PRINTBARE VERSIE

UFO’s EN DE MEDIA

Door Paul Harmans

13 december 2003

De waarnemingen zijn met toestemming van Toine Trust van ufoplaza overgenomen.


Op de dagen 6 tot en met 12 december van 2003, overspoelt een ware UFO-golf Nederland. Uit alle hoeken en gaten van het land komen meldingen van waarnemingen, gedaan zowel overdag als ’s avonds.

Onderstaande - verkort weergegeven - meldingen zijn een greep uit het aanbod en zijn overgenomen van de site www.ufoplaza.nl Voor meer informatie en meldingen kunt u op die site terecht.

Zaterdag 6 december Arnhem
Omstreeks 20:55 neemt iemand een rond object waar.

Ik keek in de richting van de Ginkelse Heide / Otterloo en zag iets recht uit de lucht vallen. Het leek op een vallende ster maar het viel langzamer en recht naar beneden. De grootte was moeilijk in te schatten, maar het leek groter dan wanneer je doorgaans ene vallende ster ziet. Het daalde gestaag. Het object verdween achter de bomen.


Zondag 7 december IJmuiden
omstreeks 19:45 neemt iemand een vreemd licht waar.

De getuige nam een groot en wit object waar, dat licht uitstraalde. De vorm kon ze niet onderscheiden. Ze vergelijkt het met een vallende ster, maar dan dichterbij en groter en helderder. Het object bevond zich op een hoogte van ongeveer 400 meter. Over de grootte van het object durft de getuige geen uitspraak te doen. Of het object enig geluid maakte kan ze niet zeggen, omdat ze in de auto zat. Het bewoog zich met een geschatte snelheid van 200 km/u voort van het westen naar het oosten. Het passeerde de auto bovenshoofds. Het object verdween uiteindelijk achter de bomen. Volgens de getuige was het een massief object en bestond het niet uitsluitend uit licht.


Zondag 7 december Rheden (Gelderland)
Omstreeks 22:20 neemt iemand een heldere bol aan de hemel waar.

Er was een heldere witte vlek, identiek aan een heldere ster of satelliet, maar dan groter met vreemde fonkelende kleuren in alle kleuren van het spectrum. Eerst heb ik het afgedaan als vliegtuig vanwege de kleurtjes, maar het punt heeft zeker 30 minuten stil 'gehangen'. We hebben het verklaard als een satelliet, maar deze heb ik nog nooit licht zien geven...

Dinsdag 9 december Drachten (Friesland)
Omstreeks 16:30 neemt een inwoner een tweetal vreemde lichten waar.

De getuige nam onder een hoek van 45 graden 2 ronde, helder witte lichten waar, die enigszins leken op 'spots' van een 747. De lichten bevonden zich op een hoogte van ongeveer 1000 meter en een afstand van eveneens zo'n 1000 meter. De grootte van de objecten is voor hem moeilijk in te schatten. De lichten bevonden zich stationair in de lucht, en verdwenen ineens na 20 seconden.

Dinsdag 9 december Emmen (Drenthe)
Een inwoner neemt om omstreeks 20:00 4 heldere lichten waar.

Het waren 4 heldere lichten, die dan weer snel, dan weer langzaam rondvlogen. Soms maakten deze objecten rondjes, en soms vlogen ze naast elkaar. De totale duur van de waarneming bedroeg ongeveer een uur.


Dinsdag 9 december Emmen (Drenthe)

Omstreeks 20:05 neemt iemand een 3-tal objecten waar.

Het waren duidelijk eerst 2 en later 4 lichten, met voornamelijk wit licht, maar er leek soms ook wat rood en zelfs groen in te zitten. De lichten bewogen soms snel, soms langzaam en soms leken ze ook wel eens een seconde stil te staan. De manier van vliegen kon gewoon niet van een normaal vliegtuig zijn.

Dinsdag 9 december Markelo (Overijssel)
Omstreeks 20:45 neemt iemand een vreemd object waar.

De getuige nam een groot licht waar, dat naar mate het dichterbij kwam de vorm van een vliegtuig leek te hebben. Het object had de grootte van een flink passagiers vliegtuig, maar de getuige kon de afstand/hoogte niet zeer nauwkeurig inschatten. Naar zijn mening vloog het zeer dicht bij de grond (zeker voor een vliegtuig). Hij schatte de afstand op lager dan 150 meter (hij kan dit echter niet voor zeker zeggen) en de hoogte op zo'n 250 meter. Het object produceerde 'een soort gezoem tussen hoog en laag in'. De snelheid was opmerkelijk laag: volgens de getuige slechts zo'n 75 km/u. De totale duur van de waarneming bedroeg 10 minuten.

Woensdag 10 december Steenwijk (Overijssel)
Omstreeks 18:10 neemt een familie (vanuit Woonwijk-Zuid) 6 vreemde objecten waar.

De getuigen namen 6 felle sterachtige pulserende lichten waar, die van wit naar rood/amberkleurig over sprongen. De lichten waren erg fel en soms stroboscoop-achtig. De snelheid varieerde nogal; dan bewogen ze zich langzaam voort, dan weer 'ZEER snel'; duizenden kilometers per uur volgens de student. De objecten bewogen zich in diverse richtingen. De wijze waarop ze zich voortbewogen was dan weer schokkerig, dan weer leek het alsof ze zich in formatie bewogen. De getuigen namen de objecten waar onder een hoek van 30 graden. De totale duur van de waarneming bedroeg 15 minuten.
De getuigen waren erg onder de indruk van hun waarneming. "Een ZEER vreemde ervaring, ik wist niet wat ik zag!," aldus de student.

Woensdag 10 december Nijmegen
Omstreeks 21:45 neemt iemand een grote bol waar.

De getuige nam een grote knipperende lichtbol waar, die van hel wit, naar fel oranje, naar warm rood verschoot en toen weer op dezelfde manier terug van kleur veranderde. Het object was bol- tot eivormig en was in verhouding tot de maan nog vrij groot, 3x het formaat van een normale ster De totale duur van de waarneming bedroeg zo'n 10 seconden.

Vrijdag 12 december Vianen (Utrecht)
Omstreeks 06:55 ’s morgens ziet iemand een driehoekig gevormd object overvliegen.

Het object leek aanvankelijk een wit/oranje-achtige lichtbal, dat later een donkergrijs/zwart driehoekige object bleek te zijn met verschillende lichten in de kleuren wit/geel/oranje/rood/groen. De totale duur van de waarneming bedroeg 3 minuten.


De reactie van de media
Op de avond van de 12e december wordt op RTL4 aangekondigd dat in het avondprogramma ‘Editie NL’ (18.10) aandacht wordt besteed aan de vele UFO’s die de laatste dagen zijn waargenomen. Na 15 à 20 minuten wachten, waarbij de opwelling om toch maar niet te kijken met moeite kan worden onderdrukt (want het is altijd weer een teleurstelling wat de media over UFO’s brengt en het maakt je alleen maar kwaad) komt eindelijk het item ‘UFO’ aan bod.

Met een brede lach wordt het onderwerp aangesneden door Elsemieke Havenga. Ze begint met de aankondiging dat er nogal wat UFO’s zijn waargenomen in Nederland. Ze legt omstandig uit dat 'UFO' staat voor: Unidentified Flying Object, alsof er nog mensen zijn die dat niet zouden weten. Medepresentator Jeroen Latijnhouwers kijkt glunderend toe hoe Elsemieke zich een weg slaat door het heikele onderwerp. De hoop dat er nu iets positiefs wordt gezegd over UFO’s wordt al iets getemperd als zij zegt dat: "de deskundigen laten weten dat het vallende sterren zijn uit de Geminidenzwerm. Deze zorgen in deze tijd van het jaar voor veel waarnemingen van vallende sterren en zijn wat groter en kleurrijker dan de vallende sterrenregens in andere perioden van het jaar".

Eer de kijker er erg in heeft is het onderwerp door de ondeugend kijkende presentatrice alweer afgesloten. Weg hoop. Je zou verwachten dat deze mensen met een journalistieke opleiding, geleerd is om de hiaten in verklaringen van ‘deskundigen’ meteen vlijmscherp aan de kaak te stellen. De vragen die mij tenminste te binnen schieten zijn: Hoe lang blijft zo’n vallende ster zichtbaar, kan die tijdsduur zelfs wel tussen de tien seconden en een half uur liggen? Hoe kleurrijk zijn deze Geminiden, is het mogelijk dat ze de kleuren rood, groen, wit enz. voortbrengen? Nemen die speciale vallende Geminidensterren ook de vorm van bollen en driehoeken aan? Zijn ze ook overdag voor langere tijd zichtbaar? Maken deze vallende sterren, in tegenstelling tot alle andere: bochten, komen tot stilstand en schieten er vervolgens weer vandoor? En last but not least, brengen deze vallende sterren een zoemend en soms zelfs bulderend geluid voort?

Wellicht heeft men bij RTL4 niet de moeite genomen even enkele UFO-waarnemingen door te lezen, waardoor men over wat achtergrondinformatie zou beschikken om vandaaruit wat kritische vragen te kunnen stellen.

Inderdaad is er een sterrenregen uit de Geminidenzwerm tussen 7 en 17 december, waarbij het hoogtepunt op 13 december ligt. Er wordt door sterrenkundigen het advies gegeven om voor het goed kunnen waarnemen van de vallende sterren, dit te doen in het tweede gedeelte van de nacht. Tevens is een eventueel volle maan een behoorlijke spelbreker omdat de nachten dan niet echt donker genoeg zijn om vallende sterren goed te kunnen zien. Ach, nu wil het toeval dat het in die bewuste periode volle maan was!

De waarnemingen waarmee dit artikel aanvangt staan natuurlijk niet meteen garant voor buitenaardse ruimteschepen, maar met vallende sterren heeft het zeer zeker niets van doen. We weten al tientallen jaren dat de media het UFO-fenomeen niet serieus neemt en het zal er voorlopig niet van komen ook als men weigert te kijken naar de meldingen en nalaat kritische vragen te stellen waar men die behoort te stellen.

Dit artikel is tevens verstuurd naar de redactie van RTL-nieuws en het eventuele antwoord komt onverkort hieronder.

UFO PAGINA

SKEPTICI PAGINA