PRINTBARE VERSIE

I KNOW WHAT I SAW - SCEPTICI

De nieuwe UFO-documentaire/film van James Fox

Wat vinden de bekende sceptische organisaties ervan?

Door: Paul Harmans

Oktober 2009


Naar aanleiding van de nieuwe UFO-documentaire/film I Know What I Saw van James Fox, heb ik een paar sceptische organisaties om hun mening daarover gevraagd. Onderstaand mijn vraag die ik mijn alter ego ‘Dries’ heb laten stellen. Veel professionele ontkenners - de als scepticus geboren personen die zelfs hun eigen moeder niet geloven dat zij een kind van haar zijn - zullen absoluut geen moeite hebben met het idee dat ik een gespleten persoonlijkheid heb. Al die niet-consistente, enigszins schizoïde persoonlijkheden van mij horen, zien en geloven nu eenmaal dingen die volgens de ongelovige Thomassen niet bestaan en één zo’n afsplitsing, met de naam Dries de Weerdt, heeft de mail geschreven. Dus dames/heren sceptici, neem het mij (de persoonlijkheid Paul Harmans in mij) maar niet kwalijk dat het contact via Dries liep, maar, eerlijk is eerlijk hij heeft het prima gedaan. En zeg nou zelf, rotstreken zijn de meeste debunkers toch niet vreemd?

 
Trailer 'I Know What I Saw'

Onderstaand de e-mail die aan stichting Skepsis, aan Caelestia (het onderzoeksinitiatief van de Belgische scepticus Wim Van Utrecht) en aan de Belgische stichting Skepp is verstuurd. De mails zijn apart verstuurd, alleen is hier en daar de tekst aangepast aan de desbetreffende geadresseerde.


Aan: stichting Skepsis; Caelestia; stichting Skepp

Onderwerp: Nieuwe film I Know What I Saw, wellicht interessant?

Verzonden op: 11 oktober 2009 14:45 (13 oktober 2009 10:10) (13 oktober 2009 10:25)


Geachte Skepsis, (Caelestia) (stichting Skepp)

Ik kwam afgelopen weekend bij wat surfen op Internet bij toeval een documentaire tegen, onlangs uitgezonden door het History Channel. Het is niet bepaald een onderwerp waarnaar ik gericht op zoek was, maar op de een of andere wijze werd mijn nieuwsgierigheid gewekt. Het is een film gemaakt door UFO-journalist James Fox en hij laat UFO-getuigenissen aan bod komen die mijns inziens niet zomaar ‘uit de lucht’ zijn gegrepen.

Ik raakte gaandeweg het kijken eerlijk gezegd nogal verbaasd over de bijzondere kwaliteit van de hooggeplaatste getuigen, meest gepensioneerde militairen van hoge rang, zoals generaals en dergelijke. Enkelen daarvan zijn luchtmachtpiloot geweest en hebben gejaagd op, en naast een UFO gevlogen en hebben zelfs getracht die neer te schieten waarna het instrumentarium aan boord van hun vliegtuig op onverklaarbare wijze onklaar raakte. Toen ze van de UFO wegvlogen werkte alles weer naar behoren. Ook de getuigenis van FAA man John Callahan (Deel 5 op 4:34) is zeer overtuigend.

Zijn jullie op de hoogte van deze getuigenissen en wat is jullie mening daarover? Zouden jullie wellicht eens naar de beelden willen kijken om te beoordelen hoezeer deze getuigenissen waarheid bevatten?

Ik ben een regelmatige bezoeker van jullie website en heb in het verleden zo af en toe van een collega hier jullie tijdschrift gelezen. Ik ben dus een beetje op de hoogte van hoe jullie over het UFO-fenomeen denken. Ik meen echter dat door deze getuigenissen een herzien oordeel betreffende UFO’s gewenst is, tenminste, ik ben wel wat gematigder gaan denken over het fenomeen, het heeft er toch alle schijn van dat we wel degelijk te maken hebben met objecten in de lucht die intelligent bestuurd worden en een techniek laten zien die ver voorbij hetgeen gaat dat wij als mensheid kennen. Overigens is dat ook de vaste conclusie van alle hooggeplaatste (militaire) getuigen die aan bod komen in de onderstaande documentaire. Men zou graag zien dat de zaak nu eens serieus bekeken gaat worden en we een duidelijk beeld krijgen van wat de harde kern van het UFO-fenomeen nu werkelijk inhoud.

Dit is de trailer van de film, voor een snel overzicht, maar niet geschikt voor een echt gefundeerd oordeel:
http://www.youtube.com/watch?v=5Etw33HrvPU

Hieronder de film in 9 delen op YouTube. (De film begint met de Phoenix Lights, maar dat is niet het hoofddoel van de film.)

Deel 1 op YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=VeSdLe0dkfs
Deel 2: http://www.youtube.com/watch?v=K-F4ql0xr9o&feature=related

Deel 3: http://www.youtube.com/watch?v=ncs_LbWoyWs&feature=related

Deel 4: http://www.youtube.com/watch?v=Q-sqnREeuF4&feature=related

Deel 5: http://www.youtube.com/watch?v=S7CrQP94n3k&feature=related

Deel 6: http://www.youtube.com/watch?v=HLasQhgkkH0&feature=related

Deel 7: http://www.youtube.com/watch?v=Nw5szx07R2g&feature=related

Deel 8: http://www.youtube.com/watch?v=Nw5szx07R2g&feature=related

Deel 9: http://www.youtube.com/watch?v=j6yknytwkLY&feature=related

Hopend op een spoedige reactie uwerzijds verblijf ik,

Hoogachtend,

Dries de Weerdt


DE REACTIES

Dus, niets nieuws van het UFO-front? ;-) nope, niets nieuws, allemaal oude koek ;-)

Het eerste antwoord komt van stichting Skepp. Het bestuur van stichting Skepp weigert echter de handen te branden aan een dergelijk heet hangijzer en stuurt vragensteller Dries door naar het Skepp forum, daar kan de bij de stichting aangesloten meute sceptische wolven zich dan op de onnozele storten en hem aan stukken scheuren. Als de arme drommel in het eigen bloed is gestikt, dan komen de heren bestuurskopstukken wel weer eens naar het resultaat kijken:

Beste,

U heeft een bericht gestuurd naar info@skepp.be Dit mailadres is enkel bestemd voor administratieve inlichtingen of vragen. We kunnen maar hoogst zelden ingaan op persoonlijke vragen of bemerkingen over medische of skeptische onderwerpen.

We hebben uw opmerking, vraag of suggestie geplaatst op het discussieforum van de website. Zie: http://forum.skepp.be/viewtopic.php?p=50035#p50035 Meestal wordt er snel op gereageerd.

Met vriendelijke groet

Het SKEPP_Bestuur

En reken maar dat er snel op wordt gereageerd. Het gaat op Skepp meteen van start met de opmerkingen die we al jaren van de ontkenners horen; “Het is allemaal oude koek,” dus stelt men ijlings de geruststellende conclusie dat er niets nieuws aan het UFO-front is. Deze reactie komt van iemand met de nickname ‘Dwarsdenker’ (die kent zichzelf blijkbaar heel goed) en de beheerder Willem Betz neemt dat met een knipoog als de volledige waarheid aan, “Daar zijn we ook weer vanaf,” zal hij wel gedacht hebben.
http://forum.skepp.be/viewtopic.php?p=50035#p50035

Dit soort op een forum samengeklonterde sceptici vraagt altijd (en dat is natuurlijk terecht) om bewijs en harde feiten. Jammer is alleen dat zodra dat bewijs zich aandient, men niet even de sceptische knop in het hoofd omzet en eindelijk weer het jarenlang in de wachtstand gezette gezonde verstand aanspreekt. Men blijft in de chronische ontkenningsstuip hangen en ratelt schaamteloos de belegen vooroordelen af.

Hoeveel bewijs wil je nog hebben? Terecht ook dat James Fox zich vertwijfelt afvraagt: Waarom negeren we dit eigenlijk?


