PRINTBARE VERSIE

UFO-DISCUSSIE MET STICHTING SKEPSIS - 2009

Door: Paul Harmans

oktober/november 2009


“Als iemand van de pers mijn mening zal vragen over ufo's zal ik uitleggen dat het
"geloof in ufo's" (preciezer het geloof in een onoverzienbare brij grappen en
foute waarnemingen en sterke verhalen van aandachttrekkers) in stand wordt
gehouden door een krimpend gezelschap gekken”

Dr. Jan Willem Nienhuys secretaris stichting SkepsisMet onderstaande serie mailtjes wilde ik te weten komen hoe het vandaag de dag staat met de sceptische opvattingen van stichting Skepsis over het UFO-fenomeen, hoe zij UFO-vragen van mensen en journalisten beantwoorden en of ze, om dat goed te kunnen doen, wel op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

Ik weet dat dit soort discussies met sceptische mensen niet veel oplevert, maar het geeft van tijd tot tijd een goed inzicht in de gedachten van dergelijke personen, gedachten die blijven hangen op antieke, sceptische vooroordelen. Ik geef toe dat ik het ook leuk vind om met ze te discussiëren, ze uitspraken te ontfutselen en ze daar weer mee te confronteren, net zolang tot ze doorkrijgen dat ze hun tijd hebben verdaan aan iemand die niet aan hun kant is te krijgen. Ik ben als Paul Harmans bekend bij de heren van Skepsis en dus heb ik in al deze mails gebruik gemaakt van mijn alter ego ‘Dries de Weerdt’. Achterbaks? Journalisten die binnendringen bij de landmacht en in de tuin van het koninklijk paleis, om aan te tonen dat de beveiliging zo lek als een mandje is, maken ook gebruik van een valse identiteit.

Ben je het niet met mijn werkwijze eens, dan lees je het niet, iedereen is nu eenmaal anders en als ik niet in elkaar zou zitten zoals ik in elkaar zit, dan was ufowijzer ook nooit ontstaan. Ik werk vanuit een bepaalde gedrevenheid en daar hoort ook zo af en toe het discussiëren met mensen bij die op professionele wijze naar de grote buitenwereld alles wat ons interesseert afdoet als onzin waarin alleen gekken geïnteresseerd zijn, zie bovenstaand citaat van Skepsis secretaris Nienhuys.

Wetenschaps-, Media- en Volksverlakkers
Heb geen medelijden met sceptici, zij hebben al menig serieus mens tot wanhoop gedreven door in het openbaar een venijnige karaktermoord op hem of haar te plegen, enkel en alleen vanwege het feit dat dit soort professionele ontkenners de ‘wijsheid’ ontbeert om überhaupt maar te snappen dat zaken wel eens heel anders kunnen zijn dan zij en de orthodoxe wetenschap denken. Stichting Skepsis heeft al heel wat rechtzaken aan de broek gehad van mensen die het absoluut niet eens waren met de wijze waarop zij door dit soort debunkers openlijk werden zwart gemaakt en hun eventuele onderzoek te gronde werd gericht.

Vergeet niet dat het UFO-fenomeen als zeer, zeer belangrijk lijkt te zijn voor de gehele mensheid op deze planeet. En dit soort sceptici zorgt er al tientallen jaren voor dat de media, de wetenschap en het grootste deel van het volk het allemaal blijven zien als iets waarin alleen waanzinnigen kunnen geloven. Al dik vijftig jaar zijn het voornamelijk de sceptici, verbonden aan sceptische organisaties zoals Skepsis, die grote schade aan de geloofwaardigheid van de ooggetuigen, het fenomeen en de onderzoekers aanbrengen. Het zijn Wetenschaps-, Media- en Volksverlakkers van de eerste orde.

Mijn eerste e-mail aan stichting Skepsis is de mail die ik weergeef in mijn eerdere artikel over de sceptici en de bijzondere film van James Fox, I Know What I Saw, een mail die ik verstuurde aan diverse sceptische instellingen. Ik dacht in eerste instantie dat men bij Skepsis wat wijzer was geworden en men geen antwoord meer zou geven op een dergelijke mail omdat ze zouden aanvoelen dat er wel weer eens een addertje onder het gras zou kunnen zitten.

Link naar deze mail

De gehele discussie beslaat zo’n 18 mailtjes. De mailwisseling vond voornamelijk plaats met Rob Nanninga, de hoofdredacteur van het Skepsismagazine Skepter. De secretaris van Skepsis, Jan Willem Nienhuys, kwam pas aan het eind aan het woord. Beide heren wilden naderhand geen toestemming geven voor het publiceren van hun mails, ik geef daarom slechts wat citaten uit hun mail op de volgorde waarin die werden verstuurd en binnenkwamen. Mijn eigen antwoorden zal ik in het artikel ook verkort weergeven, maar bij elk antwoord vind je een link naar de complete tekst van de betreffende mail.

Antwoord van stichting Skepsis
Zoals gezegd duurde het wat langer eer ik antwoord kreeg van stichting Skepsis op de mail over de nieuwe film van James Fox die boordevol zit met hoogwaardige UFO-getuigen. Het was uiteindelijk Rob Nanninga die reageerde. Hij schreef dat hij geen tijd had om op mijn mailtje te reageren, hij had net griep gehad en het tijdschrift Skepter moest nog naar de drukker. Wel had hij nog even de tijd gevonden om het volgende citaat te typen:

‘Mijn interesse voor Amerikaanse ufo-documentaires met complottheorieën en spectaculaire getuigenverklaringen is nihil. Ik kan me niet bezighouden met alle commerciële pulp die er in de VS wordt geproduceerd.’

Nou laat ik me niet zo snel afschepen, dus schreef ik (Dries) naast wat beleefdheden o.a:

Kunt u wellicht toch niet even de moeite nemen naar deze getuigenissen te kijken en er een gefundeerder oordeel over vellen? U hebt, meen ik, als stichting Skepsis een maatschappelijke verantwoordelijkheid en dan behoort men zich op de feiten te baseren. Link naar de volledige mail

Dat was bij Rob Nanninga koren op de molen, nog dezelfde dag arriveerde een mail van wel bijna 2 A4tjes. Het staat boordevol met juweeltjes van sceptische uitspraken, zoals:

‘Het is een onderdeel van het complotgeloof, dat ervan uitgaat dat de waarheid van hogerhand voor ons verborgen wordt gehouden. Het zou wel mogelijk zijn om er nog een lang verhaal over te schrijven, maar het blijft allemaal oud nieuws. In Nederland is het ook geen onderwerp dat serieus wordt genomen. Al die gekken in de VS vind ik niet zo interessant.’

En nog zo’n prachtige:

‘Hoe beter je je erin verdiept, des te absurder wordt het allemaal. Het is wel humor! Maar ik vind het geen onderwerp dat ik nodig eens zou moeten bestuderen. Er is volgens mij in Nederland ook niemand meer die daarop zit te wachten.’

Meer dan de helft van zijn lange mail gaat over Steven Greer, iemand die in de hele documentaire van James Fox niet voorkomt, maar Rob Nanninga heeft daar natuurlijk niet naar gekeken en is afgegaan op de namen van een paar getuigen die ook ooit bij Greer in de groep zaten. Rob doet zoals ook Wim Van Utrecht doet, en wat standaard is bij debunkers, Steven Greer (slechts een boodschapper) wordt zeer onvoordelig neergezet, de welbekende karaktermoord. En regelmatig komt (ook dat is standaard) de term ‘oude koek’ voorbij. Die aanduiding ligt bij de professionele ontkenners nu eenmaal op de lippen bestorven.

Ik antwoord Rob o.a:

Geachte Rob Nanninga,

Bedankt voor uw zeer uitgebreide antwoord, ik merk dat de griep helemaal is verdwenen.

Als het fenomeen werkelijk zo bijzonder is als deze getuigen beweren, dan behoren wij als wereldbevolking daar alles vanaf te weten en niet onze kop in het zand te steken en telkens maar weer met dezelfde kritiek komen dat het allemaal oude koek is. Link naar de volledige mail

Nanninga reageert daarop met dit soort uitspraken:

‘Skepsis is een wetenschappelijk georiënteerde stichting en geen internationaal detectivebureau.’

‘Er zit geen vooruitgang in de ufologie. …ik denk niet dat ik onder de indruk zal raken van het schamele bewijsmateriaal (vergelijkbaar met de bewijzen voor geesten en monsters).’

Dus het bewijsmateriaal waarop het UFO-fenomeen steunt en waarop wij ons in de UFO-gemeenschap baseren om geloof te hechten aan dit enigmatische fenomeen, zou slechts vergelijkbaar zijn met het bewijs voor geesten en monsters!

Daar moest ik natuurlijk op reageren, en ik moet zeggen dat ik genoot van deze discussie. Alter ego Dries kreeg informatie die ik onder mijn eigen naam nooit had gekregen, sterker nog, ik zou niet eens een eerste antwoord hebben ontvangen. Ik schreef onder andere het volgende:

Geachte Rob Nanninga,

Wederom bedankt voor uw antwoord. Mag ik echter opmerken dat de toon een ietsje sarcastisch is in uw reactie, u gaat er blijkbaar vanuit dat overheden niets verbergen op het terrein van UFO’s (dat proef ik tenminste in uw schrijven), maar vele voorheen geheime regeringsdocumenten spreken dat toch echt tegen.

Mag ik misschien zo brutaal zijn één van uw beweringen te weerleggen? U schrijft dat het bewijs voor het UFO-fenomeen vergelijkbaar is met de bewijzen voor geesten en monsters, maar deze creaturen zijn nimmer op radar verschenen en dat doen UFO’s wel degelijk. Ik kom maar net kijken en heb nog niet alle informatie bekeken, maar ik weet eigenlijk wel zeker dat men nooit met een F-16 achter een geest aanjaagde, iets dat vaak wel bij een UFO gebeurde, want dat is ook wat deze laatste getuigenissen van hoge militaire rangen beweren. Link naar de volledige mail

Rob komt snel met een antwoord, houdt vol dat er niets nieuws onder de zon is en haalt wat info van de website van collega-ontkenner Wim Van Utrecht:

‘In België gingen twee F-16's achter een vermeende ufo aan, maar dat leverde niks op: www.caelestia.be/article05.html Er wordt nu nog steeds nagepraat over mogelijke verklaringen voor de waarnemingen die destijds werden gedaan. Zo zouden sommige waarnemingen misschien verklaard kunnen worden door een helicopter: www.caelestia.be/helicopters.html’

Dat ‘oogsten’ van UFO-informatie op sceptische websites wordt door alle sceptici gedaan en dat werkt dus totaal averechts. Alle sceptici maken zich schuldig aan het afzwakken en zelfs verdraaien van feiten en het onterecht zwart maken van mensen. Dat wordt vervolgens op de sceptische website of in het sceptische artikel weergegeven en de volgende collega (zoals Rob Nanninga in dit geval) die snel even wat info zoekt, neemt meteen de tekortkomingen over en haalt daar vervolgens zelf ook nog even de stofkam door. Zouden ze gewoon eerlijk zijn, dan zochten ze de originele informatie en de werkelijke getuigen op en op basis daarvan een oordeel vellen. Maar ja, als je ‘eerlijk’ sceptisch wilt zijn, dan valt er al veel van je betoog in het water.

In dezelfde mail laat Rob blijken van de moeilijke Dries af te willen en geeft aan dat zijn expertise niet op UFO-gebied ligt, maar meer op dat van wetenschappelijke experimenten met mensen, psychologie, sociale psychologie, parapsychologie en godsdienstsociologie. Tevens schrijft hij:

‘Er zal vast nog wel weer eens een stuk in Skepter verschijnen dat met ufo's te maken heeft (bijvoorbeeld als er in Nederland iets zou gebeuren), maar er zijn heel veel andere actuele onderwerpen die onze aandacht verdienen en die volgens mij meer nieuws opleveren en relevanter zijn voor een blad over pseudowetenschap. Zie bijvoorbeeld de inhoudsopgave van de nieuwste Skepter: http://www.skepsis.nl/nieuws.html’

Omdat Rob aangeeft dat hij klaar is met het onderwerp en ik wil weten of zijn Skepsis-collega Jan Willem Nienhuys, die in het verleden ook graag met modder smeet, anders is gaan denken, schrijf ik:

Geachte Rob Nanninga,

Als blijkt dat ik voor wat betreft het UFO-fenomeen met u de verkeerde persoon heb aangeschreven dan zal ik deze mail in CC zetten en het probleem voorleggen aan uw stichting Skepsis collega Jan Willem Nienhuys. Wellicht kan hij wat meer toevoegen aan uw toch wel ontwijkende betoog. Ik krijg namelijk de pertinente indruk dat u willens en wetens negatief over het onderwerp wilt denken en reageren.

In een eerder antwoord aan mij schrijft u:

‘Skepsis is een wetenschappelijk georiënteerde stichting en geen internationaal detectivebureau.’

Mag ik u dan op het volgende basisprincipe van de wetenschap wijzen:

‘Hoewel het streven steeds gericht is op definitieve resultaten, blijkt desondanks wetenschap volgens Kuyper (1977) nooit een definitieve vorm of inhoud aan te nemen, maar steeds vatbaar te zijn voor verbreding, uitbreiding, verdieping, correctie, ja zelfs voor radicale keerpunten en revoluties.’

Tot slot, scepsis werkt naar twee kanten, u kunt sceptisch zijn over een fenomeen, maar na verandering van mening ook sceptisch zijn over bepaalde (regerings)instellingen die wel beweren niet geïnteresseerd te zijn, maar dat heel duidelijk wel zijn. Stichting Skepsis behoort neutraal te zijn en niet de ideeën en doelstellingen van overheden aan te hangen.

Nogmaals een prettig weekend toegewenst,

Dries de Weerdt Link naar de volledige mail

Na het ontvangen van deze mail van mij begint er bij Rob wat te dagen: “Het zou toch niet????” Hij doet het voorzichtig en reageert met:

‘Naar ik aanneem zit u dieper in de ufologie dan u aangeeft en schrijft u zoals gebruikelijk onder een valse naam.’

Tevens arriveert tegelijkertijd een mail van de secretaris van Skepsis, Jan Willem Nienhuys. Hij reageert bijna furieus, dat iemand (Dries) het aandurft stichting Skepsis erop te wijzen een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben, ze erop te wijzen dat ze onderzoek behoren te doen voordat ze publiekelijk dingen gaan beweren. Tjonge, waar haalt die Dries het lef vandaan!! Verder dezelfde opvattingen als Nanninga. De volgende citaten zijn van de hand van Jan Willem Nienhuys:

‘Ik heb geconcludeerd dat al die zogenaamde UFO's ontstaan door onervaren waarnemers (of pogingen tot bedrog). Dat geldt ook voor "radar-waarnemingen". In sommige gevallen in het verleden betrof het proefnemingen met geheime vliegtuigen.’

‘Dat is de reden waarom ik persoonlijk al die UFO-verhalen even oninteressant vind als mensen die in de een of andere vlek op een pizza of een oude muur een heilige figuur herkennen.’

‘De grote vergissing betreffende UFO's is het idee dat er een verband is tussen al die keren dat een onervaren waarnemer iets heeft gezien wat-ie niet snapt. Dat is net zo mallotig als te denken dat alle taal-, spel- en tikfouten die we zoal tegenkomen, veroorzaakt zijn door een buitenaardse entiteit genaamd 'zetduiveltje'.’

Ja, ja, Nienhuys houdt wel van geestig geformuleerde uitspraken, helaas heeft hij niet door dat hij er zichzelf volkomen belachelijk mee maakt en voor 100% aantoont niet de minste kennis over het fenomeen te bezitten.

Ik schrijf Nienhuys dat ik de toon van zijn antwoord niet begrijp, ik stel enkel relevante vragen en reageer vervolgens op de antwoorden die ik van Nanninga krijg. Ik geef aan dat hij (Nienhuys) mijn eerste e-mail niet heeft gelezen omdat uit zijn antwoord blijkt dat hij niet weet waar het over gaat. Ik sluit af met:

Maar goed, ik dacht dat u (JW Nienhuys) de UFO-deskundige bij stichting Skepsis was en mij derhalve beter te woord kon staan dan de heer Nanninga. Ik begrijp nu dat u weinig weet van de werkelijke feiten en ik meen ook te mogen concluderen, gezien uw felle uithaal, dat mijn argumenten heel wat beter zijn dan de oude koek waarmee u als scepticus het UFO-fenomeen te lijf tracht te gaan.

Nog een prettige zondag gewenst,

Dries Link naar de volledige mail

Omdat de mail van Rob Nanninga waarin hij vermoed dat ik onder valse naam schrijf ook naar Nienhuys is gestuurd, gaat er bij Nienhuys ook een licht op en hij gaat op zoek en vindt op ufowijzer het eerdere artikel dat ik over de documentaire van James Fox en de reactie daarop van de Belgische sceptici scheef. Nienhuys schrijft onder andere in zijn volgende mail:

‘Wij krijgen echter met regelmatige tussenpozen schijnbaar beleefd gestelde vragen van een ufo-gek genaamd Paul Harmans die deze dan onder pseudoniem stelt, en vervolgens blijft doordrammen. Of "Paul Harmans" een echte naam is weet ik niet.’

Of Paul Harmans mijn echte naam is weet Nienhuys natuurlijk wel, maar ja, eens een scepticus, altijd een scepticus zullen we maar zeggen. Hij geeft mij de link van het door hem gevonden artikel op ufowijzer en doet nog wat wijze uitspraken zoals:

‘Als iemand van de pers mijn mening zal vragen over ufo's zal ik uitleggen dat het
"geloof in ufo's" (preciezer het geloof in een onoverzienbare brij grappen en
foute waarnemingen en sterke verhalen van aandachttrekkers) in stand wordt
gehouden door een krimpend gezelschap gekken’

Hij besluit zijn mail via de weg van de minste weerstand met:

‘Neem niet de moeite te antwoorden, ik zal het niet lezen.’

Toch schrijf ik Jan Willem Nienhuys en Rob Nanninga nog één mail:

Geachte Rob en Jan Willem,

Het was nogal schrikken om te ontdekken dat er totaal geen vooruitgang zit in jullie denkwijzen, en dan hebben de sceptici het over oude koek als er wel degelijk nieuwe ontwikkelingen in het UFO-fenomeen zijn. Misschien dat Rob met al zijn beweerde psychologische capaciteiten eens bij de stichting zelf aan de bak moet, maar ach, ik denk dat het verspilde tijd is, stichting Skepsis wil moedwillig sceptisch zijn over fenomenen en zaken waar de verantwoordelijke bestuursleden geen enkel onderzoek naar willen doen, zelfs niet even naar de feiten willen kijken!

Dit lijkt helaas op volks-, wetenschaps- en mediaverlakkerij!

Ik vraag mij tot slot af hoeveel stichting Skepsis werkelijk weet over al die andere fenomenen en kwesties die men zo sceptisch bejegend?

Maar doe geen moeite deze ‘gek’ met de werkelijke naam Paul Harmans te overtuigen van jullie dogmatische inzichten, ik wil slechts weten of ik jullie antwoorden onverkort en zonder veranderingen mijnerzijds op mijn website mag zetten? Zo niet, ook prima, dan haal ik er wat citaten uit en omschrijf zelf jullie antwoorden.

Hartelijk bedankt voor de discussie en tot horens maar weer…

Paul Harmans Link naar de volledige mail

Rob Nanninga schrijft hierop opeens een opvallend vriendelijke en lange mail en dat heeft nog een vervolg dat ik in een later artikel zal bespreken, het wordt anders te langdradig. Wel laat Rob weten dat zijn voorgaande mailtjes niet gepubliceerd mogen worden, wel deze laatste, maar dat zal even moeten wachten en ik kan alvast verraden dat Rob's mening over het UFO-fenomeen daarin niet zal veranderen. Van Nienhuys heb ik niets meer vernomen.

De uitsmijter
Nou, vooruit, als klapstuk nog een citaat uit een van die laatste mails van Rob Nanninga:

‘Het mag bekend zijn dat we in Skepter al jaren niets meer over ufo's hebben gepubliceerd. Zelf heb ik nog nooit een artikel over het onderwerp geschreven en hetzelfde geldt volgens mij voor Jan Willem Nienhuys. Dus waar heeft u het eigenlijk over?’

God allemachtig! Waar ik het over heb?? Ik vraag stichting Skepsis wat ze de media en andere geïnteresseerden over het UFO-fenomeen denken te vertellen mochten die vragen daarover hebben. Op die vraag komt een stortvloed aan zeer sceptische opmerkingen en wekt men de pertinente indruk ALLES van het fenomeen af te weten. Maar zodra ik bekend maak dat ik die onzin van ze op Internet wil publiceren, dan opeens geven ze toe van toeten nog blazen te weten en vragen zij zich af waar ik het nu eigenlijk over heb? Afijn, het is mij volledig duidelijk dat het de heren ontkenners nooit zal dagen waar ik het over heb, ik heb er toch wel degelijk mijn best voor gedaan, maar als je niet wil begrijpen (of zou het dan toch met 'niet kunnen' te maken hebben?) dan behoor je ook geen mening te hebben.


Als afsluiter:
Rob Nanninga schrijft in één van zijn laatste mails aan mij:

‘Naar ik aanneem zit u dieper in de ufologie dan u aangeeft en schrijft u zoals gebruikelijk onder een valse naam.’

Feit is dat Rob Nanninga al zijn werk bij stichting Skepsis doet onder een pseudoniem! Zijn ware naam is Roelof Hendrik.


SKEPTICI PAGINA

UFO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen