PRINTBARE VERSIE

Terug naar hoofdartikel

Mijn antwoord aan Wim op 8 september 2006

Hallo Wim,

Bedankt voor je uitgebreide antwoord en je zult beslist niet verwacht hebben dat ik hierna opeens 'het licht' gezien zal hebben. Niet alle schilderijen die ooit zijn gevallen zullen een slecht touwtje hebben gehad en daarmee relativeer ik eigenlijk in één zin jouw sceptisch getinte opvattingen en beweer ik dus niet dat klopgeesten bestaan. Jullie sceptici willen nu eenmaal alleen gaan voor de meest ‘basic’ verklaringen. Als ik heel eerlijk moet zijn dan vind ik bijna geen antwoord op de kern van mijn vraag: waarom wij ‘believers’ worden genoemd terwijl we alleen overwegen of UFO’s van buitenaardse herkomst zijn en de sceptici voor 100% zeker zijn dat ze dat absoluut niet zijn. In plaats daarvan weer een mail vol met de gebruikelijke aanvallen op boodschappers en negatieve beweringen die ik al jaren in de sceptische epistels lees. Maar goed, ik zal er maar weer een antwoord op geven. Houdt voor ogen dat ik gewoon zeg waar het op staat, dat is wel zo duidelijk en ik laat er ook geen misverstand over bestaan dat ik het niet noodzakelijk vind overdreven vriendschappelijke banden met de gedreven sceptici te onderhouden, daarvoor zijn er iets teveel karaktermoorden op belangrijke leden van de UFO-gemeenschap gepleegd. Laat ik mij eerst eens hardop afvragen Wim of de kinderachtige wijze van antwoorden door Johan Torfs op mijn vraag, wellicht een waardevolle oplossing voor je was en je daarom ook in de eerste alinea’s van je mail met zijn antwoord instemt? Maar je mag me tegenspreken.

Iedereen heeft wel iets dat tegen hem pleit
Voor alles en iedereen is wel ergens een negatief artikel te vinden, iedereen die zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, loopt uiteindelijk tegen iemand op die hem niet mag, ongeacht de kwaliteit van zijn werk. Dus, is daar het negatieve artikel over de Disclosure getuigen waarnaar je in je e-mail verwijst. Maar helaas is dat afkomstig van de zeer gedreven scepticus Robert Sheaffer, die schrijft voor de Skeptical Inquirer en zelfs stichting Skepsis heeft een artikel van hem op de website (hoe kan het ook anders) en dergelijke super-debunkers als Sheaffer willen nu eenmaal negatief berichten en dat maakt zijn artikel er niet bepaald geloofwaardig op. Je beweert ook dat de Disclosure getuigen hun verhaal beter hadden kunnen vertellen aan Barry Greenwood en David Clarke in plaats van aan Steven Greer. Denk je niet Wim, dat dan Barry Greenwood en David Clarke nu door de gedreven sceptici in dezelfde hoek zouden worden getrapt als die waar Greer zich nu in bevindt? Tenzij de twee onderzoekers de getuigen à la Klass gewoon voor leugenaars en sensatiezoekers hadden uitgemaakt, dan waren ze natuurlijk op handen gedragen door de debunkers. De sceptici houden mij voor om de hele zeer overtuigende groep getuigen in het Disclosure Project zelf nog eens helemaal na te trekken en te ondervragen, maar zij (de sceptici - en een goed voorbeeld is Johan Torfs) laten het zelf pertinent na om de soms zeer vergezochte sceptische opmerkingen van andere gedreven sceptici eens uit te vogelen.

Er wordt door ‘believers’ niet zonder reden gedacht aan een eventuele buitenaardse herkomst van een deel van de UFO's. Ook zonder een harde buitenaardse vliegende schotel te kunnen presenteren, kun je aan de hand van de vele betrouwbare getuigenissen (presidenten, generaals, kolonels, piloten) en de achtergebleven sporen (ook op radarband) en de duizenden vrijgekomen documenten een vermoeden krijgen dat het niet om een aards fenomeen gaat. Als jij Wim, als oprecht UFO-onderzoeker, aanklopt bij een John Callahan of een Nick Pope (getuigen in het Disclosure Project, zie hun getuigenissen op ufowijzer oa: NickPopeGetuigenis.html en Pope woont in Engeland, dat is niet verder weg dan Saas-Fee!), dan zul je beslist hun gegevens en materiaal kunnen beoordelen en onderzoeken, maar doe dat dan ook! En dat zal ook gelden voor de andere Disclosure getuigen. Waarom geloof je wel onvoorwaardelijk de sceptische beweringen van collegadebunkers en niet de beweringen van zeer hooggeplaatste getuigen die alleen maar alles kunnen verliezen door naar buiten te treden met dergelijke informatie?

Bij het NIDS zitten nu juist de wetenschappers die graag onderzoek willen doen naar fenomenen waarover hun meeste collega’s uit blind vooroordeel lachend hun schouders ophalen. Het NIDS biedt hen de mogelijkheid om dat, als ze dat vanwege de schuddebuikende collega’s willen, anoniem te doen en hun wetenschappelijke expertise aan te wenden om zaken uit te zoeken. Als de conclusies van dat onderzoek vervolgens niet overeen komen met die van de sceptici, dan mankeert er volgens jullie dus wat aan het NIDS. Ga als gedreven sceptici vooral door met roepen om serieus wetenschappelijk onderzoek en pleeg vervolgens subiet karaktermoord op de wetenschappers die dat onderzoek hebben gedaan als ze met een conclusie naar buiten komen die niet in jullie sceptische straatje past.

Brandend papiertje in Saas-Fee? (Is niet serieus bedoeld.)
Dat brandende papiertje heb ik beslist niet uit mijn mouw geschud en ik zal je exact vertellen waar het vandaan komt! In een e-mail die jij mij op 24 september 2005 schreef, schrijf je:

(3) In tegenstelling tot wat dikwijls wordt gedacht (ook door de promotors van UFO-mysteries!), blijft een groot deel van deze nachtelijke lichtverschijnselen onverklaard. Dat wil niet zeggen dat we met buitenaards bezoek te maken hebben. Misschien zijn er te weinig gegevens voorhanden. Misschien is er tijdens het rapporteringsproces een vergissing gebeurd (foute waarnemingsrichting of verkeerde datum bijvoorbeeld). Misschien was een moeilijk te achterhalen toevalligheid de oorzaak van het verschijnsel (brandend papiertje dat de lucht inwaait, reflectie van maanlicht in een openslaand vensterraam,…). Maar misschien ook was er wel degelijk een nieuwe factor in het spel, en alleen al daarom is onderzoek wenselijk.

Dat ik die uitspraak op cynische wijze gebruik om te schrijven dat jij het wereldwijde UFO-fenomeen hebt opgelost als zijnde brandende papiertjes in de lucht, is een ‘dichterlijke vrijheid’.

En wees eens heel eerlijk Wim, hoever is Saas-Fee verwijderd van België ten opzichte van de rest van de wereld? Ik weet dat jij onderzoek doet en dat siert je, maar als je tevens aankomt met een verhaal over een kartonnetje dat voor de lens van de camera heeft gehangen, om daarmee één van de foto's van de Belgische driehoek te verklaren, dan vind ik dat nog veel erger dan het feit dat Steven Greer een DVD met meditatieoefeningen verkoopt. Zal ik je een ander sterk staaltje vertellen? Greer heeft anderhalf jaar geleden zelfs zijn grote liefde, een antieke en in perfecte staat verkerende Mercedes Roadstar verloot om aan geld te komen voor zijn Disclosure Project, omdat hij gelooft in zijn zaak! Welke scepticus zou zoiets doen? Ik vind zelf dat Greer met zijn 500 getuigen goud in handen heeft, maar ik vind ook dat hij zijn eigen geloofwaardigheid (en daarmee helaas ook die van zijn 500 getuigen) in de waagschaal stelt door 's nachts in het veld te mediteren en met lichtjes naar de hemel te schijnen en te beweren dat hij daarop respons krijgt. Als dat al waar zou zijn, dan nog moet hij dergelijke praktijken achterwege laten en alleen zijn ‘goud’ koesteren. En als jij onderzoek doet, dan moet je komen met onweerlegbare onderzoeksgegevens, waarmee je hard kunt maken dat die ene (niet de vele duizenden wereldwijd) UFO-waarneming werkelijk is opgelost, maar geen zogenaamd bewijs opvoeren dat voor een deel op aannames berust en niet zoeken naar knip en plakwerkjes waarmee je niets kunt bewijzen, behalve de oppervlakkige opinie kunt beïnvloeden van hele slapende (media)volksstammen, die vervolgens gerustgesteld verder snurken.

Verder dan dit verweer ga ik niet, want ik heb gemerkt dat het toch niet mogelijk is om de gedreven sceptici ook maar een heel klein beetje aan het twijfelen te brengen. Ík hoef jullie er niet van te overtuigen, dat moeten de goed onderbouwde getuigenissen doen en de vele wetenschappers die lijnrecht tegenover jullie ‘theorie’ staan. Maar als zelfs het NIDS het niet goed doet, wat moet er dan wél aangedragen worden om jullie een heel klein beetje uit de 'nee, nee hoek' te krijgen?

Tot slot een wellicht brutale vraag: uit welke bron komt het geld waarmee jij je onderzoek bekostigt en stelt die bron eisen aan de uiteindelijke bevindingen? Een dergelijke vraag komt in mij op, omdat ik mij niet kan voorstellen dat iemand met de intelligentie van jou, zich zonder aannemelijke reden zo gedreven kan toeleggen op het afkraken van feiten, getuigen, wetenschappers, waarnemingen, enz. zonder zichzelf terecht af te vragen hoe het nu verder moet als het tegenovergestelde van de sceptische beweringen, opverhoopt toch waar blijkt te zijn.


Groeten,

Paul


Antwoord van Wim op 19 september 2006

Hoi Paul,

Dank voor je mail van 8 september.

Hieronder nog een paar korte reacties daarop. De citaten staan in het oranje.

Laat ik mij eerst eens hardop afvragen Wim of de kinderachtige wijze van antwoorden door Johan Torfs op mijn vraag, wellicht een waardevolle oplossing voor je was en je daarom ook in de eerste alinea’s van je mail met zijn antwoord instemt? Maar je mag me tegenspreken.

Met plezier. Het korte, maar rake antwoord van Johan kwam inderdaad goed van pas. Je vroeg je af of je over bepaalde genen, of over een zekere mate van intelligentie, wijsheid dan wel intuïtie moet beschikken om te kunnen overwegen of buitenaardsen ons bezoeken. Wel, zoals Johan aangaf, spelen intelligentie, wijsheid, intuïtie en genen bij elke overweging een rol. Ook de meeste sceptici hebben zich op een gegeven moment in hun leven wel eens afgevraagd of UFO’s geen buitenaardse tuigen zijn. Het verschil zit hem in de conclusie die je uiteindelijk bereikt, en wat daar doorslaggevend voor is zijn de bronnen die je gebruikt, de correspondenten en kennissen die je er op nahoudt én de ervaring met het inschatten van beweringen en bewijsmateriaal.

Als ik heel eerlijk moet zijn dan vind ik bijna geen antwoord op de kern van mijn vraag: waarom wij ‘believers’ worden genoemd terwijl we alleen overwegen of UFO’s van buitenaardse herkomst zijn en de sceptici voor 100% zeker zijn dat ze dat absoluut niet zijn.

Als je mijn schrijfsels goed leest zul je merken dat ik de term “believers” niet zo snel in de mond neem. Zo zwart/wit zie ik de zaken niet. Er zijn heel wat UFO-onderzoekers waarvan ik vind dat ze respect verdienen. Barry GREENWOOD en David CLARKE zijn slechts twee van hen, maar ook Anders LILJEGREN, Jacques SCORNAUX, Bruno MANCUSI, Hilary EVANS en Chris RUTKOWSKI bijvoorbeeld leveren uitstekend werk. Ook niet elke scepticus zul je horen verklaren dat het voor hem of haar 100% zeker is dat UFO’s absoluut niet van buitenaardse origine kunnen zijn. Persoonlijk geloof ik niet dat er buitenaards bezoek in het spel is, maar dan hebben we het weer over geloven of niet geloven, en daar komen we stap verder mee.

Je beweert ook dat de Disclosure getuigen hun verhaal beter hadden kunnen vertellen aan Barry Greenwood en David Clarke in plaats van aan Steven Greer. Denk je niet Wim, dat dan Barry Greenwood en David Clarke nu door de gedreven sceptici in dezelfde hoek zouden worden getrapt als die waar Greer zich nu in bevindt?

Ik denk het niet! Zowel CLARKE als GREENWOOD hebben in het verleden al vaak UFO-meldingen gepubliceerd waar zij geen verklaring voor konden bedenken. Geen enkele sceptici heeft daar toen kritiek op geuit. Dat komt waarschijnlijk omdat beide onderzoekers nauwkeurig te werk te gaan, hun bevindingen voorzichtig formuleren en niet van de daken schreeuwen dat ze weer eens een bewijs voor buitenaards bezoek hebben gevonden.

Dat ik die uitspraak (over dat brandend papiertje – WVT) op cynische wijze gebruik om te schrijven dat jij het wereldwijde UFO-fenomeen hebt opgelost als zijnde brandende papiertjes in de lucht, is een ‘dichterlijke vrijheid’.

’t Is maar dat ik het weet…

Ik weet dat jij onderzoek doet en dat siert je, maar als je tevens aankomt met een verhaal over een kartonnetje dat voor de lens van de camera heeft gehangen, om daarmee één van de foto's van de Belgische driehoek te verklaren, dan vind ik dat nog veel erger dan het feit dat Steven Greer een DVD met meditatieoefeningen verkoopt.

Mijn twijfels over de Petit-Rechain foto zijn ingegeven door flagrante tegenstrijdigheden in het relaas van de getuigen. Een contentieus onderzoeker zet dan ook de tweede stap: namelijk uittesten of zo’n UFO-foto ook met eenvoudige middelen is na te bootsen. SOBEPS suggereerde destijds dat, als er trucage in het spel was, daar zéér gesofistikeerde middelen voor nodig moeten zijn geweest. Ik heb aangetoond dat die visie onjuist is en dat iedereen die een beetje creatief is voor geen geld zo’n foto kan maken. Dat bewijst niet dat de foto ook effectief getrukeerd werd. Het geeft wel aan dat we de oplossing ook dichter bij huis kunnen zoeken. En dat is onze plicht, zeker als we merken dat de getuigenverklaringen met haken en ogen aan elkaar hangen.

Tot slot een wellicht brutale vraag: uit welke bron komt het geld waarmee jij je onderzoek bekostigt en stelt die bron eisen aan de uiteindelijke bevindingen?

Je gaat me niet geloven Paul, maar de werkelijkheid is intriest: niemand financiert mij! GEEN HOND!!! En mocht dat wel het geval zijn dan ga ik dat natuurlijk niet aan jouw neus hangen.

Een dergelijke vraag komt in mij op, omdat ik mij niet kan voorstellen dat iemand met de intelligentie van jou, zich zonder aannemelijke reden zo gedreven kan toeleggen op het afkraken van feiten, getuigen, wetenschappers, waarnemingen, enz. zonder zichzelf terecht af te vragen hoe het nu verder moet als het tegenovergestelde van de sceptische beweringen, onverhoopt toch waar blijkt te zijn.

Mocht blijken dat sommige UFO’s toch van buitenaardse oorsprong zijn dan zou ik dat fantastisch vinden! Zo lang ze niet al te vijandig uit de hoek komen natuurlijk. Ik zou ook ruiterlijk toegeven dat ik dit niet had verwacht. Maar eerst zou ik Marc van mijn lijst met pennenvrienden schrappen, want als zijn portemonnee 125.000 euro lichter weegt zal het alleen nog bedenkelijk voedsel en schraal bier zijn dat hij trakteert. Ik onthoud me verder van alle commentaar op het "9-11" drama. Dat lijkt me het verstandigst.

Om af te ronden vind je in de bijlage nog wel de gevraagde foto. Speciaal voor de gelegenheid gekiekt. Toch een beetje een raar gevoel; meewerken aan een webpagina die tot doel heeft je eigen zienswijze en jarenlange noeste arbeid in een slecht daglicht te plaatsen. Mijn opdrachtgevers zullen zich de haren uit het hoofd rukken. Een geluk dus dat die niet bestaan.

Je vergeeft me wel de dichterlijke vrijheden in dit antwoord. Ik wou het ook nog eens proberen.

Groeten!

Wim.


 

Mijn laatste antwoord aan Wim op 21 september 2006

Hallo Wim,


Bedankt voor je antwoord en je sympathieke plaatje, je lijkt mij echt een aardige gozer (en dat meen ik).

Ik ben van plan om de constante discussie met sceptici even op een lager pitje te zetten, het drukt toch een negatief stempel op mijn humeur en soms heb ik niets eens de zin om wat positiefs voor ufowijzer te doen en dat mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

Bij een pittige discussie zul je nooit een winnaar of verliezer zien, maar er wordt wel vaak door beide partijen iets naar het midden opgeschoven, zie het als loven en bieden (handjeklap) op de markt. In het geval met dit soort discussies met de gedreven sceptici is het anders, jullie standpunt is zo onwrikbaar dat je het gelijk kunt stellen met de vraag aan een gewapende betonplaat om nu eens wat veerkracht te tonen. Ik weet overigens zeker dat de ware feiten over UFO’s, graancirkels enz, beslist niet aan het licht komen via discussies met de gedreven sceptici of de media. Er zullen uiteindelijk een aantal niet te weerleggen zaken moeten voorvallen die zich openbaren aan het grootste deel van de mensheid en die vervolgens volledig overtuigen. Dan zullen de gedreven sceptici met hangende pootjes afdruipen en zullen de media zich kunnen afvragen hoe het toch mogelijk was dat ze altijd zo hebben zitten slapen en hooguit af en toe naar de sceptici hebben geluisterd.

Toch bedankt voor je altijd overwogen antwoorden (ondanks mijn niets verhullend taalgebruik) die aantonen dat jij eerst nadenkt en dan reageert, in tegenstelling tot de dwarse en kinderachtige opmerkingen van je twee medestanders. Ook je opmerking dat je je eventuele verlies ruiterlijk zult toegeven, vind ik getuigen van eerlijkheid.


Vriendelijke groeten,

Paul

Terug naar hoofdartikel