PRINTBARE VERSIE

DE ECHO/OSCAR HEKSENJACHT

Door: Robert Hastings

22 september 2010

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.theufochronicles.com


James T. Carlson is op een missie om ‘goedgelovige’ Amerikanen die de realiteit van UFO’s accepteren te onderwijzen en verlichten. (Ongeacht hoeveel leugens het kost om de job gedaan te krijgen.)Robert L. Hastings

Op 27 september (2010), tijdens een persconferentie in de National Press Club in Washington D.C., zullen zes voormalige luchtmachtofficieren en één voormalige soldaat onthullen wat hun eigen indrukwekkende ervaringen met UFO’s op de atoomwapensites waren. Uiteindelijk komen al deze getuigen naar voren om te zeggen dat, hoe ongelooflijk het voor sommigen ook lijkt, UFO’s al heel lang onze atoomwapens in de gaten hebben gehouden en zich er soms mee hebben bemoeid. Als er al voorpaginanieuws is, dan is dit het wel.

Helaas is er een gelijksoortig verhaal dat zich op dit moment ontrolt. In recente maanden vond er een heftig debat plaats tussen James T. Carlson en mijzelf aangaande de beweringen van UFO-activiteit op vlucht Echo van de luchtmachtbasis Malmstrom op 16 maart 1967. Betrouwbare getuigenverklaringen betreffende het incident geven aan dat alle Minutemanraketten van vlucht Echo niet meer functioneerden op het moment dat de beveiligingagenten melding maakten van een UFO die boven één van de silo’s van de raketten hing.

(Een Minuteman raket ‘vlucht’ bestaat uit 10 atoomraketten in hun ondergrondse Lanceer Controle Capsule of LCC.)

Eén van de raketlanceerofficieren op wacht op Echo die dag, de nu gepensioneerde USAF kolonel Walter Figel, heeft expliciet beweerd – gedurende drie afzonderlijke en op tape opgenomen interviews, gedaan door mijzelf en de voormalige raketlanceerofficier Robert Salas - dat momenten nadat de eerste raket niet meer functioneerde hij een telefoontje pleegde met een USAF beveiligingswacht die op wacht stond bij de getroffen silo, in een poging erachter te komen wat er gebeurde. Figel vertelde dat de wacht meldde dat hij een ‘groot, rond object’ zag dat direct boven de site hing.

Volgens Figel gingen binnen ‘een paar minuten’ de andere negen ICBM’s die onder controle stonden van de Echo LCC op mysterieuze wijze op non-actief – een verbazingwekkende en nooit eerder voorgekomen gebeurtenis. Links naar Figel’s opmerkingen – zijn echte, op audio-tape opgenomen woorden – komen later in dit artikel en weerleggen feitelijk elke bewering gedaan door James Carlson die in zijn eigen behoorlijk verdraaide samenvatting van de Vlucht-Echo-zaak consistent liegt over de verschillende opmerkingen van de kolonel aan onderzoekers. Dit artikel zal dat allemaal rechtzetten.

Noot Paul Harmans – in het originele artikel staan de audio-fragmenten met de telefoongesprekken. Om die te beluisteren kun je via deze link naar het originele artikel gaan. (Het laden van het artikel duurt soms wat lang). In de vertaling heb ik wel de transcripties van de gesprekken weergegeven, dus je kunt het hier op ufowijzer allemaal lezen.

De andere lanceerofficier op Vlucht Echo die dag was kapitein Eric Carlson, James’ vader. De oudste Carlson – waarvan ik mijn interviews met hem ook op audio-tape heb staan – zegt dat hij zich geen enkele melding van UFO’s kan herinneren op het moment van het niet meer werken van de raketten, hij kan zich ook niet herinneren of hij is ondervraagd over het incident toen hij terug was op Malmstrom of dat hij door zijn squadroncommandant is verteld niet over het incident te praten.

Desondanks zullen we zien dat kolonel Figel alle beweringen van Eric Carlson betwist. Ondanks dat blijft James Carlson doorgaan om publiekelijk zijn vaders versie van de gebeurtenissen te verdedigen en doet felle, razende aanvallen op mij en andere personen die het UFO-incident op Vlucht Echo hebben onderzocht, hij noemt ons oplichters en leugenaars omdat wij het aandurven Eric Carlson’s twijfelachtige beweringen te betwisten. Oké, dat is dan maar zo. Ik laat het aan anderen over om de informatie die ik hier presenteer te lezen en te beluisteren om daarna hun eigen conclusie te kunnen trekken.

Het bewijs op audio-tape

James Carlson’s bewering: Niemand meldde op 16 maart 1967 UFO’s nabij enige van de raketten op Vlucht Echo.

De feiten: Op 11 augustus 1996 nam de gepensioneerde USAF kolonel Walter Figel deel aan een opgenomen telefonisch interview met de voormalige USAF kapitein Robert ‘Bob’ Salas. Ze bespraken het shutdown incident van Vlucht Echo tot in details. (Salas was betrokken bij een tweede groot shutdown incident op 24 maart 1967 op Vlucht Oscar van de luchtmachtbasis Malmstrom. Ik zal dat incident later in dit artikel bespreken en een link geven naar een telefoongesprek tussen Salas en de andere persoon die in die tijd aanwezig was, de nu gepensioneerde kolonel Fredrick Meiwald, en welke het verslag van Salas bevestigt.)


Robert Salas

Maar laten we nu het eerdere incident op Echo bespreken. Gelukkig kan men luisteren naar de opgenomen beweringen van kolonel Walter Figel, maar men kan ook de transcriptie van de relevante delen van zijn gesprek in 1996 met Salas lezen, welke hieronder volgen:

Walter Figel: (Op de datum van de Echo shutdowns hadden we al teams buiten in het veld) omdat ze met onderhoud bezig waren, ik weet het niet, de geleidinghouders of zoiets, en de onderhoudsploegen bleven daar (overnachten) en er was beveiliging en onderhoud aan de site, aan beide, uh, aan twee van de tien sites.

Robert Salas: Uh-huh.

Walter Figel: Toen, toen de eerste raket op non-actief ging en ik met de beveiliging daarbuiten sprak, meldden zij deze UFO die boven de site hing. Ik zei: “Ja, oké. Wat hebben jullie gedronken daar?” En wij zonden Striketeams naar beide sites die bezet waren.

Robert Salas: Uh-huh.

Walter Figel: Deze Striketeams – ik vertelde ze niet wat wij hadden gehoord (over de UFO) – weet je, via de LF radio, en ik vertelde hen om binnen een mijl van de site te gaan en mij dan terug te bellen op de VHF (Very High Frequency telefoon). En zij meldden beide dat we twee onderhouds- en twee beveiligingsploegen op de site hadden en de twee Striketeams en ze meldden het allemaal.

Robert Salas: Is dat juist?

Walter Figel: Yep.

Robert Salas: Kunt u zich de namen van enkele van die jongens herinneren?

Walter Figel: Nee.

Robert Salas: Dat kunt u niet? (Lacht)

Walter Figel: (Grinnikend) Het is te lang geleden.

(Onderbreking: Figel en Salas praten kort over Salas’ ervaring op Vlucht Oscar, meer daarover later.)

Walter Figel: Ik herinner me dat ik een reis naar Omaha maakte om het te bespreken (de Vlucht Echo shutdown) met CINCSAC (het bureau van de Commander-in-Chief, Strategic Air Command op de luchtmachtbasis Offutt in Omaha, Nebraska).

Robert Salas: Oh, deed u dat?!

Walter Figel: O ja, Als ik nog eens goed ga zoeken dan vind ik waarschijnlijk de opdracht om daar te komen.

Robert Salas: Heeft u ooit een rapport of iets anders ontvangen voor de reden van de shutdowns?

Walter Figel: Nee. Het enige dat ik toen nog hoorde, en er was niets daarvan op schrift, was dat Boeing, of wie het ook was, vaststelde dat het een soort van – het kon alleen herhaald worden met een soort intense square golf generator en dat er niets was dat de lanceerbemanning hadden kunnen gebruiken om dat zelfs maar te benaderen.

Robert Salas: Ja, dat weet ik.

Walter Figel: Toen ik dat hoorde, zei ik: “Dag, laat mij er maar uit.”

Robert Salas: (Lacht).

Walter Figel: Ik was er niet meer in geïnteresseerd, Iedereen maakte er maar wat van. Iemand zei dat ze het als geheim hadden bestempeld, en wat het ook was…

(Onderbreking: Figel en Salas bespreken het officiële verhaal van de luchtmacht, dat de UFO-aanwezigheid op Vlucht Echo ontkent.)

Walter Figel: …een dozijn raketten die in 1 Vlucht op non-actief gaan dat is veelbetekenend. (Lacht.) Laten we dat eens onder ogen zien, de (gemiddelde) storingsgraad is daar niet mee te vergelijken, die was minuscuul in vergelijking daarmee.

Robert Salas: Dat is juist, en dan de UFO-waarnemingen op dezelfde tijd.

Walter Figel: Wel, ik had ze (naar verluidt) zwevend boven de sites, weet je, en ik zei: “Ik geloof niet in dat gelul!” En dat soort dingen werden gemeld over de beveiligde lijn, en ik vertelde die gasten dat niet uit te zenden. Maar toen het Striketeam daarbuiten was - ze meldden zich toen via de VHF bij mij - en ze hadden geen idee waarom ik hen daarheen had gestuurd, maar zij rapporteerden ze ook.

Robert Salas: Ja.

Walter Figel: Dat is wat ik weet. Ik kan mij die gebeurtenissen nog duidelijk herinneren.

Einde van de transcriptie.

Dus, ondanks dat James en Eric Carlson het tegendeel beweren, de gepensioneerde kolonel Walter Figel heeft bevestigd dat er inderdaad een UFO boven één van de raketten van Vlucht Echo hing, momenten nadat de raket op non-actief ging en dat ander beveiligingspersoneel dat door hem naar de site was gestuurd de aanwezigheid daarvan bevestigde, zelfs zonder dat Figel hen had verteld waar ze naar moesten kijken toen hij hen naar buiten stuurde.


Robert Hastings eerste telefoontje met Walter Figel

Op 20 oktober 2008 belde ik kolonel Figel en vroeg hem uitgebreid in te gaan op zijn eerdere telefoontje met Robert Salas. De belangrijkste audio-delen staan hier beneden, evenals de transcriptie:

Walter Figel: (Op het moment van de shutdown van Vlucht Echo) wat zo ongewoon was, was dat verschillende raketten open stonden… voor gebruikelijk onderhoud. Ik weet niet meer wat voor soort. Maar, uh, op zijn minst twee stonden op dieselstroom, dus ze waren niet verbonden met het net. Ik kan me niet meer herinneren of er drie of vier open stonden, maar het was voor gebruikelijk onderhoud. Er was niets met de raketten gebeurd. Het was gewoon de tijd van het jaar voor het gebruikelijke onderhoud. Umm, en de dag ervoor waren de onderhoudsploegen erbij. Ze bleven de nacht over.

Robert Hastings: Kunt u zich herinneren hoeveel onderhoudsploegen er die nacht buiten waren?

Walter Figel: Weet je, ik denk dat het er vier waren. Het was op de twee sites die op de diesel draaiden en op twee andere. En als onderhoudsploegen op de site overnachtten dan verbleven ze in een camper.

Robert Hastings: Juist.

(Onderbreking: Figel spreekt tot in detail over veiligheidsprocedures.)

Walter Figel: Toen de raketten op non-actief gingen, riep ik over de radio het onderhoudspersoneel buiten op. Ik had de authenticiteitbevestiging van de beveiliging, dus ik wist dat ik met de beveiliging sprak snap je. Ik vroeg: “Wat gebeurt er? Tracht de onderhoudsploeg in de silo te komen?” De wacht zei: “Nee, ze zijn nog in de camper.” Dus zei ik: “Maak ze wakker, ik wil met ze praten.” Toen trachtte ik hen te vertellen dat wat ik had een Kanaal 9 – No-Go was.

Robert Hastings: Uh huh.

Walter Figel: Uh, we deden dat met de sites waar de onderhoudsploegen en de beveiligers waren en ik zond Striketeams naar de andere twee sites. Er was geen reden om hen naar een site te sturen waar al een beveiliger en een wapen en een authenticiteitbevestiging was.

Robert Hastings: Juist.

Walter Figel: Uh…

Robert Hastings: Tot zover in deze beschrijving heeft u nog geen UFO’s genoemd.

Walter Figel: (Lacht) Dat is correct. Um, ergens in dit proces, um, één van de onderhoudsmensen – omdat hij niet wist wat er aan de hand was op al die andere plekken, zij hebben geen mogelijkheid om met elkaar te praten (op de verschillende lanceersites), met andere woorden, zij kunnen praten met de (lanceer) capsule, maar niet met elkaar.

Robert Hastings: Juist.

Walter Figel: Tenzij zij op de radio waren en niemand anders die gebruikte behalve de veiligheidspolitie. En die jongen zei: “We hebben een Kanaal 9 – No-Go. Het moet die UFO zijn die boven de site hangt. Ik denk dat ik er hier één zie. Ik zei: “Ja, juist, wat heb je gedronken?” En hij trachtte mij van iets te overtuigen en ik zei, nou ja, in principe vertelde ik hem dat ik hem niet geloofde. (Lacht). Ik zei, weet je, “We hebben iemand nodig die naar dit No-Go kijkt.” Een korte tijd later beweerde één van het Striketeam dat daarbuiten was dat zij iets boven de site zagen.

Robert Hastings: Hoe beschreven zij dat?

Walter Figel: Oh, over de radio zeiden zij: “Daar is een groot object dat boven de site hangt.” Ik ben altijd een niet-gelover in UFO’s geweest, dus zei ik: Juist, natuurlijk doe je dat.” Zij reageerden met: “Ja, ja, dat doen we.” Ik zei: “Jullie zijn daar met zijn tweeën die dat zeggen, dus schrijf dat op in jullie rapport. De Striketeam chef vroeg: “Wat wilt u dat wij doen?” Ik zei: “Volg je checklist. Ga naar de site, open die en roep me dan op.”

Robert Hastings: Wat was het gedrag van de beveiliger waar u mee sprak?

Walter Figel: Um, weet je, ik zou zeggen paniekerig of zoiets. Ik vond dat hij wel erg graag van mij af wilde zijn, alles liever dan dat.

Robert Hastings: Maar hij leek wel serieus te zijn?

Walter Figel: Hij leek mij serieus, maar ik nam hem niet serieus.

Robert Hastings: Juist. Omdat het een groot object was, beschreef hij de vorm van het object?

Walter Figel: Hij zei alleen dat het een groot rond object was.

Robert Hastings: Direct boven de LF?

Walter Figel: Direct boven de site.

(Onderbreking: Figel beschrijft dat hij van de onderhoudsman hoort hoe hij de silo opent en naar beneden ging en meldde dat ondanks dat de raket op non-actief stond, er visueel geen schade of anderszins aan de site te zien was.)

Robert Hastings: Beschreef hij het verdwijnen van het object van de site?

Walter Figel: Nee. Daar zei hij geen enkele keer iets over.

(Onderbreking: Figel beschrijft hoe hij de onderhoudsteams vertelde tot aan hun aflos op hun site te blijven en niet te trachten iets te repareren totdat ze daar opdracht voor kregen, omdat de raketsilo’s nu in feite een ‘plaats delict’ waren.)

Robert Hastings: Toen u het eerste belletje kreeg, wel, toen de eerste raketten op non-actief gingen, toen had u geen bevestiging van UFO-betrokkenheid totdat u bericht terugkreeg van het eerste Striketeam?

Walter Figel: Dat is correct.

Robert Hastings: Oké, uhh, en slechts één van de twee teams meldde dat ze een object zagen?

Walter Figel: Juist.

Robert Hastings: Uhh, heeft u die melding met Mr. Carlson besproken – dat u werd verteld dat er een UFO op één van de sites was?

Walter Figel: Umm, hij kon het horen, uhh, ik bedoel hij zat erbij, een halve meter bij mij vandaan.

Robert Hastings: Dus –

Walter Figel: Alles wat ik gezegd heb, dat moet hij gehoord hebben.

(Onderbreking: Figel beschrijft hoe hij samen met Carlson terugging naar Malmstrom en ze ondervraagd werden en geheimhouding werd opgelegd.)

Robert Hastings: In die gesprekken, terug op de basis, uhh, was er toen enige vermelding van UFO-betrokkenheid?

Walter Figel: Ik vertelde hen alles wat anderen mij hadden verteld. Niemand maakte opmerkingen of vroeg wat –

Robert Hastings: Dus u vertelde de melding die u kreeg van het Striketeam?

Walter Figel: Ja.

Robert Hastings: En niemand stelde toen vragen over UFO’s?

Walter Figel: Nee.

Robert Hastings: Reageerden ze sceptisch of negatief toen u dat aanhaalde (de melding van de UFO van het striketeam)?

Walter Figel: Ze schreven het gewoon op.

Robert Hastings: (Lacht) Dat klinkt goed. Pokerface en –

Walter Figel: (Lacht) Pokerface en dingen opschrijven.

(Onderbreking: Hastings beschrijft vergelijkbare getuigenissen van andere voormalige raketmannen die zijn ondervraagd op Malmstrom en andere Strategic Air Command bases als gevolg van UFO-gerelateerde incidenten op de raketlocaties.)

Walter Figel: Wat had Eric (Carlson) te zeggen (over het shutdown incident)? (Ik had Carlson twee weken eerder, op 6 oktober 2008, geïnterviewd.)

Robert Hastings: Uhh, hij zei dat hij zich geen enkele UFO-betrokkenheid bij het incident kon herinneren. Hij kon zich niet herinneren of u een UFO had genoemd, op wat voor manier ook. Zijn zoon (James) heeft nu op een blog, een web log, een paar omvangrijke beweringen (gepost) staan waarin hij Salas in diskrediet brengt, zegt dat Salas een leugenaar is (en schrijft) dat er geen UFO’s bij Echo betrokken waren…

Walter Figel: Zei Eric dat er nog andere onregelmatigheden waren (met betrekking tot wat ik heb gezegd)?

Robert Hastings: …Wel, ik vertelde Eric dat u had gehoord van een beveiliger of een onderhoudsman dat er een object boven de site hing, iets dat u vandaag heeft bevestigd –

Walter Figel: Ja.

Robert Hastings: - En ik vroeg Eric of hij zich daarvan iets kon herinneren en hij zei van niet. En umm, ik vroeg hem waarom zijn zoon die zeer negatieve, afkrakende samenvatting had geschreven over het incident en die ik u zal toesturen -

Walter Figel: Dat is interessant.

Robert Hastings: - en dat hij Salas een leugenaar noemt en ga zo maar door.

Walter Figel: Wel, dat doe ik niet.

Robert Hastings: Dat weet ik, maar zijn zoon, weet u, voor wat voor reden ook, zijn zoon, James Carlson, is nogal lichtgeraakt en zegt dat er niets gebeurde, er waren geen meldingen van UFO’s, dat wat u mij vertelde was niet juist.

Walter Figel: Dat is het wel!

Robert Hastings: Wel, volgens James was het allemaal gelul en Salas zoog het in principe allemaal uit zijn duim. (Eric) Carlson wilde er eerlijk gezegd eigenlijk niet over praten, maar hij beantwoordde mijn vragen. Hij was wat terughoudend. Ik kan niet zeggen dat hij niet eerlijk is als hij zegt dat hij het zich niet kan herinneren dat u over UFO’s sprak, maar dat is wat hij mij vertelde.

Walter Figel: Ik ben er zeker van dat wij een lang gesprek hadden (meteen nadat het gebeurd was). Ik bedoel, ik vertelde alles aan hem dat ik gehoord had, ik bedoel we waren daar samen weet je? (Lacht)

Einde van de transcriptie

Dus, James Carlson heeft het allemaal mis volgens zijn vaders plaatsvervangend raketcommandant die dag op Vlucht Echo, de nu gepensioneerde kolonel Walter Figel. In feite was de aanwezigheid van een UFO bij één van de raketten van Echo inderdaad aan Figel gemeld door het personeel dat op de site aanwezig was en ook door en lid van het Security Alert Team (Striketeam). Het werd beschreven als een ‘groot, rond object’ dat precies boven de lanceerplek hing. Bovendien dringt Figel er op aan dat Eric Carlson zich volledig van de situatie bewust was, gegeven het feit dat hij 50 cm vanaf Figel zat gedurende het telefoongesprek met de onderhoudsman die ter plekke was en de beveiliger. Waarom de oudere Carlson het verhaal van Figel niet wil of kan bevestigen, daarover wil ik niet speculeren.

Welnu, er bestaat onafhankelijke en betrouwbare bevestiging van luchtmachtmensen op Vlucht Echo die UFO’s meldden ten tijde van de shutdowns. Boeing Corporation is de hoofdcontractant voor het Minuteman ICBM systeem. Robert Kaminsky, de Boeing-technicus verantwoordelijk voor het onderzoek van het niet functioneren van de raketten op Vlucht Echo, schreef op 1 februari 1997 aan onderzoeker James Klotz wat er feitelijk gebeurde nadat hij en zijn team het onderzoek begonnen. De volledige brief kan hier (http://www.theufochronicles.com/2010/09/vidcast-former-boeing-engineer-robert.html) gelezen worden, maar de belangrijkste delen staan hieronder:

Kaminski schreef:

‘Omdat dit een ongewoon incident was werd besloten om een onderzoeksteam te sturen om de LCF te onderzoeken en de LF’s om vast te stellen welke fouten of gerelateerde incidenten gevonden konden worden om deze zaak te verklaren. Het team bestond uit gekwalificeerde ingenieurs en technici onder leiding van een wetenschapper die een glacioloog was. Het waren in totaal vijf personen die erheen werden gestuurd. Na een week in het veld keerde het team terug en bracht haar gegevens tezamen. Bij aanvang werd het het team al snel duidelijk dat men weinig had dat maar in de buurt kwam van een verklaring waarom het incident gebeurde. Er waren geen significante fouten, geen technische gegevens of bevindingen die konden verklaren hoe tien raketten op non-actief konden gaan. Het bleek inderdaad om een ongewone gebeurtenis te gaan die nooit eerder was voorgevallen. Het gebruik van back-up stroomvoorziening en bedieningsapparatuur duidt er heel sterk op dat dit soort gebeurtenis praktisch onmogelijk is zodra het systeem draait en online gekoppeld staat met de andere LCF’s en LF’s.

Het enige dat een beetje in de buurt van een fout kwam was dat er een transformator op een commerciële stroompaal die aan het eind van de weg van één van de sites stond op het punt stond kapot te gaan. Het vertoonde kortstondige fluctuaties die pieken op de stroomlijn konden genereren. Dat kon op zich niet de problemen op Vlucht Echo veroorzaken. Het probleem werd gemeld aan het locale energiebedrijf en dat ondernam actie om de transformator te vervangen.

Het team ontmoette mij om hun bevindingen te melden en er werd besloten dat het uiteindelijke verslag niets van betekenis zou bevatten dat kon verklaren wat er op Vlucht Echo gebeurde. Met andere woorden, er was geen technische verklaring dat de gebeurtenis kon verklaren. Het team ging weg om het verslag te schrijven. In de tussentijd werd er met mij contact opgenomen door onze vertegenwoordiger bij OOAMA (Don Peterson) en hij vertelde mij dat het incident was gemeld als een UFO-gebeurtenis – dat er door enkele luchtmachtmensen een UFO boven de LCF was gezien op het tijdstip dat Vlucht Echo op non-actief ging.

Vervolgens werden we een paar dagen later ingelicht dat er een order op weg was om het werk te stoppen, die kwam van OOAMA en we moesten stoppen en geen enkele moeite meer in dit project stoppen. We stopten dus. Ons werd ook verteld dat we het uiteindelijke verslag niet mochten indienen. Dat was hoogst ongewoon omdat al ons werk overzicht van de klant vereiste en we altijd een definitief technisch verslag moesten indienen bij OOAMA.

Dagen later vroeg ik onze Boeing OOAMA vertegenwoordiger wat er aan de hand was. Zijn antwoord – privé - was dat de LCF bemanning ervan verdacht werden dat zij het probleem op de een of andere manier veroorzaakt hadden door iets uit te halen met één van de digitale racks in de LCF. De capsule luchtmachtofficieren waren blijkbaar stilletjes uit hun functie als LCF-officier gezet. Dit deel van het verhaal kan ik echter niet verifiëren, ik heb het slechts van horen zeggen.’

Einde van het uittreksel van de brief

Samengevat: de luchtmacht loog uiteindelijk over de redenen van de shutdown van Vlucht Echo door de vertegenwoordiger van Boeing, Don Peterson, te vertellen dat de lanceerofficieren (Eric Carlson en Walt Figel) de boel verkloot hadden en van hun functies ontheven waren. We weten nu dat dat een cover-up verhaal was. Kaminski had eerder al van Peterson gehoord over luchtmachtmensen die UFO’s boven Vlucht Echo meldden.

Wat ook van belang is, is het feit dat Kaminski vertelde dat zijn team geen prozaïsche reden voor de shutdown van een volledige vlucht raketten kon vinden. James Carlson – die geen ingenieur is en niet de raketten op Vlucht Echo inspecteerde – heeft herhaaldelijk beweerd dat er wel degelijk een alledaagse reden voor de shutdown was gevonden, het zou om een kapotte computer gaan. Maar Kaminski sluit een dergelijke ‘verklaring’ voor de shutdown van de raketten duidelijk uit. Ik zond meer dan een jaar geleden Kaminski’s brief aan Carlson. En net als met bijna elk ander stukje informatie betreffende deze zaak dat een bedreiging is voor zijn verdwaasde missie om UFO’s op 16 maart 1967 op Vlucht Echo te elimineren, zo negeert of verdraait hij ook kaminski’s verklaringen om zijn eigen zaak kloppend te krijgen.

Eén van de deelnemers aan de conferentie in de National Press Club, de gepensioneerde USAF luitenant-kolonel Dwynne Arneson, was in 1967 de leidinggevende officier op het communicatiecentrum van de Malmstrom luchtmachtbasis toen hij een geheime boodschap las betreffende de waarneming van een UFO die boven één van de Minuteman-sites van de basis hing op het moment dat verschillende raketten op mysterieuze wijze niet meer functioneerden. Ondanks dat Arneson zich niet meer kan herinneren welke Vlucht werd genoemd, was het bijna wel zeker Vlucht Echo – of de Vlucht die acht dagen later op non-actief ging: Oscar.


Het incident op Vlucht Oscar

James Carlson’s bewering: Bob Salas was nooit betrokken bij een shutdown van een vlucht raketten, hij heeft het allemaal verzonnen. Hij verzon het hele verhaal zodat hij boeken kon verkopen over zogenaamde UFO-waarnemingen boven raket-sites. Ten eerste beweert Salas dat hij één van de officieren op Vlucht Echo was toen de raketten daar op non-actief gingen. Toen hij eenmaal uitvond, via James Klotz’ onderzoek, dat Eric Carlson en Walt Figel de lanceerofficieren waren die op wacht stonden toen de shutdown zich voordeed, veranderde Salas snel zijn verhaal en beweerde hij dat hij op een andere Vlucht was geweest, dat is een leugen.

De feiten: In feite dacht Salas in eerste instantie inderdaad dat hij op wacht was op Vlucht Echo, samen met zijn raketcommandant, in die tijd luitenant, Fredrick Meiwald. Hij had gelezen in Timothy Good’s boek ‘Above Top Secret’ over de shutdown en de geruchten over de betrokkenheid van UFO’s daarbij en nam aan dat het beschreven incident het incident was waarvan hij persoonlijk getuige was. Echter, in de zomer van 1996 had Salas uiteindelijk zijn voormalige commandant gevonden, de gepensioneerde en nu kolonel zijnde Meiwald, en die vertelde hem dat zij in feite dienst deden op vlucht Oscar toen ook hun raketten op non-actief gingen. Gedurende een op band opgenomen telefoongesprek vertelt Meiwald zijn herinneringen aan de gebeurtenis:

Salas’ eerste telefoontje aan Meiwald

Salas vangt aan met aan Meiwald te vragen of hij zich de eerdere raket-shutdown op Vlucht Echo kan herinneren – gebaseerd op het feit dat Jim Klotz recentelijk toegang tot documenten had die daarover gingen en de naam van de Vlucht kende – alsook degene waarbij hij en Salas waren betrokken. Meiwald vertelde dat hij zich niet het Vlucht Echo incident kon herinneren. De transcriptie van het opgenomen gesprek staat hieronder:

Fredrick Meiwald: Ik herinner me (lacht) alleen onze kant ervan. (Bedoelt de shutdown op Vlucht Oscar).

Robert Salas: Ja, goed, hier is de volgorde zoals ik het mij herinner: ik herinner mij dat ik een eerste belletje ontving en de beveiliger zegt: “Ik heb enkele UFO’s gezien die hier rondvliegen.” En ik zei: “Ach vergeet dat maar.” Uhh, ik geloofde hem niet en ik hing op. En toen, ietsje later, ik weet niet hoeveel later het was, misschien vijf, tien minuten, wellicht langer, toen belde hij terug en die man klonk echt heel angstig en vertelde dat er één net buiten de hoofdpoort was. En uhh, hij zei ook, ik herinner mij dat één van de andere wachten op de een of andere wijze gewond was geraakt. Ik geloof niet dat het door die UFO was, ik geloof dat het kwam omdat hij tegen het hek trachtte op te klimmen, of zoiets. Uhh, en toen hing ik op, of hij hing op omdat hij weg moest omdat één van zijn mannen gewond was geraakt – en toen ik, ik geloof dat u ook al wakker was, of ik wekte u – en toen gingen onze raketten op non-actief. Is dat juist?

Fredrick Meiwald: Uh huh

Robert Salas: Is dat zoals u het zich ook herinnert?

Fredrick Meiwald: Juist. We hadden veiligheidsalarmen en uhh –

Robert Salas: Ja.

Fredrick Meiwald: - en problemen met een paar van de, uhh, sites.

Robert Salas: Ja, oké, oké. Nou, ik ben echt heel blij dat ik u heb gevonden (lachen beiden). Waren er meldingen vanuit het veld over UFO’s?

Fredrick Meiwald: Ik herinner me dat twee wachten die we er op uit hadden gestuurd naar één van de sites uiteindelijk doodsbang terugkwamen en we moesten ze van wacht sturen.

Robert Salas: Ja. Oh, u bedoelt onze wachten?!

Fredrick Meiwald: Ja.

Robert Salas: O, dat wist ik niet.

Fredrick Meiwald: Ja, een patrouille -

Robert Salas: Oh, ja.

Fredrick Meiwald: - en die was naar één van de sites gegaan, uhh, de LF’s, en op de terugweg verloren ze het radiocontact en we moesten hen toen eerder naar de basis terugsturen – ik weet niet zeker wat er gebeurde, maar ik geloof niet dat ze ooit nog terugkeerden naar, uhh wachtdienst.

Robert Salas: Waar waren ze bang voor?

Fredrick Meiwald: Oh, ze hadden die, van die gekke dingen en –

Robert Salas: Oh, hadden ze dat?!

Fredrick Meiwald: Ja, en…

Robert Salas: En ze meldden dat aan u?

Fredrick Meiwald: Ze meldden dat aan de man boven (de Flight Security Controller, of de hoofdwacht) -

Robert Salas: Oh, de man boven. Dat is juist. Oké, oké, oké, wel, interessant, vindt u niet?

Fredrick Meiwald: Ja! (Beiden lachen)

Einde van de telefoontranscriptie

Dus ondanks James Carlson’s bewering dat Bob Salas zijn verhaal over zijn betrokkenheid bij een volledige raket shutdown op de luchtmachtbasis Malmstrom in maart 1967 heeft verzonnen, heeft zijn voormalige raketcommandant, de nu gepensioneerde kolonel Fredrick Meiwald bevestigd dat het inderdaad is gebeurd en dat de beveiligingswachten die er kort na het incident op uit waren gestuurd om de alarmen op twee sites te onderzoeken iets zagen waarvan ze doodsbang werden. Meiwald bevestigt dit allemaal in een brief van 1 oktober 1996 aan Salas en die hier beneden is te lezen:

Volgens Meiwald was het ‘gekke ding’ dat de wachten zo doodsbang had gemaakt een UFO.

Bovendien heeft een andere deelnemer aan de persconferentie in de National Press Club, de voormalige raketdoelofficier, in die tijd luitenant, Robert Jamison ook een UFO-betrokkenheid bevestigd bij de raket shutdowns van Vlucht Oscar. Jamison zegt dat zijn en andere doelteams uitvoerig werden voorgelicht over een UFO-connectie met het incident voordat ze het veld in werden gestuurd, daarmee de essentie van het verslag van Salas bevestigend.


Robert Jamison

Jamison had tevens onbedoeld de datum van het incident verschaft door te melden dat er in dezelfde nacht een UFO was geland in een ravijn nabij Belt, Montana. Het is bekend dat die landing plaatsvond op de avond van 24 maart 1967, omdat er de dagen daarna verslag van werd gedaan in de krant The Great Falls Tribune. Bob Salas had in eerste instantie gedacht dat het incident met Vlucht Echo en zijn eigen incident op dezelfde dag hadden plaatsgevonden, omdat, nadat de raketten van Oscar op non-actief waren gegaan, zijn commandant Fred Meiwald de commandopost van de basis had gebeld en werd verteld dat ‘hetzelfde op een andere Vlucht was gebeurd’. Salas heeft lang gedacht dat het andere incident zich slechts enkele uren eerder voordeed, nu weten we dat het in feite 8 dagen eerder was. Dus langzaam maar zeker vallen de puzzelstukjes op de juiste plaats.

Natuurlijk, niets in dit artikel zal James Carlson’s opinie veranderen en hij zal ongetwijfeld doorgaan met het verspreiden van zijn leugens, het maken van zijn beschuldigingen en beweren dat hij de waarheid in pacht heeft. Maar u mag zelf oordelen.


UFO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen