PRINTBARE VERSIE

DE BEKENDE, GEDREVEN SCEPTICUS WIM VAN UTRECHT WEERLEGD

Deel 1

Door: Paul Harmans maart 2006

Met dank aan Stijn Van de Paer voor zijn adviezen en opmerkingen


"Je kunt niet bewijzen dat iets niet bestaat"

Professor emeritus Christian de Duve


Dat mijn tegenwoordig niet-zachtzinnige aanpak emoties losmaakt, bleek toen ik van de gedreven scepticus Wim Van Utrecht eindelijk een reactie kreeg als antwoord op de zeer duidelijke taal die ik bezigde aangaande Marc Broux en diens sceptische tentoonstelling en een naar aanleiding daarvan nogal zeer armzalig interview in een Belgische krant, waarin door hem ook de positieve UFO-onderzoekers weer eens als een clubje van goedgelovigen werd neergezet.


Marc Broux (r.)

Daar waar Van Utrecht maandenlang geen reactie gaf op de ook aan hem doorgestuurde e-maildiscussie, gevoerd door diverse UFO-onderzoekers gedurende januari, februari en maart 2006, vond hij het nu nodig om te reageren. In zijn reactie roept hij tevens de leden van BUFON (de positieve Belgische UFO-vereniging) op om alle contact met mij te verbreken vanwege mijn duidelijke taal, door Van Utrecht omschreven als ‘niet fatsoenlijke’ manieren. Of de leden van BUFON gehoor zullen geven aan zijn voorstel dat weet ik niet, het zou jammer zijn als ze dat wel deden, maar ik werk onafhankelijk en kan ruimschoots uit de voeten zonder de steun van anderen. Kennelijk zien de sceptici mij als een gevaar en tracht men mijn ‘slechte invloed’ op anderen te beperken, een groter compliment kunnen ze mij niet geven.Interview Marc Broux in ‘Het Belang van Limburg’ (4 maart 2006)
(Klik op de afbeelding voor een leesbare vergroting)

Ik geef hieronder alle opmerkingen van Van Utrecht in zijn mail van 7 maart 2006 aan mij exact weer (ik houd beslist niets achter) en het antwoord daarop van mij. Ik doe dat in drie delen omdat het anders een te lang artikel wordt.


Wim Van Utrecht ‘de wolkenwijzer’

 

1. Wim Van Utrecht: HARMANS heeft het vrees ik nog altijd niet begrepen. Hij stelt in zijn schreeuwerige reactie “JE KUNT NIET BEWIJZEN DAT IETS NIET BESTAAT, LAAT DAT NU TOCH EENS TOT JE DOORDRINGEN!!!!!”. Daarmee slaat hij zonder het te weten de nagel op de kop. Alsof het aan de skeptici is (of aan de reguliere wetenschap) om te bewijzen dat iets niet bestaat! Nu dacht ik al die tijd dat het de taak was van diegenen die een wereldschokkende bewering doen om met bewijzen op de proppen te komen. In het geval van de voorstanders van de buitenaardse hypothese zijn dat ooggetuigenverklaringen, fotografisch materiaal en fysische effecten die wij, goed en nieuwsgierig als we zijn, gratis en voor niks onder de loep nemen. Onze enige bedoeling daarbij is te kijken of er voor de gemelde fenomenen geen verklaring dichter bij huis te vinden is i.p.v. er meteen het etiket “buitenaards” op te plakken.


Paul Harmans ‘de ufowijzer’

Paul Harmans: Laat ik beginnen met de opmerking dat een ‘gezond scepticisme’ voorwaarde is om het UFO-fenomeen te onderzoeken, maar er bestaat een kleine groepering harde sceptici die ik de ‘gedreven sceptici’ noem en daaronder vallen zij van de Nederlandse stichting Skepsis en de Belgische sceptici zoals Wim Van Utrecht en Marc Broux.

Ik heb hen overigens nooit opgedragen dat zij iets moeten bewijzen, zij beweren echter luidkeels dat ze het al hebben bewezen.

Het is een bekend gegeven binnen de wetenschap dat je niet kunt bewijzen dat iets niet bestaat, je hebt simpelweg geen materiaal om mee te werken. Je mag gerust beweren dat je denkt dat het niet bestaat, maar de gedreven sceptici gaan echter een stap verder en beweren dat het beslist níét bestaat. Om die bewering te staven moet je kunnen aantonen dat je alle feiten en bewijs deskundig en op wetenschappelijke wijze hebt weerlegd. En daar zit de zwakke plek bij hen, want tussen de 10 en 30% van de UFO-incidenten (en daarbij gaat het om uiterst gedetailleerde waarnemingen, gedaan door zeer geloofwaardige getuigen, met soms achtergebleven fysieke sporen) is vooralsnog niet te verklaren, hoeveel geld, kennis en apparatuur men ook inzet. Dat wil nog niet zeggen dat het dus buitenaards moet zijn, maar die mogelijkheid volledig uitsluiten, zoals de sceptici pertinent doen, is zeer onwetenschappelijk, hoe hard ieders gezonde verstand misschien ook roept dat de buitenaardse hypothese onzin is.

Als de beweringen daarbij zouden blijven, zou je nog kunnen denken dat een dergelijke scepticus slechts zijn eigen onvermogen etaleert, maar de gedreven sceptici hebben tevens een karaktertrek die hen aanzet tot het in de media valselijk beschuldigen van de positieve UFO-onderzoeker (die juist alle mogelijkheden openlaat en zelfs regelmatig aangeeft dat hij niet beweert dat het 100% buitenaards moet zijn) als zijnde een rotsvaste gelover in de buitenaardse hypothese en dat die alle aanwijzingen, waarvan zij als sceptici vinden dat die zeer eenvoudig zijn te verklaren, eigenwijs en stompzinnig in de wind slaat.

Feitje:
Zelfs het wetenschappelijke onderzoek aan de universiteit van Colorado onder leiding van fysicus Dr. Edward U. Condon (waarbij men onder andere gebruik maakte van de verzamelde waarnemingen van “Project Blue Book’ met een aantal van 12.618. In totaal keek Condon slechts naar 117 incidenten) bleef zitten met 30% onverklaarbare gevallen en dan hebben we het niet over slechts wat lichtjes in de lucht, want anders waren die ook wel resoluut in de ruim bemeten vergaarbakken met de labels 'Venus', 'Moerasgas', 'Grappenmakers', 'Weerballonnen' en 'Weersinvloeden op de Radar' terechtgekomen. Natuurlijk heeft de van het begin af aan sceptische dr. Condon die eindconclusie niet hardop genoemd, het onderzoek was er juist met voorbedachte rade op gericht de zaak voor eens en altijd af te doen als zijnde 'totaal onbelangrijk' en omdat bijna niemand de moeite nam het rapport na te lezen, bleef die 30% conclusie lange tijd onopgemerkt!


Dr. Edward U. Condon

 

2. Wim Van Utrecht: HARMANS verwijst graag naar buitenlandse projecten en bewijsstukken. Zo merk ik dat de video’s die je doorstuurde afkomstig zijn van Steven GREER en Jaime MAUSSAN. Op een geloofwaardigheidsschaal van 1 tot 10 scoren deze heren elk zo rond de –25. Dat wil niet zeggen dat al de getuigenissen die zij naar voor brengen op leugens en bedrog berusten, maar hun persoonlijke interpretatie van het materiaal dat ze verzamelden kun je best meteen onder tafel vegen. Geen enkel redelijk denkend mens neemt de lichtzinnige uitspraken van deze twee UFO-goeroes ernstig.

Paul Harmans: Onmacht uit zich door de boodschapper zwart te maken! De in mijn bovenstaande opmerking al aangehaalde redelijk verstrekkende, onhebbelijke karaktertrek van de gedreven sceptici, dat zij de mensen die het hardst aan het UFO-fenomeen werken en die trachten de rest van de wereldbevolking wakker te schudden, op alle mogelijke manieren zwart maken en er soms vol overgave karaktermoord op plegen, is exact wat Van Utrecht hier exposeert met zijn geloofwaardigheidsschaal en het indelen van de belangrijkste UFO-promotors op -25 op een schaal van 1 tot 10. Steven Greer en Jaime Maussan zijn slechts de boodschappers en het gaat niet om hen persoonlijk, maar om wat zij brengen en dat zijn de bijna 500 hooggeplaatste Amerikaanse getuigen en de vele duizenden UFO-video’s en -foto’s uit Mexico.

De gedreven sceptici hebben vroeger altijd te kennen gegeven dat de UFO-getuigenissen van militairen die liever (begrijpelijk) anoniem bleven niet relevant waren en daar hadden de sceptici tot op zekere hoogte wel gelijk in. Vandaag de dag hebben we echter bijna 500 hooggeplaatste militairen in het Disclosure Project die met naam en toenaam, rang en serienummer, geloofsbrieven enz. klaar staan voor de onderzoekers en met ondersteunende (vaak voorheen geheime) documenten van de overheid hun getuigenis kunnen staven. En wat doen de heren sceptici? Jawel hoor, zij negeren de getuigen en plegen vol overgave karaktermoord op de man die de moed heeft als boodschapper te fungeren. Dr Steven Greer heeft een kraakhelder blazoen, maar zijn naam is besmet geraakt door de onterechte vuilspuierij van de gedreven sceptici. Dat verstaan de sceptici onder wetenschappelijk onderzoek en wee degene die daar twijfels over heeft, die krijgt ook een emmertje vuil, verpakt in op het oog nette en fatsoenlijke volzinnen, over zich heen.


Links Steven Greer, rechts Jaime Maussan

Feitje:
De gedreven sceptici sluiten bij voorbaat een aantal conclusies uit en plegen karaktermoord op de meest geloofwaardige getuigen en dat is de reden waarom zij ‘negatieve’ UFO-onderzoekers worden genoemd.

Link: Nederlandstalig artikel: Steven Greer: Hoe de geheimhouding in stand wordt gehouden

 

3. Wim Van Utrecht: Anderzijds mag je natuurlijk niet verwachten dat ik nu zelf definitieve uitspraken ga doen bij videobeelden waarvan ik geen achtergronddetails ken (en HARMANS wellicht ook niet, maar dat weerhoudt hem er niet van om ze héél belangrijk en mysterieus te vinden). Ik doe dus gewoon mijn best.

Paul Harmans: Als je over een gewoon gezond verstand en een klein beetje wijsheid beschikt, dan moet je toegeven dat de videobeelden wis en waarachtig wel degelijk héél belangrijk en mysterieus zijn. Maar dat een onderzoeker als Van Utrecht zich laat verleiden tot het doen van uitspraken op basis van 20 minuten kijken naar de beelden op de DVD en daarna kan concluderen dat het slechts propaganda is, van een op geld en beroemdheid uit zijnde TV-persoonlijkheid met de naam Jaime Maussan (waarvan Van Utrecht als scepticus duidelijk al helemaal niet de achtergronden kent) dan begeeft hij zich op behoorlijk glad ijs. Ik geef dergelijke beelden op ufowijzer door in de hoop eindelijk eens onbevooroordeelde wetenschappers aan te zetten tot een gedegen onderzoek en beweer nergens dat het voor 100% buitenaards is. In het geval van de Mexicaanse UFO-Golf is openheid en studie nodig en geen voortijdige, onsportieve tackles.

Feitje:
Een aantal mensen binnen de Nederlandse media (TV) hebben naar aanleiding van de getuigen in het Disclosure Project en de UFO-beelden uit Mexico hun mening dat het allemaal onzin is herzien en willen nu aandacht gaan besteden aan het UFO-fenomeen.

 

4. Wim Van Utrecht: De eerste video die MAUSSAN op het congres in Laughlin toonde is natuurlijk wél goed bekend. Het gaat om de infrarood beelden die op 5 maart 2004 door een militair vliegtuig boven Campeche werden geschoten. De lichten die hierop te zien zijn bleken uiteindelijk verbrandingsvlammen van petroleumraffinaderijen. Buiten MAUSSAN en zijn volgelingen is er niemand die daar nog aan twijfelt. De bewijzen zijn trouwens onweerlegbaar (zie bv. http://www.skeptic.com/eskeptic/archives/2004/04-07-24.html

Paul Harmans: De volgende opmerking staat ook in het bovenstaande artikel waarvan Van Utrecht de link geeft en waarin volgens hem de bewijzen ‘onweerlegbaar’ zijn vastgelegd:

‘Komen er UFO’s voor in de video?
Gedurende het ‘tien UFO’s gedeelte’ zijn er een paar UFO’s (buiten de drie lichten die dat misschien wel zijn) die mogelijk ook olie-flares zijn, maar die niet voorkomen in de Landsat gegevens.(1) Gedurende de rest van de video zijn er enkele UFO’s (letterlijk ongeïdentificeerde objecten en niets meer)(2), maar dat is vanwege incomplete gegevens. Sommige ‘enkele’ lichten hebben de karakteristieken van een vliegtuig (beweging en radarreflecties)(3). Enkele lichten lijken zich op grondniveau te bevinden en zouden reflecties van metalen structuren of zandbanken kunnen zijn.’

Opmerkingen van Paul Harmans:
1. Die andere olie-flares staan dus niet op de satellietfoto’s van het gebied en de kans is bijzonder groot dat ze dus helemaal niet bestaan en als gevolg daarvan ook geen reflectie op de radar geven. Dus zijn er andere verklaringen gezocht voor de overige lichten op de radar in de vorm van metalen structuren op grondniveau en zandbanken.

2. UFO’s zijn inderdaad UFO’s omdat er een aantal gegevens ontbreken en daarom vroeg de Mexicaanse luchtmacht hulp aan de UFO-onderzoekers.

3. 'Sommige ‘enkele’ lichten hebben de karakteristieken van een vliegtuig (beweging en radarreflecties).' Dus toch bewegende objecten? Zouden de zandbanken zich daar voor de kust erg snel verplaatsen? Of nee, natuurlijk, het zijn op drift geraakte olieplatforms!


FLIR-radarbeeld van 5 maart 2004 Mexico

Dus het ‘onweerlegbare bewijs’ is tevens niet helemaal onweerlegbaar, de configuratie van de paar lichten op de FLIR-radar, die wel overeenkomen met de configuratie van de olie-flares, zijn dus aanleiding om aan te nemen dat dit de oplossing is. Als zo’n FLIR-radar, zoals door de sceptici wordt aangenomen, olie-flares, zandbanken en metalen structuren op de grond waarneemt, tijdens weersomstandigheden die die dag heel normaal waren, dan is het wel een heel multifunctioneel apparaat. Of juist totaal waardeloos voor hetgeen het is ontworpen en dat is in het Mexicaanse geval voor het opsporen van drugsvliegtuigjes.

Er is heel veel discussie gevoerd over de zogenaamde aanname (en ik wil de nadruk op het begrip ‘aanname’ leggen, want niemand heeft onomstotelijk bewezen dat het olie-flares zijn) en men is er zeker nog niet uit. Er bestaan evenveel tegenargumenten als er voor zijn. Bekijk de volgende link: http://members.aol.com/tprinty2/Mexico04e.html

Om te relativeren het volgende: als deze waarneming boven Egypte had plaatsgevonden, dan waren de gedreven sceptici met het volgende bericht gekomen:

‘Na intensief rekenwerk en vele brainstormsessies heeft de Egyptische, sceptische stichting 'Gheenflauwbhenull', onder leiding van Achjoh Nehtoch Jahohr, de UFO-beelden die de Egyptische luchtmacht jongstleden voor onderzoek vrijgaf, definitief en onweerlegbaar weten op te lossen als zijnde de reflectie van de zon op de zijden van de drie piramiden te Gizeh, die door weersinvloeden - in het bijzonder de hoge temperatuur in combinatie met de vochtigheidsgraad - in de hogere luchtlagen de FLIR-radar van de Egyptenaren heeft beïnvloed. De configuratie van de antieke bouwwerken komt namelijk exact overeen met de drie lichten op de radar. De andere lichten op de radarbeelden zijn waarschijnlijk afkomstig van zich eveneens op grondniveau bevindende massieve gebouwen of de woestijnheuvels. Door een niet juiste afstelling van de radar (fout van de bemanning) kon dit fenomeen zich manifesteren. Bijgaand onze berekeningen en overzichtsfoto’s. Wij denken zeker te weten dat wij hiermee definitief een einde hebben gemaakt aan de vurige discussies tussen ons en de goedgelovigen, die pertinent meenden dat het van buitenaardse oorsprong was.


Copyright: Stichting 'Gheenflauwbhenull'

Zij zouden er dan bovenstaande plaatjes hebben bijgedaan en reken maar dat het voor heel veel mensen de absolute en tevens ‘geruststellende’ oplossing was geweest.

Feitje:
Mocht deze waarneming boven Mexico inderdaad verklaard zijn, dan is het heel eenvoudig, dan valt deze binnen de 70 tot 90% verklaarde gevallen en mogen de sceptici vervolgens hun tanden zetten in de overgebleven 30 tot 10% nog steeds onverklaarde zaken en daar zitten waarnemingen bij die vele malen ingewikkelder zijn dan deze Mexicaanse UFO-flares, zie bijvoorbeeld de Mexicaanse UFO-clusters en lees de getuigenissen van hen in het Disclosure Project.

Deel 2


UFO PAGINA

SKEPTICI PAGINA