PRINTBARE VERSIE

DEEL 1

Deel 2

DE BEKENDE, GEDREVEN SCEPTICUS WIM VAN UTRECHT WEERLEGD

Deel 3

Door: Paul Harmans maart 2006

Met dank aan Stijn Van de Paer voor zijn adviezen en opmerkingen


‘De dag zal zeker komen dat we het UFO-verschijnsel met behulp van geavanceerde opsporings- en registratieapparatuur zo nauwkeurig kunnen vastleggen dat er aan de herkomst geen twijfel meer kan zijn. Daardoor kan misschien een puntje worden opgelicht van de sluier die het mysterie al zo lang omgeeft. Het was een geheim en het is een geheim gebleven. Maar het bestaat en het is reëel.’

Kolonel De Brouwer van de Belgische luchtmacht

 

11. Wim Van Utrecht: Heel deze discussie met HARMANS zou inderdaad meer zin hebben als hij ons nu eindelijk eens een melding zou willen serveren waarin hijzelf aanwijzingen ziet voor buitenaards bezoek (of wat dan ook). Weliswaar een geval waarvan een volledig onderzoeksrapport voorhanden is en liefst afkomstig uit België of Nederland, zodat we een en ander eventueel ter plekke kunnen nachecken.

Paul Harmans: Zoals blijkt uit Van Utrecht’s vroegere verklaringen aangaande de zeer spectaculaire Belgische UFO-golf in de jaren 1989-91, die nota bene recht boven zijn hoofd plaatsvond (een gebeurtenis waarvoor ufologen uit de gehele wereld belangstelling hadden en nog hebben, omdat er werd samengewerkt tussen Belgische ufologen, de politie en de luchtmacht), heeft het weinig zin om wat voor melding dan ook aan dergelijke sceptici te presenteren, zij gaan ten alle tijden over tot: ridiculisering van de getuigen, dat ten eerste, het verklaren dat het helikopters waren, of een stukje driehoekig karton met lampjes eraan voor de cameralens, een campingbordje opgegooid voor de camera, enz, enz. Dat dergelijke oplossingen wellicht in een enkel geval kloppen, wil nog niet zeggen dat het dan ook zo in alle gevallen is gebeurd. Het is dus een aanname en geen bewijs, maar daar schijn ik de sceptici maar niet van te kunnen overtuigen.

Verder beweer ik al 30 jaar dat het voor mij niet voor 100% vaststaat dat het buitenaards is, ik stel alleen vast, samen met miljoenen andere mensen en honderden positieve onderzoekers, dat we te maken hebben met een fenomeen dat zeer bijzonder is en waarvan de feiten duiden op een onaards en onnatuurlijk karakter, maar dat we om dergelijke conclusies te staven wel eerst intensief, onbevooroordeeld wetenschappelijk onderzoek moeten doen. Op grond van veronderstellingen en aannames, de sceptische tactiek, heb je geen recht om te spreken van bewijs, maar hoe vaak ik dat ook herhaal, Van Utrecht en de andere gedreven sceptici schijnen dat inzicht niet te hebben.

Feitje:
Gedurende een aantal jaren maak ik Van Utrecht en de andere gedreven sceptici (o.a. ook stichting Skepsis) opmerkzaam op het Disclosure Project. Alle bijna 500 getuigen daarin staan klaar voor ondervraging en onderzoek, maar verder dan met modder gooien gaan de gedreven sceptici niet, als je hen een goed gedocumenteerde case voorlegt, dan bekijken ze niet eens alle facetten. Een andere keer hoor je ze beweren dat er te weinig bewijs voor handen is om conclusies te kunnen trekken. Wat voor meldingen zoeken zij dan?

Drie getuigen uit het Disclosure project: Links: John Callahan, hij was het afdelingshoofd van de tak ‘Ongelukken en Onderzoek’ van de FAA in Washington DC. Midden: Professor Robert Jacobs, een gerespecteerde professor aan een grote universiteit in de Verenigde Staten. Rechts: Dr. Richard Haines, hij is sinds het midden van de jaren zestig een onderzoekswetenschapper bij NASA geweest. Slechts drie van de 500 getuigen en allemaal overtuigd van het 100% bestaan van het UFO-fenomeen en zij sluiten beslist de buitenaardse herkomst niet uit, de meesten zijn daar zelfs van overtuigd. Alle 500 getuigen zijn volkomen genegeerd door de gedreven sceptici of hooguit als oude senielen bestempeld. Dat houdt nu het zogenaamde ‘wetenschappelijke onderzoek’ van de sceptische heren in.

Hieronder de links naar de Nederlandstalige getuigenissen van bovenstaande getuigen:

John Callahan Getuigenis.html
Professor Robert Jacobs Getuigenis.html
Richard Haines Getuigenis.html

 

12. Wim Van Utrecht: Er is geen enkelvoudige, overkoepelende uitleg voor de Belgische UFO-golf. De meest opmerkelijke meldingen uit die periode hebben de afgelopen jaren een passende verklaring gekregen. Het merendeel van deze waarnemingen kan worden toegeschreven aan legerhelikopters en vliegtuigen, een kleinere groep aan heldere sterren en planeten (zo’n planeet kan inderdaad de indruk wekken een uur stil te hangen Paul). 17 jaar na datum is het wat makkelijker om afstand te nemen van de gebeurtenissen van toen en wat blijkt: het is zelfs niet nodig zijn toevlucht te nemen tot experimentele toestellen en stealthvliegtuigen om de UFO-golf te verklaren. Ik werk momenteel met vier Franse collega’s aan een studie die voor het eerst aangeeft dat vooral ook helikopters voor veel verwarring hebben gezorgd. Die mogelijkheid is destijds door iedereen, ook door de skeptici, compleet over het hoofd gezien. Heeft HARMANS trouwens ook maar één van deze meldingen grondig bestudeerd, minstens kennis genomen van alle voor- en tegen argumenten, of baseert hij zich als altijd enkel op de schrijfsels van zijn geloofsgenoten?

Paul Harmans: Ik baseer mij inderdaad voor een groot deel op de wetenschappelijk onderzochte gevallen en daar is helemaal niets mis mee. Geen enkele student schrijft zijn eigen studieboeken. Ik ken de tegenargumenten van de gedreven sceptici allemaal uit mijn hoofd, daar hoef je geen wiskundige voor te zijn. Er bestaat een vloed aan goede wetenschappelijk onderbouwde artikelen op Internet die de Belgische UFO-golf uitmuntend beschrijven, een paar daarvan:

http://www.temporaldoorway.com/ufo/analysis/belgianradar/index.htm
http://ufoevidence.org/documents/doc473.htm
http://ufoevidence.org/documents/doc416.htm

Ik bezit een originele en ondertekende brief van Generaal-majoor Wilfried De Brouwer, nu een gepensioneerde adjunct-stafchef van de Belgische luchtmacht. Als kolonel-piloot was hij in de jaren 1989-91 belast met het onderzoek van de ongewone verschijnselen tijdens de UFO-golf boven België. Zo schrijft hij o.a. in de bewuste brief:

‘Ik vraag mij af wat de uiteindelijke bedoeling is van mensen zoals Wim Van Utrecht en Marc Broux. Trachten zij opzettelijk controversiële standpunten naar voren te brengen om zoveel mogelijk verwarring te zaaien? Is het jaloersheid omdat zij onvoldoende betrokken zijn geweest in de UFO-waarnemingen van 1989-91? Of trachten zij zichzelf een imago te geven van kritisch-objectief Ufoloog, om aldus regelmatig in de belangstelling te komen. In feite zijn hun stellingen kritisch-negatief, op de rand van het oneerlijke.’

Klik hieronder op de afbeelding voor een vergroting van de complete brief van De Brouwer, waarmee hij Van Utrecht in feite een fikse oorvijg geeft.


De brief met handtekening van De Brouwer

Wil je uitgebreid lezen hoe men gehakt maakt van Van Utrechts zogenaamde onderzoeken inzake de Belgische UFO-golf van 1989-91, lees dan het volgende (Nederlandstalige) artikel:

http://quest4wisdom.tripod.com/skepsiswatchers/id24.html

Je kunt je terecht afvragen of Van Utrecht tegenwoordig zijn tactiek en sceptische gedachten heeft aangepast en werkelijk samen met de Franse (gedreven sceptische of juist wetenschappelijke?) collega’s onbevooroordeeld onderzoek gaat doen?

Van Utrechts opmerkingen over de planeet Venus klinken, net als 'moerasgas', 'ballonnen' en 'de maan weerspiegelt in een openslaand venster', geruststellend in onze Westerse oren, maar het speelt geen enkele rol bij de echt onverklaarbare gevallen.


De twee dikke boeken van SOBEPS, geheel gewijd aan de Belgische UFO-Golf, heb ik in mijn boekenkast staan

Feitje:
Van Utrecht heeft het over: ‘De meest opmerkelijke meldingen uit die periode hebben de afgelopen jaren een passende verklaring gekregen.’ Ja, verklaringen die door de gedreven sceptici, zoals Van Utrecht en zijn geloofsgenoten, zijn aangenomen op basis van sceptische veronderstellingen, sceptische schrijfsels en sceptische vooringenomenheid!

Ik vond op Internet een filmpje van slechte kwaliteit en in het Italiaans:

http://video.google.com/videoplay?docid=-3872611686106164735&q=ufo

 

13. Wim Van Utrecht: In zijn mail van 4 maart (2006) schrijft HARMANS:
“Ik heb al vaker geschreven dat een Stealth niet anderhalf uur geluidloos op 200 meter boven de grond blijft hangen, onderwijl een paar lichtstralen naar de grond richt, een rode bol loslaat die een paar rondjes vliegt die vervolgens weer terugkomt, waarna de driehoek plots geheel geluidloos met onvoorstelbare snelheid wegschiet”
Hieruit mag blijken hoe de man te werk gaat: een heleboel losstaande verklaringen van getuigen worden aan elkaar geregen en er komt een fantastische UFO tevoorschijn die niet alleen stil kan hangen maar ook bochten kan beschrijven, met een onvoorstelbare snelheid kan wegschieten, enzoverder, enzovoort... Helaas Paul, maar zo’n waarneming die anderhalf uur duurde en waarbij al deze fantastische details optraden werd simpelweg nooit gemeld en dus heeft het geen zin ons daarmee rond de oren te slaan.

Paul Harmans: Als een paar duizend mensen, over een periode van twee jaar, binnen een beperkt gebied, een driehoek waarnemen met een wit licht op de drie hoekpunten en een rood licht in het centrum, dan mag je toch aannemen dat zij allemaal hetzelfde object hebben gezien? Als een aantal van bovenstaande getuigen, afzonderlijk van elkaar, één of twee verschillende van mijn genoemde kenmerken bij dat driehoekige object opmerkten, dan mag je toch aannemen dat die kenmerken allemaal bij elkaar opgeteld bij datzelfde driehoekige object horen? Dat is simpele logica! Dat zoiets dan inderdaad een ‘fantastische UFO’ wordt genoemd is, spijtig voor de sceptici, ook volkomen logisch.

Overigens werd een dergelijke waarneming van meer dan anderhalf uur, waarbij al die kenmerken werden waargenomen, wis en waarachtig wél gemeld en ook nog eens door een aantal zeer overtuigende getuigen, te weten een aantal gendarmes van de politiemacht te Eupen. Maar natuurlijk zal elke zichzelf respecterende scepticus dat ontkennen en zij zijn ook al lang geleden overgegaan tot het plegen van karaktermoord op dergelijke hoogwaardige getuigen, want degene die een gevaar voor de sceptische zienswijze is, zal er van lusten!

Lees voor meer details over de Eupense politie het Nederlandstalige artikel op de link onder het: ‘feitje’.


Feitje:
Bovenstaande rijkswachters hebben hun waarnemingen aan talloze journalisten en programmamakers verteld en zelfs het Amerikaanse Unsolved Mysteries heeft 20 minuten aan de bijna twee uur durende waarneming van hen gespendeerd. Leugenaars? Wat denk je zelf?

Link naar het Nederlandstalige artikel over de Eupense rijkswachters:

EUPENSE RIJKSWACHTERS OBSERVEREN ZWARTE DRIEHOEKEN

 

14. Wim Van Utrecht: HARMANS schrijft verder in diezelfde mail:
“Zelfs F-16’s konden het geval niet bijhouden qua snelheid en bochtenwerk”.
Spijtig voor Paul maar het F-16 incident waar hij waarschijnlijk op alludeert (de UFO-jacht van 30-31 maart 1990) werd al jaren geleden opgehelderd. Hij leze daarvoor het hoofdstuk “Observations, analyses et recherches” van Prof. Auguste MEESSEN in het tweede deel van Vague d’OVNI sur la Belgique. (een werk dat zich in de boekencollectie van wijlen Prof. VAN WATERSCHOOT bevond.

Paul Harmans: Er waren meerdere voorvallen waarbij F-16’s opstegen om de objecten te onderscheppen en zelfs de Belgische luchtmacht houdt tot op de dag van vandaag vol dat men niet weet wat het waren en dat de objecten vele malen sneller konden manoeuvreren en vliegen dan hun toestellen. Natuurlijk zal er net als bij het UFO-fenomeen ook wel eens een normale verklaring voor één van de vluchten gevonden kunnen worden, maar dat verklaard niet meteen alle acties van de luchtmacht. Professor Auguste Meesen is overigens een positieve UFO-onderzoeker, maar nu het Van Utrecht toevallig uitkomt om de expertise van de man bij zijn eigen negatieve onderzoek te betrekken, noemt hij hem graag bij naam. Van de rest van het wetenschappelijke UFO-onderzoek van Meessen veegt Van Utrecht (en ook de andere sceptici) een deel resoluut onder het tapijt en het andere deel wordt stomweg genegeerd.

Feitje:
Nick Pope is een ambtenaar die nog altijd werkt voor het Britse ministerie van defensie. Hij was gedurende een aantal jaren in de jaren negentig hoofd van de afdeling onderzoek en nasporing betreffende het UFO-fenomeen op het Britse ministerie van defensie. Hij is tevens een getuige in het Disclosure Project en overtuigd van de realiteit van een UFO-doofpot. Dit zegt hij over de Belgische UFO-Golf:

“Ondanks dat het voorviel voordat ik de post op het Secretariaat Lucht Staf kreeg, nam ik alsnog contact op met de Britse luchtattaché in Brussel. Ik vroeg hem, alleen voor mijn eigen gemoedsrust en voor mijn achtergrondonderzoek, om de realiteit ervan te bevestigen. Hij had persoonlijk met één van de F-16 piloten gesproken en met de hoge militaire officier die erbij betrokken was, kolonel De Brouwer. En het bericht dat ik officieel via onze ambassade kreeg was: ja, dit incident gebeurde zoals het is gerapporteerd. Ja, er was een solide gestructureerd toestel daar, wat enkele manoeuvres maakte die de capaciteiten van de F-16’s volledig te boven ging. En er was een onofficiële opmerking bij dat er onder de Belgische luchtstaf de volgende verzuchting rondging: ‘Dank de hemel dat zij ons gunstig gezind waren.’”


Nick Pope
Ambtenaar Britse Ministerie van Defensie

Link naar de Nederlandstalige getuigenis van Nick Pope:

Nick Pope Getuigenis.html


15. Wim Van Utrecht: Wat de Petit-Rechain dia betreft moet ik jou zelf op de vingers tikken Marc. Deze dia is niet gemaakt door een stel lampen achter een geperforeerd stuk karton te plaatsen. Prof. Marc ACHEROY van de Koninklijke Militaire School wist dit te achterhalen nadat hij mijn imitatiefoto had onderzocht. Wel mogelijk – en dat is mijn persoonlijke thesis – is dat kleine lampjes op een stuk karton werden bevestigd, het geheel werd opgehangen aan een touwtje en er vervolgens een lichte tik tegen werd gegeven (ik schreef hier een stukje over in het pas uitgekomen decembernummer van Inforespace, waarbij overigens ook enkele nieuwe foto’s werden afgedrukt).

Paul Harmans: Alweer zo’n typisch sceptische aanname! Als je achteraf, met behulp van bijvoorbeeld een kartonnetje, iets in scène kunt zetten, dan wil dat nog niet zeggen dat het voorwerp op de originele foto ook werkelijk een kartonnetje was. Ik maakte vroeger op school met de hele klas vliegtuigjes van een stukje papier (en wie deed dat niet?) en sommige vlogen behoorlijk goed, maar zouden wij daarmee bewijs in handen hebben om bijvoorbeeld de aangenomen kromme bewering te staven dat alle vliegtuigen die hoog in de lucht voorbijkomen, gewoon papieren vliegtuigjes zijn? Hoe simpel kun je denken?

De geloofwaardigheid van de Belgische UFO-golf (1989-91) werd nog eens bevestigd op een congres aan de Koninklijke Militaire School. In aanwezigheid van binnen- en buitenlandse professoren werd via een computeranalyse bewezen dat de foto’s die gemaakt werden tijdens de UFO-golf authentiek waren. “Aanvankelijk werden de foto’s door veel wetenschappers gewoon weggelachen. Ze spraken over trucage. Dat is nu definitief ontkracht,” zegt professor Auguste Meesen.


De Petit-Rechain dia. De beweringen van honderden waarnemers, waaronder wetenschappers en militairen, dat zij zo’n zelfde gigantisch driehoekig object hebben gezien, wordt voor het gemak genegeerd door de sceptici.

Het onderstaande artikel is met toestemming overgenomen uit het Belgische tijdschrift ‘Scepticus Unicum’:

Belgische F-16’s afgetroefd

Reporter H. Parmans - Nadat in Eupen, België, wederom een driehoekig kartonnetje, met drie witte lampjes en één rode erop geplakt, was waargenomen en volgens waarnemingen van een aantal wetshandhavers een uur stil in de lucht hing, stuurde de Belgische luchtmacht er twee F-16's op af. De toestellen bleken echter niet over voldoende capaciteiten te beschikken om ook maar in de nabijheid van het bouwseltje te komen. Zodra de piloten een lock-on op hun boordradar hadden, schoot het stukje karton binnen enkele seconden naar het andere eind van de horizon. De bekende scepticus W. Van Utrecht heeft dit voorval bevestigd.


De twee F-16’s kansloos op zoek naar het bewuste kartonnetje

Feitje:
In het UFO-fenomeen kennen we het feit dat regelmatig een UFO die met het blote oog wordt gezien, niet op de genomen foto staat. Professor Auguste Meessen geeft hier een mogelijke verklaring voor het kleine aantal foto’s van de vele driehoeken gezien in 1989-91. Professor Meessen: “Als de UFO’s werkelijk fysieke objecten zijn en als zij infrarood licht uitstralen dan kan het heel normaal zijn dat foto’s een verassing opleveren als zij zijn ontwikkeld. Dat kan zelfs een totale afwezigheid zijn van het object dat visueel werd waargenomen. Dat verklaart het zeer kleine aantal foto’s dat we hebben ontvangen van deze UFO-golf en dat verklaart ook waarom er geen close-ups van zijn.”


In Mexico hebben ze de proef op de som genomen en met een infrarood- en een gewone camera een UFO (ongeïdentificeerd object) gefilmd. Inderdaad is op de infraroodbeelden het object te zien, terwijl dat op de gewone niet staat.

 

16. Wim Van Utrecht: Ik houd het hierbij. Een polemiek met HARMANS is tijdverlies. De man zoekt niet naar oplossingen, maar wil kost wat kost het mysterie bewaard zien. Iemand die een verklaring voor een melding voorstelt, pleegt in zijn ogen heiligschennis. Het zijn alleen slechteriken met bedenkelijke drijfveren die zoiets doen. De strijd die HARMANS meent te moeten voeren grenst aan het paranoïde en ik mag hopen dat iedereen bij BUFON zich snel en openlijk van hem distantieert.

Ik stuur deze reactie dan ook door naar iedereen die de mail van HARMANS ontving.

Groeten!

Wim VAN UTRECHT.

Paul Harmans: Met de gedreven sceptici valt niet te discussiëren, dus volsta ik hier met het terugkaatsen van Van Utrecht’s laatste en enigszins door mij aangepaste opmerking: Ik houd het hierbij. Een polemiek met VAN UTRECHT is tijdverlies. De man zoekt niet naar oplossingen, maar wil kost wat kost het mysterie opgelost zien. Iemand die geen enkele verklaring voor een melding uitsluit, pleegt in zijn ogen heiligschennis. Het zijn alleen slechteriken met bedenkelijke drijfveren die zoiets doen. De strijd die Van Utrecht meent te moeten voeren grenst aan het paranoïde en ik mag hopen dat IEDEREEN zich snel en openlijk van hem distantieert.

Ik zet deze reactie dan ook op mijn website en hoop dat iedereen hem leest.

Groeten!

Paul HARMANS

Feitje:
Er valt inderdaad niet te discussiëren met dergelijke gedreven sceptici en dat weet elke positieve UFO-onderzoeker maar al te goed. Hun vaak zeer eenvoudige beweringen en aannamen zijn echter allemaal aardig te weerleggen, ondanks dat ze voor onze Westerse geest in eerste instantie wel logisch lijken. En met dat weerleggen houd ik mij graag bezig.

Zie het artikel van de hand van de voorzitter van BUFON: Pieter Hendrickx:

ZIN EN ONZIN VAN DISCUSSIES VOEREN VIA INTERNET MET EEN AANTAL OPPONENTEN.


Nawoord
Misschien iets om over na te denken: waarom is het aantal positieve wetenschappelijke UFO-onderzoekers vele en vele malen groter dan het aantal gedreven sceptici? Bijna elke huidige wetenschappelijke onderzoeker begon zijn zoektocht naar de waarheid als een ‘gezond scepticus’ en dacht het UFO-fenomeen op grond van empirisch onderzoek op te kunnen lossen als iets wat inderdaad niet bestaat. Op basis van de vele feiten die aan bewijs grenzen en de kwalitatieve getuigenissen van hooggeplaatsten, moesten zij echter erkennen dat het fenomeen zonder twijfel echt was. Een groot aantal van hen durft na diepgaande studie en op basis van diezelfde feiten zelfs de buitenaardse theorie als meest logische verklaring te omarmen.

De onbevooroordeelde wetenschappers


Linda Moulton Howe, Jacques Vallee, Grant Cameron, Bruce Maccabee, J. Allen Hynek (†),


Roger Leir, Bill Hamilton, David Jacobs, Ron Garner, John Mack (†), enz, enz.


De gedreven sceptici zijn vaak in vroegere jaren al begonnen met het belachelijk maken van het fenomeen en de getuigen. Zij deden dat op basis van zogenaamd ‘gezond verstand’ en echt onderzoek doen was meestal uit den boze. Nadat het aantal UFO-feiten zich opstapelde, moesten zij hun verklaringen tot in het absurde doortrekken en hun onderzoek bestaat ook vandaag de dag nog hoofdzakelijk uit slechts het verzinnen van nog meer vergezochte verklaringen en het uiten van aangenomen beweringen op basis van zeer pover onderzoek. Bijvoorbeeld de constatering dat met behulp van een kartonnetje voor de cameralens een UFO is na te bootsen, is voor dergelijke sceptici al voldoende om rond te bazuinen dat ze daarmee de oplossing hebben gevonden voor alle UFO-foto’s. Maar gebruik je werkelijk je gezonde verstand, dan besef je dat zoiets helemaal niets bewijst. De gedreven sceptici stellen hun opvattingen niet gaandeweg bij doordat de feiten en bewijs toenemen, maar voldoen aan de sceptische doeleinden van hun kruistocht en dat is ontkennen, met als kwalijke bijzaak het zwart en belachelijk maken van positieve onderzoekers en getuigen en God mag weten wat zij daar nu mee willen bereiken!

De gedreven sceptici


Links Amerika’s luidruchtigste debunker Phillip Klass (†),
rechts die van Nederland, Marcel Hulspas

UFO PAGINA

SKEPTICI PAGINA