PRINTBARE VERSIE

UFO's EN DE GECONDITIONEERDE REFLEX VAN DEBUNKERS

Door: Jan Blei

(zijn oktobercolumn voor ufoplaza)


Jan Blei

Paul Harmans doet goed werk, zijn betrokkenheid en "hart voor het UFO fenomeen" vormen een lichtend voorbeeld voor al die UFO genieters die na verloop van tijd (en geleuter) op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging. Wie zich met UFO's bezig houdt, mag rekenen op hoongelach en ridiculisering van beta's die ervan overtuigd zijn dat het heersende paradigma van "meten is weten" het "everlasting antwoord" is op de vragen die de werkelijkheid ons stelt. Beta's zijn fragmentatiedenkers die de uitgangspunten van het wetenschappelijk establishment tot religie hebben verheven en niet verder kijken dan hun (toevallige) neuslengte lang is.

Er is geen twijfel mogelijk, UFO's bestaan. Wie de rapporten van piloten, meteorologen, radartechnici, astronauten, luchtmachtpersoneel, politici en andere gekwalificeerde waarnemers/denkers durft te reduceren tot "waarnemingen met een hoog drankgehalte", hoort niet thuis in de wetenschappelijke wereld en diskwalificeert zichzelf.

De heren van skepsis doen dit voortdurend, alles wat niet past in hun denkraam wordt met de grond gelijk gemaakt, tot as verpulverd en bijgezet in het "skepsis kabinet" van rariteiten. Het blijft een genot om de argumenten van skeptici te ontleden en op zoek te gaan naar drijfveren en motieven. Een van de drijfveren is angst, angst om grip op de werkelijkheid te verliezen, invloed kwijt te raken en voor joker te staan.

Belangrijker is de factor "macht". De wetenschapper is een moderne 'tempelheilige', die een volmaakt systeem dient, aanzien geniet en dat laatste liever niet kwijtraakt. Het is de "arrogantie van de macht" die de beta's transformeert tot smakkende kwallen, zelfgenoegzaam achteroverleunende (en niet langer kritisch denkende) wezens die lijden aan een "hersenlozingssyndroom".

Een van de grootste misvattingen van onze tijd is dat we er vanuit gaan dat het universum een tot op het bot blootgelegde werkelijkheid is die alleen nog vraagt om een allesomvattende formule waarmee het laatste woord wordt uitgesproken.

Jammer dat 90% van het universum zoek is, de big bang gebaseerd op premissen, onherleidbaar complexe systemen in de menselijke cel de houdbaarheidsdatum van de evolutietheorie tarten en een groeiend aantal wetenschappelijk georiënteerde denkers het UFO fenomeen serieus neemt. Vooral dat laatste moet een forse streep door de rekening van alle Nanninga's en Utrechters zijn. Wie de rapporten van duizenden, zoniet honderdduizenden gekwalificeerde waarnemers met een glimlach naast zich neerlegt en aan durft te komen met spiegelingen in glas, fout geïnterpreteerde meteoor-lozingen of beeldartefacten in moderne digitale apparatuur, verdient niet alleen een tikje voor de bibs en wat meewarig gemurmureer, maar ook een wetenschappelijk georiënteerde afbrander.

Er zijn een aantal manieren om gefossiliseerde debunkers met wetenschappelijke achtergrond tegemoet te treden.

1. Vraag aan welke faculteit ze hebben gestudeerd en ooit hebben geleerd met tegenslagen om te gaan.
2. Benoem dat 90% van het universum zoek is en dat wellicht ook geldt voor een deel van hun gezonde verstand.
3. Benoem vervolgens dat je wel wat vraagtekens zet bij de geldigheid van hun overtuigingen, in ogenschouw nemend dat 90% van hun overtuiging gebaseerd is op iets wat voor 90% spoorloos afwezig is.
4. Vraag vervolgens wat ze van het observatievermogen van een piloot verwachten wanneer ze in een vliegtuig zitten met motorpech.
5. Vraag daarna of ze de UFO meldingen door de jaren heen van piloten hebben geconsumeerd.
6. Vraag vervolgens of ze beide voorgaande vragen met elkaar weten te combineren tot een eensluidende these.
7. Benoem dat een wetenschap die is gebaseerd op 90% afwezigheid te vergelijken is met de UFO waarneming van een dronken junk.
8. Vraag tenslotte of ze gelukkig zijn in hun "geloogd" heelal.
9. Zo ja; waar dat aan te wijten valt
10. Zo nee; of het dan geen tijd wordt voor een ander geloof

Vette onzin natuurlijk, maar niet zonder kern.
Het verhaal is simpel; een aantal wetenschappers gaat ervan uit dat de werkelijkheid moet beantwoorden aan het beeld dat zij van die werkelijkheid hebben geconstrueerd. UFO's bestaan niet, dus UFO waarnemingen van welke Nobelprijswinnaar dan ook, behoeven niet te onderzocht.
Dat is pas een wetenschappelijke houding.

Lachwekkend dat een kaste van vooringenomen borstkloppers de waarheid in pacht meent te hebben.
Lachwekkend?
Neen beste lezers....volstrekt meelijwekkend.
Wie in deze tijd nog niet heeft geleerd dat de waarheid geen "pachtgoed" is, verdient schouderophalen, zo af en toe een waarderende column en bovenal een salaris dat omgekeerd evenredig is aan de gemankeerde intellectuele prestatie die wordt geleverd.

"Keep up the good work" Paul.


Greezz,

Jan Blei


UFO PAGINA

SKEPTICI PAGINA