PRINTBARE VERSIE

23 JUNI 2007 DE DAG VAN DE AFREKENING!

Door: Paul Harmans

Sinds een paar maanden maakt de Belgische gedreven scepticus Marc Broux ons erop attent dat hij op zaterdag 23 juni in het cultureel centrum van Hasselt, België, (om 14.00) een afscheidslezing zal geven. In zijn aankondiging staat:

‘Voor de gevoelige toehoorders (lees believers) raad ik aan NIET te komen. Het wordt een zeer sceptische lezing en tégen de believers. De lezing heet trouwens 60 jaar ufologie de waarheid bijna nabij: DE AFREKENING’

De afgrond
De positieve UFO-onderzoekers en -geïnteresseerden hebben weer een lange e-mailronde achter de rug om Broux te doen inzien dat hij op de verkeerde weg zit, je mag best sceptisch zijn, maar om mensen vals te beschuldigen van het gebruik maken van leugens en bedrog om daarmee het UFO-fenomeen maar positief aan de man te brengen, dat gaat wel wat ver. We hebben hem ook gewaarschuwd dat hij zijn eigen naam te grabbel gooit, maar Broux trapt alleen het gas dieper in en raast op zijn zelf gegraven afgrond af.

Hieronder wat verbale staaltjes van Broux als antwoord op onze e-mail:

Marc Broux: Het kan me eigenlijk niets schelen of er nu 5 of 50 mensen naar mijn lezing komen. Ik doe dit in eerste instantie om mijn ufo-carrière af te sluiten, 60 jaar na het begin van het moderne ufo-onderzoek, en ten tweede om de toehoorders er op te wijzen dat er in die afgelopen jaren toch al heel wat ontdekt is wat een antwoord geeft op het ufo-fenomeen. Maar vooral wil ik DUIDELIJK maken dat er in diezelfde 60 jaar nog geen een enkel hard bewijs van buitenaardse invaders - die jullie believers hoog in het vaandel draperen - is, en dat men moet oppassen voor het clubje 'believers' die nietsvermoedende mensen een totaal verkeerd beeld geven over het fenomeen.

Marc Broux: Ook ik kan schrijven: "In het rijk der blinden, is éénoog koning". Dan ben ik inderdaad graag koning eenoog, want ik zie tenminste wat er gebeurt op het vlak van ufo-onderzoek. Jullie (blinden) believers zitten nog steeds vastgeroest bij de verhaaltjes van Adamski en consorten.


Marc Broux

De crux
Op 9 juni schreef ik Broux onderstaande vraag die ik hem eerder al had gestuurd, maar waar hij geen antwoord op gaf:

Paul Harmans: Hallo Marc, Er staat nog een vraagje open, nou ja vraagje, het lijkt mij de crux van de discussie. Zou je voordat je op 23 juni de fik in je laatste restje geloofwaardigheid steekt, misschien nog even willen oefenen op waar het nu werkelijk om gaat binnen het UFO-fenomeen en een gedegen antwoord geven op wat ik je vorige week al vroeg en waar je slim omheen draaide. Wat is jouw antwoord op onderstaand statement?

Je hebt van mij ooit de DVD van het Disclosure Project gehad, maar je komt niet verder dan te blèren dat Steven Greer (slechts de boodschapper) een oplichter is. Je weigert te luisteren naar wat zijn getuigen je vertellen. Je schreeuwt om bewijs, maar je weigert om te kijken en te luisteren naar de radar- en gespreksbanden die zij aanbieden. De vele officiële UFO-overheidsdocumenten, die jarenlang supergeheim zijn geweest en het verhaal van de Disclosuregetuigen ondersteunen, kun je ook bij hen inzien en staan zelfs op Internet. (In jouw ogen lepe vervalsingen.) De radarbanden geven capriolen van een object weer die getuigen van intelligentie en hoge techniek. (In jouw ogen simpele temperatuurinversies.) De gespreksbanden geven de gesprekken weer tussen capabele piloten en verkeersleiders en gaan daarbij over objecten die zowel op radar als met het blote oog te zien zijn en volstrekt niet lijken op wat wij als aardlingen bezitten. (In jouw ogen mensen die maar wat verzinnen en slechts tien minuten in de belangstelling willen staan.) Natuurlijk is al het voorgaande nog geen 100% bewijs dat het dus van buitenaardse herkomst is, maar uitsluiten kun je het ook niet en dus is het gewoon dom om te beweren dat je (jij!) hebt bewezen dat ET-UFO's absoluut niet bestaan.

