PRINTBARE VERSIE

HET BEDROG VAN PETER JENNINGS

In de ABC nieuws UFO-documentaire hoax

Door: Steven M. Greer MD

Directeur van het Disclosure Project

Maart 2005

Vertaling: Paul Harmans

Aantekening: Toestemming is hierbij verleend om dit artikel te posten en breed te verspreiden, op voorwaarde dat het artikel blijft zoals het is. SG.

Natuurlijk was de titel van de show: ‘Peter Jennings brengt verslag uit… (zie: http://abcnews.go.com/Technology/Primetime/) - was het maar waar. Dit is het verhaal, van iemand die bij het spektakel op de eerste rij zat, over hoe de corrupte Big Media opnieuw het Amerikaanse volk hebben bedrogen.

In de zomer van 2004 werd ik als oprichter en directeur van het ‘Disclosure Project’ benaderd door de producer van ‘Jennings Productions’, Jordan Kronick. Hij zette uiteen hoe ABC News geschiedenis ging maken door de UFO-zaak serieus uit te stallen – voor het eerst op een nieuwszender.

Aanvankelijk sceptisch – we hadden dat al vaker gehoord – stemde ik erin toe Kronick op ons kantoor in Washington DC te ontmoeten. Gedurende een aantal uren bespraken we het onderwerp en hoe het Disclosure Project verscheidene honderden topgeheime militaire en overheidsgetuigen van UFO-gebeurtenissen had kunnen vinden. Kronick toonde grote interesse en beweerde herhaaldelijk dat dit precies was waar Jennings, hoofdproducer Mark Obenhaus en hij naar op zoek waren. Ik bood hen gratis en voor niets ALLE digitale videotapes van het Dosclosure Project aan, waarop de interviews staan en volledige toegang tot ALLE getuigen aangesloten bij het Disclosure Project die bereid waren samen te werken met ABC News – inclusief de getuigen die nog niet bij ons op tape staan.

De lezer moet weten dat dit geen verwarde, aan geheugenverlies lijdende anonieme tipgevers zijn die wat geruchten verspreiden. Het zijn honderden mensen van binnen het leger, de regering en daarmee samenwerkende bedrijven die zich gedurende de afgelopen 14 jaar bij ons hebben aangesloten, Zij variëren van generaals, tot astronauten, tot hoge FAA ambtenaren die betrokken waren bij gebeurtenissen, onderzoek of cover-up handelingen wat betreft UFO’s. Daarbij hebben we duizenden pagina’s onbetwist officiële smoking gun regeringsdocumenten en fysiek bewijs: foto’s, video’s, gevallen van landingssporen en ander ondubbelzinnig bewijs.

Het ABC News productieteam beweerde dat zij exact dat soort bewijs wilden en speciaal de van hoog niveau zijnde, ingewijde regerings en militaire klokkenluiders die op geloofwaardige wijze de waarheid aan het licht konden brengen van een al tientallen jaren durend geheim. Omdat het om een twee uur durende nieuwsspecial ging, konden zij het onderwerp nauwgezet de aandacht geven die het nodig had om dat doel te bereiken, zo beweerden zij.

Maar toen de besprekingen voortgingen werd het steeds duidelijker dat Obenhaus en Jennings in werkelijkheid een meer menselijk verhaal wilden, inclusief anekdotische burgergetuigenissen, interviews met de man in de straat en de algemene komkommertijd- en circusverhalen rondom het UFO-fenomeen.

Wij gingen akkoord met het filmen van een CSETI (Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence) onderzoeksexpeditie in augustus 2004 op Mt. Shasta. Wij waren daarbij tevens in de gelegenheid om gesprekken te voeren met Obenhaus, de chefproducer van het ABC-project. We waren vol ongeloof toen Obenhaus onthulde dat hij er zeker van was dat het onderwerp niet echt geheim was gehouden, maar door een gebrek aan afwerking, luiheid enzovoorts aan de kant van de overheid, door barstjes en scheurtjes naar buiten was gekomen. Het was duidelijk dat hij de gegevens en het bewijs dat hem was gegeven niet had bekeken en zijn geest al had opgemaakt om een ‘luchtig’ menselijk verhaal te maken en geen echt onderzoeks- of onthullingsproject.

Dit werd later bevestigd toen de zomer in de herfst overging, de al zolang beloofde serieuze onderzoeken en de interviews, waarvan zij beweerden dat ze die wilden doen met onze getuigen, vonden niet plaats. Ik sprak nog enkele malen met Kronick, die een interview beloofde en een voortzetting van het werk met de hooggeplaatste en overtuigende getuigen. Maar ze deden het niet.

In plaats daarvan was de uiteindelijke ABC nieuwsshow zwakker in bewijsvoering dan de meeste sensatieprogramma’s die over UFO’s waren gemaakt. Het grootste deel van de ‘documentaire’ was gevuld met interviews met UFO-beroemdheden, afkrakers en het hele circus rondom UFO-hotspots zoals Roswell. Zij deden het valselijk voorkomen als ‘evenwichtig’ omdat zij zowel de gelovers als de sceptici aan het woord lieten. Daarbij lieten ze echter wel duidelijk merken dat de sceptici de ‘echte wetenschappers’ waren en de ‘gelovers’ misleidde domkoppen. Door de indruk te wekken dat hier de zogenaamde objectiviteit van de media aan het werk was, maakte ABC News desondanks een onevenwichtige show, bijvoorbeeld door een sceptische Harvard wetenschapper naast een burger te zetten die denkt dat hij seksueel is misbruikt door buitenaardsen.

De weinige, zeer korte interviews met piloten en militaire personen werden bedolven onder de nagemaakte, circusachtige pseudo-etnografie van de UFO-subcultuur, gemixt met lange segmenten gevuld met wetenschappelijk, minachtend afwijzen van de gehele zaak. Ondanks het doen voorkomen naar de kijker alsof het gebalanceerd en objectief was, was het project eerder een stuk desinformatie, omzichtig in elkaar gezet om het objectief te laten lijken.

Waarom wordt er zoveel uitzendtijd besteed aan interviews met UFO-beroemdheden, mediafiguren en dergelijke, terwijl men ALLE hooggeplaatste militaire, overheids en wetenschappelijke getuigen en het bewijs dat wij hen hebben gegeven er compleet buiten laat?

Gezien de grote draagwijdte en omvang van het materiaal dat wij hen persoonlijk overhandigden, is het onbegrijpelijkheid waarom ALLES daarvan werd weggelaten, tenzij het vanaf het begin hun bedoeling was desinformatie te verspreiden en de zaak te verhullen. Waarom anders zou Peter Jennings beweren dat de regering van de Verenigde Staten al sinds 1969, nadat project Blue Book was beëindigd, uit de UFO-zaak is gestapt, ondanks dat hij en zijn team beschikten over de door ons gegeven officiële regeringsdocumenten, de hoge regeringsgetuigen en het fysieke bewijs – inclusief radarbanden – die het tegendeel bewijzen? Waarom laat Jennings ongeïnformeerde wetenschappers retorisch vragen: “Waar is het fysieke bewijs?”, terwijl overvloedig fysiek bewijs beschikbaar is en hem was aangeboden?

Waarom? Wij hebben een CIA document uit 1991 ontvangen dat duidelijk beweerd dat de CIA contacten heeft in de Big Media om zodoende verhalen te veranderen, te schrappen of te verzinnen. In dit document, gedateerd 20 december 1991 en vrijgegeven op 1 april 1992 door de taakgroep voor grotere openheid van de CIA, staat op pag. 6:

“PAO (the Public Affairs Office) heeft betrekkingen met journalisten van alle grote kabelmaatschappijen, kranten, weekbladen en televisiestations in het land. Dit heeft ons geholpen om enkele verhalen over fiasco’s van de inlichtingendienst om te zetten in succesverhalen. Bij vele gelegenheden hebben we journalisten weten over te halen verhalen uit te stellen, te veranderen en zelfs weg te gooien…”

Uit een ander CIA document betreffende de psychologische oorlogsvoering omtrent UFO’s, vinden we een referentie aan de Disney Studio’s, nu de moedermaatschappij van ABC, dat zij gebruikt zijn als een bron van cartoon-achtige producties over het onderwerp die gebruikt werden voor psychologische oorlogsvoering. Moeten wij verrast zijn dat ABC News opnieuw het Amerikaanse volk heeft bedrogen, het doet voorkomen dat zij nieuws en echt onderzoek brengen terwijl zij in werkelijkheid desinformatie leveren aan een goedgelovig publiek?

Obenhaus ging zelfs zo ver om zonder onderzoek en onderbouwing mij persoonlijk te verklaren dat de kruising tussen de regering en de samenwerkende bedrijven geen nieuwe energie-, voortstuwings- en daaraan gerelateerde technologieën voor het volk verborgen houdt! Zijn vooringenomenheid wat betreft deze zaak is duidelijk: vergeet de feiten, mijn mening staat al vast.

Het is moeilijk de beweringen van ABC News, dat zij een serieus onderzoek deden en dat lieten zien, in overeenstemming te brengen met dergelijke starre conclusies van de chefproducer die hij trekt zonder onderzoek te hebben gedaan.

Zij die mij kennen weten dat ik graag positief gestemd blijf, ik bied de bevestigende feiten aan en bevestig de belofte van een vergevorderde, zich staande houdende beschaving op aarde die de vruchten plukt van de kennis van deze nieuwe technologieën. Maar het is tijd voor het Amerikaanse volk om zich bewust te worden van het feit dat de Big Media en hun verenigde machthebbers het kernprobleem zijn en dat zij het zijn die de waarheid tegenhouden. Zoals een voormalig lid van Time Warner mij vertelde, de Big Media zijn klerken geworden die het dictaat opnemen van de rechterhand van de keizer - en de pers is in wezen dood.

Een oproep tot actie
Het Amerikaanse volk moet van ABC News eisen dat het haar bedrog corrigeert en een echt onderzoek doet naar het serieuze bewijs, de regeringsdocumenten en de moedige militaire klokkenluiders die het Disclosure Project en anderen hebben verzameld. De lezer kan veel van dit bewijs vinden op www.disclosureproject.org

Schrijf Peter Jennings en ABC News op: PeterJennings@abcnews.com of abc.news.magazines@abc.com of support@ABCNews.go.com en eis een eerlijk onderzoeksrapport.


UFO PAGINA

Pagina Disclosure Project