PRINTBARE VERSIE

MONSEIGNEUR CORRADO BALDUCCI

Getuige in het ‘Disclosure Project’ september 2000

Vertaling: Hans Jochems voor Ufowijzer april 2006

Met toestemming vertaald


Monseigneur Balducci is een theoloog van het Vaticaan, een insider die zeer dicht bij de paus staat. Hij was vele malen prominent aanwezig op de Italiaanse televisie waar hij verkondigde dat het buitenaardse contact een reëel fenomeen is en geen psychologische verbeelding. In deze getuigenis legt hij uit dat het niet alleen gewone mensen zijn, maar ook zeer geloofwaardige, ontwikkelde, en goed opgeleide mensen met hoge posities die steeds meer beseffen dat dit een echt fenomeen is. Hij gaat verder en spreekt over de buitenaardse mensen als deel van Gods schepping en dat zij geen engelen zijn en ook geen duivels. Hoe dan ook, ze zijn ongetwijfeld spiritueel verder ontwikkeld.


Monseigneur Corrado Balducci

Steven Greer: Monseigneur Balducci, wat zijn uw gedachten over het bestaan van buitenaardse intelligenties?

Monseigneur Corrado Balducci: Ik heb in de afgelopen paar jaren op een behoorlijk aantal conferenties gesproken over deze zaken. En ik heb daar bereidwillig over gesproken. Het is tijd dat wij theologen hier iets over moeten zeggen. Velen zeggen dat het niet waar is, dat er niets bestaat, en in het bijzonder op mijn gebied, mijn kerkelijk/geestelijk gebied. Er is mij gevraagd: “Wat in hemelsnaam ben jij aan het doen om geïnteresseerd te raken in dit soort zaken die toch allemaal onwaar zijn?” Wat ik dan antwoord is het volgende: “Geachte Monseigneur, mijn vriend,” en ik begin het hem een klein beetje uit te leggen, en vervolgens zegt hij: “Ik heb nooit geweten…”

We zijn op een punt gekomen waarop we niet langer kunnen ontkennen dat er iets aan de hand is, dat er iets gebeurt op het gebied van Ufologie, niet alleen maar vliegende schotels, maar ook de mogelijkheid van echte mensen, wezens, buitenaardse wezens. En nogmaals, dit is iets dat afkomstig is van gezond menselijk verstand. Ik zeg dat we op een punt gekomen zijn, en waarom zijn we op dat punt gekomen? Omdat er zoveel getuigen zijn, zo veel, zo veel getuigen die zeggen dat ze die vliegende schotels of die buitenaardse wezens hebben gezien. Wat betekent dat er daar iets of iemand moet zijn, dat er iets is dat ze van zeer ver weg hier naartoe geleid of door iets is wat erin zit. Er zijn er teveel om te negeren. En dat is gezond verstand.

De hedendaagse conclusie van mensen met een gezond verstand is dat wat er hier en nu gebeurt een realiteit is. Er zijn niet alleen getuigenissen van gewone burgers van de straat maar ook van zeer geloofwaardige mensen, ontwikkelde mensen, hoog opgeleide mensen, en van wetenschappers die zelf eerst zeer sceptisch waren. Maar toen ze zelf eenmaal één van die objecten hadden gezien, gingen zij ook in het fenomeen geloven.

Ik wil nu op dit moment als een theoloog spreken. Om zo sceptisch te blijven gaat tegen elk gezond verstand in en is onredelijk. De meest voorkomende manieren van communicatie en dialoog zijn getuigenissen van mensen. Omdat, als we luisteren naar mensen, we het geloof moeten hebben dat wat ze zeggen de waarheid is. Het is een dialoog tussen iemand die iets zegt en iemand die gelooft wat die persoon te zeggen heeft, of het niet gelooft. Maar als we zo blijven doorgaan - en dat is het belangrijke punt dat mij als theoloog zo raakte - als we steeds maar blijven doorgaan met te zeggen dat het niet waar is, wat zal er dan gebeuren? Dan geldt voor alle andere menselijke getuigenissen ook niet meer het belang die dergelijke gegeven getuigenissen juist verdienen. En als deze getuigenissen hun waarde zouden verliezen, heeft dat veel negatieve gevolgen, zoals individuele negatieve aspecten, sociale negatieve aspecten, en religieuze negatieve aspecten. En speciaal voor wat het de Christelijke religie aangaat.

Vanuit menselijk en sociaal standpunt gezien zal, als we zo paranoia worden over menselijke getuigennissen, al het leven eindigen, omdat het verstrengeld is met alles wat we hebben. Het druist tegen gezond menselijk verstand in om dit fenomeen te ontkennen. Weet je nog dat ik zei dat er consequenties zouden zijn voor de Christelijke religie, ik zei speciaal voor de Christelijke religie. We kunnen laten zien dat op een bepaald punt in de historie er een man leefde met de naam Jezus.

En uiteindelijk is dat gebaseerd op menselijke getuigenissen. Het feit is dat we mensen in het verleden hebben gehad die daar over schreven. Het moet een zeer bijzondere man zijn geweest, want ze schreven niet over iedereen zo’n verslag. Hij demonstreerde ook dat hij God was, en niet een gewoon mens. We zien in de testamenten en in het evangelie dat hij een aantal wonderen heeft verricht, wat aangaf dat hij God was. Maar ook de evangeliën zijn afkomstig van menselijke getuigenissen. En hoe weten we nu dat dít evangelie van déze man is en dát evangelie van díe man en dat het waar is. Als je begint om de waarde van menselijke getuigenissen weg te nemen en te vernietigen, dan zijn de consequenties groot, enorm, en speciaal voor de Christelijke religie.

Steven Greer: Hoe kijkt u theologisch tegen buitenaards leven aan? Ziet u ze als een deel van de schepping van God?

Monseigneur Corrado Balducci: Natuurlijk, als we over buitenaardse wezens spreken moeten we aannemen dat een wezen een lichaam is van materie en een ziel. Met andere woorden, het zou een lichaam kunnen zijn dat beter is als het onze. Het is mogelijk dat een buitenaardse net als een mens is. Maar volgens mijn eigen opinie is een mens slecht, slechter dan wij zijn kan niet bestaan, wij zijn de allerslechtste. Wat is de combinatie die de mensheid heeft? Het is een feit dat de ziel een slaaf is van het lichaam. Wij neigen meer naar kwaad dan goed. Lager dan dit is er niet. Ik zou kunnen zeggen dat er misschien onder de buitenaardse rassen mogelijk rassen zijn zoals wij, maar ik wil ook zeggen dat er meer rassen zijn die meer superieur zijn dan wijzelf. En deze superioriteit naar de spirituele wereld vertaald, betekent dat zij waarschijnlijk zullen zeggen dat de mensheid vanwege eigenbelang meer kwaad dan goed doet. In andere woorden, zij zijn mogelijk zo ontwikkeld dat het kwaad niet zoveel bij hun binnendringt omdat zij spiritueel gezien zoveel verder ontwikkeld zijn in hun combinatie van lichaam en ziel. Het is waarschijnlijk ook voor een andere reden n.l. God. God zal in zijn wijsheid niet alleen ons mensen hebben geschapen.

Steven Greer: Er zijn in Amerika een aantal reactionaire fundamentalisten die zeggen dat dit het werk is van de duivel? Wat denkt u daarvan?

Monseigneur Corrado Balducci: De duivel heeft hier niets mee te maken! Ik heb hier in het openbaar nog niet eerder over gesproken, maar engelen en duivels hebben geen [ruimte] schip nodig, ze hebben geen vliegende schotels nodig. Zij hebben deze dingen niet nodig.

God zou de duivel nooit toestaan om zich op zo’n grote schaal te vertonen aan de mensheid. Hij zou dit nooit toestaan. Denk er zelfs nooit over dat het de duivel is. Deze buitenaardsen zijn geen engelen en geen duivels. En ze zijn ook niet de dood, dus verbindt ze daar ook niet aan!

Er is zo’n groot verschil tussen ons en engelen. In andere woorden, is het mogelijk dat God in de evolutie van de mensheid en engelen zo’n groot verschil heeft geschapen? Zit daar soms niet iets tussenin? Schiep Hij ‘iets’ één stap hoger dan ons (de mensheid)? Het is zeer logisch om te denken dat God iets schiep tussen de mensen en engelen. Het is mogelijk dat dit UFO-fenomeen het bestaan aantoont van buitenaardsen die tussen de mensen en de engelen bestaan. In andere woorden, God had een reden om die schepping te scheppen. Hij had een reden. Hij had een doel. En hij deed het omdat al deze wezens glorie aan God brengen. De engelen en wij (mensen) reflecteren de glorie van God. En ook de buitenaardsen die (werden) geschapen. Het is absoluut gedaan uit het idee van liefde, een universele liefde. Is het mogelijk dat Hij alleen ons heeft gecreëerd voor Zijn glorie? En dat terwijl (zoals blijkt) wij (mensen) moeite hebben om glorie aan God te brengen.

Vanuit het Vaticaanse observatorium en gedurende de bijeenkomsten waar het Vaticaan sprak over de astronomische projecten die zij hebben, las ik dat het Vaticaan juist met voorkeur sprak over de buitenaardse mogelijkheid.


Het Vaticaan

Dit was voor het jubileumjaar, en dit was het jubileum van de wetenschappers. Met geloof en wetenschap is geen enkele tegenstelling mogelijk, omdat voor de wetenschap het echte doel het zoeken naar de geheimen van de natuur is. Maar God gaf geheimen aan de natuur en liet het aan de mensheid over om ze te ontdekken. Dit is gedaan door God, de schepper, een God die zichzelf manifesteert in de schepping. Er kan geen enkele contradictie zijn dat dit dezelfde God is (zowel voor wetenschap als religie).

Het is wenselijk dat de buitenaardsen bestaan omdat, als zij beter zijn dan wij, zij zich er mee gaan bemoeien, en ons dan gaan helpen. En dat is wenselijk. In de Bijbel staat dat alles dat in het universum bestaat van Goddelijke schepping is.

Er zijn geen buitenaardsen die geen deel uitmaken van de Goddelijke schepping. Als God ze allemaal heeft geschapen, dan geeft Hij Zijn liefde en strekt Hij Zich uit naar allemaal. Dat zei St. Paul.

En vader Pio zei het volgende. Er werden een paar dingen aan vader Pio, die zojuist een heilige was geworden, gevraagd. Zo werd hem gevraagd of het leven op andere planeten schepselen van God waren. Hij antwoordde met: “Waarom zou je wensen dat zij daar niet waren? De macht van God zou dan maar beperkt zijn tot alleen deze kleine planeet Aarde. Waarom zou je niet willen dat er nog andere wezens zijn, andere mensen, die ook van God zouden houden? Van de Aarde afkomende zijn we niets. God beperkte zijn glorie niet alleen tot deze kleine planeet. Er moeten op andere planeten wezens zijn die niet hebben gezondigd zoals wij.”


Laten we dat maar hopen.(H.J. Vert.)


UFO PAGINA

Pagina Disclosure Project