PRINTBARE VERSIE

DEEL 1 De burgergetuigenissen

ENORME UFO WAARGENOMEN NABIJ ATOOMRAKETTEN GEDURENDE HET UITVALLEN VAN HET LANCEERSYSTEEM IN OKTOBER 2010

DEEL 2
De militaire getuigenissen

Door: Robert Hastings

19 juni 2011

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.theufochronicles.com/2011/06/huge-ufo-sighted-near-nuclear-missiles_19.html


Op 23 oktober 2010 verloor de Amerikaanse luchtmachtbasis F.E. Warren, in Cheyenne, Wyoming, tijdelijk de mogelijkheid te communiceren met 50 van haar Minuteman III atoomraketten. De vijf Missile Alert Facilities, die in geval van oorlog verantwoordelijk zijn voor het lanceren van deze raketten - Alpha tot en met Echo, onderdeel van het 319th Missile Squadron - waren daartoe niet in staat gedurende de periode van de storing.

Dit opvallende verhaal werd doorgespeeld aan Mark Ambinder, een redacteur van The Atlantic, welke krant het drie dagen later publiceerde. De luchtmacht erkende daarna al snel het probleem en zei dat een back-up systeem de raketten alsnog had kunnen lanceren, tevens beweerden ze dat de uitval niet meer dan 59 minuten duurde. Dat laatste is echter niet waar. Twee rakettechnici, gestationeerd op F.E. Warren, zeggen dat de communicatieproblemen in feite, met onderbrekingen, verschillende uren duurden.

Van belang is dat dezelfde personen melden dat door ‘talrijke luchtmachtteams’ diverse waarnemingen werden gedaan van een enorm sigaarvormig voertuig dat op de dag van de storing hoog boven het raketveld manoeuvreerde en ook op de dag daarna. De enorme UFO werd beschreven als lijkend op een Duitse Zeppelin uit de 1e Wereldoorlog, maar had geen passagiersgondel onder de romp en ook geen reclame zoals het geval zou zijn bij een commerciële Zeppelin.

De vertrouwelijke luchtmachtbronnen melden verder dat de commandant van hun squadron de manschappen streng had gewaarschuwd niet met journalisten of onderzoekers te spreken over ‘de dingen die wel of niet gezien zijn’ in de recente maanden in de lucht nabij de raketten en hij stelde behoorlijke straffen in het vooruitzicht aan iedereen die de veiligheidregels overtrad. Als gevolg daarvan moeten deze personen momenteel anoniem blijven.


Robert L. Hastings

De militaire waarnemingen op 23 en 24 oktober 2010
De waarnemingen van de Amerikaanse luchtmachtgetuigen zijn nog intrigerender omdat die hebben plaatsgevonden op de dag van de communicatieproblemen met de raketten en op de dag erna.

Zij die bekend zijn met mijn gepubliceerde werk weten dat ik altijd de ex-militairen waarmee ik contact heb bij naam noem, daar heb ik toestemming voor om dat te doen en het aantal anonieme bronnen die ik in mijn boek aanhaal is minimaal. Het verschil is hier dat degenen die informatie over de UFO-waarnemingen op het raketveld van F.E. Warren hebben verschaft, nog steeds bij de luchtmacht dienen en mogelijk zware straffen kunnen krijgen als hun identiteit bekend wordt.

Als gevolg daarvan en ondanks dat ik zeer gedetailleerde informatie heb over het incident met de communicatiestoring - inclusief de duur, tot op de minuut en de exacte opeenvolging van de gebeurtenissen die erbij betrokken waren - ben ik hier niet in staat daar uitgebreid verslag van te doen. Tevens kan ik niet specifiek zijn over de locaties van de vele UFO-waarnemingen die mij gemeld zijn, omdat ik bang ben dat zoiets mijn bronnen kan ontmaskeren.

Dus voorlopig kan ik alleen dit zeggen: op 23 en 24 oktober 2010 werden er één of meerdere ‘enorme’ sigaarvormige objecten door luchtmachtpersoneel gezien dat in actieve dienst op het raketveld was. Het werkelijke aantal van de UFO’s is onzeker omdat niet bekend is of het een enkel object was dat meerde malen werd gezien - op verschillende, wijd van elkaar gescheiden locaties terwijl het boven het raketveld manoeuvreerde - of dat er gedurende de twee dagen meerdere objecten van dezelfde afmetingen en samenstelling bij de waarnemingen waren betrokken.

In elk geval, als toevoeging op de in actieve dienst zijnde waarnemers is er een onderhoudstechnicus - iemand op wie ik in het verleden kon vertrouwen vanwege zijn accurate en intelligente getuigenis - die toevallig op de morgen van 23 oktober door Cheyenne, Wyoming reed en meldde dat hij zelf één van de ongeïdentificeerde objecten in de lucht had gezien. Hij beschreef de situatie als volgt: “Ik zag op de morgen van de 23ste een enorm luchtschip ten oosten van Cheyenne. Ik zag later diezelfde morgen de Goodyear zeppelins in Meridan en Torrington, Wyoming. Ik heb geen idee wat dat andere ding was, alleen dat het gigantisch was en als een sigaar gevormd was. Ik dacht dat iemand het oude model van een Zeppelin opnieuw had gebouwd en over het landschap vloog. Ik dacht er niet zoveel van toen ik het zag, ik wenste alleen dat ik mijn camera bij me had.”

Toen ik hem vroeg wat gedetailleerder te zijn, vertelde hij: “Ik verliet Ft. Collins (Colorado) om ongeveer 08:00 zodat ik rond 08:30 in west Cheyenne zou zijn. Het luchtschip - of wat het ook was dat ik zag - zat oost - noordoost van de Interstate 80, op zijn minst 15 km weg. Ik heb Goodyear zeppelins gezien, direct boven me, en die zijn meer ballonachtig gevormd. Echter, hetgeen ik zag was zeer lang en ik kan me niet herinneren dat er een constructie aan de onderkant zat. Het zag er niet glanzend uit, maar dof en grijs… ik schat dat de verhouding 7:1 was, dus zeven keer langer dan het hoog was, tenminste, zo leek het. Het liep aan beide einden spits toe en het was heel groot. Het was niet kort en gedrongen zoals de normale zeppelins zijn. Het leek in noordelijke richting te bewegen en zat boven de tafelbergen ten oosten van de stad.”

Hij ging verder met: “Welnu, ik heb door geheel Amerika gereden en ik heb nooit drie zeppelins op één dag gezien. Ik sprak met de pompbediende van het benzinestation in Torrington en hij vertelde dat de Goodyear zeppelin gedurende de afgelopen dagen boven het gebied had gevlogen, tezamen met een andere ‘Hindenburg’- zijn aanduiding, niet de mijne.”

Een paar dagen later mailde mijn gepensioneerde luchtmachtbron mij opnieuw. Hij wees op meldingen die hij van USAF personeel, dat op het raketveld had gewerkt gedurende de storing op 23 oktober, had ontvangen. Hij schreef: “Iedereen sprak over een ‘enorme zeppelin’ die gedurende het gehele weekend door talloze teams was gezien. Niemand dacht dat het de Goodyear zeppelin was, die ook op de lokale tv was te zien. Ik denk dat ik hetzelfde ding heb gezien. Ik zweer dat het op een Eerste Wereldoorlog Duitse Zeppelin leek, maar nogmaals, het zat op zijn minst 15 tot 25 kilometer weg en zeer hoog in de lucht.”

Een achter de schermen hardhandig optreden van de luchtmacht?
Te midden van mijn onderzoek naar de burgerwaarnemingen binnen de locatie van het F.E Warren raketveld in westelijk Nebraska, schreef ik naar de bekende UFO-disclosure activist en Freedom of Information Act specialist Larry W. Bryant en vroeg hem of hij bereid was FOIA aanvragen in te dienen voor documenten die handelen over de huidige situatie op de basis. Hij deed dat en stuurde brieven aan de missile wing commander en ander luchtmachtpersoneel.

Maar toen ging Bryant nog een stap verder en postte een openbaar berichtje (onder) in een op Cheyenne gerichte advertentieservice, waarin hij vroeg om klokkenluiders met kennis van de UFO-incidenten naar voren te komen. Die actie kan tot resultaat gehad hebben dat de hogere rangen op F.E. Warren daarop krachtig reageerden - aannemende dat ze op de hoogte waren van de advertentie - omdat mijn gepensioneerde luchtmacht onderhouds-rakettechnicus mij een paar weken later een mail stuurde en schreef: Ik krijg verslagen van mijn contacten op F.E. Warren dat de luchtmacht niets op heeft met personeel dat verslagen voor buitenstaanders maakt over UFO’s en andere vreemde, onbewezen afwijkingen. Iedereen die daarbij op heterdaad wordt betrapt, of achteraf, zal gestraft worden volgens de ‘John Walker Wet’

Hij vertelde dat verscheidene van zijn oud-collega’s grondig zijn ondervraagd.

Een ander contact, die op de luchtmachtbasis Minot werkt, meldde dat het Global Strike Command een nieuwe regel had uitgevaardigd over het opmaken van dergelijke verslagen en dat verzekerde dat iedereen die over deze incidenten praat vervolgd en berecht zal worden. Hij vertelde me dat tijdens het maandelijks praatje van de commandant iedereen was ingelicht dat niemand, onder geen enkele omstandigheid, met de pers of andere ‘onderzoekers’ zal praten over de vreemde afwijkingen die men heeft gezien of niet gezien.

Hij vertelde dat ze deze bedreiging tegen de gehele raketonderhoudsdienst, bij de gehele luchtmacht, hebben geuit nadat er verslagen op het Internet verschenen over UFO’s en raketten. De Global Strike Commanders zijn boos en het zal lang duren eer het vuur is gedoofd. Ik denk dat je vriend (door dat bericht voor klokkenluiders) wat olie op het vuur, dat al bezig was de raketten op te branden, heeft gegooid.

Wat ook de aanleiding is geweest voor deze maatregelen van de luchtmacht - of het nu was naar aanleiding van mijn september 2010 persconferentie over de samenhang van UFO’s en raketten en de massale publiciteit daarvan, of iets anders - Bryant’s prikkelende uitdaging aan de militaire insiders leest:

Luid de klok over elke en alle UFO-invallen op luchtmachtbasis F.E. Warren, Wyoming!
Op of rond 23 oktober 2010 ondervond het Minuteman raketcomplex op luchtmachtbasis F.E. Warren, Wyoming, een systeemwijde communicatiestoring die herinnert aan het UFO-gerelateerde incident in 1967 op luchtmachtbasis Malmstrom, Montana… Inderdaad, het incident in 2010 viel volgens burgergetuigen die nu hun stilzwijgendheid verbreken, samen met een gemelde UFO-ontmoeting niet ver van Warren. Als de gemelde UFO in staat was zich te mengen in de hard- of software van de raketcommunicaties, dan zou deze verstoring onderzocht moeten worden door één of meerdere onderzoeksgroeperingen van de overheid die belast zijn met het overzicht van de paraatheid van ons leger om met dergelijke huidige en toekomstige incidenten om te kunnen gaan. Daarom zal uw klokkenluiderbewijs die het Warren-incident bevestigt warm onthaald worden door de leiding van deze onderzoeksgroeperingen.

U kunt deelnamen aan dit pro-disclosure proces door op de volgende wijze contact met mij op te nemen: Larry W. Bryant, 3518 Martha Custis Drive, Alexandria, VA 22302; phone: 703-931-3341; e-mail: overtci@cavtel.net Let op: als het Warren-incident inderdaad binnen de categorie van UFO-gerelateerde incidenten op verschillende Amerikaanse atoomwapen opslagplaatsen valt (zoals beschreven in het 2008 boek UFOs and Nukes: Extraordinary Encounters at Nuclear Weapons Sites van onderzoeker Robert Hastings), dan zal uw getuigenis en/of het gedocumenteerde bewijs hierover en over andere van dergelijke gevallen, de regeringswaarde van Hasting’s cruciale overzicht verhogen (zie www.hastings.com)

Tot nu toe heeft bij mijn weten na de publicatie van zijn verzoek nog geen luchtmachtbron contact opgenomen met Bryan. UFO-activiteit rondom F.E. Warren is ondanks dat doorgegaan tot in 2011. Eén van mijn burgerpolitie contacten zond mij op 6 april een e-mail waarin hij spreekt van zijn onofficiële benaderingen van verscheidene USAF team die werken in het deel van het raketveld dat ligt binnen zijn jurisdictie:

Ik heb de proef op de som genomen wat betreft de waarnemingen binnen de luchtmacht en allemaal moesten ze grinniken en weigerden vervolgens iets te zeggen. Afgelopen week gooide ik een lijntje uit bij een alarmteam en één luchtmachtman beweerde: “O ja, we hebben ze gezien,” en bedacht zich toen en zei: “We kunnen er niet over praten.” Ik voerde de druk niet op omdat ik bijna zeker weet dat zoiets gerapporteerd zou worden aan de squadroncommandant.

Tot besluit
Om het samen te vatten, gebaseerd op de talloze betrouwbare verslagen van luchtmachtpersoneel en burgers, lijkt het erop dat er tussen september 2010 en april 2011 voortgaande UFO-overrompelingen zijn nabij de raketlocaties van F.E. Warren en wellicht nog recentere.

Van belang is dat volgens betrouwbare militaire ooggetuigenverslagen, één of meer enorme sigaarvormige voertuigen tijdens verschillende voorvallen gedurende het weekend van 23 - 24 oktober 2010 duidelijk zijn waargenomen tijdens de periode van de belangrijke storing in de communicatie met de raketten en in de onmiddellijke nasleep daarvan.

Ik moet benadrukken dat de hiervoor genoemde vertrouwelijke bronnen op de basis niet hebben gezegd dat de waargenomen UFO(s) werkelijk de storing hebben veroorzaakt en het is zo dat het Global Strike Command van de luchtmacht inmiddels officieel het probleem heeft toegeschreven aan een probleem met een niet juist teruggeplaatste printplaat in de wapensysteemcomputer.

Niettemin, het met tussenpozen aanwezig zijn van op zijn minst één ongeïdentificeerd luchtobject tijdens de urenlange - geen minutenlange - crisis is definitief bekend en opgemerkt door ‘talloze’ technische teams die op het raketveld van de basis aan het werk waren.

In de context van de notarieel bekrachtigde verklaringen van sommige van de USAF veteranen die deelnamen aan mijn persconferentie op 27 september - waarin wordt beweerd dat UFO’s in maart 1967 de twee grote raketstoringen op de luchtmachtbasis Malmstrom in Montana hebben veroorzaakt - kan een link tussen de recente communicatiestoring met 50 raketten op F.E. Warren en een UFO die is gemeld door de teams niet worden uitgesloten.

Als we aannemen dat een dergelijke link bestaat, dan kan het tientallen jaren duren voordat gedocumenteerd bewijs beschikbaar komt om dat te bevestigen. De Freedom of Information Act heeft slechts marginaal succes gehad bij het vrij krijgen van verslagen over deze hooggevoelige, aan de nationale veiligheid gerelateerde gevallen.

In elk geval, de voortgaande UFO-activiteit op het F.E. Warren raketveld in de afgelopen maanden - zowel bevestigd door burgers als luchtmachtpersoneel - is nu boven elke twijfel vastgesteld. Gelijke, langer aanhoudende invallen deden zich volgens de getuigenissen van mijn voormalige en gepensioneerde USAF bronnen, en een klein aantal gedeclassificeerde documenten voor in 1964-67, 1975-76 en 1993-94.

Mijn 600 pagina’s dikke boek ‘UFOs and Nukes: Extraordinary Encounters at Nuclear Weapons Sites’, dat alleen te koop is via mijn website www.ufohastings.com, vat mijn uitgebreide onderzoeksresultaten samen.

Om af te sluiten, de huidige situatie op F.E. Warren is slechts het laatste hoofdstuk van het decennialange UFO-raketten connectie verhaal. De goedgedocumenteerde geschiedenis - onthult in gedeclassificeerde documenten van de Amerikaanse luchtmacht, FBI en CIA, alsook door militaire ooggetuigen getuigenissen - gaat terug tot december 1948. Als gevolg van dit artikel zijn nieuwe, officiële ontkenningen van het Pentagon misschien wel voorspelbaar. En natuurlijk, de debunkers zullen luidkeels klagen. Desondanks, vroeger of later zal dit verhaal over UFO’s en raketten volledig wijd open breken. Wat we nodig hebben is een moedige regeringsklokkenluider die naar voren treedt met de feiten over de incidenten op F.E Warren en elders - en enkele dappere journalisten die bereid zijn het verhaal serieus te behandelen en erover te schrijven.


Het boek UFOs and Nukes is alleen te koop via de website van Robert Hastings zelf, je kunt hem eventueel vragen het exemplaar te signeren: www.ufohastings.com


UFO's EN ATOOMWAPENS PAGINA

UFO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen