PRINTBARE VERSIE

NEGEREN VAN UFO’s OP KERNWAPEN WEBSITES

Artikelen die gedocumenteerde UFO invasies op ICBM locaties bespreken
worden automatisch geweigerd

Door: Robert Hastings

7 november 2011

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.ufohastings.com/articles/nuclear-weapons-websites-are-in-deep-denial-about-ufosRobert L. Hastings

Vrijgegeven Amerikaanse regeringsdocumenten bevestigen dat UFO’s al sinds december 1948 regelmatig kernwapenlocaties, laboratoria, plutonium productiefaciliteiten, testgebieden voor bommen, opslagplaatsen voor raketatoomkoppen en ICBM silo’s bezoeken.

Bovendien bevestigen vrijgegeven (of na de val van de USSR gelekte) documenten van de KGB en het ministerie van defensie, dat de Sofjets gedurende de Koude Oorlog ook met dergelijke bezoeken op hun kernwapenfaciliteiten werden geconfronteerd.

In het kort, iemand of iets bestuurt zeer superieure luchtvaartuigen en controleert en verstoort gedurende tientallen jaren regelmatig de functionaliteit van de Amerikaanse en Russische kernwapens.

Deze situatie is tevens behoorlijk actueel. Volgens onderhoudspersoneel van de Amerikaanse luchtmacht werd er herhaaldelijk op 23 oktober 2010 een enorm sigaarvormig object waargenomen dat boven het ICBM raketveld van de luchtmachtbasis F.E. Warren manoeuvreerde. Toevallig of niet, op die datum verloor de basis gedurende verschillende uren de communicatie met 50 van haar Minuteman III kernraketten (en had ze ook niet kunnen lanceren als dat nodig had geweest).
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/RHastings5.htm

Gedurende de laatste 38 jaar heb ik ongeveer 130 Amerikaanse, militaire veteranen geïnterviewd waarvan de meesten ooggetuige waren van één of meerdere UFO-bezoeken aan ICBM locaties of kernwapenopslagplaatsen. Zeven van hen spraken op mijn persconferentie van 27 december 2010 in Washington DC. De conferentie werd live vastgelegd door CNN, zie hieronder de volledige video daarvan:

Een artikel dat de beëdigde verklaringen van de veteranen bevat en tevens een kleine dwarsdoorsnede van de gerelateerde UFO/raketten documenten:
http://www.ufohastings.com/articles/the-ufos-nukes-connection-press-conference

In 2008 publiceerde ik een gedetailleerde samenvatting van de situatie in mijn 600 pagina’s tellende boek UFOs and Nukes: Extraordinary Encounters at Nuclear Weapons Sites, dat nog steeds via mijn website verkrijgbaar is.

In de drie jaar die op de publicatie van mijn boek volgden, heb ik getracht verschillende websites die betrekking hebben op kernwapens, te vragen of ze interesse hebben in het plaatsen van artikelen over het onderwerp UFO’s en kernraketten, helaas zonder succes. Mijn e-mails aan de webmasters bleven onbeantwoord en als ik al eens iets op een blog post dan wordt dat geweigerd door de moderators. Om kort te gaan, er bestaat een effectief informatie-embargo op dit onderwerp, juist op respectabele websites waarvan je zou verwachten dat er grote belangstelling voor is en er discussies onder de bezoekers over ontstaan.

Waarom is dat zo? Waarom is het onderwerp taboe? De informatie die ik aan deze websites verschaf is afkomstig uit zowel vrijgegeven documenten als van de woord voor woord getuigenissen van ex-militair personeel, waarvan sommigen de gebeurtenissen beschrijven die in de documenten zijn vastgelegd. Dat zijn personen die de Amerikaanse overheid ooit vertrouwde om om te gaan met massavernietigingswapens en die ons nu verzekeren dat UFO’s regelmatig toezicht hielden op deze belangrijke wapens en soms de systemen onklaar maakten.

Natuurlijk is deze informatie interessant voor de experts en gewonen mensen die regelmatig hun opinie kenbaar maken op de vele aan kernwapens gerelateerde websites, ten minste, dat zou je toch verwachten.

De websites in kwestie omspannen het volledige spectrum, van die gesponsord door nucleaire voorstanders, tot websites opgezet door ontwapeningsvoorstanders, van technisch georiënteerde websites tot filosofische forums. De groep omvat: Bulletin of The Atomic Scientists, Ploughshares Fund, Arms Control Wonk, Nuclear Weapons Free, Citizens For Global Solutions, Nuke Watch New Mexico, The Utopian, Nuclear Age Peace Foundation - om er maar enkele te noemen. Tot nu toe hebben ze allemaal op het onderwerp UFO-activiteiten op kernwapenlocaties gereageerd alsof het de builenpest betreft, het is iets dat blijkbaar tegen alle kosten vermeden moet worden.

Opnieuw vraag ik: “Waarom?”

Hoe ironisch is het dat al die groepen die geïnteresseerd zijn in kernwapens de ins-and-outs van het nucleaire tijdperk bespreken, de opkomst, de openbaringen, de consequenties, mogelijke effecten, maar die tot dusverre standvastig een bestaand centraal element negeren, namelijk dat volgens vrijgegeven documenten, waarnemers van ergens anders hardnekkig de kernwapenwedloop in de gaten hielden/houden, zowel aan Amerikaanse zijde als aan de Russische kant en volgens de militaire getuigen zelf, zich gedurende zes decennia lang periodiek op verontrustende en zelfs schokkende wijze met de zaak bemoeien - aan beide zijden van de oceaan.

Toegegeven, op dit moment zal men niets van deze dramatische informatie in de geschiedenisboeken terugvinden. En, als er geen Freedom of Information Act had bestaan, dan had niemand de kans gehad de oprechte veteranen die erbij betrokken waren aan te horen en had niemand ooit de beschikbare gegevens aangaande de lang bestaande interesse van UFO’s voor kernwapens in te zien.

Het punt is echter dat men die mogelijkheid heeft, als men alleen maar die anti-UFO vooringenomenheid, die momenteel bestaat, terzijde schuift of ten minste voor een tijdje, juist lang genoeg om de documenten te lezen en de beëdigde getuigenissen van de getuigen.

Het is mijn hoop dat deze korte uiteenzetting over de verbazingwekkende patstelling bij de in kernwapens geïnteresseerde forums, een paar brave zielen bij Plowshares en anderen, zal aanzetten tot het aanpakken van het probleem, zich bewust worden van de realiteit van de situatie en in de toekomst een dialoog over de UFO-activiteiten op kernwapenfaciliteiten op hun websites zullen toestaan.


UFO's EN ATOOMWAPENS PAGINA

UFO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen