E-MAIL VERKEER MET HET NEDERLANDSE RODE KRUIS OVER MMS EN MALARIA

Door: Paul Harmans

september 2013


Omdat ik iemand ben met een geweten en om de minderbedeelden op deze wereld geef, ben ik de discussie aangegaan met de Nederlandse tak van het Rode Kruis over het feit dat diverse artikelen en zeer overtuigende video’s (zie onderaan dit artikel) aangeven dat zij in december 2012 een experiment met MMS op malariapatiënten hebben gedaan en daarbij een score van 100% genezing behaalden. Waarschijnlijk zijn ze daar van geschrokken of ze zijn onder druk gezet door machtige organisaties die iets dergelijks absoluut niet willen, en dus ontkent het Rode Kruis het experiment nu volledig. Natuurlijk heb ik niet de illusie ze alsnog te laten bekennen, maar ik heb wat zaadjes geplant bij diverse medewerkers die wellicht in de toekomst hun geweten zullen laten spreken. De mailwisseling is lang, maar mijn laatste en belangrijkste antwoord vind je hieronder, de rest vind je op deze link mocht je het willen lezen.

En vergeet niet dat deze discussie over de rug gaat van de 1 miljoen slachtoffers die elk jaar aan malaria vallen. DAT FEIT zou elke hulpinstantie moeten aansporen elke strohalm te grijpen die voorhanden is en dus elk medicijn/middel waarvan wordt beweerd dat het malaria kan genezen terstond moet uitproberen, of als het zelf geen mogelijkheden tot experimenteren heeft, druk moet uitoefenen op instanties die dat wel hebben. Het Rode Kruis kan echter beide en is de meest aangewezen instantie om zoiets te ondernemen, maar is blijkbaar doof en blind voor MMS of onder druk gezet om er niets (meer) mee te doen.


E-mail aan de Health Advisor van het Nederlandse Rode Kruis op 26 september 2013

Onderwerp: Honderdduizenden malariapatiënten onnodig gestorven?!

Geachte Health Advisor Sofie,

Wat ik eerder al aangaf (mail 11-09-2013), je tracht mij te negeren en je redeneert waarschijnlijk dat wat vanzelf komt, ook wel weer vanzelf zal verdwijnen. Ik zal inderdaad stoppen met mailen, maar niet nadat ik je een verhaaltje heb verteld dat je je beslist elke avond voor het slapen gaan voor de geest zal halen.

De titel van het verhaaltje is ‘weet dan’
Denk elke avond voordat je in slaap valt eens na over het volgende: aan de ziekte malaria vallen per jaar ongeveer 1 miljoen doden, eerder meer dan minder. Weet dan dat dat er (gemiddeld) 85.000 per maand, 20.000 per week of 3000 per dag zijn! Onder hen veel kinderen die slap en lusteloos, te ziek om nog hartverscheurend te huilen, hun laatste adem in de armen van een verdrietige en hulpeloze moeder uitblazen, tenminste, als die moeder al niet eerder dan haar kinderen aan malaria is bezweken. Hele generaties zijn verscheurd, het is ellende op ellende, vaak is armoede en honger de dagelijkse norm, geen goede huisvesting, hard werken om een beetje eten op de plank te krijgen. Weet dan dat het wrange is dat er grote en geld genoeg hebbende organisaties zoals het Rode Kruis zijn die de rijke wereld voorhouden dat zij er echt ALLES aan doen om ziekte en ellende onder de arme bevolkingen in de wereld te beteugelen. Echter, als er zich een mogelijk medicijn aanbiedt dat in één klap een miljoen malariapatiënten per jaar voor een paar eurocenten per persoon kan genezen, weet dan dat een dergelijke organisatie zo arrogant is om daar niet naar te kijken, om het niet te testen, of om zelfs tegen alle feiten in, in alle toonaarden te ontkennen dat zij er ooit een zeer succesvol experiment mee hebben uitgevoerd, of het af doen met de dooddoener, bij monde van notabene de Health Advisor (mail 12-09-2013), dat: ‘het Rode Kruis geen wetenschappelijk onderzoeksinstituut is, maar zich richt op hulpverlening...’ Weet dan dat dat ontkennen en die arrogantie kunnen voortkomen uit dommigheid, maar wellicht eerder gebeurt onder druk van nog grotere eliteorganisaties die niet zitten te wachten op medicijnen waar niets aan te verdienen valt, of die baat hebben bij het in toom houden van het aantal mensen op deze aarde. Slaap vervolgens zacht, maar…

Mocht je ’s nachts badend in het zweet wakker schrikken vanuit een droom waarin doodzieke en huilende, om hulp smekende mannen, vrouwen, kinderen en baby’s op sterven liggen, weet dan dat dromen niet altijd bedrog zijn, maar soms heel confronterend de harde werkelijkheid weergeven! Mocht je ’s morgens wakker worden met diep in je buik een knagend schuldgevoel, weet dan dat dat waarschijnlijk zeer terecht is! Mocht je je de rest van de dag, van de week, van het jaar, ja de rest van je leven afvragen of je wel bij de juiste werkgever werkt, of die wel zo integer is als door de leiding wordt beweerd, of die organisatie inderdaad het beste met de mensheid voor heeft, of die werkgever wel onafhankelijk kan werken en zich niet onder druk laat zetten door grote organisaties die er blijkbaar in het geniep andere agenda’s op nahouden, weet dan dat je er iets aan moet zien te veranderen, weet dan dat je je kop niet in het zand moet steken, weet dan dat je om met jezelf in het reine te komen stappen zal moeten ondernemen.

En voor hen die gelovig zijn, mocht er werkelijk een barmhartige God bestaan, weet dan dat als je straks bovenkomt, Hij je zal confronteren of gelukwensen met de knopen die je wel of niet hebt doorgehakt. De keuze is aan iedereen persoonlijk, maar die keuze zal je wel bij leven moeten maken, dus doe het voordat het te laat is.

Mochten er in de nabije toekomst rechters bestaan die niet klemvast zitten in een gevestigd systeem waarbij het recht veel meer ten dienste staat van een machtige en grofgeldverdienende elite, rechters die over wijsheid, ethische normen en waarden en compassie met de mens beschikken, weet dan dat die rechters hen die bewust MMS als medicijn tegen malaria zonder het te testen hebben afgewezen, genegeerd en weggelachen, voor levenslang in het gevang zullen stoppen, omdat het meer dan duidelijk is dat zij schuldig zijn aan al die miljoenen onnodige doden die er in de vele jaren van deze onmenselijke kortzichtigheid zijn gevallen.

We zijn opgevoed met het dogma dat het bijzonder intelligent staat om de gevestigde orde naar de mond te praten, maar het vergt daarentegen lef, wijsheid en gezond verstand om de misstanden van dat systeem voor het voetlicht te brengen, iets dat door diezelfde gevestigde orde maar wat graag als dom wordt betiteld, bang als men is dat het gordijn valt.

Ik wens je tot slot veel moed voor het nemen van de juiste beslissingen die in het voordeel zullen zijn van de arme en doodzieke drommels op deze wereld en natuurlijk voor jezelf. En schroom niet het bovenstaande verhaal door te sturen naar de top van het Rode Kruis, dan zal ik het zo veel als mogelijk is op Internet publiceren en er tevens de gevestigde media op attenderen, hoewel ook die zich stevig en gehoorzaam aan de leiband van de alles controlerende elite voortbewegen.

Vriendelijke groeten,

Paul Harmans (iemand met een geweten)


PS. Ik geef hier nog maar eens de links naar de twee video’s en ik heb de scans van het artikel in het magazine bij deze mail gevoegd, opdat een ieder die deze mail leest zijn gezonde verstand kan laten beslissen wie er hier nu fabeltjes vertelt. En ja, er zijn grote aantallen artikelen op Internet te vinden die MMS als bedrog betitelen en het Rode Kruis bijvallen, bedenk dan maar eens heel goed wie er achter al die personen en organisaties die dat schrijven en beweren schuilgaat, dat is weer de gevestigde orde, bang voor verandering, bang om de macht en controle over de wereld en de mensheid te verliezen en bang om de grote geldstromen naar hun diepe zakken te zien opdrogen. Vind je mij paranoïde? Denk daar dan nog maar eens heel goed over na en begin met je eigen onderzoek naar de ware wereld rondom je!

De video van het experiment met een duidelijke Klaas Proesmans (CEO Water Reference Center) prominent en enthousiast over MMS (voor een deel in Rode Kruis kleding) in beeld:
http://www.youtube.com/watch?v=EG-HO6yvvgc

 

De video gemaakt door Leo Koehof, de Nederlandse vertegenwoordiger van Jim Humble, de ontdekker van MMS:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5jY2yab0uLc

Mijn eerdere artikel over dit experiment en de doofpot waarin men het tracht te stoppen:
http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/MMS14Augustus2013.htm

Paul Harmans


Share


SKEPTICI PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen