PRINTBARE VERSIE

BRANDWEERMAN ROSWELL BEKENT: “HET WAS EEN VLIEGENDE SCHOTEL!”

Door: Anthony Bragalia - The UFO Iconoclast(s)

06-03-09

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.theufochronicles.com/2009/03/roswell-fireman-confesses-it-was-flying.html


Voorwoord ufowijzer
Tsja, wie moet je nog overtuigen van het feit dat hetgeen bij Roswell crashte beslist van buitenaardse oorsprong was? Iedereen met gezond verstand en wijsheid (gaven die duidelijk en gelukkig afwijken van universitaire intelligentie *), die de moeite heeft genomen zich te verdiepen in het Roswell-incident, heeft allang vastgesteld dat het absoluut niet om een weer- of mogulballon ging. Daarvoor zijn de honderden getuigenissen: “Het was een vliegende schotel, compleet met inzittenden!” van burgers en militairen (ook van hoge rang) te duidelijk en eensgezind.

De professionele ontkenners missen nu eenmaal dat gezonde verstand en die wijsheid en trachten iedereen die het maar wil horen wijs te maken dat Roswell niets om het lijf had. Dergelijke oogkleppers en media-voorliegers zullen ook niet door onderstaande getuigenverklaring anders naar Roswell gaan kijken. Maar om compleet te willen zijn heb ik deze getuigenis voor ufowijzer en de ware liefhebbers vertaald.

*) Voor alle duidelijkheid, er zijn natuurlijk ook universitair geschoolden die wel degelijk over gezond verstand en wijsheid beschikken (en sommigen daarvan ken ik via ufowijzer van zeer nabij). Zij gebruiken die gaven ook om naar het UFO-fenomeen te kijken en tot dezelfde conclusies te komen als ieder ander binnen de UFO-gemeenschap. Ik gebruik het voorbeeld van universitaire intelligentie alleen omdat bij stichting Skepsis (en andere sceptische organisaties) voornamelijk universitair geschoolde wetenschappers hun kortzichtige, linkerhersenhelft wereldbeeld aan de pers kenbaar maken. De pers denkt helaas ten onrechte dat dergelijke ontkenners meer weten dan andere mensen, maar je kent de definitie van een wetenschapper: die weet veel van weinig en weinig van veel. Daar is niets mis mee, maar de media gaan er vrijmoedig vanuit dat wat een wetenschapper, anders dan op zijn vakgebied, orakelt, de pertinente waarheid is.Leden van de brandweerkazerne van Roswell

Een brandweerman die in 1947 bij de brandweer van Roswell diende heeft bevestigd dat het bij de mysterieuze crash in die zomer in de woestijn van New Mexico, in feite ging om een niet-aards toestel!

De brandweerman, nu op een leeftijd van 90, verschafte tijdens een lang interview verbazingwekkende informatie aan deze schrijver. De gerespecteerde schrijver Kevin Randle heeft ook met de betrokken brandweerman gesproken en bevestigt de details van zijn verhaal.

Enige tijd geleden vond ik de zoon van Rue Chrisman. Rue was in 1947 de brandweerchef van de brandweerkazerne van Roswell, hij overleed in 1981 op 98 jarige leeftijd. Chrisman’s zoon verklaarde mij dat hij wist dat de brandweerkazerne van Roswell op de een of ander wijze betrokken was geweest bij de crash. Maar de zoon was spaarzaam met informatie en wilde liever niet teveel zeggen. Na enige aandrang vertelde de zoon: “Het gebeurde werkelijk, er was een enorme cover-up. De crash gebeurde echt.” Ik vroeg hem hoe hij dat wist, hij wachtte even en zei toen: “Ik ken er teveel die dat weten.”

Toen vroeg ik hem of er nog brandweermannen uit 1947 in leven waren. Hij reageerde door te zeggen dat er nog ‘één over was’. Hij haalde alleen de achternaam aan als ‘Smith’ en dat één van zijn familieleden naar dezelfde kerk ging als de betrokken brandweerman. Tezamen met Kevin Randle identificeerde en lokaliseerde ik de bejaarde man en we vroegen om een getuigenverklaring.

Toen we bij de brandweerman waren was hij wat terughoudend om de zaak te bespreken. Maar na wat praten over koetjes en kalfjes kwam hij los. In een uitgebreid gesprek onthulde de brandweerman de volgende verbluffende details:

* Een intimiderende kolonel van het Roswell Army Air Field bracht onmiddellijk na het bekend worden van de crash een bezoek aan de brandweerkazerne van Roswell. De kolonel verklaarde aan de brandweermannen die er aanwezig waren dat er een ‘onbekend object van ergens anders’ in de woestijn buiten Roswell was gecrasht. De kolonel waarschuwde dat niemand van hen er ooit met een ander over zou praten. Hij droeg hen tevens op dat niemand naar de plek zou gaan of zou meewerken aan een onderzoek naar het incident. Hij verklaarde dat ‘alles werd afgehandeld door het leger’.

* Dan Dwyer, een andere brandweerman van de kazerne van Roswell, negeerde de orders van de kolonel en kreeg het voor elkaar om toch op de crashplaats te komen. Hij bevestigt hiermee enkele details die Dan Dwyer's dochter, Frankie Rowe, in ontelbare interviews gedurende de jaren heeft verteld. Frankie houdt vol dat haar vader in staat was het voertuig en de inzittenden te zien.

* Dan vertelde hem dat het gebied rondom de crash was afgezet en er een kordon van bewapende wachten stond. Brandweerlieden gingen er op eigen initiatief naartoe, niet in opdracht van de kazerne. De brandweerman wilde echter niet teveel praten over Dan Dwyer en Frankie Rowe.

* De crash was van een voertuig niet van deze aarde. De brandweerman verklaarde dat het geen ballon was of een militair experiment. Hij zei dat het een ‘UFO’ was. Toen ik hem vertelde dat de aanduiding UFO in die tijd niet in gebruik was, zei hij: “Het was ongeïdentificeerd, een vliegende schotel.” Ik vroeg hem hoe hij dat wist en hij beweerde dat hij dat wist vanwege wat hem verteld was in de tijd dat het gebeurde. Hij verklaarde dat de kolonel niet wist wat het object was en waar het vandaan kwam en dat er grote bezorgdheid over de situatie bestond.

* De gemeentesecretaris van Roswell wist ook van het incident en kwam persoonlijk naar de brandweerkazerne om de brandweer met klem op te dragen niets te zeggen over de crash. De brandweerman kon zich de naam van de gemeentesecretaris niet meer herinneren, maar ik wist wie het was. Toen ik de naam ‘C.M. Woodbury’ noemde dacht hij dat dat inderdaad zijn naam was. Het was zo dat C.M. Woodbury een zeer intimiderend persoon was waarmee men rekening moest houden. C.M. Woodbury stond bekend als de ‘ijzeren burgemeester’ - een gedecoreerde oorlogsveteraan van het beruchte en effectieve 752ste Tank Bataljon. Woodbury was tevens een zeer goede vriend van Butch Blanchard, de base Commander van het Roswell Army Air Field.

* De brandweerkazerne van het Roswell Army Air Field (RAAF) was aanzienlijk betrokken bij de berging van de crash. De brandweerman verklaarde dat daar de verwarring vandaan kwam. De brandweerkazerne die betrokken was bij de berging was niet de kazerne van de gemeente, maar van de luchtmachtbasis Roswell. Hij voegde daaraan toe dat de RAAF brandweermensen bijna alles van het incident wisten. Maar hij was helaas niet in staat zich de namen van deze brandweermannen te herinneren.

* Het bureau van de sheriff van Roswell was betrokken bij de cover-up van de crash. De brandweerman bevestigt dat hulpsheriff Tommy Thompson iemand was die hij van het bureau kende en die was verteld het stil te houden.

* Toen hem werd gevraagd hoe hij omging met het feit dat een voertuig van een andere wereld nabij Roswell was gecrasht, reageerde de brandweerman met te zeggen dat hij geen idee had wat de implicaties waren. “wij dachten in die tijd helemaal niet over zulke dingen na, maar dat doe ik nu wel.”

* De getuigenverklaring van de brandweerman is niets minder dan verbazingwekkend. Het bevestigt de onbekende oorsprong van de Roswell crash in 1947. Het blijft echter een getuigenis. Het ondervindt de bekende moeilijkheden bij getuigenissen. Getuigenissen bevatten enkel uitdrukkingen die worden gepresenteerd als bewijs voor de beweringen die worden gedaan. Er is wat dat betreft een probleem met alle getuigenissen. De betrouwbaarheid en oprechtheid van de persoon worden alleen door woorden ondersteund in plaats van documenten, foto’s of ander fysiek bewijsmateriaal. Ik aanvaard dat de woorden van de brandweerman niet toereikend zijn om het geloof te bevestigen dat de crash bij Roswell buitenaards was.

Maar als een getuigenis echter wordt gegeven door een persoon die in feite is wie hij zegt te zijn en die niet zelf naar voren kwam, maar in plaats daarvan werd ‘gevonden’, dan zouden we aandacht aan die getuigenis moeten schenken. En de waarheid van de gebeurtenis hangt niet alleen af van de woorden van de spreker. De getuigenis van de brandweerman is van speciaal belang omdat hij nooit eerder met zijn verhaal publiekelijk naar voren is gekomen en geen enkele reden of motivatie heeft te liegen. De volledige naam van de brandweerman zal pas na zijn dood worden vrijgegeven. Hij bevindt zich in zijn laatste jaren van zijn leven en brengt zijn dagen tevreden door met naaste familie.

Schrijver Kevin Randle heeft na mij ook met de brandweerman gesproken en is het ermee eens dat een golf van mensen en sceptici die contact zouden zoeken met de bejaarde man nadelig voor hem zouden zijn.

Er wordt wel gezegd dat een man die brandweerman wordt, de grootste akte van moed heeft afgelegd. In dit geval is de grootste akte van moed van deze oude brandweerman, in het belang van de geschiedenis en de waarheid, het vertellen van wat hij weet over de gebeurtenis bij Roswell.


UFO PAGINA

ROSWELL PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen