PRINTBARE VERSIE

CHUCK SORRELLS

Oud-sergeant in de Amerikaanse luchtmacht

Getuige in het ‘Disclosure Project’ december 2000

Vertaling: Paul Harmans april 2005

Met toestemming vertaald


Chuck Sorrells maakte zijn militaire carrière in de Amerikaanse luchtmacht op de luchtmachtbasis Edwards toen daar in het luchtruim boven de basis in 1965 niet één, maar zeker zeven UFO’s verschenen, die bij enorme snelheden uitzonderlijke bewegingen uitvoerden zoals haakse bochten en andere manoeuvres, die geen enkel bekend vliegtuig uit die tijd kón maken. De UFO’s verschenen op diverse radarschermen, werden visueel waargenomen door verscheidene mensen en een speciaal aangestelde UFO-officier stuurde een jet de lucht in om deze objecten te onderscheppen. Deze gebeurtenis duurde vijf tot zes uur. Hier volgt Sorrells’ getuigenis en daarna een transcriptie van de audio-tape.Chuck Sorrells

Chuck Sorrells: Mijn naam is Chuck Sorrells. Ik kwam in 1954 bij de luchtmacht en ging in 1974 met pensioen. Ik was technisch sergeant en de meeste tijd een luchtverkeersleider. Ik heb gediend op de luchtmachtbasis Edwards in Californië, in Japan, Thailand, Alaska en een aantal andere plaatsen in Amerika.

Het gebeurde op 7 oktober 1965 boven de luchtmachtbasis Edwards. Ik had nachtdienst in de verkeerstoren. Om ongeveer half 2 ’s nachts zag ik aan de oostkant van de toren dat intens heldere licht. Het was lichtgroen van kleur met onderaan een rood licht. Het rode licht leek te pulseren en daar bovenop zat een wit licht dat alleen maar gloeide. Het was zeer helder en tamelijk groot. Ik observeerde het licht een tijd omdat er op dat moment geen vliegverkeer in het gebied was. Ik belde naar de verkeerscontroleur militaire operaties beneden en de meteoroloog die op dat moment dienst had (de weersvoorspeller), en ze gingen allemaal naar buiten om een kijkje te nemen. Ik kreeg één van de jongens van het detachement onderscheppingsjagers die op de basis was, ook zover om te gaan kijken, en ook de kapitein daar beneden. We praatten er een tijdje over en de mensen van de RAP-CON (de radarmensen op de basis) hadden op dat moment geen vliegtuigen in het gebied.


Luchtmachtbasis Edwards

We belden het door naar de mensen van Air Defense (luchtverdediging) in de Los Angeles defensiebranche. De directeur daar belde zijn locaties, en op een bepaald tijdstip hadden ze minstens vier verschillende radarlocaties die het op hun radarschermen zagen. De UFO’s werden op een aantal andere verkeerstorens waargenomen, zoals George Tower, en ook een aantal andere plaatsen zagen het. Er waren dus verschillende mensen op de grond die deze UFO’s bekeken, en ongeveer vier radarlocaties die ze waarnamen. Dit ging heen en weer en heen en weer voor twee tot drie uur. Tenslotte besloot men een vliegtuig in te zetten om het ding eens te bekijken. Dit werd gecoördineerd met de andere, hogere hoofdkantoren, en ik denk dat NORAD (Noord-Amerikaans luchtverdedigingscommando) erbij betrokken was.

(Zie het getuigenis van militair luchtverkeersleider Michael Smith over betrokkenheid van de NORAD in deze ondubbelzinnige UFO-kwestie, ondanks hun ontkenningen. SG)

Het vliegtuig steeg op om te gaan kijken, en ze probeerden hem voor te bereiden deze doelen te onderscheppen. In het begin zag ik één groot, omvangrijk licht. Een tijd later zat dat licht daar gewoon, bijna stationair, maar het was te dicht bij de horizon om een ster of iets dergelijks te zijn. Het bevond zich beneden onderaan de bergen [en] de heuvels enz., het was dus geen ster, [en] ik kon het nergens mee in verband brengen.

