PRINTBARE VERSIE


VREEMDE VOGELS, DIE DEBUNKERS

Door: Paul Harmans

september 2007

‘Ik hoef niet persoonlijk al die onderzoeken over te doen om ervan overtuigd te raken
dat het UFO-fenomeen veel meer in zijn mars heeft dan de debunkers beweren.’


Zwermen spreeuwen kunnen worden aangezien voor UFO’s
Wim Van Utrecht, de bekende Belgische debunker, is bezig met het opzetten van zijn eigen sceptische UFO-website, gelukkig in het Engels, zodoende kunnen de betere buitenlandse UFO-onderzoekers ook kennis nemen van zijn artikelen vol oplossingen voor het UFO-fenomeen en hem van repliek dienen. Niet dat ze hem op andere gedachten zullen brengen vrees ik.

Zo was Wim laatst (aug ’07) bezig met het vergaren van beelden van zwermen vogels. ‘Vogels aangezien voor UFO’s’ (of een andere titel, ik gok maar even) werd een documentatie voor zijn website. Nu weet elke onderzoeker en ook elke leek, dat een zwerm vogels, of zelfs een enkele vogel onder bijzondere omstandigheden best voor een UFO kan worden aangezien, maar dat zijn de gevalletjes die binnen de 90% verklaarbare UFO-waarnemingen vallen, dus zonde om daar je tijd in te steken als je beweert een professionele UFO-onderzoeker te zijn.


UFO of vogel???

Nu is het een feit dat de debunkers graag onderzoek doen naar die 90%, meestal inderdaad makkelijk te verklaren UFO-waarnemingen en dat de positieve UFO-onderzoekers hun kennis en tijd steken in de veel belangrijkere waarnemingen, namelijk de 10% (veel wetenschappelijke onderzoeken wijzen overigens uit dat het eerder 30% is) die niet zomaar even te verklaren is. De debunkers geven graag hun rapportjes van de eenvoudige gevallen vrij om daarmee te suggereren dat alle UFO-waarnemingen, inclusief de harde kern van 10%, zo zijn op te lossen en er dus absoluut geen mysterie bestaat.

Enkele opmerkingen, vragen en antwoorden
In de recente e-mailwisseling onder het bekende groepje Belgische/Nederlandse positieve UFO-aanhangers en debunkers, maakte Wim zijn belangstelling voor een massale zwerm synchroon vliegende spreeuwen op een YouTube-video bekend en wat zijn bedoeling daarmee was (een documentatie voor zijn website). Ik was zo genereus om hem de volgende cynische reactie te sturen:

Hallo Wim,

Natuurlijk zijn dit spreeuwen, maar welke vogels waren het die de Belgische rijkswachters op 29 november 1989 in Eupen zagen, vogels die een duidelijke en grote driehoek vormden, met op elke hoek een wit licht met een diameter van een meter, enz, enz, enz?

Ga je ook de echt ingewikkelde en voorlopig nog onverklaarbare UFO-waarnemingen in je documentatie opnemen? We weten allemaal wel dat vogels, ballonnen en noem maar op voor een UFO kunnen worden aangezien, maar hoe zit het met de waarnemingen waarbij er zoveel details zijn dat dat allemaal kan worden uitgesloten? Waarom zit je je tijd te verdoen? Als je bijzondere postzegels wilt verzamelen, dan haal je toch ook niet al die simpele zegels die elke dag door miljoenen worden geplakt van brieven en kaarten?

Groeten,

Paul

 

Het antwoord van Wim:

Wees gerust, op de website zullen ook "harde gevallen" aan bod komen. Maar ik voorspel nu al dat zelfs die gevallen, eens verklaard, ook weer als "onbenullig" zullen worden bestempeld door diegenen die zelf te beroerd zijn om naar oplossingen te zoeken.

En waarom moet in godsnaam die waarneming uit 1989 er bijgehaald?! Lees ik straks weer op ufowijzer dat volgens een zekere, gedreven Vlaamse scepticus alle UFO's vogels zijn?

Groeten,

Wim.

 

Mijn reactie daarop:

Hallo Wim,

Bedankt voor je antwoord.

Ik had honderden gevallen kunnen aanhalen, maar omdat de Belgische debunkers alleen naar Belgische gevallen kijken, heb ik maar even die bijzondere waarneming uit 1989 er bijgehaald. Overigens, 1 onopgelost geval zou al voldoende moeten zijn om de debunkers de mond te snoeren.

Groeten,

Paul

 

Omdat Wim in het verleden en ook nu weer in zijn antwoord de opmerking maakt dat iemand die zelf geen onderzoek doet geen mening over UFO's mag hebben, iets wat debunkers als Marc Broux en Johan Torfs ook regelmatig beweerden, heb ik de volgende vraag aan het e-mailgroepje gestuurd:

Aan allen,

Dan wil ik nog graag een vraag stellen en ik hoop dat iemand daar een logisch antwoord op heeft.

Het wordt mij (en anderen) door Wim Van Utrecht (en dat werd ik ook door Marc Broux) kwalijk genomen dat ik mijn UFO-mening baseer op wetenschappelijk onderzoek van anderen. Ik zou mij pas in een discussie mogen begeven nadat ik persoonlijk al die onderzoeken nog eens herhaald zou hebben. Volgens mij een nogal discriminerende stelling, maar goed, ik weet uit welke hoek het komt.

Nu mijn vraag: voor wie doet Wim al zijn onderzoek? Ik mag (op zijn bovenstaande stelling afgaande) aannemen dat hij dat alleen voor zichzelf doet om zodoende met alléén onderzoekers van gedachten te mogen wisselen. Waarom schrijft hij zijn conclusies en meningen dan in een boek? Waarom schrijft Wim rapporten en artikelen en waarom straks een website met daarop zijn bevindingen?

Als ik zijn overtuiging werkelijk serieus zou moeten nemen - dat iedereen eerst zijn eigen onderzoek zou moeten doen alvorens ergens een mening over te mogen hebben - zijn al zijn publicaties dan wel nodig? Of is al die tekst alleen voor de paar sceptische medeonderzoekers? Of geldt een dergelijk dogma alleen voor de positieve UFO-gelovigen en mogen de sceptici het wel gewoon zonder eigen onderzoek van de debunkers aannemen en verder verkondigen? Een vreemde paradox waarop ik geen antwoord weet.

Vriendelijke groeten,

Paul


UFO-vloot of ballonnen???

 

Hierop kwam geen echt logisch antwoord, dat is er natuurlijk ook niet, de vraag stellen is hem beantwoorden.

Een bijdraaiende debunker!
Wel verscheen er een zeer kritische e-mail van iemand die ik even niet bij naam zal noemen, omdat deze persoon uiteindelijk een aantal zaken toegaf die mij doen inzien dat hij wellicht niet een echte debunker is. Onderstaand een fragment uit zijn eerste kritische mail:

‘Steeds opnieuw probeer ik dagelijks op een EERLIJKE manier met het UFO-fenomeen bezig te zijn. Op een zo neutraal mogelijke manier probeer ik verklaringen te zoeken naar die vele verschillende waarnemingen. Maar wanneer iemand een bepaalde zaak kan verklaren is er altijd wel iemand (zoals Paul) die als tegenpool de zaak op de rooster legt. Daar is op zich niets mis mee, maar veel zal ons dit allemaal niet bijbrengen. Steek liever zelf je achterdeur eens open en ga op veldonderzoek. Tijdverlies???? Zeker niet. Steeds opnieuw leer ik nieuwe feiten en fenomenen kennen en ik ben 100% zeker dat deze kloppen, want ik zit zelf aan de bron. Natuurlijk is het gemakkelijk om vanuit de luie stoel onderzoeken als nonsens te aanzien en mensen voor debunker uit te maken.’

 

Een deel van mijn antwoord hierop:

Waren het niet jouw rapporten die ik las waaronder telkens eindconclusies staan als: 'Waarschijnlijk xxxxx' 'Vermoedelijk xxxxx' 'Naar ons idee xxxxx'? Zelfs voor zwermen vogels, deltavliegers en ballonnen kom je nog niet tot een definitieve verklaring. Een werkelijke verklaring voor de echt bijzondere waarnemingen hebben de debunkers niet, maar ze sluiten bij voorbaat wel een aantal mogelijke oplossingen uit omdat die niet passen onder de sceptische hersenpan en verder dan de schutting in de eigen achtertuin kijken ze niet.

Groeten,

Paul


UFO of deltavlieger???

 

Een deel van de tegenreactie:

Het kan goed zijn dat je mijn onderzoeken nutteloos vindt en me afschrijft als een debunker, maar dan stel ik me de vraag wat iemand die mensen hiervan beschuldigd zelf in z’n mars heeft. Wat breng jij de ufologie zo allemaal aan positieve acties bij???? Jou website??? Vreemd genoeg tref ik daar (hoewel je mijn werk nutteloos vindt) toch een artikel van mijn hand aan dat ik in der tijd voor Frontier Magazine geschreven heb over dierenverminkingen. Vermoedelijk heeft dit te maken met het feit dat ik dit schreef in de beginperiode dat ik met UFO’s bezig was en toen een meer neutrale benadering gebruikte en het artikel eerder de pro kant opgaat. Mocht het echter gaan om een verklaring van een UFO-waarneming dan was deze hoogstwaarschijnlijk niet op jouw site gekomen, want het minste dat je wil is dat UFO-meldingen verklaard worden.

Om af te ronden nog even dit. In mijn rapporten schrijf ik bewust steeds: vermoedelijk XXX of waarschijnlijk XXX, want ik ben zeer eerlijk wat 100% zekerheid betreft. En deze heb je bij een UFO-onderzoek nooit. Het zou van grootheidswaan getuigen mocht ik schrijven dat die verklaring 100% zeker is. Het is steeds gissen naar een verklaring, maar wij doen ten minste een poging om een verklaring te zoeken en de zaak niet zomaar te klasseren als onverklaard.

Groeten,

Xxxxx

 

Een mail waarin de schrijver zichzelf op een aantal zaken tegenspreekt en zelf dus ook de door de debunkers opgestelde onwrikbare, sceptische grondregels vertrapt. Hierop meende ik weer eens duidelijk te moeten maken hoe ik tegen het UFO-fenomeen aankijk en welke personen ik wel of geen debunker vind:

Hallo Xxxxx,

Mensen die bij voorbaat de buitenaardse hypothese bij hun onderzoek verwerpen zijn in mijn ogen gelijk aan Edward Condon, die voor hij zijn wetenschappelijke onderzoek aanving, zijn eindconclusie al op papier had staan, dat zijn dus debunkers.

Ik beweer nergens dat het UFO-fenomeen 100% buitenaards is, maar vroeg of laat komen alle onbevooroordeelde onderzoekers tot de conclusie dat zij dan wel niet het definitieve 100% bewijs daarvoor kunnen bemachtigen, maar dat de harde feiten van een klein aantal gevallen (dus niet alle lichtjes in de lucht zijn van buitenaardse oorsprong) nog het meest duiden op buitenaardse activiteit en dat de buitenaardse hypothese dus als het glazen muiltje van Assepoester op de harde kern van het UFO-fenomeen past. Maar nogmaals, dat is dus niet 100% zeker te krijgen, omdat definitief hard bewijs in de vorm van een vliegende schotel met buitenaardse wezens, vrij te bezichtigen op het dorpsplein, nu eenmaal niet voorhanden is.

In Amerika zitten vast en zeker Hollywood-gevallen, maar vergeet niet dat Amerika honderden malen groter is dan België en Nederland tezamen en hier en daar ook wel belangrijker gebieden heeft die nu eenmaal UFO-activiteit aantrekken. Het aantal bijzondere en onverklaarbare gevallen is daar dus groter dan bij ons. Als gevolg daarvan zijn er daar dus ook meer UFO-onderzoekers en vaak zijn dat ook nog eens wetenschappers. In België zijn beslist goede gevallen te vinden. De golf driehoeken is nog steeds niet verklaard, behalve dan door de debunkers, die beweren glashard dat het de Stealth was, kartonnetjes met lampjes erop geplakt, een campingbordje gebruikt als frisbee, ultralight vliegtuigjes met lampen eraan (met een diameter van een meter!!), enz, enz. Dat onbevooroordeelde militairen en wetenschappelijke onderzoekers het niet kunnen verklaren komt vanwege de overvloed aan details en feiten die duiden op hoge techniek en intelligente besturing en aangezien die techniek en intelligentie soms verder gaat dan wat wij als aardlingen in bezit hebben, is het dus volgens deze onderzoekers beslist niet uit te sluiten dat het wellicht om buitenaardse activiteit gaat.

Dus als je nu eens je onderzoekstijd en -kwaliteiten gaat besteden aan een dergelijke uitdaging, dan draag je bij aan onderzoek dat het UFO-fenomeen ten goede komt. Al die lichtjes en stipjes die hele volksstammen in de lucht waarnemen zijn ook inderdaad voor het grootste deel vogels en ballonnen, maar omdat er voor de rest geen enkel detail van voorhanden is, zoals: geen radarbeelden, geen F-16's die het achtervolgden, geen hele hordes politieagenten die het vanop de grond observeerden, geen foto's en geen video's, kun je daar niets mee. Enkel en alleen de conclusie trekken 'vermoedelijk xxxxx', enz. Net als mijn eigen waarneming, ik zal nooit en te nimmer zeker weten wat het was, ondanks dat ik een hoop simpele zaken zoals vogels en ballonnen kan uitsluiten. En ondanks dat het duidde op techniek en intelligente besturing heb ik geen 100% bewijs dat het buitenaards was. Maar totaal uitsluiten kan ik het ook niet!

Ik heb al meer geschreven dat meer onderzoek nodig is en dat er wat mij betreft nooit genoeg onderzoekers kunnen zijn. Maar ik vind dat er de laatste 60 jaar al zoveel onderzoek is gedaan, dat de resultaten daarvan zoveel mogelijk gepubliceerd moeten worden, dus vertaal ik veel artikelen naar het Nederlands. Ook de onverklaarbare, maar gedetailleerde gevallen tracht ik onder het volk kenbaar te maken. Ik ben dus iemand die tracht meer mensen ervan te overtuigen dat er een mysterieus fenomeen gaande is en dat overheden dat maar wat graag in de doofpot stoppen en het zo door en door belachelijk hebben gemaakt, dat bijna iedereen er vandaag de dag van overtuigd is dat het dus ook alleen om onbenullige waarnemingen gaat, die simpel zijn te verklaren als je maar even een half uurtje de moeite neemt om er naar te kijken. De debunkers hebben daar hun steentje (rotsblok) aan bijgedragen en dus stel ik hun gedrag aan de kaak. Dat doe ik gelijk aan de wijze waarop zij de positieve UFO-gelovers bewerken. Bij debunkers staat karaktermoord op goede waarnemers en wetenschappelijke onderzoekers bovenaan het prioriteitenlijstje. Vind je het dan vreemd dat ik hen op dezelfde wijze behandel? En dat tracht ik allemaal op mijn website aan de leek duidelijk te maken. Er bestaat nu eenmaal een fenomeen dat schreeuwt om aandacht en dat de volledige steun van de gehele wereldbevolking, de media en de orthodoxe wetenschap dient te krijgen.

Ik zal zeker niet beweren dat jij net als de domoor Marc Broux in elkaar zit, maar als je de buitenaardse hypothese bij voorbaat verwerpt, dan ben je voor mij een debunker en is je onderzoek bevooroordeeld en niet zuiver!

Nu kunnen we nog honderd e-mails blijven schrijven, maar bovenstaand is mijn mening en overtuiging. Ik hoef niet persoonlijk al die onderzoeken over te doen om ervan overtuigd te raken dat het UFO-fenomeen veel meer in zijn mars heeft dan de debunkers beweren.

Hartelijke groeten,

Paul

 

Het laatste woord in deze discussie is aan Xxxxx

Hallo Paul,

Alvast bedankt voor Uw verhelderende antwoord.

Het is inderdaad zo dat niemand van ons de waarheid kent of kan bewijzen. Pro en Contra zijn steeds opnieuw bezig hun theorieën aan te sterken en te onderbouwen. Je hebt 100% gelijk wanneer je schrijft dat je met een vooringenomen mening geen goede onderzoeker bent. Steeds opnieuw probeer ik meldingen aan een kritisch onderzoek te onderwerpen en dit zonder al op voorhand een verklaring in gedachten te hebben. Ik som een reeks “aardse” fenomenen op die misschien de oorzaak van het geval kunnen zijn, maar zekerheid heb je daar nooit over. Een onderzoeker moet als puntje bij paaltje komt ook kunnen toegeven dat hij een zaak niet verklaard krijgt.

Als de pro en de contra heel eerlijk zouden zijn, dan moeten ze toegeven dat ze nog steeds blijven zoeken naar antwoorden en de er over zeer weinig een zekerheid bestaat. Los van enkele extremen (zoals Broux) ben ik nog altijd overtuigd dat pro en contra op een bepaald niveau kunnen samenwerken. De oplossing bestaat erin op een zo neutraal mogelijke manier het fenomeen te benaderen en te bestuderen. Voor mijn bundel “10 jaar UFO-onderzoek” schreef ik voor het hoofdstuk “onderzoekers en hun methodes” het volgende: Met de jaren zal een onderzoeker blijven evolueren en kennis opdoen. Hoe meer men met iets bezig is, hoe meer men te weten komt. Dat lijkt van zelfsprekend maar is lang niet altijd het geval bij de meest extreme aanhangers van de pro’s en contra’s, bij wie kennis en visie niet altijd evolueren.

Ik mag hopen dat wij beiden niet tot die extreme aanhangers behoren en dat er nog plaats is om nieuwe theorieën en feiten te aanvaarden.

Met vriendelijke groeten,
Xxxxx
Onafhankelijk UFO-onderzoeker


Vogel? Deltavlieger? Ballonnen? of UFO???

(UFO gefotografeerd in Petit Rechain nabij Luik, België in april 1990.
Het object op de foto is overigens nog steeds onverklaard!)

 

De Belgen durven tenminste!
Ik moet de Belgische sceptici nageven dat zij tenminste de discussie aangaan, ook al is soms bij voorbaat duidelijk dat we lijnrecht tegenover elkaar staan, je krijgt altijd antwoord. Dat is iets wat je bij de Nederlandse sceptici niet zal meemaken. De meeste ‘helden’ van Stichting Skepsis doen alsof ze doofstom zijn nadat ze na slechts één zeer sceptische reactie van hun kant, doorkrijgen dat je hun mening niet voor zoete koek slikt. Een enkele Skepsisiaan geeft alleen antwoorden waarin hij duidelijk laat blijken dat je geestelijk gestoord bent als je er anders over denkt dan hem.


SKEPTICI PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen