PRINTBARE VERSIE

HET ENGELSE DISCLOSURE PROJECT

Door Tony Jackson

Juli 2004

Vertaling: Paul Harmans

Doelstellingen
Het UK Forum For Disclosure (UKFFD) is een op Engeland gebaseerde organisatie die wil proberen een eind te maken aan de geheimhouding en het belachelijk maken van het UFO-fenomeen en buitenaardse intelligenties.

Het is opgezet met de bedoeling om de publieke aandacht in een zo breed mogelijke context te richten op het bestaan en het belang van het UFO/ETI onderwerp. (ETI = Extra-Terrestrial Intelligence. Buitenaardse Intelligentie. Vert.)

Het UK Forum For Disclosure wil een grote hoeveelheid samenhangende getuigenverklaringen vergaren afkomstig van mensen met een eigen UFO-ervaring of die kennis hebben van UFO’s en buitenaardse intelligentie en die beschikken over de passende kwalificaties zoals: in actieve dienst of gepensioneerd in een defensie- of overheidsbetrekking, burgerluchtvaartpiloten, mensen met een verantwoordelijke baan of zij in dienst van bedrijven die werken in opdracht van de overheid.

Deze getuigenverklaringen zullen gepubliceerd worden op de website in een gratis te downloaden formaat en beschikbaar zijn voor iedereen die erin geïnteresseerd is. Het UKFFD heeft de bedoeling om de instemming te verkrijgen van ongeveer 20 getuigen die hun getuigenis naar alle waarheid willen herhalen op een publieke persconferentie die gehouden zal worden op een geschikte locatie.

Ons uiteindelijke doel is om een dergelijke persconferentie te organiseren waarin we een oproep zullen doen tot een openbaar onderzoek betreffende het ETI-thema, waarbij we gebruik zullen maken van getuigen zoals ook dr. Greer deed in 2001.

Al onze ‘plannen’ zijn vastgelegd op de website die we hebben opgericht: http://www.ukffd.org en waarin ook sommige van de onderstaande punten zijn opgenomen.

Wij zijn dankbaar voor elke respons of opmerking. Wij proberen oprecht in contact te komen met getuigen die gevestigd zijn in Engeland of in de onmiddellijke omgeving daarvan, die bereid zijn hun getuigenis etc. door ons te laten vastleggen en die geschikt te maken om gedownload te kunnen worden vanaf de website. Bovendien zouden we graag 15 tot 20 mensen bereid zien tot een ‘getuigenis’ op de persconferentie.

De mensen achter het project

Andrew:
Mijn achtergrond ligt in de software-ontwikkeling en opleiding. Ik heb aan een universiteit computerwetenschappen en natuurkunde gestudeerd en ben voor zolang ik mij kan herinneren een leunstoelastronoom, met af en toe een tripje naar buiten om wat ongewone foto’s te schieten, zoals onlangs van de passage van Venus met de zon.

Ik heb geen boeken of verhandelingen geschreven over wat dan ook, laat staan over het UFO- of ETI-thema, ondanks dat ik gedurende de laatste 20 jaar op de hoogte bleef van de belangrijkste ontwikkelingen op het UFO/ETI-vlak. Ik heb mij echter in de laatste 12 maanden meer verdiept in verschillende gebieden van onderzoek zoals:

Openbaringsproject informatie
Presidentiele UFO-informatie
Wilbert Smith
Anti Zwaartekracht onderzoek en techniek
Ontvoeringen
Mars afwijkingen

Tony:
Ik begon met lezen over UFO’s en dergelijke toen ik een jaar of 15 was. Omdat ik dacht dat het louter reclame was voor een nieuw product of een computerspel las ik er zoveel mogelijk over en daarna nog meer. Zoals je wellicht zelf ook wel weet, dit onderwerp kan je een beetje meeslepen als je niet voorzichtig bent, dus was ik op mijn hoede bij wat ik las en bleef voor het grootste deel sceptisch. Zonder een echt overtuigend bewijs van het fenomeen kan niemand je dat kwalijk nemen.

Recentelijk, in de afgelopen vijf jaar, stuitte ik op het Disclosure Project. Ik was geboeid door de eerstehands getuigenissen daarin en ik wilde meer weten. Na veel onderzoek naar de personen die erbij betrokken waren en nadat ik bij bijna elke gelegenheid overeenkomstige verhalen vond, besloot ik deel te nemen aan het Disclosure project als vertegenwoordiger, net zoals Andrew dat deed. Na mijn verbintenis met het Disclosure Project brachten zij mij in contact met Andrew omdat hij ook in Engeland woonde. Na vele koppen thee besloten wij om te starten met http://www.ukffd.org (Ik denk dat dat al een tijdje een geesteskind van Andrew was.)

In mijn vorige baan, of moet ik zeggen in mijn vorige leven, ha ha, was ik verkoopleider bij een klein IT bedrijf. Ik kreeg toen ik 12 was voor het eerst met computers te maken en daaruit voortkomend groeide mijn passie en die leidde mij de telecommunicatiemarkt binnen. Ik ben echt een actieve zoeker naar kennis op elk gebied en ik houd ervan te weten wat er rondom mij in de wereld gaande is. Soms, helaas, tot mijn grote afschuw.

Persoonlijk heb ik de laatste 10 jaar op een ontspannen wijze dit onderwerp bestudeerd en de punten waarop ik mijn aandacht vestigde hebben zo hun vruchten afgeworpen. Deze onderwerpen waren oa:

Getuigeninformatie betreffende Openbaringsprojecten
De STS Apollo ruimtemissies
W.B. Smith informatie
De Disney/UFO openbaringsconnectie
De informatie van het geval Betty & Barney Hill

In 2002 nam ik het besluit mijn baan op te zeggen, maar ik deed dat pas in het laatste halfjaar van 2003. Ik voelde dat dat een noodzakelijke verplichting was en ons zou helpen onze doelen te verwezenlijken.

Dit is zoals ik er vandaag de dag voorsta, vol hoop op een snelle en gemakkelijke openbaring zodat we kunnen beginnen aan het herbouwen van onze vervallen planeet.


Ik wissel regelmatig e-mail uit met Tony en hij schreef mij de onderstaande voorvallen die lijken op een poging om het disclosure project te ontmoedigen. Ik heb het idee dat juist een dergelijk gedrag, van welke organisatie of personen het ook afkomstig is, een indicatie is dat men met het disclosure project op het juiste pad zit. Ik heb toestemming van Tony om het volgende aan de bezoekers van ufowijzer te laten lezen en horen.

Op het juiste pad!
Gedurende de laatste 12 maanden is mijn ‘elektronische praktijk’, om het zo maar eens te noemen, een beetje gehinderd. Toen wij startten met deze onderneming verzonden Andrew en ik een boodschap die we noemden: ‘beginselverklaring’. Het was een document waarin we uitleg deden van wat we poogden te doen met UKFFD. Het was onze veiligheidswaarborg, een garantie om ons fysiek te beschermen. Een boodschap waarin we mensen bewust maakten van onze bedoelingen, voor het geval we enige ‘hindernissen’ op ons pad zouden vinden. Dit document werd door mij per e-mail verzonden naar meer dan 30 mensen en dat werd een absolute farce. Het kwam niet aan bij de bewuste ontvangers. Er gebeurde niets, geen antwoord van postmasters met teruggestuurde e-mail of mail die op een andere wijze terugkwam. Het leek alsof mijn e-mails waren verzonden naar een niemandsland. Ik wachtte een week en begon toen nogmaals de mensen te e-mailen vanaf een andere locatie, niet vanaf mijn huisadres en dat leek een tijdje te werken.

Zelfs vandaag de dag bevindt mijn e-mailverkeer zich in een precaire situatie, het is op zijn minst onbetrouwbaar om het zo maar te zeggen. Deze donkere wolk volgde mij naar verschillende locaties in 3 afzonderlijke landen. Gedurende de laatste 3 maanden zijn we het slachtoffer geweest van enkele onplezierige DoS attacks (Denial on Service). Een Dos attack is een aanval op een netwerk en is ontworpen om dat netwerk onderuit te halen door er een stortvloed aan waardeloze gegevens naartoe te sturen. Veel van deze DoS attacks, zoals de ‘Ping of Death’ en ‘Teardrop attacks’, maken gebruik van de gaten in de TCP/IP protocollen.

Zodra onze computers waren overstroomd met waardeloze gegevens, konden wij er geen normaal gebruik van maken. Een simpele taak als het verzenden of ontvangen van een e-mail werd irritant en vreselijk tijdrovend. Voor zover wij nu weten zit de aanvaller in het buitenland. De aanvallen worden uitgevoerd vanaf een burgerlocatie. Twee woorden: ‘Cyber Warfare’. (Computer Oorlog)

In het begin werd mij ook een zeer vreemde e-mail toegestuurd, vanaf een yahooadres. De enige tekst in de e-mail was: ‘Just don’t’. (Doe het niet.) Er zat een bijlage bij welke een kort .wav fragment bevatte met de aanduiding: ‘Play Me’. Ik denk dat dit een fundamentele poging was van een vroege intimidatie, hoewel zwak en heel kinderachtig. Ik lachte er niettemin om. Ik dacht in eerste instantie dat het van een vriend afkomstig was, maar ik heb er iedereen naar gevraagd en kon niemand vinden die er iets vanaf wist. Komisch.

Dit is de gesproken tekst in de .wav clip: “Jij hebt hier niets van gezien, jij hebt hier niets van gehoord en jij weet hier helemaal niets vanaf en laat ik je verzekeren dat wij je in de gaten zullen houden om zeker te zijn van elke uitzending die je maakt en als je het ter sprake brengt… dan ben je in grote moeilijkheden.”

Klik hier om de originele tekst te horen.

Tony maakte nog wel de volgende opmerking toen ik hem om toestemming vroeg om de tekst van de clip op ufowijzer te zetten: “Ik denk dat het alleen maar iemands idee van lol of spelletjes spelen is. Meer duidelijk, ik ben daar zeker van, want:
A. Ik ken geen Amerikanen die zo klinken.
B. Ik heb nooit een uitzending gedaan.
Maar je mag de informatie wat mij betreft op je website zetten.”

Dat heb ik dus gedaan omdat het natuurlijk niet helemaal zeker is dat het slechts om een lolletje gaat.

http://www.ukffd.org

http://homepage.ntlworld.com/andrew.johnson907/Disclosure/index.html


UFO PAGINA

Pagina Disclosure Project