Plotseling waren er nog drie objecten met wat de verlichting betreft vergelijkbare karakteristieken. Deze drie bleven samen. Ze bleven samen in een formatie en bewogen zich toen zuidelijk van mij naar beneden en zaten daar, stationair, een tijdje. Even later verschenen er nog drie, maar dat waren afzonderlijke lichten. Ze vlogen afzonderlijk rond en gingen naar het noorden, zuiden, oosten en westen – een heleboel manoeuvres. Op dat moment zag ik ze alle zeven tegelijk en toen besloot men de onderscheppingsjager erop af te sturen. De vroege morgen brak toen al aan.

Ze hadden geen geluk bij de onderschepping van deze UFO’s. In de verkeerstoren bleven ze maar vragen waar dit object met betrekking tot het vliegtuig was. Ik kon hem alleen maar samenbrengen met de startbaan, waarvan ik wist welke richting hij opging in relatie met waar ik me bevond. Vervolgens zou ik hem, als hij aan het eind van de startbaan was, vertellen een bepaalde koers te volgen en dan recht vooruit te gaan. Wel, op drie verschillende momenten die nacht zei hij: “contact”, en dat betekende dat hij contact had met iets op zijn radar in de cockpit van zijn jet. Tot op heden weten we nog steeds niet wat het is geweest. Maar ze waren echt.


Verkeerstoren Edwards

De onderscheppingsjager was op een bepaald moment op een hoogte van 40.000 voet. Toen hij dicht bij het object was, steeg het object gewoon heel snel, heel plotseling, recht omhoog, en hij ging gewoon onder het ding door. Ergens op de tape zegt de chef: “Hoe ziet hij eruit, toren?” En ik zei: “hij is laag.” Hij antwoordde: “Nou, hij zit op 40.000 voet”, waarop ik zei: “dat kan me niet schelen – hij is nog steeds laag.”

(De tape waarnaar hij verwijst is een audio-tape van de feitelijke gesprekken van deze urenlang durende ontmoeting. We hebben deze tape in bezit. Zie hieronder de verwijzing naar het transcript van deze tape. SG)

Die UFO ging dus hoog de lucht in. Ze zochten op hun radar, de hoogtezoekers en met alles naar dat ding. Ik heb sterk het vermoeden dat het op dat moment hun radar oversteeg.

Steven Greer: Hoe hoog zou dat kunnen zijn?

Chuck Sorrells: Waarschijnlijk 100.000 voet of iets in die trant. In die dagen lag hun radarvermogen waarschijnlijk tussen de 80.000 en 100.000 voet.

De onderscheppingsjager had op drie verschillende momenten contact en daarna was hij hem kwijt. Gedurende de rest van mijn werktijd dartelden deze objecten in de rondte. Tegen dageraad bewogen de UFO’s zich steeds hoger en hoger en hoger in de atmosfeer. Naarmate het lichter werd en je de rest van de sterren niet meer kon zien, waren de UFO’s ook verdwenen – ze verdwenen gewoon in de atmosfeer.

Ik ken allerlei soorten vliegtuigen, ik weet dus dat dit geen van die dingen was. Het was geen helikopter, geen vliegtuig, geen ballon – geen weerballon of welk ander type ballon dan ook. Ik weet dat het geen bekend vliegtuig of vliegend object was dat we tegenwoordig kennen, of toen. En het was geen lasershow. Het leek op niets van dat alles, maar ze vlogen heel erg snel. Ik kon ze in het oosten zien en vervolgens een korte tijd later in het westen. In de tijd dat je tweemaal met je vingers knipte hadden ze waarschijnlijk 30-40 mijl afgelegd. Ik bedoel, echt heel snel! En ze konden omhoogstijgen, gewoon recht omhoog. Dat leken ze bliksemsnel te kunnen. Op sommige momenten zweefden ze en zaten daar gewoon lange tijd – om vervolgens weer te bewegen.


Luchtmachtbasis Edwards

De drie kleinere afzonderlijke lichten bewogen meer als de andere. De eerste zeer grote UFO bewoog niet zoveel. Na een paar uur bewoog het toch, een beetje uit het oosten naar beneden naar het zuiden, dan weer enigszins terug naar het oosten – zoiets. Het maakte echter geen onverwachte, snelle bewegingen, totdat ze er een jager op afstuurden, waarna het recht naar boven steeg.

De drie afzonderlijk rondvliegende lichten schoten naar het noorden, zuiden, oosten en westen, en dat waren de dingen die werkelijk heel snel gingen. Zij waren feitelijk dichter bij de basis en de grond. Ik schatte hun hoogte soms op ongeveer 2.000 voet of minder. Ik weet dat we radar cuts van ze kregen. (Ik heb geen idee wat er met radar cuts wordt bedoeld, ik heb het aan de projectleader van het Engelse Disclosure Project gevraagd en ook hij heeft geen idee. Op het forum van de Nederlandse luchtmacht komt ook geen antwoord op mijn daar gestelde vraag. Het zou een onderbreking in het radarsignaal kunnen zijn vanwege een zeer snelle beweging van het object. Vert.) Ik had een cut gevonden ergens tussen de 4.000 en 10.000 [of] 11.000 voet. Dat is dus nogal laag aan de oppervlakte.

Deze UFO’s moesten iets zijn dat een radarsignaal terugkaatst, en dat moest wel solide en metaalachtig zijn. Radar is een heel eenvoudig iets: het is een radiogolf die iets raakt, iets terugkaatst en terugstuit. Het moest dus iets zijn wat de radar zou terugkaatsen, en het zou geen rubber ballon of iets dergelijks terugkaatsen. Het moest iets van metaal zijn dat op de radar zou terugkaatsen en op het radarscherm te zien moest zijn.

Steven Greer: Kunt u de snelheid van deze objecten taxeren?

Chuck Sorrells: Dat moet om en nabij duizenden mijlen per uur zijn wat de snelheid betreft. Deze dingen moeten zeer, zeer snel zijn geweest. De radarmensen hadden moeite om [hun] snelheid te bepalen omdat ze een tijdje op één plaats bleven om vervolgens heel snel te bewegen. Tegen de tijd dat het radarscherm rond ging om hen te traceren, was de UFO alweer ergens anders. Het was heel moeilijk om de snelheid vast te stellen. Je zag er één in het oosten, en als je even rondkeek, als je aandacht voor een minuut ergens anders op gericht was, en je keek weer dan was hij in het westen. Ze zwenkten zeer snel en konden op allerlei manieren manoeuvreren waar we in die tijd niets van afwisten. Het was een heel vreemde gebeurtenis. Dit gebeurde allemaal in een tijdsperiode van vier uur.

In die dagen had elke basis een zogeheten UFO-officier, en onze officier was eigenlijk degene die het bevel gaf dat ding eens te bekijken. De directeur van de Air Defense voor het verdedigingsgebied van Los Angeles en de radarcontroleurs wilden er naar kijken, maar moesten allemaal zijn jawoord krijgen eer ze daarvoor wettelijke toestemming kregen.

We hadden in die tijd op luchtmachtbasis Edwards een raketsite. Er werd met allerlei soorten brandstofcombinaties geëxperimenteerd, en ze deden daar veel raketmotorontbrandingen om te zien welke stuwkracht ze zouden krijgen. Vanuit mijn standpunt leek dat het gebied waar deze enorme UFO zich bevond – precies boven die raketsite.

De F-106 die in die nacht de lucht in werd gestuurd was wat men noemde een ‘cold bird’. Het was niet bewapend.


F-106 onderscheppingsjager

Steven Greer: Hoorde u tijdens uw loopbaan in de luchtmacht verhalen van anderen over waarnemingen van dezelfde soorten UFO’s?

Chuck Sorrells: Ja, die waren er. Ik heb de jongens verhalen horen vertellen over dit soort waarnemingen, maar ze wilden er niet persé mee naar buiten komen en vertellen wat ze hadden gezien, omdat ze niet gebrandmerkt wilden worden als zijnde gek of hallucinerende. Of ze wilden geen plagerijen van hun vrienden.

De tape die er nu is van de gebeurtenis in die nacht is samengesteld uit radio- en telefoonopnamen die werden opgenomen op de verschillende betrokken radarstations. Er moet ook een andere tape zijn, uit de verkeerstoren waar ik dienst deed, omdat alles wat er in de toren gebeurde werd opgenomen.

Het hoogste aantal objecten dat ik in één keer heb waargenomen was zeven. Er was een grote, en drie kleinere met dezelfde karakteristieken, maar deze drie bleven ongeveer samen. Hierna waren er op een gegeven moment drie andere die afzonderlijk van elkaar rondvlogen, maar op een bepaald ogenblik zag ik er zeven tegelijkertijd. Nu ik de tapes heb beluisterd, hoor ik dat er die nacht in dat gebied misschien wel elf zijn geweest.

Ik heb geen verklaring voor deze objecten, maar ik weet wel wat het niet was. Niets van wat we nu kennen heeft dit soort kenmerken – kan deze manoeuvres en snelheden uitvoeren en zonder geluid. Er waren ogenblikken dat ze zo dicht in de buurt van de toren waren, dat als het een vliegtuig of iets soortgelijks was geweest, ik het geluid ervan had moeten horen. Ik wilde dat ik wist wat deze objecten zijn geweest…

(Deze bijzonder belangrijke zaak betreft een doorgewinterde luchtverkeersleider van de luchtmacht, een officiële ‘UFO-officier’, 4 afzonderlijke radarstations, lock-on van de radar aan boord van een onderscheppingsjager, vele uren lang, en vele objecten die verscheidene uren waar te nemen waren. De debunkers en zij die de UFO-kwestie willen ridiculiseren moeten al deze elementen kunnen wegverklaren – en de geluidsopname van de feitelijke gebeurtenis. De enige conclusie is de voor de hand liggende: deze UFO’s waren echt en geen moerasgas, bolbliksem, hallucinaties of welke absurde uitleg er aan deze gebeurtenissen gegeven wordt door de academici of de bureaucratie. SG)

Fragmenten uit de audio tape van luchtmachtbasis Edwards – 1965


P = stemmen van verschillende piloten
A = stemmen van verschillende luchtverkeersleiders
O = stemmen van verschillende officieren
H = officier hoogtebereik
SP = San Pedro Station
FS = vluchtcoördinator


A: Zie je iets tussen Victorville en Edwards?
P: Hier is er één.
A: Lijken ze nu verder of weg te gaan?
P: (Te onduidelijk om te kopiëren.)
A: Hm, gaan ze weg?
P: Ik…officier…Ik denk niet dat ik op tijd hier ben om ze te zien. Ze gaan omhoog.
A: Eh. Lijkt het erop dat ze weggaan en verdwijnen?
P: Ja, zeker. Ze gaan weg. Die naar het zuiden gaan recht omhoog. Allemaal.
A: Uh. Hoeveel waren er?
P: Ik zag er zeven ineens.
A: Eh, hm.
P: Op dit moment vliegen 1-2-3-4-5 ook omhoog.
A: Vliegen die vijf ook omhoog?
P: Alle vijf vliegen omhoog.


P: Nou, meneer, ze vliegen nu allemaal omhoog.
O: (Clark) klopt dat?
P: Jawel meneer: ze vliegen nu allemaal naar boven.
O: (Clark) Okay, precies zuidelijk van ons heb je een heldere ster. Waar vanaf die ster? Ik bedoel, die heldere – ik denk op ongeveer 45 graden boven de horizon.


P: Vanaf hier zie ik ze nu allemaal, het rode licht is gestopt en ze lijken alle koers te zetten _______
O: Echt?
A: Ik ga die heldere opnieuw bekijken.
O: Okay.
(Stemmen op de achtergrond vertellen wat piloot zegt door een radio of telefoon, praten tegen andere personen.)
P: Er zijn er 3 of 4, een eind naar het zuiden en vaag.


P: Af en toe zie ik uit één van hen nog een rood licht.
O: Waar zijn die met betrekking tot die grote heldere?
P: Eronder en een beetje zuidelijker. Er zijn er drie bijna in een rechte lijn.
O: Hm.
P: Bijna horizontaal.
O: Okay.
P: Ik zie er nog steeds een waaruit soms een rood licht komt, maar niet uit die grote.


P: Deze ruimte – deze ruimtevaartofficier die dit samen met mij de hele nacht heeft geobserveerd. Hier, laat ik hem nog eens vragen of hij dezelfde indrukken krijgt als ik. Ik wil niet de enige zijn die dit soort dingen ziet.
A: Roger (lacht).


O: De man zegt dat de verkeerstorenman sprakeloos is. Iemand heeft zijn verhaal bevestigd zegt hij. Hij zei dat ze op dit moment in een heel snel tempo allemaal stoppen.
A: Nou, we wachten af en zien wel. We hebben alleen hun verzoek nodig.
O: Okay, meneer.
A: We zijn het radarcontact met hen kwijt.


O: ______ is aan de telefoon. Wellicht kom ik erachter of hij hetzelfde ding ziet als ik… mij lijkt dat ze allemaal snel omhoog gaan. Dat zou kunnen. Ja. Hoe is het met die heldere? Lijkt die nu veel hoger te staan? Hoeveel hoger? – dat is nu veel hoger dan toen we het voor het eerst zagen. Ja.


O: Het is (onbekende naam) weer. Base Ops bevestigt mijn – wat ik zie. Ze stijgen allemaal en de weerman van Base Ops heeft deze dingen samen met mij de hele nacht geobserveerd en heeft daarbij referentiepunten gebruikt om te kunnen beoordelen of ze bewegen.
O: Okay.
O: En hij bevestigt dat ze nu veel hoger staan dan eerst. Ze gaan, ze gaan absoluut omhoog.
O: Heb je enig idee op welke hoogte ze nu zijn?
O: Ik heb een hekel aan schatten. Ik zou zoiets zeggen als ongeveer 30.000 – 40.000, maar dat is strikt genomen niet accuraat… het is slechts op het oog geschat.
O: Niet op mijn lage hoogte?
O: Nee meneer, dat zou ik niet zeggen. Niet eens in de buurt van waar ze eerst waren. Bij de eerste waarneming van die ene zou ik denken dat zijn hoogte niet meer was dan op zijn hoogst 5000 voet.
O: Okay, we hadden een nauwkeurige hoogte en dus wilde de UFO-officier dat wij een kijkje gingen nemen. We zijn er klaar voor, maar ik heb verder niets van hem gehoord.
O: Ik denk dat hij nog niet op Base Ops is gearriveerd.
O: Okay, ik wilde die kapitein hier op _____ hebben zodat hij het kon zien voordat wij eropaf gaan of wat dan ook. Ik zie geen enkel rood licht meer… (twee stemmen klinken tegelijkertijd). Eén flikkert nog steeds definitief. Nou ja, ze flikkeren allemaal, maar ze zijn nu zo ver weg dat ik het rode licht niet meer kan zien. Het leek alsof er een klein rood licht aan de onderkant zat, een waarschuwingslicht of zoiets.


A: Je weet dat we een hoop verkeer hebben. Nou ja, niet een hoop verkeer, maar we hebben wat verkeer dat zich in dat gebied beweegt. Ik vroeg me af of ze misschien omhoog zijn gegaan, uit de weg of zoiets. Dit hele gedoe is wel leuk, niet?
A: Ja, dat was het (onduidelijk).


O: Dit is kapitein Clark weer.
O: Ja kapitein Clark! Wat hebt u daarbuiten gevonden?
CC: Bij die heldere ster, even kijken of ik de juiste heb, dan naar beneden en iets naar rechts daar vind je er drie die een soort ‘V’ vormen.
O: Dat zijn degene waar u naar kijkt?
A: Ja meneer.
CC: Vervolgens zie ik er één aan de onderkant van de V, de V wijst min of meer naar rechts.


A: De drie in het zuiden… die lijken wel… één van hen knippert en dan doet de volgende dat en dan de andere weer.


A: Okay. Ik heb het nu gedurende een uur en 50 minuten geobserveerd.
O: Ja.
A: Bijna twee uur nu en in die tijd is het twee maal naar grotere hoogte gegaan en heeft het zich zo om en nabij vijf of zes mijl naar het westen bewogen.
O: Uh-huh.
O: (Een ander.) Heeft iemand de wind daar in de buurt?
A: Ja meneer. Ik heb het hier in de toren. Het is op dit ogenblik windstil. Niet meer dan twee knopen uit een oostelijke richting. En deze dingen bewegen naar het westen.
O: O, stop even. Ik krijg hier verslag van Lans. Mijn luchtmachtman zegt dat hij er één ziet bewegen daar. Hij neemt nu mijn verrekijker om er naar te kijken.


O: Goed meneer. Hier is de dienst hoogtebereik van de locatie. Okay, _________ majoor Strubble komt ertussen. De rest van jullie op de lijn, als je de majoor wilt horen.
A: Dienst hoogtebereik luistert.
H: Okay. Het doel is 3 mijl verplaatst naar 0-9-1 graden. Het is verplaatst van 0-3-0 graden naar 0-6-0 op 30, op uhh 50 ________ van de locatie.
O: Welke locatie?
H: Van San Pedro.


O: Alpha Zero heeft contact. Hij zegt ongeveer 15 of 20 rechts.
A: 2-2-0?
O: Juist.
O: Alpha, hebben we daar ergens in de buurt een vlucht?
A: Nee meneer, dat hebben we niet. We gaan ze nu laten vliegen.


SP: 3-4-5 graden. Afstand ongeveer 80.
H: Okay, dat is de onderscheppingsjager.
A: Ze laten hem zo meteen draaien naar 0-9-0 graden. Precies over de toren. Oké, draai naar stuurboord 0-9-0.
H: Pedro?
SP: Krijg je nu enige gegevens over deze objecten?
H: Hallo Pedro?
SP: Dit is Pedro, hoe gaat het met je?
H: Goed. Zet je nummer één op handbediening en volg de onderscheppingsjager, dan zal ik je vertellen wanneer je hem de achtervolging kan laten inzetten.


A: Prima, ik heb Alpha Lima nu in zicht.
A: Ja, hij zegt dat hij contact heeft. Op 12 uur, 16.
A: Dat is hem.
H: Okay Pedro. Zet je hoogtezoeker 7 graden vóór hem. Zet je hoogtezoeker 7 graden vóór die hoogte, voor die van de onderscheppingsjager.
O: Dat zou een contact moeten zijn.
H: Hallo toren?
A: Ja?
H: Hoe ziet het eruit? Vliegt hij nu ergens op af?
A: Zeer goed. Het ziet er goed uit.
H: Voegen de blips zich samen… Ik bedoel, uh…
A: Ja, hij komt nu samen met hem.


H: Okay, ga door… ga door. Ga zo ver als 25 tot 15 graden voor het doel.
O: Hé toren __________
A: Ze komen nu samen. Hij lijkt er een beetje zuid van te zitten. Linkse draai, linkse draai. Zwakke linkerdraai. Hij is laag en links. Dat ding gaat omhoog.
H: Toren, hoe zien de zaken er nu uit?
A: Hij zit te laag! Zoek hoger, zoek hoger. Zoek heel erg hoog, dat ding gaat omhoog. Het gaat heel snel omhoog.
O: Het ziet ernaar uit dat het nu recht boven hem zit en stijgende is.
H: Okay. Pedro kom terug. Kom terug naar de onderschepper.


A: Maar ik heb het object in het zicht. Het zit weliswaar veel hoger dan het was.
H: Okay. Alpha Lima gaat klimmen naar 40.000.
A: Okay.
H: Okay, Pedro. Draai je hoogtezoeker naar 0-3-0 graden.
A: Laat Alpha Lima een landingslicht tonen.


O: Markeer die spot, Sherm. We zijn het mogelijke contact op de zoekradar opnieuw kwijt.
A: Welke hoogte?
H: Okay. 0-1 moet nu 0-6-0 zijn voor 20.


H: Ik heb een mogelijk contact op de zoekradar gepeild vanaf jouw station 0-7-5 voor 10.
SP: 0-7-5 op 10?
H: Roger. Iets te vinden daar?
SP: Ik heb er één op 0-7-5, kan _________
H: Roger.
SP: En hoog. Hij zit in onze blinde hoek nu.
H: Welke hoogtezoeker?
(Verschillende mensen spreken tegelijkertijd.)
O: Lans, dit is de toren.
H: Roger.
O: Dit is kapitein Clark. Heb je een hoogte van deze dingen hier tot aan het oosten van Edwards?
H: Negatief. Het is onmogelijk om hen op de hoogtezoeker te vinden. We proberen ze nu te peilen aan de hand van de onderschepper die hen onderlangs passeert.
CC: Dat is goed.
H: Of in de buurt van hen. En we zijn niet in staat om hen op dit moment op de hoogtezoeker te krijgen. Als je mij een geschatte tijd geeft waarop hij onder ze door gaat, ik heb de verkenningsman stand-by om die positie te markeren. Beide hoogtezoekers zoeken die omgeving af.


H: Lichtgevend object op 12 uur?
A: Moet 12 uur zijn.
?: (Roept uit.) Lichtgevend object op 12 uur!
A: Ik heb hem een bocht van 10 graden naar bakboord laten maken. Bakboord 0-6-0 graden.
H: 0-6-0 nu.
A: Hij passeert het nu rechts ervan.


H: Heb je nog iets anders in het vizier?
A: Nee meneer, alleen die twee die we probeerden te onderscheppen. En vanuit de toren leek het alsof hij ze een heel eind beneden hen passeerde.
H: Edwards?
A: Ja meneer.
H: Er zit er één ten zuidwesten van jou, ongeveer op 3 mijl deze keer.
A: Hij zit op 3?
H: Juist ja, zuidoost en veel dichterbij. We hebben een mogelijk contact daar met iets.
A: Een momentje, ik zie iets, ik zal er mijn verrekijker op richten.
H: 1-2-0 graden.
A: Laat mij er even mijn verrekijker op richten.
H: Pedro, wat was de grondsnelheid van dat doel dat jij had?
SP: Die ik je zojuist heb gegeven?
H: Juist.
SP: Ik weet het niet, ik scande hem twee keer en nu is hij weg.
H: Twee keer een plaatje van hem en nu is hij weg? Daar was ik al bang voor. Hallo toren? Hallo toren? Hmm. Meneer ik heb er een hekel aan om een optimist te zijn, maar het lijkt erop dat die snuiter ergens heen gaat.


H: Ik heb een mogelijk contact op de zoekradar hier.


A: Hij zit op 16.000 voet?
H: 16.000?
A: Juist. Meneer?
H: Roger, Juist. Het doel boven Edwards is op 16.000.
O: Je hebt het doel op 16.000?
H: Juist.
O: Dat is één - zes - duizend?
H: Dat is juist, 16.000. Pedro? Laat je hoogtezoeker het automatisch volgen. En blijf zoeken. Houdt er een oogje op.
SP: Is dat een onveranderlijke 1-0-6?
H: Negatief. Dit is over een niet bepaalde tijdsperiode. Het is uhh… ________ boven Edwards.
SP: Roger, ik zie het, we zullen het opnemen.
H: Blijf er naar kijken. De laatste keer dat we dat deden splitste het zich. Herinner je je dat nog?
O: Je staat nog steeds op prismaopsporing?
H: Toren, kom terug op de lijn. Meneer. Ja. Dat doel is van de radar verwenen.


H: Hij nadert het nu van voren.
O: Roger. Was je in staat daar een spoor uit af te leiden?
H: Negatief. Edwards was wel in staat een spoor vast te stellen… Heb je het nog steeds op de hoogtezoeker? Hallo toren?
A: Ja meneer.
H: 01 peiling 1-2-0 voor 10 nu.
A: 1-2-0 op 10. Wat voor hoogte?
H: Hij zakt nu naar 1-5.
A: Ik heb hier niets.
H: Okay, 01 heeft iets visueels, een flikkerend doel onder zijn huidige positie.
A: Heeft hij er één?
H: Ja dat heeft hij.
A: Mooi zo. 0-0-8. Hij zit op de juiste plaats.


H: Laat me eens kijken, hij maakt een cirkelbeweging nu. Het ziet eruit alsof hij stuurboord uit draait, direct over je heen.
A: Heeft hij een _______?
H: Hallo Edwards?
A: Ja?
H: Heb je 01 nu?
A: Ja die volg ik.
H: Is hij nog steeds in de buurt van het doel?
A: Ik kan niet definitief zeggen of dat een doel is. We zagen het. We hebben waar hij naar keek, maar het lijkt niet op ahh, flikkering van de toren. Ik denk dat we hebben waar hij naar kijkt. We hebben iets daarbuiten. Ik kan niet zeggen wat het is. (Luid achtergrondlawaai dat continue aanhoudt.)
A: Maar dat is niet een doel, huh?
A: Het lijkt niet op de andere. Het lijkt verder weg. Het lijkt alsof hij nu over het gebied terugkomt. Hij beweegt nu naar het westen van mij, is dat juist?
H: Zeg dat nog eens.
A: Hij is ten westen van mij nu, ja?
H: Roger.
O: Heeft de onderschepper contact gemaakt met dat doel op 0-1-0?
H: Hij vloog er recht overheen… Ik denk niet – ik weet niet hij wel of niet visueel contact maakte.
A: …het is stationair…
H: Is hij stationair?
A: Roger. 16.000.


H: Heb je nog steeds die knipperende op de radar?
SP: Ik heb hem nog steeds op zoeken staan…
?: Zoek eens op 1-0-9 en kijk wat je krijgt.
H: Je had hem op 16.000 toch, is dat juist?
SP: Juist. Hij is stationair, hij heeft geen graad meer bewogen. Hij is nog steeds hetzelfde.
H: Oké. Zet die hoogtezoeker op automatisch. Dan zal ik hem proberen te laten reageren.
SP: Doe ik.


A: We hebben hier radarcontact met je 1-3-0 positie voor 12.


O: Voeren jullie een ETM(?. Vert.) op het uit nu?
H: Ja zeker.
O: Ik heb er nu geen contact mee _______. Okay, heeft 01 een visueel contact met deze dingen?
A: Ja.
O: Okay, wij volgen Lima 01 niet meer.
A: Ik heb geen andere meer in het vizier.
H: Je bent ze allemaal kwijt hè. 01 zei dat hij enkele reflecties vanaf de grond zag die leken te flikkeren.
A: Reflecties van de grond die leken te flikkeren?
H: Juist, vanaf de droge meerbedding.
A: Huh. Ik weet niet wat dat kan zijn – mijn lichtbaken?
H: Nee hij weet hoe dat eruit ziet. Okay meneer, het lijkt over te zijn en we sluiten deze lijn.


FS: Verdomd nog aan toe.
H: Hij ging er dwars doorheen, 15, 25 en 40.000 voet, door deze visueel zichtbare objecten en uhh, naar alle waarschijnlijkheid vloog hij er recht onder, volgens observaties vanaf de grond en visuele observaties en ik registreerde niets dat er onder vloog.
FS: Okay, nou hartelijk bedankt. Het was in ieder geval bijzonder interessant.
H: Ja, dat was het. Wij zijn net zo nieuwsgierig als jullie zijn.
FS: Ja.
H: Ik denk dat we het nooit zullen weten.
FS: Ja, ik denk het ook. Okay, bedankt voor het oproepen.


UFO PAGINA

Pagina Disclosure Project