De Ufo’s van Pieter Hendrickx (deel 1)

… En wat denk ik ? Met deze gedachten verklaar ik hoegenaamd niet met honderd procent zekerheid dat Aliens echt bestaan en dat ze dit of dat uitvoeren. Ik wil alleen openstaan voor alle mogelijkheden en oplossingen zonder vooraf al een limiet te stellen in mijn onderzoek, in mijn denken. Mijn overtuiging is dat een zorgvuldige studie en een open minded analyseren van alle UFOdata van primordiaal belang zijn om een oplossing te vinden voor dit complex raadsel…” (Pieter Hendrickx)

- Door Broux Marc -


Pieter Hendrickx voorzitter (2006) van Bufon heeft zo zijn idee over Ufo’s. Pieter beweert in alle correspondentie en discussie die hij (wij) voeren een neutrale onderzoeker te zijn. Maar als je zijn twee bijdragen leest (zie ook: De ufo’s van Pieter Hendrickx deel 2), dan lees je toch dat hij een beetje ‘believer’ is. Het zijn zijn woorden tussen de regels die hem ‘verraden’, al is dat nogal sterk uitgedrukt. Ik neem het artikel even met jou door. (Het volledig artikel is terug te vinden op de Bufon-website, hier zijn het de gearceerde teksten die mijn aandacht hebben.)

Zijn artikel “ .. een terugblik op ons ufo-onderzoek, net voor het begin van een nieuw millennium …” neem ik aan dat het voor het jaar 2000 geschreven is. Pieter begint met terug te mijmeren naar de laatste vijftig jaar – waar hij er dertig actief zou hebben aan deelgenomen – waarin het ufo-fenomeen door heel veel mensen onderzocht is geworden. Zijn beschouwing is dan dat het onderzoek niet echt vooruitgaat “ … ondanks de vele honderden publicaties over UFO's en ontvoeringen door Aliens, (dit zijn de woorden die ik bedoel tussen de regeld door) vinden wij in feite weinig doorslaggevend studiemateriaal over UFO's … Ik bedoel met deze stelling dat de wetenschap, maar vooral de maatschappij het huidig bewijsmateriaal over het UFO-fenomeen weigert als echt en onweerlegbaar te aanvaarden…”

Pieter schrijft verder: “ …Ik ben er van overtuigd dat ze het allemaal verkeerd zien ; dat ze gewoon hun kop in het zand steken en geen oog hebben voor de werkelijkheid. Zelf heb ik ervaring met het volgen van Project Hessdalen, Noorwegen van onbekende lichtobjecten ; met de verdwijning van de Australische piloot, Frederick Valentich ; met de ervaringen van de KNOWLES-familie in Australië, en dan wil ik zeker nog niet over de Belgische driehoeken praten. Voor deze meldingen kreeg ik toch heden nog geen sluitende verklaring(en). Ik ben er van overtuigd dat onbekende verschijnselen zich manifesteren in ons luchtruim…”

Dat is natuurlijk onzin. Er is heel wat onderzoek naar het ufo-fenomeen gedaan en die zijn allemaal NEGATIEF bevonden. Hangt natuurlijk van af WIE dat materiaal onderzocht heeft. Als het ‘believers’ zijn, dan heb je meteen een buitenaards ruimteschip. Zijn het serieuze wetenschappelijk gevormde neutrale onderzoekers dan heb je NIETS. Pieter liegt een beetje als hij zegt zelf onderzoek gedaan te hebben. Bij mijn weten heeft hij nog NOOIT één geval onderzocht. Met andere woorden, ik doe al dertig jaar aan Ufologie, heb veel (sensationele) verhalen (van ufo-landingen enz..) gelezen van anderen (maar nog nooit één keer aan eigen veldonderzoek gedaan) en die zeggen allemaal dat Ufo’s (als buitenaardse ruimtetuigen) bestaan. MAAR ik heb natuurlijk nog NOOIT een ECHT bewijs gezien hé. Maar dat komt zo nauw niet! Andere zeggen dat ze die dingen gezien hebben en dus is het zo. Neen Pieter jij ziet het verkeerd, jij steekt je hoofd in de zand maar dat willen ‘BELIEVERS’ maar niet aanvaarden. Pieter vult aan om zijn ‘neutraliteit’ te kenmerken met te schrijven: “ … Of deze fenomenen een buitenaards karakter hebben, dat is een andere zaak. In elk geval blijven ze voor mij onbekend en handelen ze op een 'intelligente wijze' en zijn het dus UFO's …” .

Iets verder komt de ‘neutraliteit’ van Pieter in het gedrang. Hij schrijft namelijk : “ … Eén zaak staat honderd procent vast; wij vinden nog steeds meer vragen dan antwoorden bij ons onderzoek naar UFO's : En dan begint Pieter op te sommen: Wie is / zijn de intelligentie(s) achter de UFO's ? Waar komen ze vandaan ?Waarom dringen ze ons luchtruim en onze psyche binnen ? Gebeurden de Ufo-crashes echt ? Zijn al die verhalen over Aliens en ontvoeringen echt gebeurd ? Wat denken wij over hybride baby’s en implantaten ? Hoe ziet de verdere evolutie van het verschijnsel er uit ? Wat te denken over de nieuwe trend in de Stories dat « militairen » de ontvoerden door aliens weghalen voor controleonderzoeken in ondergrondse basissen ? Wat te denken van de ontvoeringverhalen waar Aliens en militairen samen werken? Wat te denken over de rampscenario's, die volgens de Aliens de Aarde te wachten staan? Welke rol spelen de 'geprogrammeerde' ontvoerden in dit scenario ? Wat te denken over de evolutie van de verschillende generaties hybriden die meer en meer menselijke kenmerken vertonen ? Nou…, zouden de hollanders denken, hier is absoluut geen ‘neutraliteit in te herkennen. Pieter stelt vragen op basis van VERHALEN. Verhalen die her en der als ‘echt’ zijn opgetekend. “… Na dertig jaar UFO-onderzoek vond ik eveneens nog geen antwoord op al deze vragen! Integendeel, hoe meer ik met dit onderzoek bezig ben, hoe meer vragen er rijzen…” Natuurlijk, je hebt nog NOOIT één eigen onderzoek gedaan Pieter … nog NOOIT.

Pieter gaat dan op zoek naar een antwoord. Kan het bvb een natuurlijke verklaring hebben? Pieter geeft dan enkele mogelijkheden aan zoals o.a. elektromagnetische pollutie en de opgeslagen beelden van science-fiction films tot de plasma’s voor en na aardbevingen. Pieter gaat verder op zoek naar een eventuele verklaring alsof onze ‘regeringen’ iets meer zouden weten. Gelukkig denkt Pieter hierover “ …over het ruilproject met de Aliens en de onbeperkte 'zwarte budgetten' om « vliegende schotels » te ontwikkelen, heb ik mijn twijfels …”. Maar iets verder kan hij het toch niet laten enkele ‘debunking scenario’s te bedenken van algemene hysterie tot het belachelijk maken van de waarnemers.

Pieter heeft nochtans ook een mening: En wat denk ik ? Met deze gedachten verklaar ik hoegenaamd niet met honderd procent zekerheid dat Aliens echt bestaan en dat ze dit of dat uitvoeren. Ik wil alleen openstaan voor alle mogelijkheden en oplossingen zonder vooraf al een limiet te stellen in mijn onderzoek, in mijn denken. Mijn overtuiging is dat een zorgvuldige studie en een open minded analyseren van alle UFOdata van primordiaal belang zijn om een oplossing te vinden voor dit complex raadsel. Wij mogen ons zeker niet blindstaren in een wetenschappelijke betweterij, noch in de onrealistische overtuiging ''te ver gaand om zelfs maar in overweging te nemen''. Neen, wij dienen alle elementen van het UFO-verschijnsel te overwegen, zelfs als ze in gaan tegen onze actuele, wetenschappelijke levensvisie, zelfs als ze ons eigen veilige leefwereld bedreigen…”.

Pieter blikt dan even terug hoe hij het ufo-fenomeen heeft leren kennen. In deze terugblik zitten wel een aantal interessante bedenkingen, maar jammer genoeg eindigt Pieter met te schrijven: “ …Ben jij er van overtuigd dat als wij één UFO-melding oplossen, of als blijkt dat één UFO-melding vals was, het hele UFO-verschijnsel opgelost of vals is, loop dan gewoon verder mee met de kudde …”

Je kan je de vraag stellen of het nu belangrijk is of ‘den Pieter’ nu believer of non-believer is. Neen en ja. Voor mij maakt het niet uit, ik weet dat Pieter een believer is, - alhoewel hij het tegendeel beweert - maar naar derden toe maakt het wel uit. HIJ is voorzitter van Bufon en Bufon beweert een NEUTRALE ufologie vereniging te zijn. EN daar gaat men in de fout. Bufon is een believersclub (zie: is Bufon democratisch en neutraal deel 1 & 2)

Mensen die op zoek zijn naar een antwoord voor ‘hun’ ufo-waarneming komen bvb bij Bufon terecht. Zij lezen de teksten op de site en ‘denken’ dat zij inderdaad – hangt af van hun verhaal – in contact zijn geweest met buitenaardsen of denken een ruimteschip gezien te hebben. De leden van Bufon zijn a-b-s-o-l-u-u-t- niet bevoegd om zulks onderzoek uitte voeren, NET OMDAT ZE EN BELIEVERSCLUB zijn en dus niet aan neutraal onderzoek kunnen doen. Het probleem is als er tussen deze waarnemers marginaal volk rond loopt, mensen die niet voor hun eigen kunnen nadenken, dn zou het best eens kunnen dat ze psychologisch littekens kunnen oplopen. Dan zijn de leden en de voorzitter daar verantwoordelijk voor.
Overdrijf ik ?! Lees de teksten er nog maas eens over na … en d beweringen van Levi Boterdael dat hij meent te weten dat er al 3 miljoen mensen door buitenaardsen zijn ontvoerd en Marin Vandercruyssen die beweert ooit ruimtetuigen te hebben gezien die ‘hem’ filmde toen hij in de file zat !
!! Wel als dat NEUTRALE bufonisten zijn dan ben ik

(Hier breekt het artikel af en wellicht zullen we in deel 2 van Broux horen wat hij dan wel is, maar de kans is groot dat hij het zelf ook niet weet! Paul Harmans.)

Terug naar tekstpagina