PRINTBARE VERSIE

WEER EEN ANDERE LANCEEROFFICIER VAN KERNRAKETTEN PRAAT OVER UFO’s OP LUCHTMACHTBASIS F.E. WARREN

Hebben de onbekende indringers de target codes gewist?

Door: Robert Hastings

5 februari 2012

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.ufohastings.com/articles/yet-another-nuclear-missile-launch-officer-talks-about-ufos-at-f-e-warren-afbRobert Hastings

Vrijgegeven documenten en militaire getuigenverklaringen bevestigen dat UFO’s sinds de vroege jaren 1960 regelmatig de kernraketsites op verscheidene Amerikaanse luchtmachtbases in de gaten hielden.

Luchtmachtbasis F.E. Warren, in Cheyenne, Wyoming, heeft gedurende de jaren veel van dergelijke overrompeling meegemaakt, inclusief een zeer spectaculaire serie incidenten in de zomer van 1965. Een officieel rapport (zie onder) verzonden door de 90th Strategic Missile Wing aan de Foreign Technology Division, onthult - in indrukwekkend detail - de buitengewone aard van het geval. Er staat:

Onderwerp: Unidentified Flying Objects (UFOs)

1. Referentie 200-2 als verbetering. Luchtmachtbasis Francis E. Warren is gelegen in een gebied dat onlangs een aanzienlijk aantal meldingen meemaakte die verband houden met ongeïdentificeerde vliegende objecten. In de nacht van 31 juli 1965 meldden verschillende burgers in Cheyenne, Wyoming, aan de lokale radiostations gevarieerde objecten met voornamelijk rode en groene zwaailichten. Deze werden doorgegeven aan de Francis E. Warren Commando Post. Alle raketsites werden onmiddellijk opgedragen om voorbereid te zijn op dergelijke objecten. Als resultaat zijn dit de volgende aantallen van de gemelde waarnemingen in de drie opeenvolgende nachten:

2. Omschrijving van Objecten: Gemelde objecten zijn voornamelijk rond, er zijn echter ook meldingen van ovaal/sigaar-vormige, potloodvormige of slechts lichtbronnen. De gemelde afmetingen variëren van dat van een punaise tot een stuiver als ze met het blote oog gezien kunnen worden en van de afmetingen van een erwt tot een gulden als men ze via een verrekijker bekijkt. Daar waarbij bij waarnemingen meer dan één object is betrokken worden V-vormen, waaiers, kruizen, vierkanten en staartvormige formaties gemeld. Op 1 augustus was er een daglichtmelding van een burgerbron in Cheyenne, van een rechthoekig object dat door de lucht tuimelde en dat in de verte in twee objecten opsplitste welke in afzonderlijke richtingen verdwenen. Er waren geen waarneembare onderdelen, behalve dat de meeste verslagen beweren dat er gekleurde lichten aan en uit flitsten met een interval van één of twee seconden, soms werden ze ook afwisselend helder en flauw. Mogelijke staarten werden in een paar gevallen gemeld. Er is geen geluid gemeld met betrekking tot elk van de objecten…


Een ander UFO-incident op luchtmachtbasis F.E. Warren deed zich volgens een gepensioneerde Minuteman lanceerofficier, kapitein Bruce Fenstermacher, voor op een nog niet vrijgegeven datum in 1976. Zijn indrukwekkende verhaal werd aan de media gepresenteerd gedurende mijn door CNN opgenomen ‘UFO’s en Kernwapens’ persconferentie in Washington D.C. op 27 september 2010.


De volledige video van de persconferentie

Weer een ander verslag van een UFO-overrompeling op F.E. Warren komt van een andere voormalige ICBM lanceerofficier, Walter F. Billings. In 2002 publiceerde The Association of Air Force Missileers (AAFM) een kort artikel van mij in hun nieuwsbrief van september, waarin ik vroeg of voormalig of gepensioneerd kernraket personeel contact met mij zou willen opnemen over hun UFO-ervaringen. Onder de meer dan 30 reacties die ik ontving was de volgende brief van Billings, betreffende drie UFO-incidenten op de basis in de vroege jaren 1970. Deze brief wordt nu voor het eerst op deze website gepresenteerd.

Beste mr. Hastings,

Ik schrijf dit in de aanname dat u een ex raketman bent en dat ik u niet hoef uit te leggen wat mijn positie op luchtmachtbasis F.E. Warren was of wat mijn baan inhield.

Ik arriveerde eind januari 1972 op de luchtmachtbasis F.E. Warren in Cheyenne, Wyoming, en ik kwam van luchtmachtbasis Vandenberg waar ik mijn training voor de Minuteman One deed. Na verdere training op F.E. Warren werd ik samen met de militaire bemanningen als een plaatsvervangend raketcommandant toegewezen aan een squadron en deed daar mijn taak in de functie van 2e luitenant. Later werd ik opgeleid als opleidingsofficier voor de luchtgevechtseenheid van de Minuteman One, wat ook inhield dat ik nieuwkomers assisteerde bij de training en in de simulators en andere verplichtingen. Dat waren de standaard verplichtingen tot aan het voorjaar van 1973.

Als 1e luitenant ging ik tezamen met vele anderen terug naar school op F.E. Warren om met het nieuwe Minuteman Three systeem te leren omgaan dat geïnstalleerd zou worden gedurende het jaar 1973. Na de opleiding en de beoordeling werden we toegewezen aan het nieuwe systeem. We bleven in de alarmstatus terwijl het nieuwe raketsysteem werd geïnstalleerd. In die dagen had F.E. Warren 200 actieve raketten en dat was behoorlijk druk.

Ik ben bang dat de data die ik zal verschaffen ietwat vaag zijn. Ik schreef mijn ervaringen al in 1993 voor een publicatie op en zelfs toen waren de data niet exact. Tevens kan de raketterminologie die ik gebruik niet helemaal correct zijn. Ik ben enkele van de termen vergeten. Het spijt me dat ik toentertijd geen privéverslag heb bijgehouden van deze gebeurtenissen toen ze voorvielen.

De eerste gebeurtenis vond plaats in de herfst van 1973, ongeveer de helft van de Lanceer Controle Capsules (LCC’s) was tegen die tijd omgebouwd naar Minuteman Three en ik had dienst op Golf LCC. Het was laat op de avond. De UHF radio stond aan, altijd, en als één LCC tegen hun beveiligingsteam sprak, dan konden alle andere LCC’s de conversatie horen. Nadat de India bemanning een Outer Security Zone indicatie op één van haar raketten kreeg en hun beveiligingsteam uitstuurde voor een standaard onderzoekstrip, begonnen wij over de radio de gebeurtenissen te horen die volgden.

Via de UHF radiocommunicatie tussen het beveiligingsteam en de India LCC bemanning, waarnaar wij luisterden, hoorden we dat zodra de truck naar de raketsilo reed, de Inner Security Zone indicator op de silo was afgegaan. Bij het arriveren bij de silo zag het beveiligingsteam een heldere UFO die boven de silo hing. De LCC bemanning adviseerde het beveiligingsteam de silo niet verder te naderen en het alleen gade te slaan. Ongeveer een minuut later bewoog de UFO langzaam enkele honderden meters van de silo af en schoot toen op hoge snelheid weg. De conversatie tussen de India LCC bemanning en het beveiligingsteam werd gehoord door 19 andere LCC bemanningen die die nacht op wacht waren.

(Nadat ik dit artikel naar een gepensioneerde Minuteman targetspecialist, John W. Mills III, had gestuurd, reageerde hij met: “Hij heeft de UHF en de FM radio met elkaar verward. UHF werd niet gebruikt voor interne communicatie op de sites. FM is de radio die is geïnstalleerd in alle raketfaciliteiten.”)

Na aflossing door de volgende bemanning en bij terugkeer op luchtmachtbasis F.E. Warren, werden alle bemanningen die die nacht op wacht waren geïnformeerd dat zij niet met burgers of de media mochten praten over wat ze over de UHF radio hadden gehoord. Strenge straffen werden genoemd voor hen die zich niet aan deze waarschuwing hielden.

Wij, de LCC bemanning in het algemeen, begonnen geruchten te horen en verhalen van andere officieren van operaties en onderhoud, dat het hoofdkwartier (Strategic Air Command) op luchtmachtbasis Offut, het Office of Special Investigations (OSI) had gestuurd om het incident per helikopter te onderzoeken. De India bemanning van die nacht sprak absoluut niet over het incident. Er waren verhalen van onderhoudspersoneel dat de raket in kwestie nauwgezet was onderzocht en dat ze ontdekten dat de target tapes (de banden met daarop o.a. de positie van het vooraf vastgestelde doel. Vert.) van de drie atoomkoppen waren gewist, naar alle waarschijnlijkheid door de UFO. Onnodig om te zeggen, maar ik heb alleen horen vertellen dat deze dingen gebeurde. Deze verhalen werden de week daarop verteld onder het raketpersoneel, maar dat waren betrouwbare mensen die niet tegen burgers of de pers over deze zaken zouden praten. De squadroncommandanten waarschuwden ons echter nogmaals niet over het incident te praten.

Het tweede incident betrof een gehele raket onderhoudsbemanning, ik meen zes soldaten en een officier. Dit gebeurde ook eind 1973. Er werd gedurende de late avonduren gewerkt aan een Minuteman III raket vanwege enkele routine problemen. Er werd door de gehele onderhoudsploeg een UFO waargenomen. De UFO verscheen en leek het werk te bekijken en werd gedurende vijf volle minuten bekeken terwijl het dichtbij de raketsilo manoeuvreerde. Dit werd mij verteld door een 1e luitenant van raketonderhoud, ongeveer drie dagen nadat het incident zich voordeed.

Het derde incident vond plaats vroeg in het voorjaar van 1974. Toen ik in de morgen samen met mijn kapitein arriveerde op Charlie LCC om aan onze wacht te beginnen, werd ons door de stafsergeant en twee man van de beveiligingspolitie verteld, die die nacht op wacht waren geweest, van de vreemde gebeurtenis die was voorgevallen. Zij vertelden ons dat de UFO in feite was geland nabij de LCC en was gadegeslagen door de drie en dat er een minuut tot minuut verslag was gegeven aan de LCC bemanning beneden. Toen wij ernaar vroegen toen we de LCC bemanning aflosten en onze wacht begon, wilden zij er niet met ons over praten. Ik hoorde een paar dagen later dat de stafsergeant in moeilijkheden zat omdat hij met ons had gesproken over wat hij had gezien en dat opnieuw de OSI erbij was betrokken.

In de tijd dat ik bij het SAC zat, was ik persoonlijk niet betrokken bij een UFO-incident terwijl ik op wacht was. Echter, gedurende juni 1974, toen ik met drie andere luitenants op een kampeertrip was in Dubois, Wyoming, zagen we een UFO die relatief laag vloog. Het leek op degene die aan ons beschreven waren in de bovenstaande drie incidenten. Omdat wij alle vier luchtmacht luitenants waren wisten we dat dit laagvliegende object geen vliegtuig was. Vanaf die tijd heb ik interesse in het onderwerp en ik heb er ook wel het een en ander over gelezen.

Ik kan u vertellen dat deze drie incidenten op luchtmachtbasis F.E. Warren inderdaad zijn voorgevallen. Het is al lang geleden, maar ik ben er zeker van dat er veel andere dingen zijn gebeurd. Ik ben niet in staat geweest nadien een geschreven verklaring van deze drie incidenten te vinden. Dat kan zijn omdat er in die tijd een zeer goede cover-up van de situatie bestond, of ze werden geacht niet belangrijk genoeg te zijn om er aandacht aan te besteden. Hoewel ik twijfel of dat laatste de waarheid is.

Ik heb mij altijd afgevraagd wat er nu werkelijk met de raket is gebeurd waar de UFO boven hing en of de target tapes werkelijk gewist waren.

Ik wens u veel geluk bij uw onderzoek dat u nog gaat doen betreffende dit onderwerp. Ik betwijfel of u enige hulp zal krijgen van hen die de waarheid mogelijk kennen. Ik weet zeker dat de cover-up die ik jaren geleden meemaakte nog steeds in werking is.

Bedankt voor uw interesse.

Vriendelijke groeten,

Walter F. Billings
10/18/2002


Samenvattend, hier hebben we weer een andere voormalige ICBM lanceerofficier die zegt dat UFO’s - volgens het onderhoudspersoneel en targetspecialisten - herhaaldelijk onze atoomraketten in de gaten hielden en zich ermee bemoeiden.

Het laatste UFO-incident op F.E. Warren vond volgens twee recentelijk gepensioneerde onderhoudstechnici plaats op 23 oktober 2010. Met andere woorden, ondanks niets zeggende ontkenningen van de luchtmacht, gaat de UFO-activiteit op Amerikaanse kernraketsites door tot bijna vandaag de dag.

ENORME UFO WAARGENOMEN NABIJ ATOOMRAKETTEN GEDURENDE HET UITVALLEN VAN HET LANCEERSYSTEEM IN OKTOBER 2010


HET 1965 F.E. WARREN RAPPORT


F.E. Warren rapport (1/3) - F.E. Warren rapport (2/3) - F.E. Warren rapport (3/3)


UFO's EN ATOOMWAPENS PAGINA

UFO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen