Onderstaand artikel is van mijzelf. Het is een discussie met Rob Nanninga van de stichting "Skepsis"

 

ZAND TUSSEN DE RADEREN

Wil je jezelf veel ergernis besparen? Ga dan nooit in discussie met leden van de stichting “Skepsis”. Je zult het nooit winnen, omdat er niets te winnen valt bij deze stichting. Ze zijn er enkel en alleen om alle onderwerpen, die de wetenschap niet wil of kan begrijpen, de grond in te boren. Ze hebben een missie en die zullen ze tot in lengte van dagen uitvoeren.

Probeer de petrochemische industrie er eens van te overtuigen dat olie slecht is voor het milieu, probeer de tabaksindustrie ervan te overtuigen dat roken slecht is voor de gezondheid of probeer de overheid ervan te overtuigen, dat door de invoering van de Euro de prijzen fors gestegen zijn. We zijn ons ervan bewust dat ze zelf ook weten dat ze onzin uitkramen als ze betuigen dat dit niet waar is, waardoor je nog bozer wordt.

De stichting “Skepsis” heeft zich laten beïnvloeden door de Amerikaanse (moeder) organisatie “CSICOP” (the Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal) (het comité voor wetenschappelijk onderzoek naar paranormale beweringen) Skepsis is in 1987 voortgekomen uit een groep Nederlandse lezers van de Skeptical Inquirer, het tijdschrift van CSICOP. Deze Amerikaanse organisatie bestaat uit debunkers, afkrakers dus en waarschijnlijk krijgt CSICOP geld om dit te doen van instanties die er belang bij hebben dat bepaalde zaken niet aan het licht komen. Dit zullen ze nooit toegeven natuurlijk. Ze zijn zogenaamd oprecht bezig bepaalde onderwerpen aan de kaak te stellen waarvan zij vinden dat die niet het recht hebben op wetenschappelijke interesse of onderzoek.

Ze beschikken over geld, dat is duidelijk. Zo heeft de stichting “Skepsis,” in het begin van haar bestaan, een startsubsidie ontvangen van de stichting PWT, tegenwoordig de stichting “WeTeN”. Deze stichting heeft in 1999 ook geld verstrekt voor een Europees congres dat “Skepsis” in Maastricht organiseerde. Je kunt je dus afvragen waarom “Skepsis” geld krijgt om te doen wat ze doen.

Onderstaand stukje komt van de website van de stichting “WeTeN”:
Stichting Weten ontvangt van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Economische Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een jaarbudget van 4,5 miljoen euro.

Daarnaast ontvangt Stichting Weten voor de deelname aan projecten financiële steun van onderzoeksorganisaties en onderwijsinstellingen en sponsorbijdragen van het bedrijfsleven.

Stichting Weten is geen uitvoeringsorgaan van de overheid, maar neemt een onafhankelijke positie in.

Stichting Weten biedt financiële ondersteuning aan publieksgerichte projecten en activiteiten over wetenschap en techniek. Per jaar worden circa 150 projectaanvragen in behandeling genomen waarvan circa 30% wordt gehonoreerd.

Stichting Weten streeft er naar om juist kwalitatief hoogstaande projecten te honoreren die maximaal bijdragen aan de doelstelling.

Stichting Weten ondersteunt het werk van organisaties en personen die actief zijn in de publiekscommunicatie over wetenschap en techniek (PCWT). De kracht van Stichting Weten ligt in het `makelen & schakelen' tussen deze organisaties en personen.

Stichting Weten bewaakt de veelzijdigheid van het vakgebied en versterkt het draagvlak op bestuurlijk en politiek niveau.

De “UFO-deskundige” bij “Skepsis” is Marcel Hulspas. Als je zijn artikelen leest, dan valt op dat hij altijd de belangrijkste feiten van een UFO gebeurtenis of UFO waarneming weglaat of heel handig verdraait zodat het niets meer voorstelt. Mensen worden zo negatief mogelijk afgeschilderd en/of belachelijk gemaakt en bewijs is voor hem geen bewijs. Ook schrijft hij bewust in een licht komische stijl om lezers meteen in een gemoedstoestand te brengen waarin het gemakkelijker wordt ze ervan te overtuigen dat de hele zaak belachelijk is.

Een voorbeeld hiervan is zijn artikel (Project Disclosure: de onthullingen van Steven Greer) waarin hij het “Disclosure Project” afkraakt. Hij suggereert dat Dr. Greer slechts 20 getuigen bij elkaar heeft weten te sprokkelen die wat te vertellen hebben. Alweer wordt er geen enkele getuigenis door Hulspas vermeld, want zoals al eerder gezegd, de zaken waar het om gaat worden bewust weggelaten. Dan worden de getuigen neergezet als zijnde “links” of hebben samen gewerkt met duistere figuren in duistere zaakjes (dus de aandacht afleiden van waar het om gaat). Ook Dr. Greer wordt een “erkende lastpost” genoemd (ja voor organisaties zoals Skepsis). En een "buitenstaander" (natuurlijk dat is iedereen totdat je een studie maakt van een bepaald onderwerp zoals Dr. Greer heeft gedaan). Het “Dr.” voor de naam van Greer wordt doelbewust in het gehele artikel weggelaten. (dat staat te geleerd waarschijnlijk) Natuurlijk wordt er nog even nagetrapt en meldt Marcel: "Steven Greer was ooit arts, maar is nu directeur van CSETI, het Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence. Daarnaast is hij enthousiast beoefenaar van de transcendente meditatie en aanhanger van het Bahá'í-geloof. Behalve van deze spirituele informatiebronnen profiteert zijn UFO-onderzoek ook van Greers buitenlichamelijke ervaringen en experimenten met remote viewing ('kijken op afstand'). Een ongehoord overzicht van de kosmische problematiek is het resultaat." (het bekende belachelijk maken en iemand als hersenloos neerzetten, want wie doet er nou aan meditatie of hangt een geloof aan? Bij “Skepsis” blijkbaar niemand, want ook deze onderwerpen worden als onzin betiteld en regelmatig op de hak genomen in het Skepsis clubblaadje). Wat de (Disclosure) getuigen beweren is volgens Marcel, “oude koek, te oud om serieus te worden genomen” (o ja, wie bepaalt dat? Deze mensen vertellen precies hetzelfde als vele burgers al jaren vertellen, dus blijkt het op hoog niveau ook zo ervaren te worden. Dat vinden ze bij “Skepsis” niet leuk natuurlijk). Harde bewijzen ontbreken volgens deze “Skepsis deskundige”. (Waarschijnlijk zijn alle documenten, foto’s, videobanden, radarbanden en computeruitdraaien geen bewijs voor “Skepsis,” want daarvan beweren zij al jaren dat het allemaal vervalsingen zijn, gemaakt door mensen die graag in het middelpunt van de belangstelling willen staan of er scheppen geld aan verdienen.)

Vraag deze mensen van “Skepsis” dus nooit op een gezellig avondje bij je thuis. Alles wat je ze vertelt geloven ze niet. Laat nooit je vakantiefoto’s of video’s zien, want men beweert prompt dat je ze op de computer hebt gemaakt en dat je nooit op die vakantiebestemming bent geweest.

Kort samengevat: debunkers zullen in het debat altijd met verklaringen komen die niet stroken met de feiten. Vervolgens brengt men voorvallen naar voren die zelfs in de ufologie niet als echt worden erkend en zo belachelijk zijn dat de hele discussie wordt afgeleid van de feitelijke waarneming. Zodra dit ook niet lukt, negeert men vervolgens de zaak en als laatste redmiddel begint men de getuige belachelijk te maken, opdat iedereen maar goed zal weten hoe hersenloos deze is, waarmee meteen ook zijn UFO-getuigenis tot nul wordt gereduceerd.

Auteurs van UFO-boeken wordt door Marcel Hulspas verweten het alleen te doen om veel geld te verdienen aan een populair onderwerp. Zelf heeft hij een boek geschreven en het acroniem “UFO” heel groot op de fel blauwe en gifgroene kaft gedrukt, zodat het goed opvalt in de boekwinkel en bibliotheek. Mensen gaan vervolgens naar huis met een aankoop of leenboek vol absurde verklaringen en een boek waarin tevens het hele UFO-fenomeen bij het grofvuil wordt gezet. Over geld verdienen gespoken! Ik heb het van voor tot achter gelezen en weer kan ik niet anders dan concluderen dat feiten ontbreken, mensen belachelijk worden gemaakt, en tevens ook de meest onbevredigende verklaring voor UFO’s wordt gegeven nl: buiken van vogels, verlicht door lantarenpalen! Alsof iedereen sterk bijziend of stomdronken was ten tijde van zijn waarneming. Ook worden de onderzoeksresultaten van Amerikaanse wetenschappers breed uitgemeten. Deze resultaten laten dus zien dat er niets, maar dan ook helemaal niets waar is van het bewijs, in wat voor vorm dan ook, dat UFO’s bestaan. Wat er niet bijstaat is dat al deze wetenschappers lid zijn van de Amerikaanse debunkers-organisatie CSICOP en dat dus, voordat ze aan hun onderzoek begonnen, de negatieve uitslag al vaststond.

Toch zal men bij “Skepsis” ook wel eens schrikken van bijvoorbeeld een “Disclosure Project”. Stel je eens voor dat er echt een omslag komt in de Amerikaanse politiek en de doofpot opengaat. Wat moet je doen om gezichtsverlies te voorkomen of in ieder geval te beperken? Jarenlang heb je de zaak afgekraakt en je als deskundige opgeworpen bij journalisten, die vervolgens gewillig jouw mening breeduit in de krant of magazine hebben gepubliceerd. Je weet dat je niet meer terug kunt en je mening kan herzien, dus hoop je door alles maar weer absurd en belachelijk te maken, samen met andere debunkorganisaties in de wereld, het tij te keren en wellicht dat dan ook deze storm weer over trekt.

Laten wij ons, als UFO-gelovers, verheugen in het feit dat eens, en hopelijk is dat in de zeer nabije toekomst, de zaak wordt opengeblazen en dat deze “Skepsis” medewerkers, die het zand tussen de raderen van de ufologie zijn, aan de schandpaal worden genageld. Een groter genoegen kunnen we ons niet voorstellen als ze ontmaskerd worden als gewetenloze feitenverdraaiers.

Intelligentie en wijsheid zijn twee heel verschillende begaafdheden en ik meen te kunnen stellen, dat iedereen, aangesloten bij dergelijke organisaties als “Skepsis”, voldoende heeft van het eerste, maar heel weinig van het laatste.

Paul Harmans

Augustus 2002


Vervolgens heb ik een e-mail aan “Skepsis” gestuurd en gevraagd om commentaar:

Geachte Skepsis medewerkers,

Omdat ik waarde hecht aan een eerlijk debat nodig ik jullie bij “Skepsis” uit om commentaar of aanvullingen te geven op het hier onderstaande artikel. Het artikel komt op verschillende UFO-sites en forums op Internet te staan.

 

Het volgende antwoord kreeg ik van Rob Nanninga, secretaris van stichting “Skepsis”.

Beste Paul

In een eerder mailtje vroeg je mij of onze stichting geld van de Amerikaanse CSICOP krijgt (en je merkte daarbij op: "Niet dat ik dat erg zou vinden want ook zij strijden met ons allen voor hetzelfde doel."). Ik heb je toen keurig en correct teruggeschreven dat Skepsis bijna 15 jaar geleden een kleine startsubsidie van de stichting PWT heeft ontvangen en in '99 nog een keer een bijdrage voor een Europees congres aan de Universiteit van Maastricht. Verder hebben we echter nooit subsidies ontvangen, zo liet ik je weten. Het is dus onjuist om iets anders te suggereren (al zou ik geen bezwaar hebben tegen een forse subsidie).

(Ik zal even uitleggen hoe dat zat met mijn eerdere e-mail waar Rob het over heeft. Op het forum hadden we het erover of “Skepsis” nu wel of niet geld heeft gehad van “CSICOP”. Ik heb, om dat zeker te weten, een e-mail naar “Skepsis” gestuurd met de vraag of dat zo was. Omdat bij ons, UFO-gelovers, “Skepsis” niet al te best staat aangeschreven en ik bang was geen antwoord te krijgen, heb ik mijn e-mail enigszins verfraaid met de mededeling zoals Rob hierboven weergeeft. Met stroop vang je meer vliegen dan met azijn. Eerlijk gezegd denk ik dat het niet nodig was geweest, want je krijgt correct antwoord, ook als je met kritiek komt. Tenminste in mijn geval wel. Paul Harmans).

Marcel Hulspas is de enige Nederlandse skepticus die zo nu en dan wel eens wat over ufo's publiceert in ons tijdschrift Skepter. Dat doet hij in zijn vrije tijd en geheel belangeloos. Evenals andere auteurs die voor Skepter schrijven, is hij zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn stukken. Daar ga ik dus niet met je over discussiëren.

Mijn eigen stukken gaan over andere onderwerpen, al ben ik wel geïnteresseerd in de meer religieuze aspecten van aliens. Toevallig heb ik mij ook verdiept in het Disclosure Project van Steven Greer en was ik oorspronkelijk van plan om daar voor Skepter een stuk over te schrijven. Maar toen bleek dat Marcel Hulspas dit al had gedaan (waarbij hij zich vooral baseerde op een artikel in de Fortean Times), ben ik er niet mee doorgegaan. Mijn eigen stuk zou wellicht wat minder luchtig zijn geweest, maar zeker niet minder kritisch!

Ik heb destijds veel rapporten van Greer gelezen en ook de "field research" verslagen (die nu niet meer op het net staan). Deze geschriften kunnen naar mijn mening onmogelijk worden beschouwd als het werk van een serieuze ufo-onderzoeker. Met behulp van zaklantaarns, meditatie, telepathie, helderziendheid en beepgeluiden onderhield Greer contacten met de aliens. Hij beschreef onder meer een ontmoeting met een alien die zich 's nachts in een bosje schuilhield. De alien gaf Greer telepathisch de opdracht zijn bril af te zetten om beter te kunnen zien!

Greer gaf seminars waar je kon leren hoe je buitenaardse ruimteschepen met lichtsignalen kunt lokken. Goedgelovigen volgden bij hem een opleiding tot 'Advanced Researcher' of
'Ambassador of the Universe'. Als je met Google zoekt op - greer moreno ufo - dan kun je nog wel wat sporen van zijn waanzin vinden. http://www.mufonces.org/docs/outsidemagazine.pdf
is ook aardig leesvoer.

Greer beweert dat de supertechnologie van de aliens al lang beschikbaar is, maar door geheime bovenbazen voor ons verborgen wordt gehouden. Hij doet alsof hij precies weet wat zich allemaal achter de schermen afspeelt en werpt zich op als de leider van een nieuwe beweging die alle milieu- en energieproblemen met behulp van buitenaardse technologie wil oplossen. Naar eigen zeggen onderhoudt hij hierover contacten met de hoogste autoriteiten (al zullen die dat wel niet willen toegeven). Het gaat volgens Greer om de 'most important issue facing the world today (...) the biggest story in history'. En... 'We can prove it!'

Om succes te boeken in Amerikaanse ufokringen moet je tegenwoordig met zulke megalomane claims en ongehoorde onthullingen komen. Op zijn persconferentie presenteerde Greer onder meer de spectaculaire getuigenis van de ex-sergeant Clifford Stone. Deze beweert betrokken te zijn geweest bij geheime operaties waarbij verongelukte ufo’s en aliens (die soms nog leefden) werden geborgen. Hij wist ook te vertellen dat er 57 verschillende soorten aliens waren geïdentificeerd, waaronder sommige die sterk op mensen lijken. In zijn artikel noemde Hulspas deze getuigenis "ronduit bizar", en dat ben ik met hem eens. Als je meer wilt weten over de belevenissen van Stone dan moet je maar eens kijken op
http://www.artbell.com/leamac4.html en
http://utenti.tripod.it/paolaharris/cliffsto.htm
Er zullen misschien Nederlandse ufo-gelovigen zijn die zulke verhalen serieus nemen, maar die zijn dan wel ver heen!

Op Greers persconferentie was ook iemand die beweerde dat hij geheime foto's had gezien waaruit bleek dat zich aan de achterkant van de maan een geheime basis bevindt en een ander wist te vertellen dat de aliens een nucleaire raket hadden onderschept die voor een proef naar de maan was gestuurd. Zo waren er nog wel meer 'onthullingen' te beluisteren, die door Greer allemaal werden beschouwd als onweerlegbare bewijzen voor zijn gelijk -- zonder dat hij ze nader had onderzocht.

Na afloop vroeg men Greer hoe het mogelijk is dat de ufo's niet op satellietfoto's te zien zijn. Hij beweerde zeker te weten dat ze worden weggepoetst voordat de foto's openbaar worden gemaakt. Dat geldt niet alleen voor de satellieten van de Amerikaanse overheid maar ook voor commerciële en buitenlandse satellieten. De 'secret government' heeft alles in zijn greep.

Greer gelooft ook dat militairen beschikken over apparatuur waarmee ze op afstand abduction-ervaringen kunnen opwekken. De ervaringen worden volgens Greer gecreëerd om de aliens een slecht imago te bezorgen. Hij gelooft namelijk dat ze de aarde komen redden en kan daarom geen negatieve verhalen over hen gebruiken.

Ik zou nog pagina's kunnen vullen met de sterke verhalen van Greer, maar dit moet voorlopig maar genoeg zijn. Ik help je hopen dat er betere informatie over ufo’s beschikbaar komt, maar ik denk niet dat je het heil van Greer kunt verwachten. Ook veel ufologen nemen hem volgens mij niet al te serieus.

Als je deze reactie ergens op Internet wilt zetten, dan mag je dat doen mits je er niks aan verandert.

Groeten,

Rob Nanninga
www.skepsis.nl


Mijn antwoord op de e-mail van “Skepsis”:


Rob, bedankt voor je reactie.

Ik plaats hem onverkort bij mijn artikel op Internet, maar met weer de aantekening erbij dat jullie (jij) alleen de boodschapper (Dr. Greer) zwart maken en aan een niets ontziend onderzoek onderwerpen om dan vervolgens te concluderen dat de beste man gestoord is. zijn boodschap wordt angstvallig ongelezen ter zijde geschoven. Wat jullie (bewust) nalaten is je afvragen waarom er zoveel getuigen uit de overheidshoek komen en over UFO’s praten (en dan heb ik het even niet over de enkeling die, ook voor ufologen, onverteerbare fantastische beweringen doet, als een basis op de maan). Je kunt je op zijn minst afvragen of er van de UFO waarnemingen toch iets waar is en daar een onderzoekje aan wagen. Lees bijvoorbeeld de getuigenis van John Callahan, waarin hij de UFO waarneming van een Japanse 747 bemanning bespreekt. Of die van Robert Salas, commandant van de minuteman raketten die op non-actief gingen.

Verder wil ik je aandacht vestigen op de nieuwe organisatie "NARCAP" waarbij Amerikaanse burgerluchtvaartpiloten hun waarnemingen kunnen melden. Dit lijken mij geen mensen die zaken verzinnen, maar juist betrouwbare waarnemers zijn.

Wat betreft mijn bewering over eventueel geld dat jullie zouden ontvangen; ik heb er bij vermeld wat jullie gekregen hebben. De opmerking dat jullie over geld beschikken wil nog niet zeggen dat dit uit duistere hoek komt. Misschien betalen jullie het uit eigen zak, punt is dat er geld is om alles en iedereen af te kraken. Voor mij, en vele anderen, is het nog steeds een grote vraag waarom er niet eens een werkelijk onbevooroordeeld wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar al die onderwerpen die het slachtoffer zijn van stichtingen zoals "Skepsis". Dat de Amerikaanse organisatie "CSICOP" waarschijnlijk wel geld krijgt kan bijna niet anders, gezien de kosten die verbonden zijn aan hun onderzoek om kosten wat kost alles af te kraken en net als "Skepsis" altijd op de persoon te spelen.

Probeer eens objectief en vooral eerlijk te zijn en ga eens inzien dat het grootste gedeelte van de mensen die een UFO hebben gezien dit absoluut niet verzonnen hebben om interessant te doen en om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Uit persoonlijke ervaring kan ik je vertellen dat het pijnlijk is om over een UFO ervaring te vertellen omdat je meestal uitgelachen wordt en vervolgens niet helemaal voor vol wordt aangezien. Ik heb zo'n 25 jaar geleden mijn waarneming gedaan en praat daar bijna nooit meer over, toch blijf ik ondanks de sceptische reacties bij mijn verhaal en verander niet van mijn overtuiging dat het intelligent bestuurd werd en absoluut niet van menselijke makelij was. Ik zal hieronder mijn waarneming plaatsen en ik ben me ervan bewust dat te doen in het hol van de leeuw. Nogmaals ik doe het absoluut niet om bijzonder te worden gevonden, maar omdat ik het passend vind nu het ter sprake is gekomen. Je mag het negeren of er eens over nadenken en er dan een eventuele oplossing voor aandragen. Mijn waarneming was geen hallucinatie, geen ballon of moerasgas en zeker geen vogelbuik, zoals Marcel zou zeggen. Ik hoop voor jou (en voor velen bij "Skepsis") dat je ooit eens hetzelfde ziet, dan schaam je je waarschijnlijk dood voor alle valse beschuldigingen en waardeloze oplossingen en het vele verspilde geld dat dus beter besteed had kunnen worden om journalisten juist eens warm te maken voor eigen onderzoek, zodat ze verontwaardigd tot de conclusie zouden komen dat ze al tientallen jaren worden voorgelogen. Dat is dan ook wel hun eigen schuld want men lacht hard mee met al diegenen die denken dat als je er alleen al met gezond verstand over nadenkt je er niets over hoeft te lezen, want het is toch onzin!

Mijn UFO-waarneming:

In 1974 was ik zeevarende bij Shell-Tankers. In oktober van dat jaar lagen wij met de 70.000-tons tanker ‘Diloma’ in het dok te Marseille, Frankrijk.

Op een dag (het was eind oktober, ik kan me de exacte datum niet meer herinneren), zo rond het middaguur stonden we met een man of zeven op het achterdek omdat het schip weer te water zou worden gelaten. Dat is voor zo’n groot schip een langdurige kwestie, dus hadden we alle tijd om wat om ons heen te kijken.

Het was een prachtige, zonnige dag en er was nauwelijks bewolking. Opeens maakte één van ons de anderen erop attent dat er boven de heuvels rondom Marseille een heel helder licht te zien was, op zo 'n 1 à 2 km afstand vanaf ons droogdok, op een hoogte van zo 'n 150 meter. Het licht hing roerloos in de lucht en had zo te zien ongeveer de grootte van een kwart van de maan. Het maakte geen geluid. In eerste instantie deden we er wat lacherig over, het woord UFO viel enkele malen. We bleven het echter goed in de gaten houden.

Na een tijdje werden we nieuwsgieriger en hadden het erover dat de planeet Venus nogal eens voor een UFO werd aangezien. Toch leek ons niet dat dit Venus was, zo midden op de dag en zo helder en groot. Het is ook zeker moeilijk afstanden te schatten van zo’n licht of van objecten in de lucht, maar toch was duidelijk te zien dat dit licht zich dichtbij bevond.

In ons gezelschap was ook een stuurman die verantwoordelijk was voor de navigatie van het schip. Dat navigeren vond destijds nog plaats met behulp van een sextant, de sterren en planeten, in plaats van het gebruik van technieken als satellietnavigatie zoals tegenwoordig. Deze stuurman kon ons vanuit zijn professie met zekerheid vertellen dat dat licht beslist niet Venus was, bij lange na niet!

Iemand opperde dat het dan wel een helikopter moest zijn, maar we hoorden geen enkel geluid en zagen ook nog steeds geen enkele beweging. Na zo’n 30 minuten hing het licht er nog steeds en had zich nog geen centimeter verplaatst, tot we opeens vanuit de richting van Marseille een kleiner, maar net zo’n fel lichtje aan zagen komen vliegen. Het vloog op gelijke hoogte als waarop het grote licht (of object) zich leek te bevinden, en vloog er recht op af. Toen het in de buurt van het grote licht kwam, ging het langzamer vliegen en tot onze grote verbazing versmolten de twee ineen. Het was nu dus wel duidelijk dat het geen helikopter of iets van dien aard kon zijn.

We stonden vervolgens nog een paar minuten sprakeloos naar dat grote licht te kijken, totdat het met een onvoorstelbare snelheid schuin omhoog de lucht in schoot. We zagen een streep van licht, die binnen één à anderhalve seconde verdween tot een steeds kleiner wordend puntje, ongetwijfeld de ruimte in. Dit alles zonder enig geluid voort te brengen.

Helaas werden we uitgelachen nadat we verslag hadden gedaan aan boord, want de overige bemanningsleden hadden niets gezien.

Later is er vaak tegen me gezegd dat als je maar genoeg over dit soort fenomenen leest, je vanzelf ook zulke verschijningen gaat zien. De feiten zijn echter dat ik destijds 17 jaar was, en net van de zeevaartschool kwam. Ik had hooguit heel oppervlakkig wel eens van de term UFO gehoord en had er nooit iets over gelezen. Behalve dan misschien een klein - waarschijnlijk een nogal skeptisch - artikeltje in de krant. Ook toen hielden de kranten – zoals dat nu helaas nog steeds het geval is - er een zeer negatieve en een skeptische berichtgeving op na als het over deze onderwerpen ging. Wat dat betreft is er dus vandaag de dag nog niet veel veranderd.


Rob hartelijke groeten en wellicht tot horens,

Paul harmansHet is alweer een paar weken geleden dat ik bovenstaande e-mail heb verstuurd. Ik heb nog geen antwoord en misschien komt dat ook niet meer. Als dat wel komt dan post ik het alsnog.

Ik denk echter al aangetoond te hebben dat er niet te discussiëren valt met deze mensen, ze blijven degene die de boodschap brengt zwart maken en kijken niet naar wat de boodschap inhoudt. Zij zijn de mensen die de antecedenten van de postbode natrekken als hij een blauwe brief van de belasting in hun bus gooit. En wee o wee als er op de man ook maar iets valt aan te merken, dan kan de belasting naar haar centjes fluiten.

Trekken zij bijvoorbeeld al die kwaadsprekerij over dr. Greer na voordat ze het publiceren? Je kunt je afvragen wie of wat deze negatieve stukjes ooit als eerste naar buiten heeft gebracht. Het zal mij niet verbazen als het Amerikaanse “CSICOP” hierbij een grote vinger in de pap heeft gehad en dan kun je terecht vraagtekens zetten bij het waarheidsgehalte ervan.

Bij mijn zoektocht op Internet naar het emailadres van Marcel Hulspas zelf, dat overigens nergens te vinden is, bleek wel dat er heel wat mensen beledigd waren in de artikeltjes van hem. Zo word je door hem al snel gelinkt met extreem rechts omdat daar, volgens hem, het hele UFO-gebeuren speelt. Dit is echter niet waar, maar zijn bedoeling is om zo veel mogelijk mensen een afkeer van UFO’s te geven. Mensen die in God geloven worden door hem voor achterlijk versleten. Wel kan ik uit al die stukken opmaken dat meneer Hulspas niet staat te trappelen om de discussie aan te gaan. Hij is en blijft ongrijpbaar, veilig achter de computer je gal spuien en zorgen dat niet één kritisch berichtje terug komt van degenen die je zwart maakt.

Ik kwam echter wel een grappige site tegen, een site die weer sceptisch naar “Skepsis” kijkt, vol met aardige stukjes waarin vooral Hulspas het moet ontgelden. Zie: www.skepsiswatchers

UFO PAGINA

SKEPTICI PAGINA