PRINTBARE VERSIE

VOORMALIGE MILITAIREN ZEGGEN DAT UFO’s ONZE ATOOMWAPENS IN DE GATEN HIELDEN
EN ZICH ER SOMS MEE BEMOEIDEN

Door: Robert Hastings

15 augustus 2010

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.theufochronicles.com/2010/09/upcoming-ufo-nukes-connection-press.html


Vrijgegeven Amerikaanse regeringsdocumenten en de getuigenissen van meer dan 120 voormalige of gepensioneerde militairen, hebben zonder twijfel de realiteit van nog steeds voortgaande UFO-overrompelingen van Amerikaanse atoomwapensites vastgesteld. Ondanks dat de meeste incidenten een surveillance betroffen, waren er in een aantal gevallen ook een aantal atoomraketten die plotseling en gelijktijdig niet meer functioneerden, juist op het moment dat USAF militair beveiligingspersoneel meldde dat ze schijfvormige voertuigen in de nabijheid zagen. Een gedetailleerd verslag van deze gevallen kan worden gelezen in mijn 2006 artikel: UFO Sightings at ICBM Sites and Nuclear Weapons Storage Areas en in mijn 2008 boek UFOs and Nukes dat alleen via mijn website gekocht kan worden. (Onderaan de pagina staan de links naar de relevante vertalingen op ufowijzer.)


Robert L. Hastings

Op 27 september, tijdens een persconferentie in de National Press Club in Washington D.C., zullen zes voormalige luchtmachtofficieren en één voormalige soldaat onthullen wat hun eigen indrukwekkende ervaringen met UFO’s op de atoomwapensites waren. Eén van hen, de voormalige Minutemanraket lanceerofficier Robert Salas, presenteert samen met mij deze conferentie. We hopen wereldwijde aandacht te trekken met dit van belang zijnde onderwerp door de getuigenissen te presenteren van deze zeer geloofwaardige personen die getuige waren van buitengewone confrontaties welke gedurende tientallen jaren officieel geheim zijn gehouden.

Vijf van deze veteranen zijn ooit streng doorgelicht door de luchtmacht en goed bevonden om de massavernietigingswapens te lanceren of er anderszins mee te werken. Van de andere twee stond er één aan het hoofd van een USAF communicatiecentrum waar hij te horen kreeg over UFO-activiteit op ICBM sites en de ander was getuige van een UFO die laserachtige lichtstralen richtte op een belangrijke militaire basis en volgens het radioverkeer dat hij hoorde ook op de opslagplaatsen van de atoomwapens.

Uiteindelijk komen al deze getuigen naar voren om te zeggen dat, hoe ongelooflijk het voor sommigen ook lijkt, UFO’s al heel lang onze atoomwapens in de gaten hebben gehouden en zich er soms mee hebben bemoeid. Als er al voorpaginanieuws is, dan is dit het wel.


Boek UFOs and Nukes

Op de persconferentie zullen mr. Salas en ik de simpele vragen stellen zoals: ‘Waarom blijven UFO’s bij atoomwapensites verschijnen, decennium na decennium?’ ‘Waar wijzen deze bezoeken op, wat zijn de intenties van hen die waarschijnlijk deze voertuigen besturen?’ ‘Waarom heeft de Amerikaanse overheid ervoor gekozen om het Amerikaanse volk en iedereen elders, onkundig te laten van deze dramatische ontwikkelingen?’ ‘Wordt het niet eens tijd om de waarheid te vertellen?’

Het doel van dit korte artikel is om de personen die aan deze persconferentie meewerken te introduceren. In alfabetische volgorde:

Dwynne Arneson, gepensioneerd USAF luitenant-kolonel, was in 1967 dienstdoend officier op het communicatiecentrum van de luchtmachtbasis Malmstrom in Montana alwaar hij een geheime boodschap las betreffende de waarneming van een UFO die boven één van de Minutemanlanceerfaciliteiten (raketsilo’s) van de basis hing, waarvan tegelijkertijd verschillende raketten op mysterieuze wijze defect raakten. Ondanks dat Arneson zich niet de aanduiding van de ‘vlucht’ (lanceerfaciliteit) die werd genoemd kan herinneren, weten onderzoekers nu dat er in maart van dat jaar op Malmstrom twee UFO-gerelateerde volledige shutdowns van lanceerfaciliteiten zijn geweest - waarbij bij elk 10 raketten waren betrokken – dat waren vlucht Echo en vlucht Oscar.


Dwynne Arneson

Bruce Fenstermacher, gepensioneerd USAF kapitein, was een Minuteman III raketlanceerofficier (Missile Combat Crew Commander) in 1976 gestationeerd op de luchtmachtbasis F.E. Warren in Wyoming. Zijn Security Alert Team rapporteerde een sigaarvormige UFO die laag boven zijn lanceercabine hing, hij negeerde een directe order om het object te achtervolgen nadat het was weggeschoten en van raketsilo naar raketsilo van zijn lanceerfaciliteit bewoog. Fenstermacher’s mannen werden over het incident geïnstrueerd en hen werd verteld er nooit met anderen over te praten.

Charles Halt, gepensioneerd USAF kolonel, was in 1980 de plaatsvervangend commandant van de verenigde Engels/Amerikaanse luchtmachtbasis RAF Bentwaters. Te midden van andere gebeurtenissen observeerde Halt een schijfvormige UFO die lichtstralen naar beneden op de basis scheen en op een bepaald punt ook, volgens verschillende veiligheidspolitiemensen op wacht aldaar, op de atoomwapenopslagplaats.


Charles Halt

Robert Jamison, voormalig USAF kapitein, was in 1967 een Minuteman I raketdoelofficier (Combat Targeting Team Commander) op de luchtmachtbasis Malmstrom. Hij hielp met het weer opstarten van de getroffen raketten op vlucht Oscar, waar Bob Salas op wacht was ten tijde van de volledige shutdown. Jamison zegt dat zijn team voordat het aan het werk ging expliciet werd geïnstrueerd over de UFO-connectie met het incident, daarbij het verslag van Salas bevestigend dat er een UFO was waargenomen die boven de Oscar lanceerfaciliteit hing ten tijde van het defect raken.


Robert Jamison

Patrick McDonough, gepensioneerd U.S. Navy Intelligence Command Master Chief, was in 1966 een USAF landmeetkundig inspecteur op de luchtmachtbasis Malmstrom. Een schijfvormige UFO hing kort op zo’n 100 meter boven zijn team terwijl zij werkten aan de bouw van een nieuwe raketsilo. Ze ontvluchtten de plek waarbij ze hun vrachtwagen in de vernieling reden. Een politieagent uit Montana die op het incident afkwam vertelde het team dat er die nacht zo’n 20 UFO-meldingen waren gedaan door burgers die in het gebied wonen.

Jerry Nelson, voormalig USAF 1e luitenant, was in 1964 een Atlas-F raketlanceerofficier (Deputy Missile Combat Crew Commander) op de luchtmachtbasis Walker, New Mexico. Zijn beveiligingswachten meldden een UFO die geluidloos boven de Site 9 lanceercapsule hing en dat gebeurde een keer of zes in de periode van een maand. Het object richtte een spotlight op de raket waardoor de beveiligingswachten angstig werden. Nelson’s melding aan de commandopost van de basis werd in die tijd ogenschijnlijk genegeerd, echter, er is bewijs aan het licht gekomen dat erop wijst dat de incidenten zijn geclassificeerd als Top Secret.

Bob Salas, voormalig USAF kapitein, was op 24 maart 1967 een lanceerofficier (Deputy Missile Combat Crew Commander) op vlucht Oscar van de luchtmachtbasis Malmstrom toen al zijn raketten op non-actief gingen, juist op het moment dat zijn wachten meldden dat er een UFO boven de omheining van de lanceercontrolefaciliteit hing. Salas en zijn raketcommandant, de nu gepensioneerde kolonel Fred Meiwald, werden ondervraagd over het incident en door een agent van het Office of Special Investigations (OSI) gevraagd een niet-openbaringsverklaring te ondertekenen. Meiwald heeft bevestigd dat kort nadat de raketten op non-actief gingen, een Security Alert Team bestaande uit twee man werd uitgezonden naar één van de raketsilo’s van de faciliteit om een uitgevallen alarm daar te onderzoeken. Tijdens het naderen van de site zag het team een tweede (of dezelfde) UFO die er vlakbij hing. Daardoor werden ze angstig en keerden ze snel terug naar de lanceerfaciliteit.


Robert Salas

Om hun informatie op de meest vertrouwenswaardige wijze te presenteren, hebben mr. Salas en ik aan elk van de deelnemers aan de conferentie gevraagd een wettelijke, beëdigde verklaring te ondertekenen aangaande hun ervaringen. Deze zullen na de bijeenkomst ook op de website http://www.theufochronicles.com worden geplaatst.

******


Website Robert Hastings:
http://www.ufohastings.com


Zelfs de website van het machtige nieuwsagentschap Reuters brengt deze informatie:
http://www.reuters.com/article/idUS166901+15-SEP-2010+PRN20100915


Relevante vertalingen op ufowijzer:

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/RobertSalasGetuigenis.html

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/UFOsBovenICBMs.htm

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/CoverUpAmerikaanseLuchtmacht.htm

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/CoverUpAmerikaanseLuchtmacht2.htm

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/ProfessorRobertJacobs.html

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/DHSchuurGetuigenis.htm

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/JohnMillsGetuigenis.htm

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/LarryKing18Juli08.htm

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/RHastings1.htm

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/RHastings2.htm

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/RHastings3.htm


UFO PAGINA

UFO's EN ATOOMWAPENS PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen