PRINTBARE VERSIE


STICHTING SKEPSIS, MARCEL HULSPAS, DE POLITIE EN DE GEHEIME DIENST

Wat voor banden heeft Skepsis of Hulspas met deze instanties?

Door: Paul Harmans

December 2007


Een UFO-waarneming
Bart van H. vertelt mij het volgende: terwijl hij met zijn gezin in oktober 2002 op een camping in Schoorl verbleef, namen zij op donderdag 24 oktober op ongeveer 100 meter afstand zo’n 20 stuks ronddraaiende, witgekleurde lichten boven het duingebied waar. De tijd van waarneming was 23:45. Het was die avond winderig en het was daardoor onduidelijk of er ook geluid mee gepaard ging. De waarneming duurde ongeveer 40 minuten en gedurende deze tijd draaiden de bollen van licht op gelijkmatige wijze rondjes, de snelheid wordt door Bart geschat op 200 km per uur. Vervolgens verdwenen de objecten/lichten achter de wolken. Bart is er zeker van dat er ten tijde van de waarneming geen vliegtuigen in de lucht waren. Bart belde daarna de 112 alarmcentrale, welke hem doorschakelde met de regiopolitie, alwaar Bart zijn waarneming meldde.


De duinen bij Schoorl

De volgende dag zag de familie zwarte, ongemarkeerde helikopters boven het beschermde duingebied vliegen en ook zag men een laag vliegende AWAC, een toestel met een schijf bovenop. Bart beschrijft de herrie en de trillingen afkomstig van het vliegtuig en vermoed dat men het betreffende gebied aan een onderzoek onderwierp.

Op de avond van die dag werd Bart ook gebeld door iemand van Stichting Skepsis. Later zal blijken dat het de bekende Marcel Hulspas was. Op zijn vraag hoe het komt dat Skepsis zo snel op de hoogte is van zijn waarneming, kreeg Bart te horen dat Hulspas van de politie UFO-meldingen doorkrijgt. Hij krijgt de privé-gegevens van de mensen die een UFO melden en belt die vervolgens op. We weten dat Hulspas niet in UFO’s gelooft (anders zat hij niet bij Stichting Skepsis) en hij antwoordde Bart dat zijn waarneming niets bijzonders was: “Waarschijnlijk de laserlichten van een discotheek.” Op de vraag van Bart waar die discotheek dan is gevestigd had Hulspas geen antwoord. Bart vraagt zich na het gesprek af hoe het mogelijk is dat Hulspas zijn geheime 06 nummer van een overheidsinstantie heeft gekregen.

(Geheime) telefoonnummers komen bij stichting Skepsis terecht!?
Bart was voor zijn eigen waarneming ook sceptisch over dergelijke fenomenen, maar nadat hij zo snel door Stichting Skepsis werd gebeld en er die dag ook helikopters en een vliegtuig boven het betreffende duingebied rondvlogen, gaat hij daar anders over denken. Hij krijgt terecht de indruk dat de Nederlandse overheid onderzoek naar UFO-meldingen doet en de zaak tegelijkertijd in de doofpot stopt.

Bart laat het er niet bij zitten en begint een speurtocht naar de instanties die blijkbaar privé-gegevens aan Stichting Skepsis doorgeven, iets dat bij wet verboden is. Via de heer de Vries, chef meldkamer Politie Noord-Holland Noord te Alkmaar, komt hij vervolgens bij de nationale Ombudsman en de KLPD (Korps Landelijke Politie Diensten).


Deel van tekst in bovenstaand politiedocument van 8 oktober 2003

De politie erkent dat het doorgeven van zijn gegevens niet mag en zal onderzoek doen naar het hoe en waarom en dan contact met hem opnemen, iets dat ze vervolgens ‘vergeten’. De ombudsman stelt hem op alle punten in zijn gelijk.


Deel van tekst in bovenstaand Nationale Ombudsman document van 21 augustus 2003

Maar Bart wil weten wie of wat er achter de helikopters en het vliegtuig zitten en wie nu werkelijk Marcel Hulspas belt om die de getuigen te laten bellen met de mededeling dat er niets aan de hand was. Inmiddels komt vast te staan dat de politie een UFO-meldnummer in de boeken heeft staan dat men belt als mensen aan de politie een UFO melden. Het is een nummer in Amsterdam: 020-5102242.

Bart belt in januari 2004 voor de zoveelste keer de heer de Vries, chef meldkamer Politie Noord-Holland Noord te Alkmaar. Hieronder wat Bart mij (Paul Harmans, ufowijzer) daarover schrijft:

Mijn klacht was gegrond, en hij (de Vries) vond dat er een positief resultaat uit moest rollen, zodat andere mensen niet weer worden gebeld door een 'particulier' (Marcel Hulspas). Dat gaat hij ook aankaarten bij de landelijke politie. Er moet een ander nummer als meldpunt komen, zei hij. Hij had geen idee hoe dit nummer in zijn centrale als 'UFO-meldpunt' kwam. Hij had tot zijn verbazing met zijn team erg veel moeite gehad om de eigenaar van dat UFO-meldpunt, wat toch openbaar hoort te zijn, te traceren.

Marcel Hulspas belt honderden mensen
Zelfs niet met zijn speciale opsporingsbevoegdheden en de rechercheurs daar. Ook met de geavanceerde opsporingstechnieken was er geen adres bij het UFO-meldpuntnummer 020-5102242 te vinden. Uiteindelijk heeft hij via de heer Nanninga, secretaris bij Stichting Skepsis een aantal nummers van ex-medewerkers achterhaald. Die mensen heeft hij benaderd. Uiteindelijk kwam hij bij Marcel Hulspas, telefoon xxx-xxxxxxx. Deze man gaf toe dat hij UFO's, en ook andere fenomenen onderzoekt. Hij heeft niet gevraagd of hij voor een geheime dienst werkte. Het UFO-meldpuntnummer stond niet op naam van deze meneer Hulspas.

Het nummer behoorde volgens Hulspas bij een ‘werkgever’ en was waarschijnlijk op de een of andere manier doorgeschakeld naar hem. Een vreemde en ingewikkelde constructie voor een meldpunt. Hij wilde niets zeggen over die 'werkgever'. Ook had hij niet gevraagd waarom hij soms honderden mensen belt om te zeggen dat het niks is, en hoe hij de overheid al die vreemde helikopters en een radarvliegtuig over een natuurgebied kon laten vliegen.


AWAC

De heer de Vries is een belronde gaan doen bij alle regio-politiecentrales. Daaruit bleek dat bij sommige op onverklaarbare wijze, afhankelijk van de regio, het nummer van de heer Hulspas erin stond. Hij heeft contact opgenomen met defensievoorlichting in Den Haag met de vraag waar de politiecentrales uiteindelijk met een UFO-melding heen zouden moeten gaan. Na veel heen en weer gepraat bleek dat het militaire verkeersleidingcentrum in Garderen te zijn. (Het Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM) Telefoon xxxx-xxxxxx. Ik bedankte de heer De Vries. Hij begreep mijn toegenomen verontwaardiging over geheimhouding, onderzoek en doofpot.

“Er zijn nu eenmaal dingen waar u en ik niet zomaar achter komen,” zei hij.

Het militaire luchtverkeersleidingscentrum te Garderen
Ik dacht: “Dat zullen we nog wel eens zien.” Ik belde met het militaire luchtverkeersleidingscentrum te Garderen. Ene heer Amsterdam nam op. Ik vroeg wat voor nummer dit was, of het was voor geluidsoverlast bijvoorbeeld? Nee, dat was niet zo. Waarom wilt u dat weten? Nou, ik wilde weten of het juist was als de politiecentrales dit nummer straks in hun telefoonboek gaan zetten als UFO-meldpunt? Nou, de politie, daar moeten de meldingen heen. Die schift dan een aantal 'werkelijke' waarnemingen eruit. Dan komt vervolgens de klacht 'via via' bij hun ja. Nee, hij was geen telefonist, niet iedereen moest hem zomaar bellen. Dat moest ik vooral niet bekendmaken. Het moest 'via via'. Zij waren de uitvoerende instantie.

“Oh,” zei ik. “U krijgt dus een serieuze UFO-melding door, en stuurt er vervolgens een aantal vliegtuigen op af om de boel te onderzoeken?”

Hij: “Ja, dat is wat wij doen. Wij zijn dus echt de uitvoerende instantie. Maar u bent dus van de politie?”

Ik: “Nee, ik ben iemand die een UFO meldde, de volgende dag een propellervliegtuig zag overvliegen met een soort AWAC radar erop en de hele dag zwarte ongemarkeerde helikopters vlak boven de grond van een beschermd natuurreservaat zag vliegen, wat ik in 37 jaar nooit gezien had. En 's avonds werd ik gebeld door iemand die zei dat hij particulier was en dat het niks was wat ik gezien had, een discoshow of zo, maar hij wist niet waar dan wel. Maar diegene kon wel die vliegtoestellen oproepen, die heeft u gebeld.”

Hij: “Ja, wij krijgen dat via via door ja.”

Ik: “Oh. Dus u stuurde die zwarte ongemarkeerde helikopters erop af?”

Hij: “Dat kan ik u niet zeggen.”

Ik: “Maar u bent toch de uitvoerende instantie, u heeft net beaamd dat u na een klacht de zaak gaat onderzoeken en er een aantal vliegtuigen op af stuurt. Als ik dan die ongemarkeerde zwarte helikopters zie, dan heeft u die toch gestuurd of niet soms?”

Hij: “Daar kan ik geen mededelingen over doen.”

Ik: “U stuurt vliegtoestellen. Nou, dat zijn dan die ongemarkeerde zwarte helikopters, wie stuurt ze anders?”

Hij: “Dat kan ik u niet vertellen.”

Ik: “Dus, dat is een geheime dienst, die dingen?”

Toen legde hij de hoorn op de haak!

Dit is het exacte gesprek. Laat het een psycholoog lezen en die zal beamen dat daarvandaan de zwarte ongemarkeerde helikopters en een radarvliegtuig worden geregeld en dat het zeer geheim is. Hij geeft toe dat hij de meldingen via via krijgt, waarschijnlijk na het plaatselijke UFO-meldpunt en onderzoekscoördinator. Hij beaamt duidelijk dat daarvandaan, een afdeling in Garderen van de militaire luchtverkeersleiding, na een melding militaire vliegtuigen vertrekken om de boel te onderzoeken. Hij wordt nerveus als degene die hij aan de lijn heeft een particuliere getuige blijkt te zijn, die weet dat dat onder andere ongemarkeerde zwarte helikopters en een geheim radarvliegtuig zijn. Dan kan hij niet meer ontkennen. Hij heeft al beaamd dat daarvandaan vliegtuigen op onderzoek uitgaan. Hij zegt dus: “Dat kan ik u niet zeggen.” Bij de logische conclusie van de 'andere kant' van een geheime dienst zegt hij dus niet nee, hij raakt in paniek, denkt dat alles is ontdekt, raakt IN PANIEK en legt de hoorn meteen neer. Iemand die niets te verbergen heeft, voert het gesprek rustig door op de manier waarop dat begon. Wat zal de arme man gezweet hebben! Heb ik nu meteen een telefoontap en een geheime dienstfiguur op mijn dak, wat is er te verbergen? Is openheid zo beangstigend dat de wereld dat niet aankan, laten ze de publiciteit zijn gang gaan en doen ze hun best om uitwassen belachelijk te maken omdat velen van ons het niet aankunnen wat er gebeurt?

Marcel Hulspas heeft wel even tijd, totdat…
Tot slot ook maar even de geheimzinnige particulier gebeld, die mij gebeld had volgens de heer de Vries. De heer Marcel Hulspas tel. xxx-xxxxxxx. Eerst een kind. Ik vraag naar haar pappa, Marcel...

Ik: “Goeiedag. Ik bel u even op omdat u geïnteresseerd bent in vreemde fenomenen. Heeft u tijd?”

Marcel Hulspas: “Ja hoor.” Dan een gigantische ruis... als van een FM radio wel 8 seconden. Als dat stopt:

Ik: “U heeft mij laatst gebeld.”

Marcel Hulspas: “Oh, dat zou kunnen.”


Marcel Hulspas (agent 000)

Ik: 'Ja, u zei dat u soms vele tientallen mensen belt.”

Marcel Hulspas: “Ja dat klopt.”

Ik: “U krijgt de gegevens van de politie en belt ze dan op. Nu vroeg ik mij af of u ook Garderen belt?”

Marcel Hulspas: “Nee, dat doe ik niet, dat zal de politie wel doen.”

Ik: “Nee, dat doen ze niet, dat hebben ze net uitgezocht er loopt een hele procedure via de ombudsman en zo en u moet Garderen gebeld hebben. Die gaan dan met ongemarkeerde zwarte helikopters en zo de boel onderzoeken. Ik vraag mij alleen af, u zei toen dat u van Stichting Skepsis was?”

Marcel Hulspas: “Ja, daar heb ik wel wat voor gedaan ja.”

Ik: “Maar u bent particulier. De politie mag geen gegevens ongevraagd aan een particulier geven.”

Marcel Hulspas: “Dat hadden ze dan even moeten vragen, ja.”

Ik: “Wat ik nu wil vragen of de politie uw nummer in het adresboek moet zetten bij UFO-meldpunt of dat van Garderen?”

Marcel Hulspas: “Ik weet niet of Garderen daar wel zo blij mee is.”

Ik: “Ja, nu is het zo dat de politie het aan u doorbelt, dat hebben ze me zelf gezegd, en u geeft het dan zeker aan Garderen door, die gaat er dan verder mee aan de slag?”

Marcel Hulspas: “Hoe weet u dat?”

Ik: “Ik heb gebeld met de heer Amsterdam van de militaire luchtverkeersleiding, u begrijpt dat deze zaak mij als kritische getuige van het hele traject is gaan interesseren, de eerst ongeloofwaardige doofpot-verhalen blijken waar te zijn.”

Marcel Hulspas: “U moet het kort houden, want ik moet andere dingen gaan doen.”

Ik: “Ja, anders bel ik wel eens terug of zo. Maar goed, Garderen gaat vervolgens op pad met hun geheime zwarte helikopters en radarvliegtuig.”

Marcel Hulspas: “Waar heeft u dat gehoord?”

Ik: “Nou, ik heb ze gebeld, de heer Amsterdam, en die heeft dat helemaal uitgelegd, maar goed, dan belt u de melder om te zeggen dat het allemaal niks is zonder dat u dat zelf onderzocht hebt en zo. Maar dat vind ik niet goed. Het geeft mensen geen vertrouwen. Mensen hebben dat toch door. Het kan toch beter bekend worden wat er werkelijk aan de hand is, dan zo'n doofpot te ma..”

Marcel Hulspas: “Ik ga ophangen. Goedenavond.”

Nawoord Paul Harmans (ufowijzer)
Mijn persoonlijke opvatting is dat ondanks dat Marcel Hulspas natuurlijk een vervelende kwal is en het UFO-fenomeen geen goed heeft gedaan, het wel duidelijk is dat hij voor de geheime dienst werkt(e), maar het niet voor 100% duidelijk is dat hij bij die dienst werkt(e). Ik sluit het niet uit, maar ik weet dat overheden (net als journalisten) gretig gebruik (misbruik) maken van de onnozelen van stichting Skepsis. Ze zijn zo gedreven in het ontkennen, dat ze worden ingezet voor alles waarvan de overheid liever niet heeft dat het teveel publieke belangstelling krijgt. Het is natuurlijk veelzeggend dat Hulspas in bovenstaand telefoongesprek met Bart, toegeeft dat hij Garderen belt en er daarna helikopters en vliegtuigen opstijgen, dat is nogal wat.

Het is wel overduidelijk dat de overheid de gegevens van de melders van UFO-waarnemingen aan Hulspas (die in die tijd verbonden was aan Skepsis) heeft doorgegeven, om die de melder te laten weten dat zijn waarneming een simpel en verklaarbaar voorval was. Natuurlijk in de hoop dat waarnemers verder geen aandacht voor hun waarneming bij de media vragen of wat dan ook ondernemen om UFO’s onder de aandacht van het volk te brengen.

Natuurlijk bestaat er ook in Nederland een doofpot, ook onze F-16’s zitten volgens burgerooggetuigen wel eens achter UFO’s aan, maar bij navraag weten ze bij de luchtmacht dan van niets. Stichting Skepsis heeft wellicht meer banden met de overheid dan menigeen denkt en sommige medewerkers van Skepsis kunnen wel eens een goed verborgen nevenbaan hebben, die hen misschien het een en ander aan voordelen (geld?) oplevert. Ik kan mij namelijk absoluut niet voorstellen dat mensen (medewerkers van Skepsis) die over een redelijk intellect beschikken, zich vrijwillig zo naïef en soms uitgesproken dom in het openbaar voordoen, daar moet een goede reden voor zijn.

UPDATE met een nu min of meer toegevende Marcel Hulspas
Nadat ik Bart ter controle het bovenstaande artikel had gestuurd, kreeg ik nog wat aanvullende informatie van hem.

Hallo Paul,

Door jou ben ik deze nummers weer eens gaan bellen. Garderen blijkt nog steeds de uitvoerende instantie te zijn en wil geen directe meldingen. Er is een nieuw UFO-meldnummer (0800-0226033) dat zich via een antwoordapparaat meldt als geluidsoverlastnummer(!), waar je een bericht kunt achterlaten, waarna je wordt teruggebeld, dus ben je nooit meer anoniem, en ik vind dat schandalig! Stel je voor dat we worden aangevallen door de Russen of door een UFO, maakt niet uit, zeg dan gewoon dat defensie eropaf duikt en geef meteen een echte persoon! Belachelijk, zo voel ik me niet meer veilig in dit land. Overigens zeiden alle betrokkenen die ik vandaag (14 dec. ‘07) heb gebeld dat het legitiem is dat er ongemarkeerde helikopters vliegen, "de Amerikanen doen dat onder andere ook in Nederland" en Hulspas zegt: “Ja, maar ze zijn vaak wel elektronisch te identificeren."

Overigens, na alle ontkenningen zojuist door Hulspas, heb ik hem verteld wat ik weet en dat het door de overheid is uitgezocht… op het laatst zei hij dat hij het met een aantal dingen eens was, namelijk dat het beter zou zijn als de overheid openlijk onderzoek zou doen naar dergelijke dingen en niet anoniem met helikopters zonder merktekens, en dat het beter zou zijn als men bekend maakte dat er onderzoek is en dat niet alles onder controle is en dat de mensheid dat - na al die oorlogen en de ontdekking dat de wereld niet plat is - ook wel aankan… Ik zei: “Laten we nu eens van man tot man spreken, ik weet alles wat ik heb meegemaakt en wat is bewezen nu, en dat staat morgen echt niet op de voorpagina van De Telegraaf, want men vindt dat toch te zweverig door al die publiciteit die dit soort dingen belachelijk maakt.” Toen zei hij al die dingen over ongemarkeerde toestellen, en dat het achteraf misschien verkeerd was dat hij UFO-melders belde met zo’n verhaal. Na dit alles zei hij niet meer dat het niet waar was, maar zei hij veelbetekenend - nadat hij even stil was geweest: “Ja, ik denk dat we het hier wel over eens zijn, maar wat kan ik daaraan doen?” Ik vertelde hem toen dat hij dat wel degelijk kan… Toen namen we afscheid.

Nou, groetjes, en ik hoop dat er wereldwijd eens wordt afgesproken dat ook enge dingen openbaar mogen worden. Alhoewel… zou iedereen er tegen kunnen als de overheden gaan vertellen dat er massaal wordt geëxperimenteerd met mensen (want dat zal dan o.a. wel de reden van de doofpot zijn ga je denken). En dat de overheden alleen maar af en toe stiekem de boel kunnen aanschouwen, en de mensen gerust stellen met het verhaal dat het niks is. Wat dat betreft doet Hulspas misschien toch wel goed werk. Maar ik vind het onjuist en ben voor de waarheid.

O ja, toen ik zojuist Garderen terugbelde om te zeggen dat dat 0800 nummer niet goed was, gaf hij me ook het nummer van adjudant van de Wetering 076-xxxxxxx die het ook met me eens was dat dat geluidsoverlast nummer geen pas gaf… en even stil werd toen ik joviaal melde dat ik na mijn melding (okt. ‘02) die ongemarkeerde toestellen en zo had gezien. Ik deed het voorkomen alsof ik bij de politie zat en het juiste nummer zocht… ja, wat is dat nou, een niet geïdentificeerd ding is altijd een potentiële bedreiging, of het nou een Iranese raket is of een buitenaards onderzoekstoestel… hij leek wel alles te snappen maar hield zich op de vlakte zonder iets te ontkennen…


Voor een uitgebreider artikel over dit verhaal van Bart verwijs ik graag naar de volgende website. Je vindt daar ook de ondersteunende documenten:
www.untoldmysteries.com/xmenu/coverup.html

Een column van Jan Blei die behoorlijk aansluit op het bovenstaande:
http://www.ufoplaza.nl/modules.php?name=Specials&file=special&ppid=25


SKEPTICI PAGINA

UFO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen