PRINTBARE VERSIE

Geachte heer K. Luyben (Rector magnificus TU Delft),


De discussie rondom dr. ir. Coen Vermeeren (werkzaam aan de TU Delft) kon wel eens een geheel andere kant uitgaan dan was gedacht. Er komen steeds meer positieve reacties van journalisten aan het adres van Vermeeren in de media.

Een aantal mensen aan uw universiteit heeft zich naar de media toe zeer negatief uitgelaten (je kan bijna wel spreken van karaktermoord) over Vermeeren’s moedige opvatting dat het UFO-fenomeen een nader onderzoek waard is. Deze negatieve stellingname komt beslist voort uit de afwezigheid van enige feitenkennis bij o.a. Dap Hartmann (astronoomm aan de TU Delft) en de andere felle ontkenners. Blijkbaar heeft men zich ook voor het karretje van bestuurders van Stichting Skepsis laten spannen.

De sceptici (ik noem hen liever ontkenners, want iedereen behoort een vorm van gezond scepticisme in acht te nemen, maar botweg ontkennen is heel wat anders) verkondigen in de media onomwonden dat er meer dan voldoende wetenschappelijk onderzoek naar het UFO-fenomeen is gedaan en dat daaruit is gebleken dat het allemaal onzin is. Dat is echter volkomen onwaar! Uit de spaarzame wetenschappelijke onderzoeken die ooit zijn gedaan, blijkt overduidelijk dat het UFO-fenomeen maar al te waar is en dat de buitenaardse hypothese niet valt te bewijzen, maar ook niet mag worden uitgesloten gezien de waargenomen fenomenen en de grote betrouwbaarheid van vele getuigen. En dan gaat het beslist niet om vage lichtjes aan de avondhemel, zoals steevast door de ontkenners van Skepsis wordt beweerd en welke bewering zonder aarzelen en enige vorm van onderzoek door anderen wordt overgenomen. Zie bv:
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/StantonFriedmanDec2011.htm (Stanton Friedman is een gepensioneerd kernfysicus en is het waard een uitnodiging te ontvangen van uw Studium Generale.)

U dient als verantwoordelijke over de TU Delft en de goede naam daarvan, en als leidinggevende van Vermeeren, over een weloverwogen feitenkennis te beschikken alvorens u een oordeel kunt vellen over de bezigheden en interesses van Vermeeren en zijn toekomst bij uw universiteit.

U zou daarom de volgende (zie onderstaande link) getuigenissen moeten lezen. Ik heb de getuigenis van één van deze hooggeplaatste en zeer betrouwbare getuigen (John Callahan) ook aan Dap Hartmann gezonden, maar hij vergelijkt het afdelingshoofd bij de FAA (inmiddels gepensioneerd, maar hij was vierde onder de directeur van de FAA, in die tijd admiraal Engen) met iemand die lid is van de Vereniging van Kabouterwaarnemers, het is volgens Hartmann allemaal fantasie. Ik vermoed dat Hartmann de getuigenis niet eens heeft gelezen en ik heb hem dan ook laten weten dat kabouters en fantasie nog nooit op radarschermen zijn verschenen en al helemaal niet gedurende meer dan 30 minuten zoals in het geval van Callahan.

“Extraordinary proof should not be rejected just because it supports extraordinary claims.”

Het lezen van deze getuigenissen neemt veel van uw kostbare tijd in beslag, maar eerlijk gezegd is het dat waard, het gaat immers om de goede naam van de TU Delft en die van een moedig wetenschapper!
http://www.ufowijzer.nl/DisclosureProject.html


Vriendelijke groeten,

Paul Harmans


PS. Ter uwer informatie, dit is een open brief en deze is tevens verzonden aan diverse redacties van kranten en tv programma’s en naar webmasters van een aantal websites.

Groeten,

Paul Harmans

----------------------

Relevante links:

http://www.wanttoknow.nl/universum/%e2%80%98ufo%e2%80%99s-bestaan
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/DialogenAstronoom1.htm
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/HansKokDapHartmann.htm
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/Luyben.htm
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/Wilfried%20De%20Brouwer%202012.htm
http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2054:onderzoek-het-bestaan-van-ufos&catid=34:ufo&Itemid=47


SKEPTICI PAGINA

UFO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen