TERUG

CLAUDE MAUGÉ OP ZIJN WENKEN BEDIEND

Door: Paul Remeysen


Ik voel me gerechtigd te zeggen dat ik het Cometa rapport vrij goed ken, en daarom waag ik me aan een reactie.

A fake official report.
1. De eerste zaak waar Claude Maugé zich (anderhalve pagina lang) druk over maakt, is een vrij steriele discussie over de term ‘rapport’. Volgens de definitie zou die term alléén gebruikt mogen worden als het over een onderzoek op bestelling gaat, hier dus in opdracht van de overheid. De term ‘rapport’ staat in de titel, en dat is dus volgens die definitie ten onrechte, toegegeven.

Daarna volgt een reeks feiten om te bewijzen dat dit volgens de definitie geen rapport is: ontkenningen van een evt. opdracht (of zelfs van elk summier verband met hen) door IHEDN en door een speciale generaal van de presidentiële staf. De president geeft niet thuis wegens verlof; de premier is minder handig, en laat weten dat hij ‘iets’ gekregen heeft over de post, dat – nogmaals – zeker geen ‘rapport’ is. Hier wordt listig gesuggereerd dat dit ‘iets’ niks te betekenen heeft, en nauwelijks goed genoeg is voor de kachel.

2. Men werkt zich daarnaast zo’n beetje uit de naad om te bewijzen dat Cometa niet alleen die term ten onrechte gebruikt, maar ook nog voortdurend pocht op verband met, en opdracht van officiële instanties. Welnu, dat is nooit beweerd! Ik kan het weten, want vertalen is nog net iets intenser dan lezen. (Paul R. heeft het complete Cometa Rapport uit het Frans naar het Nederlands vertaald. ufowijzer)

In de allereerste zin geeft Cometa de wettelijke status van hun groep, en meteen daarna (2de zinnetje van heel het boek!): “Cometa is een Vereniging van Auditeurs van het IHEDN”, in de volgende paragraaf nog verduidelijkt tot vereniging van ex-auditeurs. Een vrijetijdsclub is toch geen staatsinstelling?

In de inleiding wordt wel vermeld dat het IHEDN in 1976 een campagne opstartte voor registratie enz. van UFO’s (wat waar is en niet bestreden wordt), maar over een ‘opdracht tot een rapport’ in de jaren ‘90 staat er alleen het volgende: “Na 20 jaar leek het ons (= Cometa) nuttig een balans op te maken …” Blijkbaar zijn het de media die het verhaal over een officiële opdracht bedacht/gesuggereerd hebben. Welke krant verhoogt niet graag zijn oplage? Michel Algrin, advokaat van de Cometa-groep, stuurt daarover een heel duidelijk bericht aan Maugé, en zegt dat de groep hem (Maugé) niet wenst te volgen in de polemiek die hij daarover blijkbaar op het oog heeft. Maar ja, nog een link van Cometa naar malafide bedoelingen is voor sommigen alleen maar nuttig: twee beschuldigingen aan hetzelfde adres maken meer indruk.

Not always relevant.
Dit stukje omvat enkel domme verwijten over onvolledigheid en/of interne tegensprakelijkheid, die triviaal en belachelijk aandoen omdat het hier over een werkje van een kleine 100 pagina’s gaat, dat zelf toegeeft niet volledig te willen (kunnen) zijn:

onvolledigheid in de lijst van gevallen; zelfs volledige categorieën (zoals ontvoeringen) worden niet vermeld,
onvolledigheid in het vermelden van vroegere literatuur terzake,
onvolledigheid in de opsomming van de binnen- en buitenlandse betrokken instellingen,
geen statistische benadering van het fenomeen,
en daarnaast:
tegenspraak tussen de vrij fikse manier waarop de UFO-politiek van de USA wordt aangepakt, en de geuite wens (noodzaak ?) om met de USA samen te werken,
tegenstelling tussen interessante en minder interessante standpunten, die op een verwarrende manier gemengd worden! Wie beoordeelt de graad van interessantheid, en welk boek, artikel, krant is altijd precies even interessant?

Political implications.
Oooo, mijnheer Maugé, zo’n mooie voorzet had je me toch echt niet hoeven te geven! Volgen jullie even mee zijn “redenering” (?):

1. “Veronderstel dat er Ufo’s over de wereld vliegen.
2. De Franse (en andere) autoriteiten moeten daarvan op de hoogte zijn.
3. Zij hebben bepaalde maatregelen genomen, denkelijk in het geheim.
4. Cometa schrijft hierover alsof de autoriteiten niet op de hoogte zijn.
5. Cometa is dus zelf niet zo ingewijd als het wel zou willen.
6. Ofwel kenden ze toch een geheim bureau, en hebben dat buitenspel willen zetten.
7. Dat zou bijna landverraad zijn.
8. Daarbij hebben ze ook nog de president en de premier een rapport gestuurd om hen te wijzen op iets dat zij beter moeten kennen dan om het even wie.
9. Zijn de autoriteiten niet op de hoogte van UFO’s?
10. Dat kan alleen als er geen UFO’s bestaan.
11. Daarom wordt er niet in het geheim naar UFO’s gespeurd.
12. De Franse autoriteiten hoeven niet op de hoogte te zijn, omdat UFO’s niet bestaan.
13. Om de bevolking gerust te stellen (= onderverstaan) houden zij een vrijwel lege doos (SEPRA) in stand.
14. Dus is het rapport een averechts bewijs dat er inderdaad geen UFO’s bestaan.”

Met nog een paar losse beledigingen tussendoor maakt dit breiwerk een gedachtenbocht van 180° mogelijk, die geformuleerd wordt in uitspraak 14.

Ooit heb ik geleerd dat de Griekse Filosofie begrippen vormde via een 3-voudige vergelijking ‘major (hoofdvaststelling) – minor (bijkomende vaststelling) – conclusie’, zoals: A = B / A = wit / B = wit. Dit werkt perfect zolang de begrippen (hier A, B en wit) exact omschreven zijn. Toen kregen de Griekse denkers last met de ‘sofisten’, die dit systeem uitholden door met de begrippen te knoeien. Vb.: ik kan in mijn pyjama / mijn pyjama kan in mijn rugzak / ik kan in mijn rugzak. [‘Pyjama’ is slecht omschreven.]

Maugé heeft veel geleerd van de sofisten. In dit stukje lopen meerdere sofismen heel link dooreen (bijvoorbeeld 4-12-14, en nog onzinniger 9-10-11), gelardeerd met gratis geuite, onbewezen meningen (4, 5, 11, 13), en dan ook nog onoverzichtelijk gemaakt door aperte contradicties (bv. 3-11 of 2-12).

Dit potje ratjetoe is eigenlijk al onze aandacht niet waard – maar helaas zullen andere ‘grote lichten’ zich erop beroepen om Cometa af te breken. En zeggen dat de waarheid zo duidelijk is!

Cometa pretendeert helemaal niet dat men iets ontdekt heeft, dat de overheid niet weet. In hun loopbaan hebben de meeste leden meegewerkt aan (of minstens geweten van) de kanalisatie van de stroom waarnemingen en meldingen vanuit de bevolking, via het leger (luchtmacht), de gendarmerie, burgerpiloten, ... (zie inleiding van het ‘rapport’), die in 1976 wel door de overheid op poten gezet is. Jaren later werd duidelijk dat die stroom gegevens ergens gewoon onder de grond verdwijnt: er is nooit iets bekend geworden over volgende stappen, door de overheid of door welke instantie dan ook.

Het is niet erg gewaagd te veronderstellen dat veel Cometa-leden tijdens hun loopbaan een vorm van zwijgplicht hadden, iets dat verklaart waarom ze pas achteraf dit werk hebben opgesteld en in de openbaarheid gebracht.

Cometa probeert niet de overheid te verraden of in het nauw te brengen, maar haar ervan te overtuigen dat zij niet de USA-kant moeten opgaan, en dat het hoog tijd wordt (en voor iedereen beter is) om open kaart te spelen over de zaak. Tenslotte kan elke burger met weinig hulp Cometa’s redeneringen en besluiten overdoen, en heeft hij dus recht op een antwoord van de staat.

En hou op met die flauwe grap dat er geen geheime dienst voor dit domein kan bestaan, omdat je die niet ziet. Zie in hst. 9.2 (Deel 2) de mening van Nick Pope e.a. over het bestaan van een andere, geheime dienst (naast zijn ‘lege doos’) betreffende UFO’s in Engeland. Kijk naar de USA met al haar heisa over bv. ‘Area-51’.

Tenslotte vertellen bepaalde kerkvorsten en theologen op ‘advies’ van het Vatikaan steevast dat er in de 9de eeuw geen pausin Johanna heeft bestaan, “omdat de bewijzen daarvoor verdwenen zijn.” [Authentiek!]

NB: Deze reactie vertrekt rechtstreeks vanuit de Engelse tekst van Maugé. Het is dus mogelijk dat ik hier en daar een andere term gebruik dan Katrijn in haar vertaling. P.R.


TERUG


Share