PRINTBARE VERSIE

HET ONTSTAAN EN BEGRIJPEN VAN DE UFO-GEHEIMHOUDING.

Steven M. Greer MD

Met toestemming overgenomen en vertaald uit de Executive Summary-Hr docs door Hans Jochems


Dr. Steven M. Greer


UFO’s (lees buitenaardse toestellen)
ET’s (lees buitenaardse bezoekers)


Introductie
Gedurende de laatste jaren had ik de verantwoordelijkheid de hoge politieke en wetenschappelijke leiders, zowel in de Verenigde staten als in het buitenland, in te lichten over het UFO-/Buitenaardsenfenomeen. Het bewijs betreffende dit onderwerp is overweldigend. Het was niet moeilijk een onweerlegbare stand van zaken weer te geven wat betreft het bestaan van UFO’s. Een grotere uitdaging was echter om licht te werpen op de geheimhoudingsstructuur die verwant is aan UFO’s. Maar de grootste uitdaging is het verklaren van het ‘waarom’. Waarom al deze geheimhouding? Waarom een ‘zwarte’ of niet erkende regering binnen de regering? Waarom moet het UFO/ET onderwerp verborgen blijven voor het publieke oog?

Het ‘bestaan’ van de geheimhouding is complex, maar hanteerbaar. Het ‘hoe’ of de aard van de geheime agenda is moeilijker, veel complexer en duister. Maar het ‘waarom’ – de reden achter de geheimhouding – is het meest uitdagende probleem van alles. Er is geen enkel duidelijk antwoord op deze vraag, er zijn wel vele met elkaar in verband staande redenen voor een dergelijke buitengewone geheimhouding.

Onze onderzoeken en interviews met tientallen, topgeheime getuigen, die werkzaam waren binnen dergelijke programma’s, hebben ons in staat gesteld de redenen te begrijpen achter de geheimhouding. Deze variëren van redelijk voor de hand liggend en ongecompliceerd tot aan werkelijk zeer bizar.

In dit schrijven wil ik enkele punten met u delen aangaande deze geheimhouding, waarom het voorgeschreven is en waarom het zo moeilijk is voor de controlerende belanghebbenden binnen de verborgen agenda om deze handelwijze om te keren en openbaring toe te staan.

De start van dit alles
In de eerste dagen van het UFO/ET fenomeen waren de militaire-, geheimendiensten en industriële belanghebbenden van Amerika bezorgd over de reactie van het publiek voor wat betreft de aard van het fenomeen, ongeacht of het van menselijke oorsprong was, of zoals uiteindelijk bleek, van buitenaardse. In de jaren dertig en veertig was dit zeker geen onbelangrijk gegeven: als de UFO’s van aardse oorsprong waren, was dat het bewijs dat er een aardse mogendheid was met technisch zeer geavanceerde toestellen, die superieur waren aan de Amerikaanse vliegtuigen. Toen uiteindelijk bleek dat het van buitenaardse afkomst moest zijn, ( sommige instanties wisten dit al voor het einde van de tweede wereldoorlog) waren er nog veel meer vragen te beantwoorden zoals:

1. Waarom zijn ze hier?
2. Wat zijn hun bedoelingen?
3. Hoe kunnen zij met hun toestellen met die enorme snelheden door de uitgestrektheid van het heelal reizen?
4. Hoe kunnen die technologieën beschikbaar worden gemaakt t.b.v. de mensheid, zowel in oorlog als in vrede?
5. Hoe zou het publiek reageren op deze kennis?
6. Wat zouden de effecten zijn op de menselijke godsdiensten als het werd geopenbaard?
7. Wat zouden de effecten zijn op de politieke en sociale structuur?

Vanaf de eind veertiger jaren tot aan het begin van de jaren vijftig werd er met een gezamenlijk doel geprobeerd de basiswetenschappen en technieken die deze ruimteschepen gebruikten te ontrafelen. Dit gebeurde hoofdzakelijk via het bestuderen en terugontwikkelen van buitgemaakte toestellen in New Mexico en elders.

Men ontdekte onmiddellijk dat deze toestellen gebruik maakten van fysicawetten en technologieën die veel geavanceerder waren dan de toen gebruikte technieken zoals inwendige verbrandings- en straalmotoren. In het toenmalige klimaat van de koude oorlog, waar een relatief kleine geavanceerde technologische voorsprong in de nucleaire race zo belangrijk was, was dit geen kleinigheid. (Inderdaad verschijnt hier het thema van het mislukken van de menselijke geopolitiek als een steeds terugkerende reden voor de geheimhouding die betrekking heeft op UFO’s tot op de dag van vandaag. Hierover later meer.)

Uit het zeer geheime Canadese regeringsdocument van Wilbert Smith uit 1950 weten wij dat dit onderwerp zelfs een groter geheimhoudingsniveau had dan de ontwikkeling van de waterstofbom. Er werd een enorme inspanning gedaan in de eind veertiger jaren om de buitenaardse hardware te bestuderen, uit te vinden hoe het werkte en hoe deze ontdekkingen gebruikt zouden kunnen worden voor menselijke toepassingen. Toen al was het project, dat te maken had met dit onderwerp, uitzonderlijk geheim.

Wilbert Smith

Dat werd nog veel erger in de vroege jaren vijftig toen wezenlijke vooruitgang werd geboekt op enkele van de basis fysicaprincipes van de energie- en aandrijfsystemen van de ET toestellen. Zoals we nu kunnen inschatten was het toen zo dat het hele project steeds verder ‘zwart’ of niet erkend werd. Het in afzonderlijke lagen onderbrengen van het project aangaande UFO’s, versnelde aanzienlijk in de begin jaren vijftig toen men zich de potentie realiseerde die deze geheime projecten met zich meedroegen en de gevolgen en de impact die het zou hebben op het leven van planeet Aarde en deze totaal en voor altijd zou veranderen als het werd geopenbaard.

Tijdens het Eisenhower-tijdperk werden de UFO/ET projecten versneld in afzonderlijke lagen ondergebracht, ver weg van de legale en wettelijke regelgeving en het hierbij behorende overzicht en de verantwoordelijkheid van de regering. Dat hield in dat (zoals we nu via getuigenverklaringen weten wist Eisenhower af van het ET fenomeen en hun toestellen) de president en gelijkwaardige leden in Engeland en elders er in toenemende mate buiten werden gehouden.

Eisenhower

De hooggeplaatste en gekozen leiders werden geconfronteerd met: (zoals Eisenhower het noemde) een geperfectioneerd militair-industrieel complex met een in een doolhof veranderde structuur van afzonderlijk gelaagde projecten die zich steeds verder van hun controle en overzicht verwijderde. Van eerstehands getuigenverklaringen weten we dat Eisenhower, Kennedy, Carter en Clinton gefrustreerd raakten bij hun pogingen om in deze projecten door te dringen. Zo verging het ook de belangrijke leiders van het congres en onderzoekers, de buitenlandse regeringsleiders en de leden van de Verenigde Naties. Dit was inderdaad een uitsluitingsproject: het is niet van belang hoe hoog je functie of ministerie is, als je niet belangrijk en noodzakelijk bent voor het project kom je er niets over te weten. Punt uit.

De populaire mythe uit de zestiger jaren, waarin men zich zorgen maakte om een paniekreactie van het volk als dat geconfronteerd zou worden met het feit dat wij niet alleen waren in het heelal, is niet de belangrijkste reden voor geheimhouding geweest. Degenen met kennis van zaken, niettegenstaande de fantastische verhalen die in UFO-kringen en via de X-Files werden verteld, weten dat angst voor vijandige ET’s ook niet de belangrijkste reden was. Terwijl er nog steeds verwarring is in sommige geheime kringen over het ultieme doel achter het ET-fenomeen, is er, voorzover wij weten, tot dusver geen enkele deskundige insider die de ET’s beschouwd als een vijandige bedreiging.

In de jaren zestig - en zeker in de jaren negentig - was de wereld heel vertrouwd met het begrip van ruimtereizen en de populaire sciencefictionindustrie had de massa grondig geïndoctrineerd met het idee dat de aanwezigheid van ET’s, van zeer ver weg, een mogelijkheid is. Dus waarom dan het voortdurende geheim?

De koude oorlog is nu voorbij. De mensen zullen zeker niet geshockeerd raken door te ontdekken dat wij niet alleen zijn in het heelal. (De meeste mensen geloven dit toch al, in feite geloven de meeste mensen al dat UFO’s een realiteit zijn.) Wat kan er nog shockerender zijn dan te leven in de tweede helft van de 20ste eeuw met de wetenschap dat duizenden waterstofbommen op iedere belangrijke stad in de wereld zijn gericht? Als we dat aankunnen, kunnen wij zeker omgaan met het idee dat de ET’s een realiteit zijn. De steeds aangenomen verklaringen van angst, paniek, shock, enzovoorts, rechtvaardigt niet het niveau van een zo vergaande geheimhouding dat zelfs de president van Amerika en zijn CIA Directeur de toegang tot de informatie zou kunnen worden ontzegd.

Een huidige veronderstelling.
De voortdurende geheimhouding over het UFO-onderwerp stond in sterke relatie met de voortdurende ongerustheid die betrekking had op de essentiële machtsdynamiek van de wereld en hoe zo'n onthulling zou inslaan. Dat wil zeggen de kennis die betrekking had op het UFO's/ET fenomeen was van zo’n belangrijke factor en had zo'n geweldig potentieel voor het veranderen van de status-quo, dat haar voortdurende geheimhouding zeer noodzakelijk werd geacht, ten koste van alles. Teruggaand naar de vroege vijftiger jaren weten wij nu dat de basistechnologie en fysica achter deze ET-ruimteschepen door zeer intensieve terugontwikkelingsprojecten werden ontdekt. Het was precies op dit moment dat de beslissing werd gemaakt het geheim naar een ongekend hoog geheimhoudingsniveau op te voeren, zodanig ver weg dat het buiten alle legale en wettelijke regelgeving viel en het hierbij behorende overzicht en verantwoordelijkheid van de regering. Waarom?

Naast het mogelijke gebruik van dergelijke kennis door Amerika en Engeland tijdens de Koude Oorlog, werd het meteen duidelijk dat deze apparaten niet je vaders Oldsmobile waren. De basisfysica achter de energieopwekking en aandrijvingsystemen was zodanig dat zij gemakkelijk alle bestaande energieopwekking- en aandrijfsystemen op aarde zou kunnen vervangen. En met hen, de hele geopolitieke en economische systemen.

Smog

In de vijftiger jaren maakte men zich nog geen zorgen om globale opwarming, het instorten van het ecosysteem, ozongaten, verwoeste regenwouden, biologische degeneratie, enz. In het zicht van de tweede wereldoorlog was stabiliteit nodig en geen verstoring van wereldeconomische, technologische en geopolitieke systemen. Onthoudt dat degene die hier controle en macht over hadden, die wilden behouden. Zij wilden dergelijke grote veranderingen niet en gaven hun controle- en machtspositie niet zomaar op. Het bekendmaken van het bestaan van buitenaardse wezens, wat vervolgens samen zou gaan met het onvermijdelijk bekend raken van de nieuwe technologieën, zou de wereld voor altijd veranderen en zij beseften dat maar al te goed en dat moest ten koste van alles worden voorkomen.

En ook niet geheel onbelangrijk, het was de tijd van: ‘wat goed is voor General Motors, is goed voor Amerika’ en datzelfde gold voor de olie- en steenkoolindustrie en dat soort dingen. Het onafwendbare feit was: de onthulling van de aanwezigheid van ET zou samengaan met het bekend worden van hun technologieën en die onthulling zou de volledige technologische infrastructuur van de planeet wegvagen. De veranderingen zouden snel en gigantisch zijn.

Vijftig jaar later is dat nog meer van toepassing dan toen. Waarom? Omdat door het vermijden van het probleem in de jaren vijftig - wat voor die tijd handig was - de gevolgen in deze tijd nog veel ingrijpender zullen zijn. Bijvoorbeeld de wereldafhankelijkheid van olie en verbrandingsmotorentechnologie is nu veel groter dan in 1955. Ook de wereldeconomie is nu veel groter van omvang, bijgevolg dat iedere verandering exponentieel groter en potentieel meer chaotischer zal zijn.

Iedereen een auto

Achterafgezien blijkt het volgende: ieder decennium en elke generatie heeft dit probleem doorgeschoven naar het volgende en daarbij wordt duidelijk dat door de voortdurende geheimhouding het meer destabiliserend werkt dan het al deed in een decennium daarvoor. In een krankzinnige cirkel van geheimhouding en vertraging van de onthulling en de toenemende wereldcomplexiteit en afhankelijkheid van ouderwetse en vervuilende energiesystemen, komt iedere volgende generatie in een verslechterende samenleving terecht dan die ervoor. De onthulling in de jaren vijftig zou moeilijk zijn geweest, maar de onthulling is nu vele malen moeilijker. En in potentie met nog grotere wereldschokkende consequenties.

De technologische ontdekkingen in de vijftiger jaren, d.m.v. het terugontwikkelen van de buitenaardse toestellen, had kunnen resulteren in een volledige transformatie van de wereldeconomische, sociale, technologische en milieutechnische situatie. Dat zulke verbeteringen voor het publiek verborgen zijn gehouden heeft betrekking op de tegen verandering zijnde instelling van de toen aan de macht zijnde hiërarchie en dat geldt zelfs ook nog voor vandaag de dag. En vergis je niet; de veranderingen zullen gigantisch zijn.

Vraag jezelf het volgende af?
Een technologie die je de mogelijkheid geeft om energie op te wekken vanuit het zogenaamde nulpuntveld en je de mogelijkheid geeft ieder huis, bedrijf, fabriek en voertuig te voorzien van een eigen bron van energie, zonder een uitwendige brandstofbron. Voor altijd. Geen noodzaak meer voor olie, gas, steenkool, kerncentrales of de verbrandingsmotor. En geen vervuiling meer. Punt uit.

Vraag jezelf het volgende af?
Een technologie waarbij je gebruik maakt van antizwaartekrachttoestellen die je de mogelijkheid geven van transport boven en los van de oppervlakte, waardoor er geen wegen meer nodig zijn over vruchtbare landbouwgrond. Klinkt geweldig.

Maar in de vijftiger jaren was er olie in overvloed en maakte men zich zeker geen zorgen over vervuiling en globale opwarming. De toen aanwezige machten wilden alleen maar stabiliteit. De status quo. En bovendien, waarom zou je de tektonische veranderingen riskeren die de gevolgen zouden zijn van zo’n onthulling? Laat de latere generatie dat maar doen!

Maar nu zijn wij die latere generatie. En 2001 (nu inmiddels 2004. Vert.) is geen 1949. De Aarde raakt overbelast onder de druk van een groeiende bevolking — nu ruim 6 miljard mensen — elk daarvan wil een auto, elektriciteit, TV, enzovoorts. Iedereen weet dat wij geen olie meer hebben voor nog eens 50 jaar en zelfs wanneer wij dat wel hadden zou de Aarde die vervuiling niet meer aankunnen. De risico's van onthulling zijn nu veel minder dan de risico's van geheimhouding: indien geheimhouding nog langer voortduurt, zal het ecosysteem van de Aarde instorten. Dat zou pas een grote verandering zijn en globale instabiliteit met zich meebrengen!

Veel mensen achten de technologische en economische impact van een UFO/ET openbaring als de belangrijkste reden voor voortzetting van de geheimhouding. Openbaring brengt een verandering in de economie met zich mee in de orde van grootte van vele miljarden dollars per jaar. Alle energie- en transportsectoren in het economische stelsel zullen radicaal veranderen. En de energiesector waarin niet vervangbare brandstoffen worden aangeschaft en verbruikt zal volkomen verdwijnen. En terwijl andere industrieën zullen floreren, zal alleen een dwaas de impact wegwuiven van een dergelijk verdwijnen van dit miljardensegment in de economie.

Zeker, de ‘gevestigde belanghebbenden’ en de openbare nutsbedrijven die betrokken zijn bij de industriële infrastructuur, die is ingesteld op verbruik van olie, gas, steenkool en verbrandingsmotoren, zijn beslist geen kleine, te onderschatten macht in de wereld. Maar om de UFO-geheimhouding te kunnen begrijpen moet je in overweging nemen wat al dat geld in feite vertegenwoordigt: Macht. Oppermachtige geopolitieke macht.

Prepared by:The Disclosure Project
Steven M. Greer, M.D., Director
e-mail: Disclosure2001@cs.com
website: http://www.DisclosureProject.org
copyright April 2001 – The Disclosure Project

UFO PAGINA

Pagina Disclosure Project