Het zoeken naar verklaringen, niet het koesteren van mysteries

De reactie die een dag of wat na Skepp binnenkomt is van Caelestia en is van de hand van Wim Van Utrecht zelf. Ik moet eerlijk zeggen dat het mij reuze meevalt. Ik had verwacht dat Wim met dezelfde flauwe opmerkingen zou komen als de slechtzienden op het forum van Skepp. Ik ga bijna denken dat Wim wel iets heeft geleerd van onze discussies van een paar jaar geleden, hij komt nu genuanceerd over. Natuurlijk moet er door hem even karaktermoord gepleegd worden op de maker van de docu, James Fox, dat is nu eenmaal een standaard tactiek van de sceptici. History Channel wordt verweten met geen woord van kritiek te komen, hoewel ik wel de zweterige en bevend van de zenuwen rasontkenner James McGaha in de film tegenkom (deel 6 / 3:12) die onder andere toch echt mag zeggen dat het UFO-fenomeen een samenzwering is, verpakt in bijgeloof en mythe. Verder mogen ook wat militairen vertellen dat er helemaal niets aan de hand is, dat UFO’s niet bestaan. Ook aan het standaard aanhalen van een paar oud-militairen die in het verleden niet alles op een rijtje hadden maakt Wim zich schuldig. Daarmee subtiel aangevend dat er mogelijk in de bovenkamer van al die hoogwaardige UFO-getuigen in de film ook iets scheef zit.

Maar waarom zou je bij dit soort UFO-getuigen nog twijfelen? Laten we nu eens allemaal gaan eisen dat de Amerikaanse regering begint met het vrijgeven van de echte UFO-feiten, dan kunnen we daarna altijd nog een oordeel vellen. In bijvoorbeeld een goede docu over milieu en natuur die om zeep worden geholpen door grote oliemaatschappijen, laten we toch ook niet de helft van de tijd directeuren van Shell aan het woord die allerlei duidelijk kromme verweren uit de vette pens oprispen? Het is toch duidelijk dat milieu en natuur zwaar te verduren hebben van deze bedrijfstakken? Het is toch duidelijk dat deze UFO-getuigen de waarheid spreken en zich absoluut NIET vergissen, Wim?

Ach, de goeie Wim (en ik meen het echt, Wim heeft het hart op de juiste plaats zitten, alleen zijn gezonde verstand zit wat krom), hij nodigt mijn alter ego Dries uit om samen met hem UFO-onderzoek te gaan doen. Helaas Wim, Dries wil dat niet samen met jou, maar dat geldt nu omgekeerd evenredig ook, toch?

Hieronder de reactie van Caelestia (Wim Van Utrecht):

Geachte Heer DE WEERDT,
Beste Dries,

Mijn dank voor uw mail van 13 oktober en voor uw regelmatige bezoekjes aan onze website.

Het zal u wellicht niet verbazen, maar zelf loop ik niet zo hoog op met deze productie van het History Channel. Er is in de film geen zweem van kritiek te detecteren en dit soort “documentaires” heeft maar één doel: het promoten van het UFO-mysterie (met daarnaast nog het veelvuldig in beeld brengen van maker en ijdeltuit James FOX). Serieuze pogingen om verklaringen te zoeken voor de gepresenteerde UFO-verhalen worden niet ondernomen.

Maar de documentaire heeft ook zijn goede kanten. Zo zijn er de historische beelden die zeker te genieten zijn en die, vind ik, goed weergeven dat ook de autoriteiten nooit goed wisten hoe met UFO-meldingen om te springen.

Inderdaad komen in de film een aantal hooggeplaatste getuigen aan bod, maar laat ons met beide voeten op de grond blijven. De geschiedenis leert dat in het verleden ook kolonels en generaals er vaak eigenaardige en niet erg wetenschappelijke overtuigingen op nahielden waar het om UFO’s ging. Ik denk bijvoorbeeld aan kolonel Colman VONKEVICZKY die in de jaren ‘80 het Intercontinental U.F.O. Galactic Spacecraft (sic) Research and Analytic Network leidde en de Deense generaal Hans C. PETERSEN die de zeer populaire Deense tak van de ADAMSKI-secte aanvoerde. Anderzijds kunnen ook piloten zich soms schromelijk vergissen en bekende en minder bekende atmosferische verschijnselen voor UFO’s aanzien.

Een en ander wil niet zeggen dat we deze getuigenissen niet au sérieux moeten nemen, integendeel, het wordt inderdaad hoog tijd dat we de goed gedocumenteerde gevallen tot in de kleinste details analyseren, en dat is nu precies waar een aantal onbevooroordeelde onderzoekers zich de laatste jaren op heeft toegelegd. Een voorbeeldje is het verleden jaar opgestelde rapport over de Channel Islands-waarneming (zie http://www.guernsey.uk-ufo.org
), een geval dat in deel 6 van de documentaire van FOX aan bod komt. Begin volgende maand verschijnt er op de CAELESTIA-website een gelijkaardige studie van de Britse onderzoeker Martin SHOUGH over een Canadese pilootwaarneming uit 1954 (bekend als het BOAC/Labrador-geval), en in januari-februari van volgend jaar zou er op de site nog een bijdrage moeten komen over een tweede vaak gepubliceerde pilootwaarneming, bij toeval eveneens uit Canada (Newfoundland, 10/02/1951).

Ik heb op uw aanraden even het optreden van John CALLAHAN in deel 5 van de documentaire bekeken. Het betreft hier het bekende JAL 1628-incident. Een intrigerende waarneming, waar ik niet zo meteen een verklaring voor kan bedenken. De Jupiter + Mars verklaring die de sceptici uit hun hoed toverden vind ik alleszins niet geloofwaardig.

Een vraagje van mijn kant: het Belgisch UFO-meldpunt (www.) waar CAELESTIA nauw mee samenwerkt is op zoek naar medewerkers die kunnen helpen bij het onderzoek van de UFO-meldingen die zij ontvangt. Uw mail getuigt tegelijk van nieuwsgierigheid en ernst, en ik vroeg mij af of u zich misschien geroepen voelt het UFO-onderzoek in eigen land mee in goede banen te leiden? Waar wij dan in de eerste plaats onder verstaan: het zoeken naar verklaringen, niet het koesteren van mysteries.

Met vriendelijke groet,

Wim VAN UTRECHT
(www.caelestia.be)


Oorverdovende stilte van de kant van Stichting Skepsis en dat vind ik positief!
Stichting Skepsis heeft niets van zich laten horen en dat vind ik eigenlijk nog het meest positieve. Ze hebben daar dus geleerd om geen commentaar meer te geven aan mensen die om hun UFO-opvattingen vragen. Ik heb ze in het verleden al meer via een andere naam benaderd en toen trapten ze nog met open ogen in de val. Nu durven ze niet meer en aangezien ze natuurlijk nooit zeker weten wie de vragensteller werkelijk is, is dat een mooie ontwikkeling, want het kunnen natuurlijk ook zomaar anderen dan Paul Harmans zijn. Het werkt dus duidelijk wel om dergelijke sceptische organisaties zo af en toe uit te dagen en er daardoor voor te zorgen dat hun zeer negatieve boodschappen aan de bevolking een stuk minder worden. Mochten ze vanwege tijdgebrek na langere periode alsnog reageren, dan komt dat beslist nog op ufowijzer.


Tot slot: een uitdaging voor al die beter wetende debunkers!
Voor alle bovenstaande debunkers en voor al die wijsneuzen die denken dat alles is te verklaren als nonsens, Venus, dronkenschap, enz. Kijk en luister eens naar Larry Warren, één van de vele getuigen van de UFO’s in de Bentwater zaak. In de docu I Know What I Saw komen ook een aantal getuigen van die zaak voor en als Wim Van Utrecht zoals hij in zijn e-mail schrijft graag ‘gedocumenteerde gevallen tot in de kleinste details wil analyseren’, neem dan de uitdaging aan en begin eerst eens met het ontmoeten van de mannen die het allemaal als ooggetuige hebben meegemaakt. DAAR begint goed onderzoek, luister eerst naar de getuigen, vraag ze wat je te vragen hebt, overleg met hen wat jij denkt dat het kan zijn geweest, een vuurtoren; een brandende kar mest; een naar de aarde stortende satelliet? En luister dan weer heel goed naar wat deze getuigen je daarop hebben te antwoorden! Maar… ik weet het antwoord al. Het is oude koek uit 1980 en voor Wim is het te ver weg, die kijkt alleen naar gevalletjes in België en naar werkelijk oude koek, kleine voorvallen uit 1951 en 1954! (zie zijn e-mail)

Mochten er toch nog debunkers zijn met lef en gezond verstand: Larry Warren daagt jullie uit voor een gesprek, zie vanaf 10:35 op de volgende YouTube video:


Website I Know What I Saw:
http://iknowwhatisawthemovie.com/synopsis.html


SKEPTICI PAGINA

UFO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen