PRINTBARE VERSIE

HET DISCLOSURE PROJECT KONDIGD AAN;
HET OPENBAAR MAKEN VAN NIEUWE ENERGIEVORMEN

12 December 2003

Vertaling: Hans Jochems voor ufowijzer maart 2005

Met toestemming vertaald

Het Disclosure Project of te wel het onthullingsproject.

Het Disclosure Project heeft aangekondigd dat het blijft volhouden om openheid van zaken te krijgen voor wat betreft het bestaan van alternatieve energiesystemen die met opzet en illegaal zijn onderdrukt en verborgen zijn gehouden.

Het Disclosure Project, in samenwerking met Space Energy Access Systems Inc., heeft ontdekt dat gedurende de laatste 75 jaar diverse belangrijke doorbraken in energie-efficiency, alternatieve vormen van energieopwekking en aandrijvingen met opzet verborgen zijn gehouden voor het publiek ten voordele van olie, gas en steenkool voor algemeen gebruik en nucleaire energiecentrales.


Vervuiling!

Deze belangrijke technische doorbraken variëren in de vorm van aanpassingen van de verbrandingsmotor om meer Km per liter brandstof te kunnen maken tot nieuwe elektromagnetische energieopwekkingssystemen die hun energie halen uit het zogenoemde Kwantum vacuüm.

Nieuwe informatie die verzameld is door Het Disclosure Project en SEAS geeft aan dat een geheime macht verbonden met een schaduwregering en inlichtingendiensten in voornamelijk Amerika en gemeenschappelijke belangen in het buitenland heeft geleid tot deze onderdrukking.

De manieren om het geheim te houden en te voorkomen dat deze technieken voor het publiek ter beschikking kwamen zodat men nu al het gebruik van fossiele brandstof had kunnen vervangen zijn:

1. Bedreigingen, intimidatie en soms vermoorden van wetenschappers en uitvinders die bij deze energiedoorbraken betrokken waren;

2. Gemeenschappelijke verwerving van deze technologieën door eigenaar van de rechten te worden en daarna weigeren om deze technologieën voor het publiek vrij te geven door ze zeer goed te verbergen. Dit wordt ook wel ‘black shelving’ genoemd;

3. Het illegale gebruik van ‘sectie 181’ en hieraan gerelateerde secties van het patentrecht om uitvinders te dwingen hun uitvinding geheim te houden, het z.g. ‘technologie geheim’ of anders geconfronteerd worden met aanzienlijke boetes en gevangenisstraf;

4. Het valse en illegale gebruik van andere zogenaamde nationale veiligheidsbeperkingen om uitvinders te intimideren en technologieën tegen te houden;

5. Sabotage van de laboratoria, de faciliteiten en prototypes van de uitvinders, om die technologieën te vernietigen en/of om de uitvinders en hun collega’s te intimideren.

Het is duidelijk dat het mensdom continu onrecht wordt aangedaan en met opzet en illegaal van deze technologieën wordt beroofd en dat een gedegen, gedocumenteerd, openbaar onderzoek van deze praktijken hoogst noodzakelijk is. De steeds groter worden kloof tussen arm en rijk, de slechter wordende situatie in het Midden Oosten en op andere plaatsen, de aanhoudende vervuiling van ons milieu, de stijgende temperatuur, hardnekkige armoede in de wereld en veel andere problemen die de mensheid staat te wachten hebben direct te maken met het achterhouden van deze energie doorbraken.

Wij roepen alle bezorgde burgers op om ons te helpen met het identificeren van en het zekerstellen van samenwerking met de volgende personen:

1. Zeer betrouwbare en geloofwaardige wetenschappers en uitvinders die het doel of slachtoffer zijn van zulk soort bedreigingen;

2. Klokkenluiders vanuit bedrijven die hebben gezien of deel uitmaakten van de uitvoering van het verbergen van zulke technologieën;

3. Klokkenluiders vanuit de overheid, militaire en inlichtingendiensten die getuige zijn geweest of betrokken waren bij dat soort acties. Het gaat hier om getuigen van nu en in het verleden van het Patent Kantoor, Ministerie van defensie, CIA, NASA, NRO, NSA, uitvoerende organisatie/Witte huis, Congres, en iedere andere militaire of regeringsafdeling;

4. Klokkenluiders die niet uit Amerika komen en verbonden zijn met buitenlandse regeringen, in het bijzonder West Europa, Engeland, Rusland/de voormalige USSR, en Japan;

5. Klokkenluiders vanuit buitenlandse bedrijven en instituten;

6. Klokkenluiders verbonden met regeringslaboratoria of onderafdelingen, universiteiten en onderzoekscentra;

7. Iedereen die aan documentatie kan komen, zowel van de regering als particuliere bedrijven die over dat soort verborgen en verkregen technologieën gaan en die de echtheid van dergelijke documenten kan bepalen.

Het 'Disclosure Project' zal zorgen voor het internationaal vrijgeven en coördineren van zulke getuigenissen en documenten van klokkenluiders zodra er voldoende en zonder enige twijfel geloofwaardige genoemde bronnen en bewijs is die de realiteit van het bestaan en onderdrukking van zulke technologische ontwikkelingen bevestigen.

Help ons alstublieft om dit soort getuigen en bewijs te identificeren.

Het is tijd dat de wereld de waarheid te weten komt over energie en olie en waarom de mensheid aan de kunstmatige verslaving aan olie en fossiele brandstoffen wordt gehouden.

DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU.

http://www.seaspower.com

Pagina Disclosure Project