PRINTBARE VERSIE

STICHTING SKEPSIS EN DE (TERECHT) TOENEMENDE KRITIEK DAAROP

Door: Paul Harmans

14 februari 2010

‘De stichting Skepsis staat bekend om haar kritiek (lees afkammen) op van alles dat te maken heeft met alternatieve geneeswijzen, paranormale verschijnselen als UFO’s of religieuze verschijningen, verder BDE’s en alles dat simpelweg afwijkt van de geëffende banen van de wetenschap’

Citaat Rob Hamers

Voorwoord Paul Harmans - ufowijzer
Onderstaand artikel is gebaseerd op een artikel van Rob Hamers in magazine Spiegelbeeld, maar ik schrijf mijn artikel voor ufowijzer geheel in eigen stijl, de gebruikte termen en omschrijvingen komen dus voor mijn rekening, ik sta daar echter volledig achter en neem er de volle verantwoording voor. Zodra ik Rob Hamers citeer maak ik daar melding van en zijn tekst staat dan tussen ‘aanhalingstekens in schuinschrift’.Cover Spiegelbeeld, uitgave februari 2010

Waarom stichting Skepsis niet écht skeptisch is
Ik kreeg van Rob Hamers een e-mail waarin hij mij wijst op een artikel van zijn hand in tijdschrift Spiegelbeeld, uitgave februari 2010, en ik mocht van hem het een en ander citeren voor ufowijzer. Zijn artikel heeft als titel: ‘Waarom stichting Skepsis niet écht skeptisch is’ en hij haalt een aantal voorbeelden aan van wetenschappelijke onderzoeken naar zaken die net zo onbegrepen zijn als bijvoorbeeld homeopathische geneesmiddelen, UFO’s en graancirkels, maar waaraan Skepsis geen enkel skeptisch woord vuil maakt. Zo’n onderzoek is bijvoorbeeld het ruim 1 miljard kostende onderzoek naar het Higgs-deeltje (het zogenaamde ‘God-deeltje’) bij het Zwitserse CERN, een onderzoeksinstituut dat inmiddels vele miljarden heeft gekost en dat onderzoek doet naar allerlei nog niet bewezen exotische deeltjes die volgens theoretici sinds het ontstaan van de kosmos rondwaren. Dergelijk onderzoek mag kritiekloos miljarden kosten, ondanks dat de wetenschap niet echt weet of dergelijke deeltjes wel bestaan en ze dus nog maar moeten afwachten of zij ze vinden.
nrc.nl/achtergrond/article1978275.ece/LHC-versneller_CERN_start_vandaag

Geen Skepsis-verstening die zich druk maakt om de gigantische kosten voor een nog niet bewezen deeltje. Rob Hamers schrijft in zijn artikel over het Higgs-deeltje en de skeptici o.a:

‘Geen centje pijn blijkbaar over een project dat gebaseerd is op een deeltje dat min of meer bestaat bij de gratie van wiskundige abstracte modellen.’

En:

‘Geen skepticus die moeite heeft met een project van ruim één miljard dollar op zoek naar een wiskundig sprookje. (Dat overigens grote kans heeft werkelijkheid te worden’

*****

Het GROTE verschil in ‘actie is reactie’
Zodra er onderzoek naar Graancirkels, UFO’s of de werkzaamheid van homeopathische middelen wordt voorgesteld, dan zijn de geblindeerde skeptici er als de kippen bij om op vol vermogen tegengas te geven. Stel je voor dat men iets werkzaams zou ontdekken aan een goedkoop te fabriceren en simpel (gebaseerd op zaken die in de natuur voor het oprapen liggen) homeopathisch medicijn! (Iets dat voor een deel allang bewezen is en dus ook werkelijkheid is geworden. Homeopathie werkt namelijk ook bij dieren en baby’s, dus de zogenaamde ‘zelfsuggestie’ van de sceptici is onzin.) Beeld je eens in dat bij een universitaire studie naar UFO’s klip en klaar wordt vastgesteld dat we wel degelijk met buitenaardse techniek hebben te maken (als je met gezond verstand naar de feiten kijkt iets dat ook grote kans heeft werkelijk zo te zijn). Positieve uitslagen op deze twee voorbeelden zouden - in het geval van de homeopathische middelen - beslist een vernietigende bom leggen onder de giga-inkomsten van de farmaceutische industrie en in het geval van buitenaardse techniek onder alle aardse technieken waaraan een bepaalde elite (zeg maar de gelegaliseerde en gestudeerde pseudo-maffia) grof geld verdient.

Miljarden besteden aan onderzoek naar deeltjes die wellicht (niemand die dat zeker weet) bij de oerknal (waarvan ook niet pertinent vaststaat dat die ooit heeft plaatsgevonden) zijn vrijgekomen, is voor de gevestigde orde en de politiek geen enkel probleem, het zal de producenten niet schaden bij de verkoop van hun aardse goederen, die ze voor veel te veel geld aan de man brengen en die hooguit een paar jaar meegaan en daarna weer opnieuw gekocht moeten worden en de politiek heft haar belastingen toch wel. Tsja, ‘geld moet rollen’ is hun lievelingsmotto, maar dan wel slechts één kant op, met de snelheid van het licht naar die van hun vette, uitpuilende bankrekeningen! Onderzoek naar iets dat de handel van de gevestigde industrie (je mag tegenwoordig die handel in veel gevallen ook flessentrekkerij noemen) op slag waardeloos zal maken wordt niet op prijs gesteld en dus wordt door het farmaceutische deel van deze maffiosen de politiek bestookt om vooral homeopathische middelen op de lijst van verboden middelen te zetten, onder het mom dat ze niet werken en het dus misleiding van de klant/patiënt is, ja, ja! En als straks de door dezelfde club felbegeerde Codex Alimentarius op volle toeren gaat draaien zullen waarschijnlijk ook alle voedingssupplementen en vitamines op een dergelijke lijst belanden. Stel je voor dat ‘Jan Lul’ op een goedkope wijze zelf zijn of haar gezondheid opvijzelt door wat natuurlijk, ongevaarlijk en goedkoop spul te slikken.

Gek hè, de mens komt geheel en al voort uit dezelfde natuurlijke materialen en stoffen die op aarde en in het universum voorkomen en waar ook een groot deel van de goedkope homeopathische medicijnen uit bestaat en dan zouden stervensdure (let op de toevallige woordspeling) chemicaliën beter voor je herstel en gestel zijn dan medicijnen uit de natuur? Denk eens goed na!

‘Naast gewoon voedsel stelt Codex (Alimentarius) tevens onder andere normen en richtlijnen voor: voedingssupplementen, vitaminen en mineralen; gezondheidsclaims; biologisch voedsel; genetisch gemodificeerd voedsel; voedseletikettering; adverteren; voedseladditieven en pesticideresidu's. Echter, zoals we hieronder zullen zien, blijkt op al deze gebieden overtuigend dat Codex in toenemende mate economische belangen – en met name die van de farmaceutische en chemische industrieën – vòòr in plaats van de gezondheid van mensen, voorop stelt.’

Bovenstaand citaat afkomstig van: 4nl.dr-rath-foundation.org/extras/codex/codex-whatisit.html

Citaat Rob Hamers:

‘De fanatieke wijze waarop Skepsis alternatieve geneeswijzen probeert onderuit te halen speelt in elk geval de farmaceutische industrie in de kaart’


Spiegelbeeld blz. 50 en 51, uitgave februari 2010

*****

De mannen van stichting Skepsis beweren bij hoog en laag door niemand betaald te worden, geen subsidies te ontvangen of anderszins gesteund te worden en dat men alles doet van de opbrengst van het ‘zand-in-de-ogen-strooi-magazine’ Skepter. Je kunt je terecht afvragen of ze toch niet ergens een beleids- of medicijnmakend suikeroompje hebben die hen maar wat graag wat ‘onder de tafel’ toestopt om te doen wat ze doen, namelijk op gluiperige wijze (de wetenschap totaal onwaardig) een beperkt en bepaald soort fenomenen in een kwaad daglicht stellen. Ik kan niet bewijzen dat ze heimelijk steun ontvangen, maar wat moet dan de drijfveer zijn van iemand met universitaire opleiding om zich dag in dag uit te bemoeien met mensen die in UFO’s, graancirkels en homeopathie geloven? Wat is het motief om daar veel eigen tijd, geld en skeptische moeite in te steken? Wat kan het ze schelen dat anderen geloven in zaken die zij (de skeptici) uit pure onwetendheid gelijkstellen met kabouters, spoken en elfjes?

Of zou het misschien rancune kunnen zijn? Dat men ooit een blauwtje heeft gelopen en nu wel eens een bepaalde groep te grazen zal nemen? Dat daarbij feiten en bewijs vertrapt moeten worden is duidelijk natuurlijk, maar dat deert hen niet, ze beschikken blijkbaar allemaal over schoenmaat 48. Zoals de Belgische skepticus annex debunker Wim Van Utrecht, die vond dat hij tijdens de Belgische UFO-golf van 1988-1990 door de overheid niet genoeg op de hoogte werd gehouden, dat de luchtmacht en de politie de gegevens niet met hem, maar met SOBEBS deelde. Dat hij daardoor zo gefrustreerd raakte dat hij nu alleen nog maar kan denken aan het traineren van UFO-zaken. Of een Marc Broux die jarenlang als zeer positief ufoloog, maar met iets teveel hanengedrag de Belgische UFO-organisatie BUFON voorzat en door de leden die dat niet pikten uit zijn functie werd gezet en daarna als een blad aan een boom omsloeg en nu alleen nog maar kan treiteren en met duivels plezier het hele UFO-fenomeen en zijn vroegere vrienden belachelijk maakt.

Citaat uit het artikel van Rob Hamers:

'De roeping van Skepsis schiet te kort
Hun werk heeft toch tot doel om bedrog te signaleren waar het mensen schaadt in hun beurs of gezondheid! Men mag verwachten dat ook bedrogmiddelen uit de reguliere sector getoetst worden door een organisatie die zich Skepsis noemt. Ik ken geen voorbeelden hiervan. Dat Skepsis bijvoorbeeld ernstig haar skeptische roeping tekort schiet blijkt uit het volgende. Dr. Marcia Angell, voormalig hoofdredacteur van de New England Journal of Medicine schreef:
‘Kan een farmaceutisch bedrijf klinisch onderzoek zó manipuleren dat hun producten beter lijken dan ze werkelijk zijn? JA! Eén manier om de dobbelsteen één kant op te laten vallen bestaat erin uitsluitend jonge proefpersonen te laten deelnemen; deze vertonen namelijk per definitie minder bijwerkingen dan oudere.’ Nooit zal Skepsis een dergelijke kritische visie produceren.'

*****

Het bovenstaande dat Rob Hamers zich afvraagt en vaststelt, heb ik de kleine zelfstandige afkrakers van Skepsis, Rob Nanninga en Jan Willem Nienhuys, ook al eens voorgehouden, namelijk: als ze zo graag de portemonnee van de burger tegen bijvoorbeeld de verkoop van 'waardeloze' UFO-boeken in bescherming willen nemen, ze wellicht ook eens kunnen kijken naar al die miljoenen school- en studieboeken die de ouders van Nederland elk jaar opnieuw voor hun schoolgaande kinderen voor vaak vele honderden euro's moeten kopen. Boeken die regelmatig slechts één jaar meegaan en dan zogenaamd verouderd zijn. Boeken die op veel te duur papier zijn gedrukt, met een veel te dure opmaak en vaak vergezeld gaan van een werkboek.
trouw.nl/opinie/podium/article1380630.ece/Schoolboeken_zijn_te_duur_en_te_goed.html
Uitgeverijen verdienen werkelijk goud aan schoolboeken. De regering broedt erop schoolboeken te gaan vergoeden, maar dat broeden moet schijnbaar jaren duren.

Ik heb Rob Nanninga ook geschreven dat het prima is als een alternatieve genezer wordt vervolgd als hij/zij aantoonbaar een dodelijke fout heeft gemaakt. Maar of ze dan ook eens de moeite willen nemen reguliere artsen die in Nederland elk jaar door fouten zo’n 1700 patiënten laten overlijden voor de rechter te brengen?
rtl.nl/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2009/11_november/14/binnenland/elk-jaar-1700-doden-door-medische-missers.xml
Het was namelijk Jan Willem Nienhuys van Skepsis die er een persoonlijke heksenvervolging van heeft gemaakt om Jomanda achter de tralies te krijgen en dan hebben we het nog niet eens over het feit dat Jomanda volledig handelde op verzoek van Sylvia Millecam zelf. Ik citeer het volgende van onderstaande website:

‘Medium Jomanda is weer een vrij vrouw. De rechtbank in Amsterdam heeft haar vrijgesproken van medeverantwoordelijkheid aan de dood van actrice Sylvia Millecam. De familie van de actrice liet eerder al weten tegen vervolging van Jomanda te zijn. Zij benadrukten dat Millecam doelbewust haar eigen keuzes heeft gemaakt en dat ze met geen mogelijkheid het ziekenhuis in te krijgen was.’

gezondheid.blog.nl/actualiteiten/2009/06/13/jomanda-niet-schuldig-aan-dood-sylvia-millecam

Misschien dat Stichting Skepsis (of de Vereniging tegen de Kwakzalverij) eens een lijstje kan maken met daarop reguliere artsen die mensen een contract aanbieden waarin staat dat hij/zij hen voor 100% van kanker kan genezen. Als er ook maar één zo’n reguliere arts had bestaan, dan had Millecam daar zeer zeker bij aangeklopt.

Maar dat soort afwegingen wordt niet gemaakt door de wetenschappelijke egotrippers bij Skepsis en de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Overigens is Jan Willem Nienhuys niet alleen actief bij Skepsis, maar zit hij ook bij de Vereniging tegen de Kwakzalverij en is daar hoofdredacteur van de websiteredactie. We zagen hem ooit in het journaal gelukzalig een flesje wijn opentrekken en voor de camera gulzig een glaasje drinken op het feit dat Jomanda voor de rechter moest verschijnen, door toedoen van zijn vereniging. Mochten de heren skeptici elke reguliere arts voor het gerecht slepen die aantoonbaar een dode patiënt op zijn conto heeft, dan kon het nog wel eens dag in, dag uit een lollige boel worden onder de boys tegen de kwakzalverij.

Afijn, dit soort zaken maakt allemaal heel duidelijk wat de werkelijke agenda van Skepsis is: Ik citeer Rob Hamers:

‘Níet kritisch kijken naar nieuwe fenomenen die qua onderzoek nog niet geheel uitgekristalliseerd zijn, maar alles op alles zetten om het vooroordeel te bevestigen, toewerken naar een van te voren getrokken conclusie!’


Spiegelbeeld blz. 52 en 53, uitgave februari 2010

*****

Een al vaker geconstateerde persoonlijke tekortkoming
Natuurlijk heeft Rob Hamers ook stichting Skepsis om een reactie gevraagd. Hij heeft Rob Nanninga via e-mail wat vragen gesteld, zoals:

‘Waarom worden bepaalde onderzoeken naar voren gehaald en verzwijgt men vele andere? Hoe wapent men zich tegen selectieve perceptie van de wereld? Men kan immers 20 slecht uitgevoerde onderzoeken voor het voetlicht brengen en de andere twintig (die een fenomeen verklaren) nooit gezien (willen) hebben.’

Dat waren blijkbaar vragen die te indringend waren en vanaf dat moment kreeg Rob Hamers geen enkele reactie meer. Typisch Rob Nanninga, vele anderen hebben dat asociale gedrag van Nanninga al eerder opgemerkt.


Relevante links
http://www.spiegelbeeld.nl

http://www.homeopathie.net

http://ufo.be

SOBEPS, nu COBEPS: http://www.cobeps.org

http://nl.wikipedia.org/wiki/Codex_Alimentarius

http://nl.wikipedia.org/wiki/Homeopathie

Opmerking bij de Wikipedia-links - Bedenk dat er de laatste tijd veel kritiek op Wikipedia is gekomen. Van alle artikelen die volgens de orthodoxe opvattingen van de eigenaren van Wikipedia geen wetenschappelijke basis hebben, staat de inhoud bloot aan rigoureuze herzieningen, aangebracht door een team speciaal daarvoor aangenomen herschrijvers. Er zijn al veel klachten ingediend van schrijvers van artikelen die hun artikel zodanig aangepast (herschreven) zagen dat zij zelf niet meer achter de inhoud konden staan. Vervolgens worden die schrijvers door Wikipedia geblokkeerd om nog iets aan hun artikel te veranderen. Alweer een aanwijzing dat bepaalde groeperingen willen blijven hangen in het oude systeem van het ‘platte-aarde-denken’.

Een mooi voorbeeld van deze censuur: Lloyd Pye, de man van de Starchild Skull, heeft daar persoonlijk ook al jaren last van, hier zoals Lloyd het in zijn nieuwsbrief van 28 dec. 2009 schreef:

'Confirmation of my gripe against Wikipedia: For years I've engaged in a running battle with the nitwits who "edit" Wikipedia. They consistently trash any alternative subjects that challenge mainstream viewpoints. The hash they've made of my bio and of the Starchild's entry are both ludicrously wrong, and they refuse to change anything to the actual truth. Now we know why. If interested, check this new article about their well-deserved woes.
http://www.thunderbolts.info/thunderblogs/davesmith_au.htm
'


SKEPTICI PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen