PRINTBARE VERSIE

‘UFO’s EN ATOOMWAPENS’ - OPENBARING DAAGT WETENSCHAPPELIJKE LEERSTELLING UIT

Door:
Stoyan Sarg: momenteel werkzaam aan de York universiteit, Canada
Dr. Asparuh Petrakiev: gepensioneerd professor met internationaal geaccepteerde bijdragen aan de wetenschap en met meer dan 40 jaar ervaring in onderwijs en onderzoek
Nikolaos Balaskas M.S.: momenteel werkzaam aan de York universiteit, Canada
William Treurniet, M.E.: gepensioneerd wetenschapper, Ottawa, Canada

31 oktober 2010

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.theufochronicles.com/2010/10/ufos-and-nukes-disclosure-challenges.html


De persconferentie over UFO’s en atoomwapen in september 2010 resulteerde op het Internet tot een brede discussie, maar tot weinig aandacht in de mainstream media en bijna niets vanuit de wetenschappelijke instituten. Waarom staan de autoriteiten in de VS na tientallen jaren diepe geheimhouding een dergelijke openbaring toe? Dit was 20 jaar geleden ondenkbaar toen er twee supermachten, de USA en de Sovjet Unie, tegenover elkaar stonden. Het onderzoek naar UFO-technologie is hoogst geheim en wordt gedomineerd door het militaire apparaat. Wat in Amerika in het geheim is gedaan, is tevens onafhankelijk daarvan ook in de voormalige Sovjet Unie gedaan. Het is duidelijk dat ze in staat waren een nieuwe technologie te verwerven door het terugontwikkelen van techniek en via kostbaar onderzoek. Militair gerelateerde eenheden ontvingen een gigantisch deel van het geld ingebracht door de ‘belastingbetaler’. Nu is de wereld echter drastisch veranderd. De Koude Oorlog is beëindigd en deze goedgesponsorde instituten kunnen nu mogelijk een gebrek aan focus ervaren. De technologie is onbruikbaar tegen terrorisme, de nieuwe vijand. Zonder een duidelijke vijand blijft deze technologie op de plank liggen. Het gevolg is dat de drijfveer tot het handhaven van een hoog niveau van geheimhouding en dat openbaring niet mag worden toegestaan minder wordt.

De recente persconferentie over UFO’s en atoomwapens verschafte betrouwbaar bewijs dat we worden bezocht en geobserveerd door vergevorderde buitenaardse beschavingen. Dat is niet vreemd voor de vele mensen met een open geest. Wat wel vreemd is, is de stilte van onze wetenschappelijke gemeenschap over een onderwerp van een dergelijk groot belang. De conferentie liet een belangrijke vraag onbeantwoord: “Waarom zijn UFO’s zo bezorgd over onze nucleaire wapens?” De incidenten beschreven door het voormalige USAF personeel, dat UFO’s onze atoomraketten in de gaten houden en ze soms ook beschadigen, zijn niet op zichzelf staand. Gelijkwaardige gevallen zijn gemeld in Engeland en in de voormalige Sovjet Unie. UFO-activiteit is tevens geobserveerd rondom nucleaire installaties in Canada. Recentelijk, op 7 oktober 2010, werd gemeld dat een luchthaven in Mongolië (China) tijdelijk was gesloten vanwege UFO-waarnemingen.

Eén spreker op de persconferentie opperde dat de UFO’s zich gedurende de Koude Oorlog met onze atoomwapens bemoeiden vanwege de negatieve consequenties bij het gebruik daarvan. Onze onvolmaakte wetenschap van de 20e eeuw voorspelde een nucleaire winter bij het gebruik van atoomwapens, maar het gevolg zou wel eens veel desastreuzer kunnen zijn. De ruimte zou wel eens niet zo leeg kunnen zijn als gedacht door onze 20e eeuwse natuurkundigen, maar zou kunnen bestaan uit een gestructureerde ether. Als dat het geval is, dan kunnen vele nucleaire explosies in de atmosfeer een gigantische tornado opwekken die een deel van de aardse atmosfeer kan wegzuigen. Gelijkwaardige processen vinden plaats op de zon en ze zijn niet gemakkelijk te verklaren door de hedendaagse natuurwetenschappen. (1. Zie het onderzoek van Sarg naar dit probleem.)

Helaas blijven de door de overheid gesponsorde wetenschappelijke gemeenschappen stil over dit onderwerp. Worden hun leden op bureaucratisch niveau zo nauw gecontroleerd dat dit doorwerkt naar het niveau van de werkende wetenschappers? De meeste individuele wetenschappers weten dat het huidige wetenschappelijke dogma voornamelijk via deze hiërarchie wordt afgedwongen, voornamelijk door het sponsoren van geselecteerde issues. Ideeën die niet in overeenstemming met de leerstelling zijn worden genegeerd. Bijvoorbeeld: de gevestigde wetenschap wil het bestaan van buitenaardse beschavingen alleen geloven als er intelligente elektromagnetische signalen van duizenden lichtjaren weg worden ontvangen. Waarom sluiten zij de mogelijkheid van communicatie via andere golven dan elektromagnetische uit?

Zo’n honderd jaar geleden begrepen de natuurkundigen dat empirisch bewijs voor dergelijke golven bestond en het werd verklaard door gebruik te maken van het concept van een ether die alle ruimte vulde. Het ether concept staat voortplanting toe van longitudinale of drukachtige golven, verschillend van de momenteel bekende elektromagnetische golven. Newton, Faraday, Ampère, Lord Kelvin, Maxwell en vele andere beroemde natuurkundigen konden zich dat voorstellen en Nikola Tesla ontwierp zelfs de middelen om dergelijke golven te genereren en op te vangen. Ondanks dat wordt het concept van de ether ten onrechte als weerlegd gezien. Het gevolg is dat de kennis over het gebruik van deze golven, die anders zijn dan de elektromagnetische golven, niet beschikbaar is in de natuurkundeboeken van vandaag de dag. Bijvoorbeeld: Wilbert Smith (1910-1962), een Canadese regeringswetenschapper en expert op het gebied van radiocommunicatie, experimenteerde met een nieuwe methode van communicatie betrekking hebbend op ET technologie [2]. Gelukkig kan dergelijke kennis op het Internet worden gevonden.

Momenteel bevatten de universitaire tekstboeken dat het ether concept is weerlegd en dat de ruimte leeg is. Dat is echter niet waar. Het Michelson-Morley experiment en andere experimenten gebaseerd op interferometrische principes zijn methodologisch niet geschikt omdat sommige specifieke eigenschappen van het medium ether er niet bij worden betrokken. Zelfs Einstein zegt in zijn monografie ‘Sidelights on Relativity’ (1920): ‘zonder ether is algemene zwaartekracht ondenkbaar’. De waarheid is dat het ether concept in de 20e eeuw werd opgegeven vanwege een gebrek aan een werkend fysiek model. Als gevolg daarvan werden er wiskundig modellen aangenomen en versies daarvan worden nu nog steeds gebruikt. Die schrijven postulaten en regels voor met vele aannames en benaderingen, echter, die beschrijven niet grondig de fysieke werkelijkheid. Ze werken op een enkel gebied, maar niet voor andere. Kwantummechanica bijvoorbeeld is een wiskundig model gebaseerd op een incompleet atoommodel van Bhor. De problemen daarvan zijn in het verleden uitgebreid besproken, maar worden nu voor het grootste deel genegeerd. Observaties van echte nuclei en atomen zijn gelimiteerd tot schalen boven 0,1 nm. Alweer, ons begrijpen onder dit niveau komt van wiskundige modellen gebouwd op aannames. Het is duidelijk dat als één aanname verkeerd is, het fysieke plaatje verschaft door het wiskundige model ook verkeerd zal zijn. De bewering dat menselijke logica faalt bij de Kwantummechanica is een goed voorbeeld van hoe het model een onrealistisch denkbeeld verschaft. Als gevolg daarvan is de Kwantummechanica alleen bruikbaar voor berekeningen van energieniveaus en niet voor het onthullen van de structuur van de fysieke realiteit.

Einsteins vergelijking E=mc^2 betekent niet noodzakelijkerwijs dat materie kan worden vernietigd of gecreëerd. De letter m voor massa is niet equivalent aan massa, maar het is alleen de meetbare parameter. De ether kan gemodelleerd worden als een dynamische structuur bestaande uit een wezenlijke substantie die nooit vernietigd wordt. Subatomaire deeltjes hebben een stoffelijke structuur gemaakt van dezelfde substantie. In de deeltjesfysica wordt verkeerd verondersteld dat nieuwe deeltjes ontstaan ten tijde van een hoge energiebotsing. Deze deeltjes zijn in feite fragmenten van de originele deeltjesstructuur. Wat verondersteld wordt als een nieuw deeltje is vaak een energie-uitbarsting gedurende het proces van fragmentatie. Dat is waarom de speurtocht naar een verenigde theorie gebaseerd op het Standaard Model zo problematisch is. In plaats van dat het leidt naar vele deeltjes met kenmerkende aspecten zoals, smaak, kleur, gluonen, isospin en andere abstracte eigenschappen.

Als een correct model van het fysieke vacuüm wordt gebruikt, dan kunnen de resultaten van experimenten mogelijk een heel ander beeld van de microkosmos bevestigen. Het fysieke model voorgesteld door S. Sarg werkt goed op verschillende terreinen van de natuurkunde. Het is gebaseerd op enkel twee fundamentele deeltjes en op één fundamentele natuurwet – de wet op Supergravitatie (SG) [3]. Een kenmerk van deze wet is het te meten Casimir-effect. De voortplanting van het SG door de onderliggende structuur van de ruimte, laten we dat het Kosmische Rasterwerk (KR) noemen, verklaart Newton’s zwaartekracht. Dezelfde structuur plant elektrische en magnetische velden voort en is verantwoordelijk voor de snelheid van het licht. De KR structuur bevat een hoge statische energie welke de bron is van wat wij de nucleaire energie noemen. De statische druk van de KR structuur op het niet te doordringen volume van een elementair deeltje definieert de massa van het deeltje. Derhalve kan de massa veranderd worden als de statische druk wordt veranderd door een juiste aanpassing van de parameters van de KR structuur door gebruik te maken van elektromagnetische golven.

Het voortstuwingsmechanisme van UFO’s lijkt op dat principe gebaseerd te zijn [4]. Het is volkomen verschillend van een straalmotor. Daarom zal het onderzoek naar het UFO-fenomeen onvermijdelijk tot doorbraken in de natuurkunde leiden en het verkrijgen van een nieuwe technologie. In de nabije toekomst kan het militair-industriële complex wellicht onthullen dat zij al een dergelijke nieuwe techniek hebben ontwikkeld. Dat zal dan echter verkregen zijn via het terugontwikkelen van techniek afkomstig van geborgen UFO’s, of door het ondernemen van experimenteel onderzoek zonder een goed begrip van de onderliggende natuurkunde te hebben. De nieuwe techniek zal enkele bijeffecten hebben. Sommige daarvan zijn fysiek en andere biologisch. De laatst genoemde zijn bekend van zeldzame UFO-gevallen waarbij een persoon dicht bij een geland object komt en daardoor serieuze of fatale verwondingen van onbekende aard oploopt. Die situatie is vergelijkbaar met het eerste onderzoek naar radioactiviteit. De briljante onderzoekster Marie Curie, betaalde dat met haar leven en veel andere onderzoekers namen ongemerkt schadelijke straling op. Sommige mensen kunnen voorstellen deze nieuwe techniek te gebruiken om burgervliegtuigen mee voort te stuwen. Echter, dat is niet de juiste toepassing. De nieuwe technologie, gebaseerd op een unieke traagheidskracht, kan onplezierige fysieke en biologische bijeffecten hebben. Vandaar dat het hoofdzakelijk voor langeafstandsreizen is, zoals interplanetaire reizen.

Na 34 jaar gewerkt te hebben bij verschillende wetenschappelijke instituten, besteedde dr. Stoyan Sarg wat tijd aan het onderzoeken van het UFO-fenomeen en hij deed dat vanuit een theoretisch oogpunt [5]. Hij deed labexperimenten die aangaven dat gravitatiemassa gemanipuleerd kan worden. Zijn theoretisch en experimenteel onderzoek werd weergegeven op conferenties en gepubliceerd in boeken, conferentieverslagen en journalen. Sinds 2005 heeft hij gewerkt met groepen wetenschappers en ingenieurs bij de studie naar de fysica van UFO’s. William Treurniet ontdekte een originele methode voor het analyseren van digitale beelden. De methode onthulde een specifiek optisch kenmerk dat vaak verschijnt nabij UFO’s op foto’s. Nikolaos Balaskas verschafte waardevolle informatie over Canadese bijdragen aan het UFO-onderzoek. Hij had uitgebreid contact met internationale onderzoekers. Dr. Asparuh Petrakiev, een beroemd natuurkundige met meer dan 300 wetenschappelijke publicaties en lid van de Internationale Academie van Ecologie en Levensbeschermende Wetenschappen, is actief betrokken bij georganiseerde conferenties in Oost-Europa over de opkomende nieuwe natuurwetenschappen en UFO’s.

Wij roepen de organisaties op die onderzoeksfondsen beschikbaar stellen om theoretisch en experimenteel onderzoek naar UFO-natuurwetenschappen te financieren. Dat kan leiden naar een nieuwe technologische revolutie en een nieuw tijdperk voor de menselijke beschaving.

Het bovenstaande is de opinie van de auteurs. Daar zijn niet de instituten bij betrokken waarvoor zij momenteel werken.

Referenties:

[1] MANIFESTO: Prevent Nuclear Disaster - Doomsday

[2] Wilbert Smith, The New Science

[3] Basic Structures of Matter: Supergravitation Unified Theory

[4] Helical Structures Forum

[5] Articles On Extraterrestrial Activity


UFO PAGINA

UFO's EN ATOOMWAPENS PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen