker is, zelfs Wim niet!!! Zijn wij niet allemaal amateur-onderzoekers, die proberen een vreemd fenomeen te onderzoeken op onze eigen wijze? We geven er eigen persoonlijke toetsen en interpretaties aan, proberen objectief en neutraal te blijven, maar echt professioneel is bij mijn weten NIEMAND met UFO-onderzoek bezig!

Steeds weer komt onze MB met zijn aanvallen op de bestuursleden van BUFON terug; steeds weer probeert hij BUFON's onderzoekers te kleineren en af te breken; en dan maar janken en klagen dat bepaalde personen niet langer meer met hem rond de tafel willen zitten. Waarschijnlijk is onze MB in zijn wiek geschoten over mij omdat ik primo niet naar Federick's eerste Vlaamse UFO-dag ging; dat ik secundi persoonlijk een aantal afwezigen in verdediging durfde te nemen en dat tertio de eerste Vlaamse UFO-dag toch zo geen groot succes was, aangezien de overgrote meerderheid enkel uit sceptici bestond...

Beste collega's, voel ik mij nu gedwongen om MB's woorden één voor één te weerleggen? Integendeel, het kan me geen zier meer schelen wat anderen van mij of BUFON denken. Het schept dergelijke degoutante nasmaak en ontgoocheling, dat zogenaamde vrienden elkaar op dergelijke wijze kunnen afvallen en afbreken, dat ik gewoon zou willen afhaken om enkel nog met een aantal echte en vaste UFO-vrienden van ideeën te wisselen. Het sop is de kool niet meer waard!!! Bepaalde collega's weten dat ik al een paar keer afstand wou nemen van de publieke Vlaamse UFO-wereld! Waarom? Het spel dat al jaren gebeurde tussen diverse internationale UFO-groepen in het buitenland, vindt nu zijn ingang in België door de ondoordachte en kleinerende acties van MB... Dit is zeker geen positieve evolutie en dan hoeft het voor mij niet meer...

Blijf maar verder aanvallen, beste MB, maar komt volgend jaar weer niet janken als NIEMAND of slechts een paar van jouw "volgelingen" naar jouw jubileum viering van de 60 jaar UFO's komen...

Met vriendelijke, collegiale groeten

Pieter

TERUG NAAR ARTIKEL