PRINTBARE VERSIE

TEST BEVESTIGT DAT ROSWELL BROKSTUKKEN NIET VAN DE AARDE AFKOMSTIG ZIJN

Door: Alejandro Rojas

12 juli 2011

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.openminds.tv/test-confirms-roswell-debris-733Het artefact dat geanalyseerd is. Het specimen heeft een lengte van ongeveer 10mm. Het ene einde is er voor de test afgeknipt. (Afb: Frank Kimbler)

Een docent aan het New Mexico Military Institute in Roswell heeft waarschijnlijk het eerste wetenschappelijk bewijs gevonden van industrieel vervaardigde brokstukken afkomstig van een andere planeet. Bovendien werden de brokstukken gevonden op de locatie in de buurt van Roswell waar in 1947 de wrakstukken van een beweerde vliegende schotel werden ontdekt.


Frank Kimbler (Afb: Alejandro Rojas)

Frank Kimbler geeft op het New Mexico Military Institute in Roswell op high school niveau les in geowetenschap en op collegeniveau in geologie. Hij zegt dat hij altijd al geïnteresseerd is geweest in UFO’s en in feite een eigen ongewone waarneming deed toen hij in de twintig was. Dus toen hij naar Roswell verhuisde besloot hij zijn vakkennis te testen en probeerde het meest beroemde UFO-incident aller tijden te onderzoeken, namelijk de crash bij Roswell.

Hij zegt dat zijn hoofddoel was om wat fysiek bewijs te vinden. Hij begon met het bekijken van satellietfoto’s van het beweerde wrakveld. Dat is waar rancher Mac Brazel de luchtmacht wees op de stukken van een gecrasht object welke hij had gevonden. Kimbler gebruikte deze foto’s om het infrarood te verhogen om zodoende de gebieden naar voren te halen die waren verstoord. Hij was verrast een gebied te vinden dat gelijk was aan wat de getuigen hadden verteld. Het was ongeveer driekwart mijl lang en een paar honderd voet breed en het lag in de richting zoals de getuigen dat hadden aangegeven. Het viel hem ook op dat het gebied zeer strakke randen had, iets dat ongewoon is voor een natuurlijk gebied.

Zijn volgende stap was om erheen te gaan met een metaaldetector om te kijken of hij wat kon vinden. Hij begon de plek te bezoeken in mei 2010. Hij gebruikte een metaaldetector die stukjes kon vinden met de afmetingen van 6mm op een diepte van 8cm in de grond, daarmee kon hij de kleinste stukjes vinden en dat was zijn doel. Tijdens eerdere archeologische opgravingen had men de grond gezeefd in zeven die groot genoeg waren om de kleine deeltjes erdoor te laten vallen. Kimbler vond dat als er iets was achtergebleven het heel klein moest zijn en misschien te vinden was in holletjes van dieren of mierenhopen. En het was in feite een mierenhoop waarin hij zijn eerste stukje vond.


Landsat Multi-spectraal satellietfoto welke het wrakveld toont. De foto toont duidelijk een verbrand (of verstoord) gebied dat exact de locatie van het wrakveld aangeeft zoals de getuigen het beschreven. (Afb: Frank Kimbler)

Wat hij vond was een zilverig metaal dat op aluminium leek. Dat was vreemd omdat er geen aanwijzingen waren dat er enige aluminium objecten in het gebied waren of waren geweest. Hij vond ook af en toe tin, dat kon afkomstig zijn van de tinnen daken die soms in de rondte vlogen, en enkele spijkers. Uiteindelijk vond hij meer van deze zilverachtige stukjes en hij zegt dat ze er verscheurd uitzagen. Sommige randen ervan leken gesmolten te zijn. Hij vond ook aluminium knopen die eruit zagen als de modellen die werden gebruikt op militaire werktenues van eind jaren ’40. Als dat zo is, dan toont dat aan dat het leger in dat gebied was.


De knopen. Voorlopig geïdentificeerd als knopen van militaire werktenues van de late jaren ’40, beginjaren ’50. (Afb: Frank Kimbler)

Kimbler vond dat de kleine zilverachtige stukjes interessant genoeg waren voor een verdere analyse. Hij ging voor hulp naar het Roswell International UFO Museum and Research Center. Gevestigd in het centrum van Roswell is het museum het middelpunt van het onderzoek naar de Roswell-crash. Hij liet het materiaal zien aan de directeur van het museum, Julie Shuster, en was in staat onderzoeker Don Schmitt te ontmoeten. Zij besloten de eerste test te betalen die werd uitgevoerd door New Mexico Tech in Socorro. Door gebruik te maken van een micro-probe waren ze in staat de samenstelling van het materiaal vast te stellen. Het bleek te gaan om een legering van aluminium, silicium, mangaan, magnesium en koper. Dat is niet onbekend, maar het wordt gebruikt in de constructiebouw en wordt normaal niet gevonden in de vorm van een folie.

Dat inspireerde Kimbler om wat isotopenwerk op het stukje te laten doen. Kimbler zegt dat het isotopenwerk zo belangrijk is omdat de isotopenverhoudingen ‘vergelijkbaar zijn met onze vingerafdrukken’. Sommige concentraties van elementen op aarde zijn uniek voor deze aarde. Dus als je de isotopenverhouding voor magnesium weet, dan zal die voor alles op aarde waar magnesium in zit hetzelfde zijn, maar als het niet van deze aarde is, dan zal het een andere isotopenverhouding hebben. Bijvoorbeeld meteorieten hebben verschillenden verhoudingen omdat ze niet van deze aarde afkomstig zijn. Isotopenanalyse is noodzakelijk om vast te stellen of een materiaal afkomstig is van de aarde of van een andere wereld.


Enkele van de metalen legeringfragmenten die begraven en verspreid over het wrakveld zijn gevonden. (Afb: Frank Kimbler)

Kimbler ging naar het University of New Mexico Institute of Meteoritics en sprak met hun expert op het gebied van isotopen om een analyse gedaan te krijgen. Kimbler had de expert niets verteld over de monsters. De expert keek Kimbler echter recht in de ogen en vertelde hem dat de enige reden waarom hij het materiaal wilde testen was omdat hij vermoedde dat het vanuit de ruimte kwam. Hij wilde weten waar het materiaal vandaan kwam en toen Kimbler hem dat vertelde weigerde hij de test te doen, hij beweerde dat het idee van een ruimteschip dat bij Roswell was gecrasht ‘grote nonsens’ was. Eén van de andere wetenschappers die in het kantoor aanwezig was, wees erop dat als het iets ongewoons was, het belang van die mogelijkheid het het waard maakte om ernaar te kijken. De expert bleef echter bij zijn mening en weigerde het werk te doen. De tweede wetenschapper was micro-probe specialist aan de universiteit en ondanks dat hij geen isotopenwerk kon uitvoeren, was hij wel in staat meer specifieke informatie over de samenstelling van het materiaal te verkrijgen en bevestigde het eerdere werk dat al gedaan was.

Bigelowe Aerospace toonde enige interesse en wilde Kimbler wel helpen met zijn analyse, maar nadat men maanden bezig was geweest en weinig resultaat boekte moest Kimbler ergens anders naartoe. Kimbler was in staat een ander laboratorium met vele bevoegdheden te vinden en dat bereid was het werk uit te voeren. Het UFO-museum bracht het geld bijeen en de resultaten waren binnen vijf dagen bekend. Kimbler zegt dat hij bijna onderuit ging toen hij de uitkomsten zag. De verhoudingen weken af en zoals hij het brengt zijn er slechts twee antwoorden om de resultaten te verklaren: “Of het lab maakte een analytische fout, of het materiaal is niet van deze aarde.”


Magnesium isotopenopdelinggrafiek aangepast aan de grafiek die werd gebruikt door Dr. Peter Sturrock bij zijn analyse van het Ubatuba UFO-fragment. Magnesiumhoudende samenstellingen, metalen en mineralen horen allemaal zeer dicht bij de lijn te liggen. Een chondriet is een soort meteoriet en omdat het niet van de aarde afkomstig is ligt het niet op de lijn. De Roswell AH-1 legering ligt zelfs een heel eind van de lijn af. De AH-1 curve is een anomalie die of een analytische fout is, of het materiaal is niet van de aarde. Meer testen zijn nodig om de gegevens te verifiëren om te zien of het een fout is of dat het niet van de aarde afkomstig is. (Afb: Frank Kimbler)

Kimbler’s werk is echter niet klaar. Hij zegt: “Volgens het protocol van de goede wetenschappelijke methode is één set gegevens niet voldoende.” Om aan te tonen dat het lab geen fout heeft gemaakt moet er meer werk gedaan worden. Hij zegt dat hij nog twee gecertificeerde laboratoria heeft die meer isotopentesten kunnen doen om het werk dat tot nu toe is gedaan te bevestigen en dat hij dat werk mogelijk in de komende weken laat doen. Kimbler zegt dat om te bevestigen dat het materiaal niet van de aarde is, het noodzakelijk is dat twee of drie laboratoria met dezelfde resultaten komen.

Een ander belangrijk aspect van het materiaal is dat het aluminium is, en een niet-aardse oorsprong toont, en aluminium moet vervaardigd worden. Anders dan enkele natuurlijke elementen, zoals goud en zilver dat in een ruwe vorm gevonden kan worden als klompjes, wordt aluminium niet in de natuur gevonden. Als wordt bewezen dat dit materiaal niet van de aarde afkomstig is, dan betekent dat, dat dit iets is dat ergens anders werd vervaardigd. Tot nu toe vervaardigt de mens nog niets in de ruimte, laat staan dat er iets uit de lucht valt en landt buiten Roswell op een locatie waarvan wordt beweerd dat er in 1947 een ruimteschip werd gevonden.

Kimbler zegt dat hij heel voorzichtig is met het doen van definitieve beweringen, maar hij is ‘hoopvol’. Hij zegt dat gecertificeerde laboratoria normaal gesproken geen fouten maken en dat de mensen die het werk deden behoren tot de besten op dat gebied.

De gevolgtrekkingen zijn natuurlijk opzienbarend als blijkt dat het materiaal van buitenaardse herkomst en makelij is. Kan hij in het bezit zijn van de smoking gun die bewijst dat we werden bezocht door een intelligente beschaving van een andere planeet en dat zij in 1947 in de buurt van Roswell crashten? Kimbler zegt dat hij ons op de hoogte zal houden en hij was zo hoffelijk om ons de foto’s van het materiaal en de gegevens van de analyse te verschaffen.

Luister naar Frank Kimbler als hij praat over zijn vondsten op Open Minds Radio.
http://www.openminds.tv/radio/radioarchives/frank-kimbler-july-11-2011New Mexico Tech micro-probe gegevens tonen de elementensamenstelling van AH-1. De Na en Cl waarden zijn van kleine zoutkristallen die op het oppervlak vast zitten, de analyse toont dat AH-1 bevat: AL (aluminium), SI (silicium), Mg (mangaan), Mn (magnesium) en Cu (koper) met kleine hoeveelheden Fe (ijzer). (Afb: Frank Kimbler)


De micro-probe gegevens van de universiteit van New Mexico tonen de elementensamenstelling. Ze verifiëren de gegevens van New Mexico Tech in een analyse welke de elementen AL Si Mg Mn en Cu met wat Fe toont. (Afb: Frank Kimbler)


Magnesium isotopenwaarden van het gecertificeerde lab dat de analyse deed. (Afb: Frank Kimbler)


AH-1 legeringelementsamenstelling van hetzelfde lab. Toont dat de AH-1 legering een AL-Mg-Mn-Si-Cu legering is. (Afb: Frank Kimbler)


AH-1 onder vergroting toont gestreepte of gelaagde structuren. (Afb: Frank Kimbler)


AH-1 onder vergroting toont meer gebieden van gestreeptheid. (Afb: Frank Kimbler)


Over de schrijver
Alejandro Rojas is de radiogastheer voor Open Minds Radio, redacteur en schrijver voor Open Minds Magazine als ook voor OpenMinds.tv. Gedurende verscheidene jaren was Alejandro de officiële woordvoerder voor het Mutual UFO Network als directeur Public Education.Als UFO/paranormaal onderzoeker en journalist heeft Alejandro persoonlijk vele uren in het veld gespendeerd aan onderzoek van het fenomeen. Alejandro is geïnterviewd door mediaorganisaties rondom de wereld, inclusief de grootste kabel en netwerk nieuwsagentschappen en met verscheidene verschijningen in Coast to Coast.


Zie ook het tweedelige artikel op ufowijzer over het metaal dat Linda Moulton Howe in haar bezit heeft:
VREEMD BISMUT/MAGNESIUM METAAL VAN WIGVORMIG LUCHTVOERTUIG Deel 1
VREEMD BISMUT/MAGNESIUM METAAL VAN WIGVORMIG LUCHTVOERTUIG Deel 2


UFO PAGINA

ROSWELL PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen