PRINTBARE VERSIE

UFO’s ZIJN HIER SINDS 1947

UFO’s bestaan en zijn hier volgens een Britse expert sinds 1947

Door: Chris Irvine

8 oktober 2008

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.telegraph.co.uk

Update van 17 oktober 2008:
Naar nu blijkt heeft dr Rau helemaal geen analyse op stukken steen uit Roswell uitgevoerd. Philip Mantle is echter te goeder trouw en geeft in een verklaring van 12 oktober aan dat hij via een tussenpersoon in Amerika de naam van dr Rau heeft gekregen als de juiste onderzoeker voor zijn monsters. Mantle stuurde deze tussenpersoon met de naam Ronnie Milione de monsters en Milione zou ze bij dr Rau afleveren. Milione stuurde later de rapporten van dr Rau naar Mantle. Maar nadat Mantle diverse interviews voor de Britse media had gedaan, bleek er iets niet te kloppen, dr Rau werd gevonden en die bleek er niets van te weten.

Mantle is er inmiddels achter dat Ronnie Milione, die hij in eerste instantie als goede kennis zag, meerdere oplichterspraktijken op zijn kerfstok heeft en hij heeft nu contact met een advocaat gezocht om uit te laten zoeken of Milione strafbare feiten zijn aan te rekenen. Wat dit alles voor invloed heeft op de rest van het onderzoek van Philip Mantle moeten we afwachten, de gevonden afwijkingen waren er op die locatie, maar de analyse zal nogmaals gedaan moeten worden om daar meer over te weten te komen.


Redacteur van UFO Data Magazine Philip Mantle is klaar om deze maand op een internationale conferentie zijn bevindingen te onthullen. Hij onderzocht de plek bij Roswell waarvan vele mensen geloven dat daar een buitenaardse crash plaatsvond. Hij analyseerde gesteenten, aarde en vegetatie. Het gebied is omgeven door verkoolde bomen en struiken en een mysterieuze blauwe substantie die van het rotsgesteente druipt.

De Amerikaanse arts Dr. Ronald Rau zegt dat hoge niveaus van straling wijzen op de landing van een vaartuig in de jaren ’40.

Het gebied in de Nogal Canyon ligt dicht bij de bekende Socorro woestijn waarvan experts zeggen dat daar in 1964 blijkbaar een ander object landde.

Mr. Mantle vertelde: “Een goede vriend van mij, Ed Gerham, vond als eerste de plaats en ik vloog er overheen zodra ik daar de tijd voor had. Het was een echte vondst en meteen toen ik er arriveerde wist ik wat voor speciale en bijzondere plek het was. Er ligt binnen een cirkel van 70 mijl niets in de buurt, het ligt letterlijk in the middle of nowhere. Wij, de Britten, hebben de Amerikanen verslagen bij hun eigen spel en het is werkelijk fantastisch dat we dat gedaan hebben. Het is werkelijk revolutionair voor de UFO-wereld.”

Mr Mantle is gereed om zijn volledige bevindingen te onthullen op de UFO Data Annual Conference later deze maand in Leeds.

UFO DATA MAGAZINE
ANNUAL CONFERENCE
‘CLOSE ENCOUNTERS’
PARKSIDE HOTEL, PONTEFRACT, WEST YORKSHIRE
25 & 26 OKTOBER 2008

Sprekers: http://www.ufodata.co.uk/speakers.doc

Boekingen: http://www.ufodata.co.uk/booking.pdf


WETENSCHAPPER VAN BROOKHAVEN BEVESTIGT UFO CRASHPLAATS

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.ufodata.co.uk/rocksamples1.htm


In juni 2007 reisden de Amerikaanse onderzoeker Ed Gehrman en de Britse auteur Philip Mantle naar een afgelegen locatie in het gebied van de Nogal Canyon nabij Socorro in New Mexico. Gedurende tientallen jaren wordt er fel gediscussieerd over de beweerde crash van een UFO in de woestijn van New Mexico.


Philip Mantle

Gehrman en Mantle waren van plan een plek te bezoeken die ver in de canyon lag en waarvan zij geloofden dat die van grote waarde was voor het onderzoek van de beweerde UFO-crash. De plek die zij bezochten is letterlijk bezaaid met rotsblokken die aan één zijde zijn geblakerd en met bomen waarvan de toppen zijn verbrand. Maar dat was slechts het begin. Aan het eind van een droge rivierbedding waren het rotsgesteente en de rondom liggende rotsblokken bedekt met een blauwachtig materiaal. Dat was geen deel van de rots, in plaats daarvan was het als het ware over de rotsen en het losliggende gesteente gespetterd. Het gebied werd uitgebreid gefotografeerd en gefilmd door Gehrman en Mantle en monsters van het rotsgesteente met het blauwachtige materiaal werden meegenomen voor nadere analyse. Het blauwachtige materiaal werd later geïdentificeerd als cristobalite (siliciumdioxide: http://nl.wikipedia.org/wiki/Silica Vert.)

Wetenschappelijke analyse
In 2008 werden monsters van dit gesteente verzonden naar Dr. Ronald Rau, een fysicus aan het Brookhaven National Laboratory in New York. Dr. Rau is een gerespecteerde wetenschapper op het gebied van de natuurkunde, wiens huidige wetenschappelijk onderzoek ligt op het vlak van de theoretische deeltjesfysica, numerieke simulaties van de kwantumveld theorie en computercalculatiefysica. In twee technische rapporten concludeert Dr. Rau dat de oorzaak van het effect, gevonden op de plek in de Nogal Canyon, het resultaat is van een UFO. Hij verklaart zijn bevindingen in simpele termen:

1. In referentie tot rapport CNM-080108RAU zegt het rapport voornamelijk dat er kleine sporen van radioactiviteit aanwezig zijn. De radioactieve sporen waren meetbaar met een grootte van 238 U (dat is de meest voorkomende isotoop van uranium gevonden in de natuur), maar het is zeer verrassend dat het voorkomt op deze monsters. De andere microsporen die werden opgemerkt waren van 214Pb (lood) en 214Bi (bismut) welke een zeer korte halveringstijd hebben, maar die volgens mijn berekeningen gezien kunnen worden als verwaarloosbaar. Wat interessant is, is het 238 U op de rotsmonsters. Dat kan veroorzaakt zijn door een toestand genaamd: ‘Locard's Exchange Principle’. Het kan tevens verklaard worden zoals in mijn tweede rapport (CNM-080109RAU) als hetzelfde fenomeen.

2. Dit is wat in principe het Locard’s Exchange doet - ‘Elk contact laat een spoor na’. Dus wanneer je een grote en behoorlijke inslag hebt en daarbij een hoge temperatuur, dan kun je materialen, zoals van de bron en de bestemming, op de plek van de inslag transformeren. Bijvoorbeeld die van het zogenaamde schip en van het omringende gebied waarin de inslag plaatsvindt.

Ik concludeer dat iets zeer snels met een zeer hoge temperatuur de omgeving heeft geraakt en daardoor de Locard’s Exchange transformatie in werking heeft gesteld.

Kan ik dat verbinden aan een UFO… Mogelijk, omdat de onbekende bron onbekend is!

Commentaren
Tot dusverre zijn de technische laboratoriumrapporten van Dr. Rau slechts gelezen door een handvol mensen, waarvan een paar de volgende opmerkingen maakten:

Amerikaans computerwetenschapper Dr. Ronnie Milione had dit te zeggen:

“Nadat ik Dr. Rau’s rapport over de rotsmonsters had gelezen die hij had verkregen uit Socorro, New Mexico, ben ik er sterk van overtuigd dat een of ander object met hoge snelheid, hoge temperatuur en ongewone buitenaardse eigenschappen en straling de omringende crashplaats daaraan heeft blootgesteld en dat het tot op de dag van vandaag, na meer dan 60 jaar, een uniek kenmerk van een ‘onbekend object’ heeft nagelaten dat nog steeds de UFO-onderzoekers van vandaag voor een raadsel stelt en bewijs is dat de Amerikaanse regering de waarheid verbergt.”

In Engeland beweert de voormalige UFO-expert van het Ministerie van Defensie Nick Pope:

“Dit lijkt een potentiële en zeer interessante en belangrijke ontwikkeling te zijn, ondanks dat verdere opheldering nodig is voor wat betreft de vraag of een meteoorinslag dezelfde gedocumenteerde afwijkingen kan veroorzaken. Over het algemeen is het onwaarschijnlijk dat UFO-gerelateerde beweringen door de media en het publiek worden aangenomen, tenzij dergelijke beweringen zijn onderbouwd door degelijke, wetenschappelijke analyses. Het is goed dat Gehrman en Mantle de moed hadden om Dr Rau erbij te betrekken en uit voorzorg het onderwerp uit het gebied van de randverschijnselen te halen door het te plaatsen waar het behoort - het laboratorium.”

Het vrijgeven van de informatie
De volledige laboratoriumrapporten en de onderzoeksgegevens van de locatie zullen worden vrijgegeven door auteur Philip Mantle op de Internationale UFO Conferentie gesponsord door UFO DATA Magazine in West Yorkshire, Engeland in het weekend van 25 en 26 oktober 2008

UFO DATA MAGAZINE
ANNUAL CONFERENCE
‘CLOSE ENCOUNTERS’
PARKSIDE HOTEL, PONTEFRACT, WEST YORKSHIRE
25 & 26 OKTOBER 2008

Sprekers: http://www.ufodata.co.uk/speakers.doc

Boekingen: http://www.ufodata.co.uk/booking.pdf


Voor journalisten en alle anderen die willen weten hoe belangrijk Roswell is:

Getuigen van Roswell deel 1

Getuigen van Roswell deel 2

Getuigen van Roswell deel 3

Magazine Madness Stanton Friedman weerlegt de sceptici!

Stanton Friedman Daagt USAF uit

Kolonel Corso Getuigenis

Brig, Generaal Thomas Jefferson Dubose

Jesse Marcel

Walter Haut Getuigenis

Glenn Dennis Getuigenis

De Ramey Roswell Memo

Vreemd Bismut


UFO PAGINA

ROSWELL PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen