HET COMETA RAPPORT

Het Cometa-rapport is het resultaat van een belangrijk Frans wetenschappelijk onderzoek naar het UFO-fenomeen. De conclusies werden in 1999 gepubliceerd en daarna, zoals gewoonlijk kun je wel zeggen, doodgezwegen en genegeerd.

COMETA is een genootschap onderworpen aan de wet van 1 juli 1901, en voorgezeten door generaal Denis Letty. Vrijwel het voltallig ledenkorps draagt, of heeft dat gedaan, grote verantwoordelijkheden in de landsverdediging, de industrie, het onderzoek of het onderwijs. In samenwerking met de Vereniging der Auditeurs van het Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN, of het Instituut der Hogere Studies voor Landsverdediging) heeft COMETA, na 3 jaar arbeid, zijn rapport gepubliceerd, en er kopieën van ter hand gesteld aan de President van de Republiek, evenals aan de Eerste Minister.

Dit rapport besluit tot “de quasi-zekere fysische realiteit van totaal onbekende vliegende voorwerpen..”. Het presenteert ook de hypothese van “buitenaardse bezoekers”. Het eindigt met 6 aanbevelingen, die aansturen op versterking en uitbreiding van de studie der UFO’s.


HET COMETA RAPPORT DEEL 1 Het Cometa-rapport is het resultaat van een belangrijk Frans wetenschappelijk onderzoek naar het UFO-fenomeen. Ik heb Paul Remeysen, die in België woont en het Frans machtig is, bereid gevonden om het rechtsreeks vanuit het Frans voor ufowijzer te vertalen.

HET COMETA RAPPORT DEEL 2

HET COMETA RAPPORT DEEL 3

HET COMETA RAPPORT DEEL 4 ANNEX

ACHTERGROND COMETA Hoofdthema van het rapport is dat de opeenstapeling van goedgedocumenteerde UFO-waarnemingen ons dwingt om alle hypothesen, zoals de oorsprong van UFO’s en speciaal de buitenaardse hypothese, te overwegen.

(SCEPTISCH) COMMENTAAR OP COMETA Claude Maugé, een Frans scepticus, probeert de conclusies in het Cometa rapport te ontkrachten.

CLAUDE MAUGÉ OP ZIJN WENKEN BEDIEND Dit potje ratjetoe is eigenlijk al onze aandacht niet waard – maar helaas zullen andere ‘grote lichten’ zich erop beroepen om Cometa af te breken. En zeggen dat de waarheid zo duidelijk is! (Reactie op het sceptisch commentaar van Claude Maugé door de vertaler van het Cometa Rapport)

Nederlandstalig PDF file Cometa rapport Compleet. Klik met de rechtermuisknop op het PDF plaatje en kies voor: ‘Doel opslaan als…’ Kies in het dan geopende venster voor de map op je computer waarin je het PDF file wilt opslaan. Voor het bekijken en lezen van PDF files moet je beschikken over het gratis van Internet te downloaden ‘Adobe Reader’.


Share