Het van gezond verstand (?) getuigende antwoord van Broux:

Marc Broux: Hoi, Wel, je hebt het antwoord al gegeven in uw vraagstelling.

10%
Tot slot kwam ook de 10% niet verklaarde waarnemingen ter sprake. Broux geeft al jaren het volgende antwoord op die 10%:

Marc Broux: Maar je vergeet er wel bij te zeggen, dat die andere 10% een onvolledige
rapportering heeft. Of maw die (10%) informatie is onvolledig om degelijk onderzoek te doen. Nogmaals een verklaring van "... ik heb een gek lichtje in de lucht gezien..." is nu niet iets waar je kunt aan beginnen.

Paul Harmans: Bij elk UFO-onderzoek vallen de summiere waarnemingen zoals Broux ze typeert: ‘…een gek lichtje in de lucht…’ meteen in de eerste voorrondes af. Dat zijn inderdaad waarnemingen waar je niets mee kunt beginnen. De 10% waar de UFO-onderzoekers het over hebben (en uit elk gedegen onderzoek blijkt dat het zelfs wel 30% kan zijn) bestaat uit gevallen waarbij nu juist teveel feiten, zoals hoogwaardige getuigen, radargegevens en/of foto’s of video voor handen zijn. Juist vanwege die hoeveelheid gegevens kun je heel goed aardse en natuurlijke oorzaken uitsluiten, maar omdat het laatste restje hard bewijs ontbreekt, namelijk een geland buitenaards toestel in elk stadscentrum, kun je niet 100% beweren dat die 10% dus van buitenaardse herkomst moet zijn. Maar de buitenaardse hypothese uitsluiten kun je ook niet, dat zou wel zeer kortzichtig en zelfs onwetenschappelijk zijn (ondanks dat de orthodoxe wetenschap niets van het onderwerp wilt weten).

Bedrog
Als je echter doet zoals Broux, luidkeels op lezingen aan je publiek en de media vertellen dat de overblijvende 10% niet te verklaren UFO-waarnemingen slechts bestaat uit vage lichtjes in de lucht, waargenomen door een enkele getuige en verder geen gegevens, dan mag je terecht spreken van leugens en bedrog. En als je je publiek en de pers voor wilt houden dat de getuigen in het Disclosure Project slechts oplichters zijn, dan is juist dát mensen moedwillig de waarheid onthouden!

Wat schreef Broux ook alweer over de believers? ‘…dat men moet oppassen voor het clubje 'believers' die nietsvermoedende mensen een totaal verkeerd beeld geven over het fenomeen.’

In de hele discussie heeft zich verder geen gedreven scepticus gemeld, hoewel ook zij de mails kregen. Je zou toch verwachten dat ze zich van een persoon als Marc Broux zouden distantiëren mochten zij wel eerlijk en integer zijn, maar blijkbaar is dat dus niet zo.


Marc Broux

Eindconclusie
We nemen op 23 juni afscheid van één van de felste en meest onnadenkende debunkers. Marc Broux was ooit een net zo felle voorstander van het UFO-fenomeen, maar na een strijd om het voorzitterschap van de Belgische UFO-vereniging BUFON, die in zijn nadeel werd beslist omdat Broux de zaak wilde leiden als een despoot, heeft hij de kant van de gedreven sceptici opgezocht en liet zich duidelijk leiden door wraakgevoelens ten aanzien van zijn vroegere medestanders. Zijn hele sceptische repertoire staat bol van de persoonlijke aanvallen op de, zoals hij ze noemt, ‘believers’, en het maakte hem daarbij niet uit dat hij zich moest bedienen van leugens en bedrog. Als hij de zaak maar in een kwaad daglicht kon stellen dan was volgens zijn kromme gedachtegang alles gerechtvaardigd. We gaan er binnen de UFO-gemeenschap dus alleen maar op vooruit als Broux het veld ruimt. Er zullen weinig mensen zijn die het jammer vinden dat zijn laffe aanvallen zullen stoppen en de sceptici die daar wel mee zitten, die behoren tot hetzelfde lage niveau als Broux en willen net als hem, koste wat het kost, een interessant en mysterieus fenomeen kapot maken.

Zie ook het Debunkershandboek waar Marc Broux overduidelijk gebruik van maakte en waaruit zijn sceptische vrienden nog lang inspiratie zullen halen: Het Debunkers Handboek


SKEPTICI PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen