UFO’s VERWERKT IN HISTORISCHE KUNST

Door Matthew Hurley.

Vertaling: Hans Jochems

Met toestemming van Matthew Hurley geplaatst


Mattew Hurley

Ik ben al een aantal jaren in oude geïllustreerde kunst geïnteresseerd waarop UFO’s worden afgebeeld. De illustraties, die getoond worden zijn gemaakt vanaf de vroege jaren 1300 tot aan de late jaren van 1700 en bestaan uit fresco’s, wandtapijten en olieverfschilderijen. Hoewel sommige van de illustraties echte UFO-ervaringen weergeven, zijn andere meer gemaakt in een godsdienstige context. Je kunt je alleen afvragen waarom deze schilders en kunstenaars ervoor gekozen hebben om op UFO’s gelijkende objecten in hun schilderijen en kunstwerken in te voegen. Hebben zij in hun tijd UFO’s gezien en daardoor besloten om die af te beelden? Misschien hadden zij een zekere behoefte om hen toe te voegen. Misschien bezaten zij een geheime kennis over de verbondenheid tussen UFO's en zekere godsdienstige gebeurtenissen. Wat de waarheid dan ook moge zijn, er zijn UFO's in deze kunstwerken toegevoegd en men kan zich afvragen waarom dit zo is gedaan.


Dit is een oude Chinese illustratie uit een roman met de titel ‘Geïllustreerd overzicht van vreemde landen’ (ca. 1400 n. Chr.). Het had de volgende originele ondertiteling: ‘Ji Gung land: de mensen konden vliegende karren maken die reisden met een geschikte wind’. In Tarng’s dagen (ca. 1700 v. Chr.) vlogen de mensen van Ji Gung op een kar met een westelijke wind en bereikten Yew Jo. Tarng ontmantelde de kar zodat hij niet aan het volk kon worden gedemonstreerd. Later stak er een oostelijke wind op waarop hij met zijn kar terugvloog naar hun eigen land (5000 km.) ten westen van onze poort.

Dit kunstwerk is naar verluidt afkomstig uit de Boeddhistische tempel Dharamsala in Pradesh. India. Dat is waar de Dalai Lama in ballingschap leeft. Je kunt er zes zilveren schotelvormige objecten in terugvinden.

Deze beelden van twee kruisridders komen uit een manuscript uit de 12e eeuw: ‘Annales Laurissenses’ (boeken over historische en religieuze gebeurtenissen) en verwijzen naar een UFO-waarneming in het jaar 776 tijdens de belegering van het Sigiburg kasteel, Frankrijk. De Saksen belegerden en omsingelden de Fransen. Zij waren beiden aan het vechten toen er plotseling een groep schijven (vlammende schilden) verschenen die bleven hangen boven de top van de kerk. Het leek voor de Saksen alsof de Fransen door deze objecten werden beschermd en zij vluchtten.

Dit is een illustratie waarin een waarneming wordt afgebeeld van een brandend wiel in het jaar 900 boven Japan.

De bovenstaande afbeelding komt uit een Tibetaanse vertaling in de 10e eeuw van de Sanskriet tekst: ’Prajnaparamita Sutra’ en ligt nu in een Japans museum. In de vergroting kun je twee objecten zien die lijken op hoeden, maar waarom zweven die in de lucht? Ook lijkt één van de objecten patrijspoorten te hebben. Indiase Vedische teksten staan vol met beschrijvingen van Vimana’s. De Ramayana beschrijft Vimana’s als ronde of cilindrische, dubbeldeks luchtvaartuigen met patrijspoorten rondom en een koepel. Het vloog ‘met de snelheid van de wind’ en gaf voorts een ‘melodisch geluid’.

Dit is een illustratie van een waarneming die zich voordeed in de Franse plaats Angers in het jaar 842. Ik ben er niet zeker van wanneer deze illustratie werd getekend en door wie.

Deze twee wandtapijten zijn gemaakt in de 14e eeuw. Beide stellen het leven van Maria voor. Er zijn duidelijk op de achtergrond in beide tapijten schotelachtige toestellen te zien. De afbeelding links is gemaakt in het jaar 1330. De rechtse noemt men ‘De Geweldige’. ‘The Magnificent.’ Beide zijn te zien in french basillica Notre-Dame in Beaune, Burgandy.

Deze afbeelding komt uit een Frans boek: ‘Le Livre Des Bonnes Moeurs’ van Jacques Legrand. Het boek kun je vinden in Chantilly Condé’s Museum ref 1338, 297 deel 15 B 8. Sommige mensen zeggen dat de bol een ballon is, maar er waren in 1338 geen ballonnen in Frankrijk

Deze twee objecten zijn deel van een fresco genaamd ‘De Kruisiging’ ‘The Crucifixion’ wat is geschilderd in 1350. Het hangt boven het altaar in het Visoki Decani Monestary in Kosovo, Yugoslavia

Dit schilderij is gemaakt door Paolo Uccello (1396-1475) en is getiteld ‘La Tebaide’ (geschilderd ca.1460-1465). De uitvergroting laat een schotelvormige UFO zien vlakbij Jezus. Het hangt in de Academy of Florence.

Dit is een renaissance-illustratie van een UFO-ervaring in Rome, geplaatst in het boek ‘Prodigiorum liber’ geschreven door de Romaanse historicus Julio Obsequens.

Februari 1465. De bovenstaande illustratie is van Notabilia Temporum door Angelo de Tummulillis. Het omschrijft een vlammende draagbalk die in de lucht werd waargenomen gedurende de heerschappij van Enrico IV. Het lijkt op het object in de Obsequens-tekening daarboven.

Dit schilderij is gemaakt door Carlo Crivelli (1430-1495) en heet ‘De aankondiging met de Heilige Emidius’. ‘The Annunciation with Saint Emidius’ (1486) en hangt in de National Gallery, London. Duidelijk is te zien hoe een schotelvormig toestel een smalle lichtstraal richt op de kroon van Maria's hoofd. Zie de uitvergroting.

Het bovenstaande schilderij op hout is te zien in het kasteel Conti Dotremond, België. Mozes ontvangt de tabletten met de tien geboden, let op de objecten in de lucht. De datum en de kunstenaar zijn onbekend.

Deze bovenstaande afbeelding stelt Jezus en Maria voor bij wat lijkt op lenticulaire wolken. Het schilderij heet ‘Het wonder van de sneeuw’ ‘The Miracle of the Snow’ en is geschilderd door Masolino Da Panicale (1383-1440) en hangt in de kerk van Santa Maria Maggiore, Florence, Italy.

Dit schilderij heet ‘The Madonna with Saint Giovannino’. Het is geschilderd in de 15e eeuw door Domenico Ghirlandaio (1449-1494) en hangt als een deel van de Loeser-collectie in het Palazzo Vecchio. Boven Maria’s rechterschouder hangt een schotelvormig object. Ernaast staat een uitvergroting van dat gedeelte en je kunt duidelijk zien dat de man met de hond naar het object kijkt.

De bovenstaande afbeelding is afkomstig uit een boek getiteld ‘Prodigiorum Ac Ostentorum Chronicon’ by Conrad Lycosthenes (1518-1561). Basel: Henricpteri, 1557. Het laat een UFO-verschijning zien boven Arabië in 1479. Het boek ligt in de Australian Museum Research Library.

De bovenstaande afbeelding is genaamd ‘De aanvaarding van de Maagd’ ‘The Assumption of the Virgin’ door ANON. Geschilderd in ca. 1490. Weer die schijfvormige wolken.

Dit is een fresco gemaakt in de 15 eeuw. Het toont Jezus op een raketachtig toestel.

1660. Deze illustratie laat de waarneming zien die werd gedaan vanaf twee Nederlandse schepen in de Noordzee van een object dat langzaam door de lucht bewoog. Het leek te bestaan uit twee schijven van verschillende diameter. De bron van dit verslag is een boek met de titel: ‘Theatrum Orbis Terrarum’ geschreven door admiraal Blaeu. Dergelijke boeken zijn samenstellingen van artikelen van verschillende schrijvers en bevatten gedetailleerde beschrijvingen van lange verblijven op zee, cartografie-informatie, enz.

Dit is een tapijt genaamd: ‘Summer’s Triumph’ en is gemaakt in 1538. Het hangt nu in het Beierse nationale museum. Je kunt heel duidelijk verschillende schotelvormige objecten op het bovenste deel (links in de lucht) van het tapijt zien. Iemand opperde dat het eilanden zijn, als dat zo is dan drijven deze eilanden in de lucht!

Deze bovenstaande afbeelding is een echte melding van een fenomeen in de lucht, dat plaatsvond boven Neurenberg op 14 april 1561. Het is in hout gesneden door Hans Glaser.

Deze afbeelding beschrijft een UFO-verschijning boven Bazel, Zwitserland in 1566.

Het bovenstaande schilderij is gemaakt door Bonaventura Salimbeni, getiteld ‘Verheerlijking van het Avondmaal’ ‘Glorification of the Eucharist’, geschilderd in 1600. Let op het spoetnikachtige apparaat met antennes. Het hangt in de kerk van San Lorenzo in San Pietro.
Hier is een link voor meer info over de afbeelding.

Dit is een Franse medaille die een UFO verschijning van een wielvormig object herdenkt in 1680.
Maker onbekend.

Dit uit de 17e eeuw stammende fresco hangt in de Svetishoveli kathedraal in Mtskheta, Georgia. Let op de twee schotelachtige toestellen aan beide zijden van Christus.

Meer wielen of schijven! Deze afbeelding laat een UFO-verschijning boven Hamburg, Duitsland zien op 4 november 1697. De objecten werden beschreven als twee gloeiende wielen.

Deze afbeelding is geschilderd door Aert De Gelder en getiteld ‘De Doop van Christus’ ‘The Baptism of Christ’. Het is geschilderd in 1710 en hangt in het Fitzwilliam Musuem, Cambridge. Een schijfvormig object schijnt stralen van licht naar beneden op John de Baptist en Jezus.

Dit is een scan van volume 42 van de filosofische handelingen in 1742 waarin een beschrijving staat van een waarneming die zich voordeed op 16 december 1742. Ernaast staat een reconstructie van het object met de kleuren zoals het wordt beschreven.

De bovenstaande illustratie stelt een waarneming voor die gebeurde om 09.45 in de avond op 18 augustus 1783 toen vier getuigen op het terras van het Windsor Kasteel een lichtgevend voorwerp in de lucht van Engeland opmerkten. De waarneming werd geregistreerd in de ‘Filosofische Verrichtingen van de Koninklijke Society’ ‘Philosophical Transactions of the Royal Society’. Volgens dit rapport merkten de getuigen een: “Langwerpige wolk op die min of meer parallel aan de horizon bewoog. Onder deze wolk verscheen een lichtgevend voorwerp, dat snel sferische werd, hel verlicht schitterde, stopte en in de lucht bleef hangen. Deze vreemde bol had eerst een fletse blauwe kleur, maar nam snel in helderheid toe en vloog in oostelijke richting. Toen veranderde het voorwerp van richting en bewoog parallel aan de horizon naar het zuidoosten alvorens te verdwijnen; het licht was zo sterk dat het alles op de grond verlichtte." Het beeld van dit verslag werd vastgelegd door Thomas Sandby (een stichter van de Koninklijke Academie) en zijn broer Paul, die hier allebei getuigen van waren.

Dit is een illustratie uit het boek: ‘Ume No Chiri’ (Stuifmeel van de Abrikoos) gepubliceerd in 1803. De bemanning van een buitenlands schip was getuige van dit vreemde object in Hitachi no Kuni, Japan. Volgens de verklaring in de tekening was het buitenste omhulsel gemaakt van ijzer of glas en vreemde letters, die ook in de tekening staan, werden gezien in het binnenste van het vaartuig.

Bovenstaande illustratie is van een waarneming van een rode vuurbal boven Nankin, China op 28 september 1890. Het werd getekend door Wu You-run een schilder die er zelf ook getuige van was. Er waren meer dan 100 getuigen. Het werd beschreven als lijkend op een ei, maar niet glimmend. Het bewoog langzaam naar het oosten. De afbeelding laat getuigen zien op de Shu Que-brug die kijken naar het object. Een oudere man zei: “Toen de bal verscheen hoorde ik een geluid als van een hollende man.”
(Ik weet dat de tekening vaag is, maar ik hoop eerdaags een duidelijker exemplaar te hebben.)

 

ZEER OUDE KUNST


Deze petroglyphs werden door Indianen in het Amerikaanse Zuidwesten duizenden jaren geleden gecreëerd. Volgens Indiaanse folklore botsten twee objecten hoog in de lucht tegen elkaar en één daarvan raakte beschadigd en moest daardoor landen op de grond in het gebied van de Doden Vallei. Er verschenen wezens (vermoedelijk met een ander schip) die enige tijd bezig waren aan het beschadigde schip terwijl ze werden gadegeslagen door de plaatselijke Indianen. De linkerafbeelding hierboven stelt mogelijk het schip voor dat gebruikt werd door de wezens die het beschadigde schip kwamen herstellen. Als je de twee beelden vergelijkt lijkt het object op de rechterafbeelding structurele schade te hebben rond de randen en de bodem. Zou dat het beschadigde toestel kunnen zijn? De afbeeldingen komen uit een oude TV serie: ‘Op zoek naar’. Gepresenteerd door Leonard Nimoy.

Dit is een artistieke reproductie van een reliëf gevonden in een labyrint op het eiland Jotuo in het Toengting meer. In 1957 vond daar een expeditie plaats (twee jaar voordat een aardbeving plaatsvond in dat gebied). De expeditie werd geleid door professor Tsj ik Balpen-Lai. Zij vonden verschillende reliëfs welke ‘mensen’ voorstelden in vreemde kleren die lijken op astronautenpakken (slangachtige voorwerpen bevestigd aan de kleding). Zij vonden ook een afbeelding die lijkt op het zonnestelsel. De derde en vierde cirkel (planeet) werd met een lijn verbonden. Ook waren er ‘tien’ planeten (buiten de zon). Dit legt weer een verband met de theorieën over Nibiru, planeet X, enz.

Dit zijn twee grottekeningen uit Tanzania. Beide worden geschat op 29.000 jaar oud. De linkse is gevonden in Itolo en stelt verschillende schijfvormige objecten voor. De rechtse is gevonden in Kolo en stelt vier wezens voor die een vrouw omringen. Let op het wezen dat naar beneden kijkt vanuit een soort doos of object.

Deze afbeelding is gevonden in Frankrijk, in de grot van ‘Pech Merle’ bij ‘Le Cabrerets’ ca. 17.000 – 15.000 jaar voor Christus. De scène stelt een landschap voor vol met wilde dieren en met een aantal schotelvormige objecten. De objecten passen helemaal niet in deze scène.

Deze twee voorbeelden van rotstekeningen bevinden zich in Toro Muerto, Peru en zijn 12.000 tot 14.000 jaar oud. Let op de stralenkrans die de hoofden bedekt (vergelijk ze met de Val Camonica afbeelding hieronder). Let ook op het object links van de middelste figuur op de rechtse afbeelding. Mogelijk een UFO?

Deze grottekening is van omstreeks 10.000 jaar voor Christus in Val Camonica, Italië. Het lijkt op twee wezens in beschermende pakken die wat vreemde voorwerpen vast houden.

Twee afbeeldingen van 6.000 jaar voor Christus gevonden in Tassili, Sahara Woestijn, Noord Afrika. Ze lijken niet echt op mensen. Kijk ook naar de schijven in de linkerafbeelding.

Dit vreemde beeldje is gevonden in Kiev, Rusland en is gedateerd op 4.000 jaar voor Christus

Dit is een 7.000 jaar oude petroglyph gevonden in de provincie van Querato, Mexico in 1966. Je ziet vier figuren met hun armen uitgestrekt naar een groot ovaal object dat lichtstralen lijkt uit te stoten.

Meer vreemd uitgedoste figuren gevonden in Sego Canyon, Utah, Amerika. De ouderdom wordt geschat op 5.500 voor Christus.

Deze afbeeldingen zijn afkomstig uit een boek geschreven door Lt. Grey, 'Journalen van twee expedities in Noordwest en West Australië' ‘Journals of Two Expeditions of Discovery in North-West and Western Australia 1837, 1838, & 1839’. Hij leidde een expeditie in de 19e eeuw naar een aantal grotten bij de Glenelg Rivier in het gebied van Kimberley, Noord Australië. De wezens zijn geschilderd door de aboriginals die zij ‘Wandjina’ noemden.

Meer voorbeelden van Wandjina’s. Deze afbeeldingen zijn gevonden in Kimberley, Australië en worden geschat op 5.000 jaar voor Christus. Sommige mensen geloven dat het ET wezens zijn. Hier is een link naar meer info over Aboriginal beliefs.

De bovenstaande foto laat een aantal beeldjes zien van reptielachtige wezens welke gevonden zijn in Irak. Ze worden geschat op 5.000 tot 4.500 jaar voor Christus en zijn te zien in het British museum

Deze foto’s geven beeldjes weer die gevonden zijn in Equador. Het valt daarbij op dat zij ruimtepakken lijken te dragen. Vergelijk een van hen met een Apollo astronaut.

Enkele keramische beeldjes die schijven en een figuur met pak voorstellen.

Ik ben altijd op zoek naar meer kunstwerken waarin UFO’s zijn opgenomen. In het bijzonder naar het schilderij dat geschilderd is door Sano Di Pietro genaamd ‘De Maagd en de Zes Heiligen’ ‘The Virgin and the Six Saints’ (getoond in de Engelse serie ‘The Why Files’ door een wat oudere man, samen met andere afbeeldingen). Indien u in het bezit bent van deze foto’s of andere zoals deze, stuur hen alstublieft naar mij of geef mij het adres waar ik ze kan verkrijgen.

Voor commentaar of suggestie’s, email mij: m.hurley@ntlworld.com

Website van Matthew Hurley: http://www.ufoartwork.com

Je kunt ook zijn boek kopen: http://hiddenmysteries.com/redir/indexmh02.html

UFO PAGINA

HISTORISCHE UFO's PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen