9/11 INSIDE JOB!?

HOME oude ufowijzer

PAUL HARMANS

UFO's

ONTVOERINGEN

DIERVERMINKINGEN

GRAANCIRKELS

FOTO's

BOEKEN

VIDEO's op het web

LINKS


SUBPAGINA's

UFO's EN ATOOMWAPENS

DISCLOSURE PROJECT

COMETA RAPPORT

ROSWELL

DAN BURISCH

STARCHILD SKULL

HISTORISCHE UFO's (Nieuw)

ENERGIE

9/11

SKEPTICI

Verzamelingen Bezoekers


'Als u de kranten niet leest, bent u ongeïnformeerd; als u de kranten wel leest, bent u verkeerd geïnformeerd.'

Mark Twain


Een citaat van iemand op:
www.volkskrantblog.nl/blog

‘Het heeft overigens ook bij mij enige jaren geduurd voor ik wilde accepteren dat 11 september door de eigen VS regering werd uitgevoerd. Het eerste bedrijf van deze verandering was toen er kubieke meters gesmolten ijzer onder het puin van de Twin Towers vandaan kwamen. Ter vermijding van misverstanden, het ijzer was nog steeds vloeibaar.’

Opmerking ufowijzer
Het feit dat er wekenlang grote poelen gesmolten staal onder de drie ingestorte WTC gebouwen lagen, zou iedereen en dus ook journalisten ervan moeten overtuigen dat de officiële theorie niet klopt. Staal smelt niet door een brand in het gebouw en ook niet als er kerosine in het spel is. Staal heeft een smeltpunt dat alleen in speciale hoogovens bereikt kan worden, de enige uitzondering hierop is het bekende thermite dat wordt gebruikt om gebouwen op te blazen!


Er zitten zoveel gapende gaten in de officiële verklaringen over 11 september dat geen enkel zogenaamd sluitend verhaal overeind blijft staan. De ene berg onverklaarbare feiten na de andere, de herhaalde pogingen van machthebbers om onafhankelijk onderzoek te voorkomen, en het bewijs dat personen binnen de regering-Bush al vóór 11 september een blauwdruk hadden klaarliggen die exact de acties beschreef die ze nu uitvoeren alsof de gebeurtenissen van 11 september er de aanleiding voor vormden, zijn voorbeelden waarom het boek van Griffin niet eens volkomen onbevooroordeeld gelezen hoeft te worden. Dertig procent onbevooroordeeld is al genoeg, wat betekent dat bijna iedereen, behalve de dogmatisch blinde aanhangers van president Bush, overtuigd zal worden door de algemene bewijsvoering in dit boek.

Download het boek gratis in pdf uitvoering! (Nederlandstalig)
Download hier de foto's die bij het boek horen
Download hier de 911 scheurkalender met feiten


Robin de Ruiter vergt veel van zijn lezers. De (h)erkenning van de feiten in dit boek zal niemand ooit vergeten...
Bestellen 

 

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen

FOTO's 9/11 plus een overzicht van de meest duidelijke en wetenschappelijk bewezen zaken die niet kloppen.


(Onder deze inleiding staan de links naar de artikelen)

OP UFOWIJZER NU OOK EEN APARTE HOOFDPAGINA VOOR 9/11!

Waarom? Omdat dit heel belangrijk is en elke aandacht aan de gebeurtenissen van die dag broodnodig zijn om uiteindelijk iedereen aan het denken te zetten en aan te sporen tot een eigen onderzoek naar de werkelijke feiten en het bewijs dat in groten getale aanwezig is, meer dan menigeen denkt! Dezelfde elite-figuren die, uit angst hun miljardeninkomsten te verliezen aan nieuwe en zeer vooruitstrevende technieken en kennis, gedurende dik 50 jaar het UFO-fenomeen debunken en de (burger) UFO-onderzoekers en getuigen belachelijk maken, hebben zoals het er nu naar uitziet in hun niet te stillen honger naar macht en nog meer dollars, ook de aanslagen van 9/11 op hun geweten. Deze elite verdient aan de ellende van ons burgers, bedenk dat goed!

Hoeveel mensen hebben hun bedenkingen?
Zie daarvoor de uitslagen van de enquête die onderaan het artikel op deze ufowijzer-pagina staat: tekstpagina/911HollywoodSkepsis.html

UFO Magazine en 9/11
Ook Graham Birdsall van het Engelse UFO-Magazine besteedde zo af en toe aandacht aan de gaten in de officiële verklaringen van de Amerikaanse overheid betreffende 9/11. Helaas overleed de man onverwachts en met hem ook zijn magazine en zijn terechte twijfel aan de beweerde daders van 9/11.

Sterfbedbekentenis moord op president John F. Kennedy
In april 2007 staat het Internet plotsklaps bol van de sterfbedbekentenis
van een vroegere CIA agent en Watergate-betrokkene met de naam E. Howard Hunt Hij geeft in zijn laatste uren toe dat hij deel uitmaakte van een onderdeel van de CIA dat als opdracht had John F. Kennedy te vermoorden. Kennedy wilde de CIA tegen de zin van dat regeringsagentschap in, in duizenden kleine groepjes opdelen. (Er waren overigens nog heel wat vernieuwende zaken die men Kennedy niet in dank afnam.)

De zoon van Howard Hunt krijgt in januari 2004 al een geluidscassette waarop zijn vader de details openbaart van de identiteit van de personen die betrokken waren bij de moord op JFK. E. Howard Hunt noemt verschillende namen waaronder die van Frank Sturgis en legt op de tape uit dat Vice-President Lyndon B. Johnson betrokken was bij de planning van de moord en de cover-up. Wat gerenommeerde onderzoekers naar de zeer verdachte moord op JFK en de rammelende officiële verklaringen altijd al als verklaring gaven, namelijk dat de CIA erachter zat, wordt nu door de bekentenis van Hunt wel zeer aannemelijk.

In de mainstream media zul je echter weinig of niets vinden over de bekentenis van E. Howard Hunt. De media hebben een dergelijke verklaring, dat de CIA de moord had beraamd en uitgevoerd, altijd als een onzinnige complottheorie neergezet, bedacht door mensen met een wel erg gezwollen fantasie. In hun vereende mediapogingen ook de overtuiging van wetenschappelijke onderzoekers dat 9/11 een inside job was, als complottheorie af te doen, werd regelmatig ook de moord op JFK aangehaald om de mediaovertuiging, dat het allemaal duimzuigerij was, kracht bij te zetten. Logisch dus dat ze nu geen letter of woord spenderen aan de explosieve nieuwe feiten aangaande de moord op JFK! Wel wordt zoals ook in het volgende Elsevier artikel zijn dood gemeld, maar laat men zijn bekentenis onvermeld. Zijn de media dus wel zo objectief als we denken?

De onvermijdelijke debunkers
Net als bij het UFO-fenomeen kent 9/11 een aantal gedreven sceptici dat het als hun ultieme taak ziet elk feit dat afwijkt van de regeringsverklaring te debunken. Een veelgehoord en (natuurlijk weloverwogen gekozen) emotioneel geladen tegenargument tegen de inside-job verdenkingen, is dat deze debunkers de families van de slachtoffers van 9/11 zogenaamd in bescherming nemen en het degenen die vragen stellen bij de 9/11-gebeurtenissen aanwrijven dat ze deze families daarmee kwetsen. Wat de sceptici echter heel handig ‘vergeten’, is dat bijna de helft van de getroffen families ervan overtuigd is dat de regering leugens verspreidt en betrokken was bij de aanslagen en dat het dus juist de overheid en de gedreven sceptici zijn die de nabestaanden kwetsen!
http://www.prisonplanet.com/articles/april2007/110407familysupports.htm

www.waarheid911.nl
Ik geef onder elk artikel en elke vertaling de link van de beste Nederlandstalige 9/11 website, namelijk www.waarheid911.nl
Op deze website worden zonder opsmuk en zonder de zaken te overdrijven, op zeer nuchtere wijze alle zaken besproken die niet stroken met de officiële verklaring en dat zijn er nogal wat!


 

LAATST TOEGEVOEGDE ARTIKELEN


6 april 2015

Richard Gage (AE911) op TU-Delft, kom je ook..?!
De niet-aflatende inzet van ingenieur Richard Gage, inzake de ontmanteling van de 9/11-leugens, laat langzaam meer zeer zeker, solide resultaten zien. Het is vooral door toedoen van deze Richard Gage, dat er een voedingsbodem voor velen gecreëerd is, die ruimte geeft aan het idee dat er grove leugens en manipulaties zijn gebruikt, om het officiële 9/11-onderzoek te vervalsen. Het manipuleren van de publieke opinie met dit vervalste onderzoek van de 9/11-commissie, is alléén op puur wetenschappelijke gronden onderuit te halen. In dat kader hebben 2200 architecten en ingenieurs de officiële 911-versie verworpen. Ze tekenden met de reputatie van hun naam en bedrijf.

Richard Gage is in Nederland voor een klinkende presentatie.
http://www.wanttoknow.nl/overige/richard-gage-ae911-op-tu-delft-kom-je-ook

Meer informatie:
D
onderdag 16 april om 20:00
Aula TU Delft
Mekelweg 5, 2628 CC
Delft:

http://www.facebook.com/events/416880151819001

AE911Truth-Nederlands heeft tientallen interviews met experts van een Nederlandse ondertiteling voorzien, een goed begin voor hen die het nog steeds niet kunnen geloven. (Voor hen die niet willen, de werkelijke 9/11-daders zijn je dankbaar!):
http://www.youtube.com/playlist?list=PLFBB9AF6689BD76EE

28 december 2013

Eindelijk de waarheid over 9/11 boven tafel?
Twee Amerikaanse Congresleden kregen onlangs toestemming om het volledige 9/11 onderzoeksrapport te lezen, inclusief de ontbrekende 28 pagina’s. Die werden op last van George Bush verwijderd en bevatten informatie waardoor de geschiedenis zal veranderen. Het verhaal is eenvoudig. Twee Amerikaanse vertegenwoordigers van het Congres mochten het 9/11 onderzoeksrapport lezen. Echter, dit keer inclusief de gedeeltes die in opdracht van voormalig president George Bush waren verwijderd. Beide leden van het Congres verklaren duidelijk dat de weggehaalde pagina’s de volledige verantwoordelijkheid voor de planning en uitvoering van 9/11 bij één of meerdere buitenlandse veiligheidsdiensten leggen en niet bij “terroristen”.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6633:eindelijk-de-waarheid-over-911-boven-tafel&catid=20:het-complot&Itemid=33

29 november 2013

HET CONSENSUSPANEL 11 SEPTEMBER november 2013 Het Consensuspanel 11 September is blij aan te kunnen kondigen dat hun website in zijn geheel is vertaald in het Nederlands, http://www.consensus911.org/nl/the-911-consensus-points-nl

Het streven van het Consensuspanel 11 September is de wereld een duidelijke verklaring te verschaffen, gebaseerd op de onafhankelijke mening van experts, aangaande het meest duidelijke bewijs dat haaks staat op de officiële lezing over 11 september. Het is het doel van het Consensuspanel een gerede bron te verlenen van op bewijzen gebaseerd onderzoek aan elk onderzoek dat kan worden uitgevoerd door het publiek, de media, de academische wereld, of elk ander onderzoeksorgaan of instelling.

11 september 2013

Topfunctionarissen in de VS betwijfelen het officiële 9/11 rapport
Veel gerespecteerde leden van het militaire apparaat, van de inlichtingendiensten en uit de overheid hebben hun significante kritiek geuit op het 9/11 Onderzoeksrapport. Sommige van hen beschuldigen zelfs de regering van medewerking aan de verschrikkelijke gebeurtenissen van 11 September 2001
http://www.wanttoknow.nl/overige/topmensen-in-de-vs-verklaren-officiele-versie-911-volledig-onjuist/

Zie ook alle andere 9/11 artikelen die WTK vandaag op de website heeft gezet:
http://www.wanttoknow.nl

5 september 2013

9/11-campagne van start in 12 grote steden
De wereldwijde ReThink911-campagne is gelanceerd. Deze maand zijn in 12 verschillende steden in de wereld advertenties zien over de aanslagen op 11 september 2001. Wist u dat op 9/11 een derde toren is ingestort? Deze vraag zullen miljoenen mensen zien op reclameborden, metro’s, bussen, taxi’s en posters. ReThink911 moedigt iedereen aan om zelf het bewijs te bestuderen en roept op tot een nieuw en onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen in september 2001 die onze wereld tot op de dag van vandaag beïnvloeden.
http://www.niburu.nl/het-complot/5247-911-campagne-van-start-in-12-grote-steden

12 augustus 2013

Trailer: 9/11 IN DE WETENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAP

Gereed dit najaar van 2013 - De film onderzoekt hoe de wetenschappelijke gemeenschap omgaat met de kritische standpunten inzake 9/11 door het taboe te onderzoeken waarbij het verhaal van de Amerikaanse overheid wordt afgeschermd van wetenschappelijke analyse. Via een krachtige beschouwing op intellectuele moed en het doel van de academische wereld, richt de film zich op een veranderende intellectuele dialoog over 9/11 en de War on Terror.

 

Opmerking Paul Harmans - ufowijzer
Wie zich bewust is van de wereld rondom (en dat zijn niet de lezers van de ‘Krant van Wakker Nederland’), had meteen door dat het sluiten vorige week van een aantal Amerikaanse ambassades vanwege zogenaamde aanwijzingen voor een aanslag van Al Qaida - aanwijzingen die natuurlijk verkregen waren door het 'o zo goedbedoelende NSA' via het door hen afluisteren van ALLE e-mail, telefoongesprekken, enz. van ALLE burgers ter wereld - daar natuurlijk NIETS mee te maken had. Het was slechts een doorzichtige poppenkast (waar de gevestigde media geen enkel vraagteken bij stelden) om de kritiek en verontwaardiging op het afluisterschandaal de kop in te drukken, en iedereen opeens het voordeel te laten zien van wat die 'o zo goede Amerikanen' toch maar voor ons, de rest van de wereld, zonder dat we erom hoeven vragen, doen.

Dat de opzet van deze actie (om ambassades te sluiten) zo doorzichtig is als bronwater, dat deert de Amerikaanse overheid niets, als het grootste deel van de wereld hun verhaal over 9/11 al langer dan 10 jaar klakkeloos slikt, dan slikt men alles.

Zie ook: http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5595:weer-worden-we-allemaal-op-een-dwaalspoor-gebracht&catid=20:het-complot&Itemid=33

27 juli 2013

Hoogste officier in rang, een Amerikaanse generaal-majoor, ontmaskert 11 september 2001 “Ik kan bewijzen dat het geen vliegtuig was dat het Pentagon raakte.”
Albert N. Stubblebine III is een gepensioneerde generaal-majoor in het Amerikaanse leger. Hij was van 1981 tot 1984 de bevelvoerend generaal van het Amerikaanse legeronderdeel inlichtingen en beveiliging. In dit fascinerende interview onthult Stubblebine informatie over de aanvallen op 11 september 2001 op het Pentagon en het World Trade Center:

 


Je krijgt geen Boeing 757 in een gat dat slechts 5 meter breed is
Bekijk deze 10-minuten video (een segment uit de uitstekende Italiaanse documentaire met de titel Zero: An Investigation into 9/11, waarin ook een analyse van Stubblebine en waarin veel van de serieuze problemen met het officiële verslag van wat er bij het Pentagon gebeurde worden aangehaald:

 

Kijk op de volgende link voor nog veel meer onthullende video's die 100% duidelijk maken dat 9/11 een inside job was:
http://consciouslifenews.com/911-prove-airplane-hit-pentagon-major-general-albert-stubblebine/1145271


Opmerking Paul Harmans - ufowijzer
De info die deze twee mannen je vertellen, was in principe al beschikbaar kort na de aanslagen. Een ieder met gezond verstand en een open geest weet al dik tien jaar dat 9/11 de grootste valse vlag operatie na de Tweede Wereldoorlog is. Het schorem dat dit op het geweten heeft loopt nog steeds ten onrechte vrij rond en wordt door sommige Amerikanen op handen gedragen. Dat zijn de mensen (vaak zwaar gelovigen, en daar zijn er in de VS heel wat van) die NIET willen kijken en luisteren naar de gigantische gaten in de officiële verklaring en pal achter de politieke leiders blijven staan en daar geen kwaad woord over willen horen. God heeft ze blijkbaar verboden (hoewel je dat gebod in de Bijbel beslist niet kunt vinden) om zelf na te denken en corruptie en onderdrukking te veroordelen. Als God is zoals hij zou moeten zijn, dan hebben dergelijke meest vlijtige fans nog wel wat uit te leggen als ze ‘boven’ komen.

Vergelijk het met de simpelen van geest die weken voor een ziekenhuis bivakkeren om als eerste te kunnen horen dat er een koninklijke baby is geboren. Dergelijke mensen beseffen gewoon niet dat elk koningshuis voortkomt uit een elite die al vele honderden jaren hun ‘onderdanen’ (wij dus) zo’n beetje al het voedsel en hun geld op de kastelen liet afleveren en onder ‘hun burgers’ (alweer wij) soldaten ronselde om die voor ‘hun oorlogen’ (waar alleen zij beter van werden) de dood in te jagen. Blijkbaar snapt de mens niet dat je dergelijke despoten niet om de bek moet likken, maar ze subiet moet negeren en aan het werk schoppen, zonder dat ze ooit nog iets van macht mogen bezitten of hun paleizen laten opknappen van belastinggeld bijeengebracht door de burger en een salaris en vergoedingen opstrijken terwijl ze multimiljonair zijn.

Degenen die het met bovenstaande opmerkingen niet eens zijn, moeten er eerst nog eens goed over nadenken en op zoek gaan naar de ware geschiedenis van koningshuizen, inclusief dat van de Oranjes! (hier alvast een begin) (en hier) (en hier) Het zal je verbazen!

En ik veroordeel het ware geloof niet, enkel hen die niet (willen) snappen wat de Tien Geboden werkelijk inhouden.

28 januari 2013

9/11? Ahá, u bent complotdenker!!!

9/11 en de gekoesterde mythe van 'Het Complotdenken'
'Complotdenken' is inmiddels een zo clichématig begrip dat de toehoorder die ermee geconfronteerd wordt, zijn aandacht en scherpte direct laat varen. Begrijpelijk, want wie de uitkomst al in beginsel bepaald heeft (zoals de stereotiepe complotdenker), die voegt voor de luisteraar niets toe. Wie als Complotdenker wordt gelabeld is gedoemd te mislukken. Het complotverslaafde brein wordt hem voornamelijk toegeschreven omdat zijn opinie te sterk contrasteert met het geloof in een stabiele en betrouwbare status quo, waarbij macht en gangbare wijsheden één onwankelbaar geheel vormen. We mogen best kritiek hebben, zolang we geen aanslag plegen op fundamentele onderliggende waarden of overtuigingen.
http://www.waarheid911.nl/de_complotdenker.html

6 januari 2013

DE KARIKATUUR VAN WETENSCHAP — OVER STICHTING SKEPSIS
Ditmaal reageert Waarheid911 op de de complottheorie-theorieën van Stichting Skepsis. Een club van wetenschapsreligieuzen die vanuit een keurslijf over hoe 'de wetenschapper' zou moeten zijn, de wereld verdeelt in gelovigen en ongelovigen. Wie niet voldoet aan onduidelijke richtlijnen over wat in hun publicaties een gemankeerde en achterhaalde wetenschapsethiek schijnt, kan rekenen op een vermanende vinger.

Radio en televisie lenen zich helaas slecht om ingewikkelde kwesties goed te duiden, daar is snelheid en afwisseling geboden om kijkers en luisteraars in grote getale vast te kunnen houden. Dat het populistische Skepsis prima in dat profiel past is een kenmerkend symptoom in het huidige informatietijdperk, waarmee Stichting Skepsis als organisatie weinig recht doet aan wat het leidende motief zou moeten zijn van wetenschap. Namelijk waarheidsvinding.
http://www.waarheid911.nl/stichtingskepsis_911.html

11 september 2012

'Internationaal Strafhof moet 9/11 onderzoeken'
Het Italiaanse Hof van Cassatie heeft bij monde van erevoorzitter Ferdinando Imposimato gezegd dat de aanslagen op 11 september 2001, vandaag precies 11 jaar geleden, kunnen worden gezien als een operatie onder valse vlag. De operatie vond plaats met medeweten van de Amerikaanse regering en was gericht op de bevordering van de olie-industrie en de wapenhandel, zo zei hij.

http://www.niburu.nl/het-complot/internationaal-strafhof-moet-9-11-onderzoeken.html

20 augustus 2012

9/11: Explosief Bewijs - experts aan het woord (video)
Op zaterdag werd op de Amerikaanse televisie een onthullende film uitgezonden over de gecontroleerde sloop van het World Trade Center op 11 september 2001. Meer dan 40 experts op het gebied van architectuur, hoogbouw, natuurkunde, scheikunde en metallurgie kwamen aan het woord.
http://www.niburu.nl/het-complot/9-11-explosief-bewijs-experts-aan-het-woord-video.html

9 april 2012

 

12 februari 2012

9/11 waarom wisten we dit niet?
(Uitdaging.net) Er zijn vele theorieën die er rondwaren over het 9/11 gebeuren. Dat de overheid ons een leugen vertelt is 100 procent duidelijk. Maar wat gebeurde er dan echt? Met stip de beste video die ik over dit onderwerp heb gezien is die van Dr Judy Wood die het boek schreef: “Where Did The Towers Go”. Waar zijn de torens gebleven. Aan de hand van de beelden komt zij met feiten waardoor jij zelf al die andere mogelijke theorieën naar de prullenbak kan verwijzen.
http://www.earth-matters.nl/11/4371/verborgen-nieuws/9of11-waarom-wisten-we-dit-niet.html

13 januari 2012

Nieuwe DVD over de bomaanslag in 1995 in Oklahoma City
Noble Lie: een mythe of onwaarheid verteld door de elite om daarmee de sociale eensgezindheid of de sociale positie van de elite te behouden.

De bomaanslag in 1995 in Oklahoma City was een directe aanslag op het hart van Amerika. 168 mensen kwamen om, inclusief 19 kinderen. Voor hen die naar het avondnieuws keken was het terrorisme geboren. In de jaren na de bomaanslag hebben talloze familieleden van de slachtoffers, overlevenden, reddingswerkers en gewone Amerikanen de officiële verklaringen over die beslissende dag in twijfel getrokken.

Hopende dat er licht wordt geworpen op lang genegeerde en gecensureerde antwoorden door zowel de bekende media als de Amerikaanse regering, herschikt A Noble Lie alles wat we dachten te weten over de bomaanslag en de daders. Deze film geeft informatie die nooit eerder is onderzocht of onder de aandacht is gebracht van het Amerikaanse volk.

A Noble Lie is het resultaat van jarenlang onderzoek en het vergaren van bewijsmateriaal door onafhankelijke journalisten, wetenschappers en gewone burgers. Vaak met gevaar voor eigen veiligheid en gezondheid, hebben zij bewijs vergaard dat de ontstellende realiteit zal openbaren van wat er werkelijk gebeurde om 09:02 ’s morgens op 19 april 1995 in Oklahoma City.

Door gebruik te maken van beeldmateriaal en ooggetuigenverslagen, voorheen nooit vertoont, zal A Noble Lie voor altijd de wijze veranderen waarop je naar de ware aard van terrorisme keek.
http://freemindfilms.com


Vandaag viel de DVD bij mij in de bus

7 november 2011

CIA-klokkenluider: de 9/11-waarheid!
Een speech van voormalig CIA-medewerker Susan Lindauer, een vrouw die werd aangeklaagd door de Amerikaanse overheid, onder het regime van de Patriot Act, om haar waarheidsbijdrage aan de werkelijke versie van de aanslagen van 11 September 2001. “You guys have no idea what actually happened. The lies are so much deeper.” Een heftige uitspraak, maar kijk zelf naar deze Engelstalig YouTube van haar presentatie.

Uit de eerste hand geeft zij een verpletterende versie van de ware gebeurtenissen achter het ‘intelligentie-gordijn’ van de CIA rondom 9/11. En rondom de aanloop naar de invasie van Irak. De werking van de Patriot Act, die feitelijk al klaar lag vóór de aanslagen van 9/11, die vooral bedoeld was om de 9/11-klokkenluiders en -dissidenten aan te pakken. Een arsenaal van geheime bewijzen, onbepaalde gevangenneming en de dreiging van het onder dwang toedienen van medicijnen.

http://www.wanttoknow.nl/nieuws/cia-klokkenluider-de-911-waarheid

12 september 2011

Unieke 9/11-clip: alle bewijzen in 9:11 minuten..
Anthony (Tony) Lawson is een gepensioneerde regisseur en cameraman van commercials. Hij ontving in zijn leven vele prijzen voor zijn werk, was creatief directeur bij reclamebureau’s en leende zijn stem voor veel voice-overs. Hij werd vooral ook bekend door het gebruik van humor in commercials, maar het lachen vergaat hem tegenwoordig, als hij kijkt naar wat de wereld doormaakt, deze dagen rondom 9/11. Hij besloot daarom een clip te maken, waarin hij zijn bedenkingen rondom 9/11 bundelt.
http://www.wanttoknow.nl/politiek/9-11/unieke-911-clip-alle-bewijzen-in-911-minuten

 

11 september 2011

Michael Moore: “Laat de 9/11-Pentagon-tapes zien!” (+ video)
Michael Moore, de onvolprezen Amerikaans regisseur, en voorvechter voor sociaal-onderdrukten, is de afgelopen jaren door veel brandweerlieden gebeld, die deel uitmaakten van de reddingsploegen, die op die 11e September 2011 in en rond het World Trade Center-complex hun werk deden. Velen van hen komen bij hem met de mededeling dat zij tijdens dit werk, zware explosieven hoorden afgaan in de torens. Dit verhaal is in overeenstemming met het indrukwekkende relaas van de concièrge van de Twin Towers, William Rodriguez. Hun verklaringen zijn NIET in overeenstemming met de officiële versie van de ineenstorting van de WTC-torens, zoals de 9/11-commissie ons wil doen geloven...

http://www.wanttoknow.nl/nieuws/michael-moore-laat-de-911-pentagon-tapes-zien

11 september 2011

Architects & Engineers for 9/11Truth
Architects and Engineers for 9/11 Truth (AE911Truth) is een snelgroeiende non-profit organisatie met nu ruim 1.500 architecten en bouwkundige professionals die met ons vragen om een diepgaand, onafhankelijk onderzoek naar de instorting van de drie wolkenkrabbers van het World Trade Center op 11 september 2001. De laatste jaren is een toenemende hoeveelheid wetenschappelijk en overtuigend bewijs verzameld dat duidelijk maakt dat de instorting van de Twin Towers én Building 7 niet voldoende verklaard is met de officiële theorieën, beschreven in het FEMA (Federal Emergency Management Agency) rapport van 2002 en het rapport van NIST (National Institute of Standards and Technology) van 2005/2008.

 

11 september 2011

9/11 Explosive Evidence - Experts Speak Out

Op 8 september jl. werd in Tuschinski Amsterdam de nieuwe documentaire '9/11 Explosive Evidence - Experts Speak Out' voor het eerst in Nederland vertoond. Deze film van Architects & Engineers for 9/11 Truth heeft in de dagen voor 11 september haar première over de hele wereld beleefd.

De avondvullende documentaire (137 min.) bevat interviews met meer dan 50 hooggekwalificeerde experts: hoogbouwarchitecten, civiel ingenieurs, natuurkundigen, scheikundig ingenieurs, explosievendeskundigen, sloopdeskundigen en andere technische professionals, die openlijk het bedrog rondom de officiële 9/11-rapporten bespreken. Zij beschrijven hun bijdrage aan de overtuigende bewijsvoering die daar inmiddels over is opgebouwd.

Tevens verschijnt een tiental psychologen dat verklaart waarom de waarheid rond 9/11 zo moeilijk te accepteren is voor de meeste mensen. Ook komen enkele nabestaanden van 9/11-slachtoffers aan het woord die AE911Truth ondersteunen in hun oproep tot een nieuw en onafhankelijk onderzoek.

Er wordt hard gewerkt aan de definitieve versie die rond 1 oktober a.s. zal uitkomen. Hierna zal er nog ongeveer een maand nodig zijn voor de vertaling. Deze versie willen we door het hele land vertonen. Daar kunt u aan meewerken. Weet u een gelegenheid, zaal, theater, clubhuis, geef het aan en wij zullen zorgen dat het beeldmateriaal naar u toe komt. Als u een introductie wenst door één van onze actieve leden dan kunnen we dat ook verzorgen.


Dit is de trailer voor de documentaire van Architects & Engineers for 9/11 Truth.

Tegen het einde van het jaar verwachten we dat de DVD met Nederlandse ondertiteling te koop zal zijn. Bij AE911Truth.org zal de Engelstalige versie eerder te bestellen zijn.

Meer info: http://11septemberfeiten.nl/home

DVD in Amerika bestellen: http://www.ae911truth.net/store

11 september 2011

AE911Truth Experts Speak Out
De nieuwe documentaire is al te bekijken op YouTube:

 

11 september 2011

Fred Burks: 9/11 – 10 jaar later: Een optimistisch perspectief..!
Ná de aanslagen van 11 September 2001 begonnen miljoenen mensen met een open mind, te zoeken naar datgene wat werkelijk achter deze aanslagen schuilging. Dankzij uitstekende websites als deze en de Engels-talige versie WantToKnow.info, waren deze liefhebbende mensen in staat om betrouwbare en verifieerbare informatie te vinden, die een manipulatie-niveau aan het licht bracht, dat hun oorspronkelijke ideeën vér te boven ging.

Helaas blijft de MSM (Main Stream Media) hardnekkig gefocust op het verspreiden van sensatie en angst. De eigenaren van de nieuwsmedia zijn vrij succesvol in het niet publiceren van werkelijke sleutelinformatie over de aanslagen van 9/11. Ook andere relevante informatie bereikt het publiek niet, door deze weigering van de media er aandacht aan te besteden.
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/fred-burks-911-10-jaar-later-een-optimistisch-perspectief

8 september 2011

~ Hoe wonderlijk en typerend, John van den Heuvel, misdaadverslaggever van de Telegraaf,
doorziet niet de grootste misdaad in de geschiedenis, zelfs niet als
1500 wetenschappers hem de bewijzen tonen!!! ~

Ik kreeg van Edwin van Mossel de tip dat er in RTL Boulevard een kritisch 9/11 item zou zitten en kort daarna kreeg ik van hem onderstaande mail:

Dag Paul,

Bij deze de link. Even door 15 seconden onzin bijten (commercial) en dan het item. Het item is duidelijk kritischer dan de presentatoren, maar goed, veel meer kan je er denk ik ook niet van verwachten. Building nr. 7 is niet meegenomen en het vergelijkende shot zie je veel te kort. Maar ja, het is tenminste iets. Ik heb een week geleden de link naar jouw site aangekeild met mijn dikke twijfel over building nr. 7. Geen idee of ze het van mij hebben opgepikt, doet er ook niet toe. Het is tenminste iets. En tot nu toe lijkt nota bene Boulevard de enige die dit durft aan te kaarten. Net zoals de jaarlijkse Bilderberg conferentie.

http://www.rtl.nl/xl/#/u/b90844a7-1dbc-45db-af46-11042c253aed/

Groet,

Edwin van Mossel

Mijn reactie hierop is:

Hallo Edwin,

Bedankt voor de link, ik zal hem zo meteen op ufowijzer zetten.

Het item op zich geeft gewoon de feiten en daar zou iedereen van moeten opkijken, van meneer van den Heuvel en de anderen krijg ik kotsneigingen, ze zijn totaal niet op de hoogte van de feiten en lullen net zoals de media al 10 jaar doen het officiële verhaal na. En dat verhaal KLOPT VAN GEEN KANTEN! Maar goed, het spijt me dat ik het zo grof zeg, ik verwacht ook eigenlijk helemaal geen goed commentaar van de oude media, ooit zullen ze met het schaamrood op de kaken moeten toegeven dat ze klakkeloos achter een stel Amerikaans schorem hebben aangelopen dat met hun stomme steun de hele wereld aan de rand van de afgrond heeft gebracht.

Hartelijke groeten,

Paul

5 september 2011

EXCLUSIEF: 'LAST MAN OUT' DOET SCHOKKENDE 9/11 OPENBARINGEN september 2011 Dit verhaal is een wake-up call voor de bewoners van planeet aarde.

Voorwoord Paul Harmans - ufowijzer
Aanstaande 11 september is het 10 jaar geleden dat 9/11 plaatsvond en alle mainstream media besteden daar natuurlijk aandacht aan. Ik hoorde op een bekende tv-zender de volgende reclamekreet: ‘Nu, eindelijk het complete 9/11 verhaal’. Maar daarmee bedoelen ze het complete verhaal van officiële zijde, met onder andere in het overzicht een interview met George Bush en met de oud-burgemeester Rudy Giuliani van New York, twee zeer omstreden figuren als het gaat om de ware achtergronden van 9/11.

Je zal maar bij dergelijke media werken en over gezond verstand beschikken en dan de opdracht krijgen ‘het complete 9/11 verhaal’ voor publicatie/uitzending voor te bereiden, terwijl je heel goed beseft welk fout ‘9/11 verhaal’ er door je baas bedoeld wordt. Mijn God, in wat voor gemoedstoestand valt zo iemand ’s avonds thuis achterover op de bank en wat vertelt zo'n persoon aan zijn/haar partner en zou hij/zij de volgende dag nog wel naar het werk willen?

Laat je in deze dagen niet misleiden door de gevestigde media (zoals ze dat overigens al vanaf de eerste dag na 9/11 doen), lees het onderstaande verhaal en verbaas je over de details die blijkbaar niet bekend mogen worden. Details die worden verteld door een eerstehands getuige. Het is een lang artikel, maar het is beslist de moeite waard. Als er al een journalist of programmamaker van de oude media is die over een geweten, gezond verstand en niet te vergeten over moed beschikt, dan zou hij/zij eens de moeite moeten nemen dit soort mensen ongecensureerd aan het woord te laten komen, want dames en heren van de mainstream media (en alle anderen die nog niet beter weten): onderstaand verhaal is namelijk onderdeel van het werkelijk ‘complete 9/11 verhaal’!!!

4 september 2011

100 Redenen waarom 9/11 doorgestoken kaart is..!
De gebeurtenissen van 11 September 2001 liggen volgende week precies 10 jaar achter ons. Over de hele wereld worden de aanslagen herdacht en de gebeurtenissen weer onder de aandacht gebracht. Maar de vraag is natuurlijk welke gebeurtenissen je dan te zien krijgt.. Het zijn vaak, zeker in de mainstream media (MSM), de voorgekauwde beelden en emoties, die toch vooral het beeld van de officiële versie van 9/11 dienen te versterken.
http://www.wanttoknow.nl/politiek/9-11/100-redenen-waarom-911-doorgestoken-kaart-is

28 augustus 2011

9/11 Explosive Evidence - Experts Speak Out
Op 8 september a.s. wordt in Tuschinski Amsterdam de nieuwe documentaire '9/11 Explosive Evidence - Experts Speak Out' voor het eerst in Nederland vertoond. Deze film van Architects & Engineers for 9/11 Truth zal in de dagen voor 11 september haar première over de hele wereld beleven.


http://www.11septemberfeiten.nl

De avondvullende documentaire bevat interviews met meer dan 50 hooggekwalificeerde experts: hoogbouwarchitecten, civiel ingenieurs, natuurkundigen, scheikundig ingenieurs, explosievendeskundigen, sloopdeskundigen en andere technische professionals, die openlijk het bedrog rondom de officiële 9/11-rapporten bespreken. Zij beschrijven hun bijdrage aan de overtuigende bewijsvoering die daar inmiddels over is opgebouwd.

Tevens verschijnt een tiental psychologen dat verklaart waarom de waarheid rond 9/11 zo moeilijk te accepteren is voor de meeste mensen. Ook komen enkele nabestaanden van 9/11-slachtoffers aan het woord die AE911Truth ondersteunen in hun oproep tot een nieuw en onafhankelijk onderzoek.

U bent van harte welkom op de première van deze zeer belangrijke en informatieve documentaire!

Datum: Donderdag 8 september 2011

Plaats: Pathé Tuschinski, Amsterdam

Tijd: 20:00 uur

Met vriendelijk groet,

ir. Wico Valk, architect

AE911Truth Nederland

http://www.11septemberfeiten.nl


Dit is de trailer voor de documentaire van Architects & Engineers for 9/11 Truth.
De film gaat in de week voor de 10e verjaardag van de aanslagen, 11 september 2011, in première.

27 augustus 2011

Een nieuwe 9/11 site van wetenschappers
De onderzoeken naar de ware aard van de 9/11-aanslagen gaan door. Wat we in dit kader hier willen melden, is het feit dat een aantal erudiete wetenschappers zich nu hebben verenigd, om -net als de architecten en ingenieurs van AE911- collectief wetenschappelijk onderzoek te doen naar de ware toedracht van 9/11. Daarom hebben deze wetenschappers een nieuwe site over 9/11 is geopend; wetenschappers die de leugens rondom de waarheid van de gebeurtenissen van die 11e September 2001 willen ontmantelen. Want de versie zoals die tot op heden door de officiële Amerikaanse instanties is gepresenteerd, blijkt uit leugens en grove technische onjuistheden te bestaan. Niets minder dan dat.

Wellicht dat journalisten, die toch de bewakers van de democratie zijn, op basis van de wetenschappelijke benadering van deze mensen, hun wenkbrauwen ophalen en ook wakker mogen worden. Zich tenminste de moeite gaan getroosten om er eens goed in te duiken en hun vooringenomenheid opzij te zetten en de waarheid de ruimte te geven..!
http://www.wanttoknow.nl/overige/wetenschappelijke-benadering-911-werkt
http://scientistsfor911truth.org

25 juni 2011

9/11, ‘t opblazen van WTC no. 7

Hoe de waarheid wordt afgedaan als ‘samenzweringstheorie en de samenzweringstheorie als
‘waarheid’ wordt ingeprent én… Geaccepteerd.!

Op die dinsdag 11 September 2001 werd het inmiddels middag en de omvang van de ramp was ook ruim in beeld gebracht. Het WTC-gebouw, no.7 had lichte beschadigingen opgelopen tijdens het instorten van de WTC-torens 1 en 2, maar het gebouw stond fier overeind. Ook waren er kleine brandhaarden te zien, op de onderste verdiepingen. Hoe verrassend is het dan, dat dit gebouw, zo’n 8 uur later óók instort..? Maar dat niet alleen, het instorten wordt per ongeluk vooraf aangekondigd door de BBC..!!!
http://www.wanttoknow.nl/politiek/9-11/nog-n-een-keer-911-het-opblazen-van-wtc-no-7

21 juni 2011

FBI bevestigt 9/11-waarheidsonderzoek!
De FBI verklaart dat de 9/11-theorie over het gecontroleerd neerhalen van de Twin-torens, een goede analyse is. En: ‘gebaseerd op gedegen onderzoek’..!

Veel mensen weten dat Osama Bin Laden helemaal nooit gezocht is door de FBI voor de misdaden die begaan zouden zijn, tijdens de gebeurtenissen rondom 11 September 2001. De FBI heeft nu de informatie gepresenteerd gekregen van de organisatie ‘Architecten en Ingenieurs voor 9/11’ en deze informatie is door een zegsman van de FBI gekenmerkt als: ‘Een interessante theorie, die door uitstekend onderzoek en dito analyses is onderbouwd’..
http://www.wanttoknow.nl/politiek/9-11/fbi-bevestigt-911-waarheidsonderzoek

21 juni 2011

9/11 presentatie AIA Architect Richard Gage
Met groot genoegen mogen wij u melden dat AIA Architect Richard Gage aanstaande vrijdag en zaterdag zijn presentatie zal houden in Rotterdam en Amsterdam. Samen met de Nederlandse AE911Truth Action Groep zal We Are Change deze presentatie helpen organiseren.

http://www.wacholland.org/nl/nieuws/presentatie-aia-architect-richard-gage

11 maart 2011

Hoi Paul,

heb je het ook gezien dat er een nieuwe 9-11 film is opgedoken? Veel wijzer word je er niet van. Net de 2 instortingen zitten er niet in en dat stinkt naar vis denk ik dan. Het zijn beelden vanuit een politiehelikopter die eigendom van NIST waren. Dat stemt mss wel tot vreugde, dat het om een insider van NIST gaat die ook geen genoegen neemt met de verklaring van NIST.

Ik hoop aan de andere kant ook dat het feit dat ook de val van de 2de toren er niet op staat, bij veel mensen vraagtekens oproept. Het is dan wel een gelekte video, maar ik kan niet geloven dat er nergens een volledigere versie van is, inclusief de ineenstorting van beide torens. Ik denk dat die video tot nu toe nog ergens veilig opgeborgen zit bij NIST.

Ik heb moeten inloggen op mijn YouTube account vooraleer ik dit mocht zien. Die puriteinse Amerikaanse jochies toch, voor iets dergelijks moet je 18 jaar of ouder zijn. Pfft.

Hier is ook een kort artikel erover:

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110308_051

Hartelijke groeten,
Stijn

 

20 februari 2011

De onmogelijke vlucht van de 9/11-Pentagon-Boeing!
Wat in ieder geval -letterlijk!- voor geen meter klopt, is de officiële rapportage over het vluchtpad van flight 77, die het Pentagon ingevlogen zou zijn. Het is onze (WTK) vaste bezoeker ‘Frank’, die zich meldde met het onderstaande artikel. Hij is gediplomeerd verkeersvlieger en zet hieronder uiteen, dat het officiële vluchtpad, NIET gemaakt kán zijn door deze Boeing 767-300. Een relatief technisch verhaal, maar geschreven op een heel toegankelijke wijze en daardoor een ‘must’ voor een volledig beeld van deze Pentagon-valsevlag-operatie..!

Citaten ‘Frank’:
‘Mijn grootste trigger om mijzelf te verdiepen in het 911-vliegtuig-aspect kwam door het relatieve kleine gat in het Pentagon en het ontbreken van fysieke brokstukken van AA77 én het officiële standpunt dat het vliegtuig volledig verdampt zou zijn…! Datzelfde verhaal geldt overigens ook voor vlucht UA93 die in Shanksville Pennsylvania neergestort is. (‘neergestort zou zijn’..)’

‘Ik denk dat een ieder met een klein beetje gezond verstand de onmogelijkheden van de kapingen kan onderscheiden van de officiële lezing zonder al te veel in de technische aspecten te hoeven duiken. Ik gebruik zelf weleens het volgende voorbeeld: Als een krant een artikel plaatst op de voorpagina dat iemand een vrachtauto met oplegger heeft gekaapt, deze vervolgens met 250km/u in het Binnenhof heeft gejaagd, maar de premier met de schrik vrijkwam omdat alleen de voordeur er uit lag, zal een ieder roepen dat dat onmogelijk de ware toedracht geweest kan zijn.’

28 januari 2011

Aan de felle reactie van Amerika (zoals in onderstaand artikel valt te lezen) kun je al zien dat ze als de dood zijn voor belangrijke personen die 9/11 in twijfel trekken. Tevens weten ze heel goed dat er een waarschuwing naar anderen vanuit gaat, zodat die hopelijk hun mond houden. Iets wat blijkbaar werkt, want iedereen met gezond verstand die naar de bewijzen voor een heel ander scenario voor 9/11 heeft gekeken is er van OVERTUIGD dat de officiële verklaring complete bullshit is! Ondanks dat er inmiddels duizenden wetenschappers en technici hun mond hebben opengedaan, zijn er nog veel meer die dat niet durven en zich lafhartig verschuilen achter de leugens van de Amerikaanse overheid, welke in de mainstream media klakkeloos worden overgenomen.

VN-gezant Falk zwaar onder vuur wegens twijfels aan 9/11
De Verenigde Staten willen bij monde van ambassadrice bij de VN Susan Rice dat de speciale VN-gezant Richard Falk wordt ontslagen. Falk, professor internationaal recht aan de universiteit van Princeton, had eerder deze maand op zijn blog twijfels geuit over de officiële versie van de aanslagen van 9/11.
http://www.hln.be

27 december 2010

Voor iedereen die het nu nog steeds niet kan geloven dat 9/11 een inside job was (in duidelijk Nederlands: opgezet en uitgevoerd door Amerikaanse hoge politieke terroristen!), de volgende docu (45 min.) waarin nog eens duidelijk de zaak uit de doeken wordt gedaan en waaruit ook heel erg duidelijk wordt dat de oude gevestigde media (wereldwijd) het stomweg vertikken de juiste vragen te stellen. O ja, de media melden het halsoverkop als ze denken dat Rusland de boel bedonderd en wordt geleid door Maffiose, dat er een valse vlagoperatie in Turkije werd beraamd, dat Iran atoomwapens maakt. Maar wee o wee als er in politiek Amerika iets niet pluis is, dan opeens is het horen, zien en zwijgen bij de stokoude media. De maffia verhuisde lang geleden massaal naar Amerika en heeft daar een behoorlijk vinger in de pap gekregen, maar daar hoor je in de media niets over. Valse vlagoperaties hebben in Amerika zo’n beetje een politiek patent gekregen. De aanval door de Japanners op Pearl Harbor kwam de Amerikanen (de geldverdienende elite wel te verstaan) wel heel goed uit, opeens kregen ze toestemming van het voltallige Amerikaanse volk om zich te mengen in de Tweede Wereldoorlog. De Amerikanen namen deel aan de Vietnam oorlog na een zogenaamde Vietnamese aanval op een Amerikaans oorlogsschip, alleen waren het niet de Vietnamezen die het deden, maar de Amerikanen zelf. Er zijn nog veel meer valse vlag operaties geweest (zelfs de Romeinen maakten daar al gebruik van) en die kun je (bijna) allemaal in officiële documenten terugvinden. Maar wij als volk zijn nogal vergeetachtig en goedgelovig: “Zoiets doet een regering niet! Dat je dat gelooft?!” Wordt eens wakker zou ik zeggen! Lees in dit verband ook eens de volgende tekst over de bekende scepticus Marcel Hulspas, ooit UFO-boegbeeld bij stichting Skepsis en die, nadat hij het dogmatische scepticisme had afgeworpen, eindelijk laat zien dat hij, in tegenstelling tot zijn oud-Skepsiscollega’s, over wijsheid beschikt.
http://www.boublog.nl/2008/04/13/de-complotten-van-marcel-hulspas

 
Voormalig gouverneur Jesse Ventura blaast de officiële verklaring voor de aanval op het Pentagon op 11 september 2001 compleet weg en haalt meerdere zaken aan die op 9/11 gebeurde en toont onomstotelijk aan dat er grote vragen zijn, vragen die de media vertikken te stellen.
Uitzending is van 17-12-2010

Zie ook het artikel op WantToKnow:
http://www.wanttoknow.nl/overige/oud-gouverneur-blaast-officiele-911-versie-van-de-kaart

4 december 2010

Ook 9/11-waarheidsvinding in beweging!! Gebouw no. 7!!
De nieuwe actiegroep die in de VS de officiële 9/11-flater van WTC-gebouw nr. 7 onder de aandacht wil brengen, krijgt steeds meer symphatie. En nu ook TV-aandacht. Deze actiegroep, die de toepasselijke titel ‘Building What’ heeft, krijgt daarbij nu ook nog eens de steun van een groep van familieleden van 9/11-slachtoffers..!

 
In deze spot wordt vooral de aandacht gericht op het feit dat méér dan 1,300 architecten en ingenieurs publiekelijk verklaren dat zij achter deze groepering staan, en dat het onmogelijk is dat WTCno.7 door vuur is ingestort, de officiële versie nog steeds. Het instorten van gebouw no.7 is overigens VOLLEDIG door de officiële 9/11-commissie genegeerd in haar officiële onderzoeksrapport..!! http://www.buildingwhat.org

Volledig artikel: http://www.wanttoknow.nl/overige/ook-911-waarheidsvinding-in-beweging

5 oktober 2010

9/11 bewijs
Voor iedereen die een wetenschappelijk onderbouwd verhaal over het BEWIJS van de vele afwijkingen in het officiële verhaal over 9/11 wil horen en al die andere documentaires teveel opsmuk vond, is er de presentatie ‘9/11 Blueprint For Truth’. De presentatie wordt verzorgd door architect Richard Gage van AIA (American Institute of Architects). Inmiddels (5 okt. 2010) hebben al 1330 geverifieerde architecten en ingenieurs, op basis van die afwijkingen en het bewijs daarvan, een petitie getekend waarin zij van de Amerikaanse regering een nieuw en onafhankelijk onderzoek eisen.
http://www.ae911truth.org

Conclusie? Controlled demolition!
De door deze 1330 bouwkundige experts volledig ondersteunde conclusie, tot stand gekomen nadat ze, zoals het hoort, onbevooroordeeld naar het bewijs hebben gekeken, is dat de twee Twin Towers (WTC-1 en -2) en WTC-7 door explosieven naar beneden zijn gehaald. Bedenk daarbij dat deze drie gebouwen tot de best beveiligde gebouwen in Amerika behoorden, zoek maar eens op welke (geheime) regeringsagentschappen o.a. in WTC-7 gehuisvest waren. Het exact plaatsen van de benodigde tonnen aan explosieven duurt weken voor de 48 verdiepingen van WTC-7 en voor de Twin Towers met elk zo’n 110 verdiepingen zelfs maanden. Tracht dat ook nog eens onopgemerkt te doen en je begrijpt dat als Al Qaida al achter de plannen van de aanslagen zat, ze zeker hulp van hoge Amerikaanse instanties moet hebben gehad.

Eisen van een nieuw en ONAFHANKELIJK onderzoek
Deze wetenschappelijk onderbouwde presentatie gaat alleen over het instorten van de WTC-gebouwen. Er bestaat echter nog veel en veel meer bewijs dat de officiële verklaring voor 9/11 absoluut onjuist is. Er is maar één complottheorie en dat is de verklaring zoals de Amerikaanse overheid die aan de wereld heeft gepresenteerd. We zijn allemaal voor de gek gehouden, we zouden allemaal een nieuw en ONAFHANKELIJK onderzoek moeten eisen. Samen met de mainstream media (de waakhond van de maatschappij) zouden we daarvoor moeten strijden. Helaas zijn teveel mensen te beroerd om naar het bewijs te kijken, ze willen het niet geloven. En de media (ook de Nederlandse)? Die moeten wel weten dat 9/11 niet klopt, maar ze hebben geen greintje lef in hun hele donder, ze blijven liever doofstom voor de feiten!

Voor het bestellen van de originele DVD
http://www.ae911truth.net/store

Onderstaand de presentatie op Googlevideo
http://video.google.com/videoplay?docid=-8182697765360042032#

Je kunt de DVD ook via bittorrent downloaden:
http://thepiratebay.org/torrent/3835179/911_Blueprint_for_Truth__The_Architecture_of_Destruction

Onderstaand wat screenshots uit de presentatie

11 september 2010

1277 Architecten en ingenieurs: de officiële 9/11-versie is ‘nuts’..

Volgens architecten en ingenieurs is de vernietiging van gebouw nummer 7 een puur geval van ‘gecontrolleerde verwoesting’. Het zijn niet zomaar’ architecten en ingenieurs, maar deze mensen hebben zich officieel uitgelaten, zetten hun reputatie op het spel.

Het gaat om maar liefst 1200 gerespecteerde, ervaren en zeer goed opgeleide vakmensen..! Er sluiten zich nog steeds vakkundigen bij deze beweging aan, een beweging die de officiële versie van de Amerikaanse overheid verwerpen en deze in ieder gval netjes afdoen als een volledig ongefundeerd ‘verhaal’..

Wanneer maar liefst meer dan 1200 professionele ingenieurs de officiële versie van de 9/11-aanslagen ernstig in twijfel trekken, als 3 commissieleden van de officiële onderzoekscommissie en 2 advocaat-adviseurs bij deze zelfde commissie claimen dat er sprake is van een DOOFPOT, en als er een berg aanwijzingen liggen in het geval van uitermate bizarre handelsbewegingen op de beurs op WallStreet met aandelen American Airlines, dan kun je toch niet ontkennen dat Richard Case gewoon een ijzersterk punt heeft..??
Lees het complete artikel:
www.wanttoknow.nl/1277-architecten-en-ingenieurs-de-officiele-911-versie-is-nuts

Bekijk ook de indexpagina van Want To Know: http://www.wanttoknow.nl

10 september 2010

Morgen is het 11 september en die dag wordt natuurlijk overal in de media herdacht. Helaas hebben de mainstream media nog nooit de echt belangrijke vragen gesteld, de eerlijke vragen die een heel andere kijk op de zogenaamde terroristische aanslagen zouden geven als de antwoorden ook eerlijk zouden zijn.

Op ufowijzer staan heel wat artikelen die duidelijk aangeven dat de officiële versie van 9/11 in de verste verte niet kan kloppen en iedereen die eerlijk is en zijn gezonde verstand gebruikt moet dat beamen. Maar het is beter dat ik je de link geef van een website die je van het weekend maar eens uitgebreid moet bekijken. Kijk daar zeker naar het kader ‘NIEUWS UPDATES’ want zowat elke week komen er nieuwe gegevens naar buiten die het grote schoftenplan van een aantal Amerikaanse hooggeplaatste insiders nog duidelijker aan het daglicht brengen.

Verder kun je er alle feiten en DE BEWIJZEN(!) vinden die de officiële verklaring definitief naar de prullenbak verwijzen en je vindt er al die zaken die de mainstream media moedwillig links laten liggen. Alle personen die een rechtvaardig onderzoek dwars zitten worden er bij naam genoemd. Je vindt er de links naar talloze video’s die op zich al het bewijs leveren dat het bij de aanslagen niet alleen om een paar verkeersvliegtuigen ging, maar dat er op grote schaal explosieven werden gebruikt en met grote waarschijnlijkheid een raket die in het Pentagon werd geschoten. Iedereen die beweert dat het onzin is, is niet op de hoogte van de feiten, is goedgelovig, is deel van de stokoude mainstream media of heeft andere motieven om de waarheid vooral niet aan het licht te laten komen en zou zich daarvoor diep moeten schamen, zij zouden eens aan die bijna 3000 onschuldige slachtoffers moeten denken!

9/11 WAS EEN INSIDE JOB!! - En ooit zal dat voor heel de wereld duidelijk worden!!

Kijk op de beste Nederlandstalige website op het gebied van 9/11 en neem kennis van de werkelijke waarheid:


http://www.waarheid911.nl

Verder nog wat artikelen van mainstream-media-kranten die het blijkbaar wel aandurven om 9 jaar na dato een kleine kritische noot te laten horen.
http://www.ad.nl/Nieuwe-beelden-9-11-doen-vragen-rijzen.dhtml
http://www.limburger.nl/article/20100909/ANPNIEUWS02/100909581/1030
http://www.hln.be/Nieuwe-beelden-9-11-doen-nieuwe-vragen-rijzen.dhtml

10 september 2010

AMERIKAANSE CAMERAMAN LOOPT KANS UITGELEVERD TE WORDEN september 2010 Een Amerikaanse cameraman die zegt dat 11 september een leugen is, wordt mogelijk op beschuldiging van moord door Argentinië aan de Verenigde Staten uitgeleverd. Sonnenfeld, die met zijn gezin in Buenos Aires woont, zegt dat zijn beelden bewijzen dat 9/11 een leugen is. Hij heeft nog steeds 22 uur aan beelden die de Amerikaanse autoriteiten willen hebben.

6 augustus 2010

9/11 en de bizarre ‘bal’ tonen het ware gezicht
Steeds weer komen er 9/11-zaken boven water, die je wenkbrauwen nog dieper doen fronsen, dan ze al hingen.. Zo ook de boeiende, onderstaande reconstructie, die Richard Hall maakte aan de hand van een voor velen nog onbekend fenomeen.. De gefilmde lichtbol, die op een officiële nieuwszenderrapportage staat en nog nooit nader onderzocht is. Richard Hall heeft zijn huiswerk op dit gebied gemaakt en we kunnen wel zeggen, op een uitermate indrukwekkende wijze... ...We willen die mensen die niet zoveel ophebben met technische analyses, aanraden, tóch deze 20 minuten durende video te bekijken, omdat ook voor hen, de waarheid áchter deze ‘aanslagen’ duidelijk zal worden. Nogmaals de conclusie dan maar weer eens aangehaald: ‘de officiële versie van 9/11 is een fake!’.

Lees meer en bekijk de video hier:
http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/911-en-de-bizarre-bal-tonen-het-ware-gezicht

4 april 2010

Er is opnieuw een zeer korte video opgedoken over de inslag van het eerste toestel (op de North Tower van het WTC) op 9/11. Je ziet niet het toestel crashen, je hoort het alleen en ziet later de rookwolk. Wat echter zo interessant is, is dat er op 20 a 21 sec een verstoring in het beeld optreedt, de videocamera wordt heel even ergens door gestoord. Het gebeurt een paar seconden voordat het vliegtuig de toren raakt. Zou het kunnen dat de camera even van slag is door de explosie in de kelder van de North Tower, die volgens William Rodriguez, een conciërge van de North Tower, en andere getuigen plaatsvond enkele seconden voordat het vliegtuig de toren binnenvloog? Camera’s kunnen inderdaad door hevige explosies die op enige afstand van de camera plaatsvinden een verstoord beeld geven, dat is ook goed te zien bij bv. de vuurwerkramp in Enschede.

 

Dit is wat William Rodriguez erover zegt:

“Ons kantoor was op de B1 verdieping. Terwijl ik om acht uur zesenveertig stond te praten met een opzichter, hoorden we plotseling: BANG!!. Zeer hard: BOEMM!!!. Een explosie zo krachtig dat wij omhoog werden gedrukt, omhoog! Welnu, ik werkte twintig jaar in het gebouw weet u nog? En het kwam uit de kelderverdiepingen tussen B2 en B3. Op dat moment dacht ik dat het de machineruimte was waar alle pompen en de generatoren voor het gebouw stonden, dat er wellicht een generator in de kelder was ontploft. Na twintig jaar in het gebouw weet je wanneer iets van beneden komt en wanneer het van boven komt (applaus van het publiek). Toen begon iedereen te schreeuwen en de explosie was zo hevig dat alle muren waren gescheurd, het complete plafond was op ons neergekomen en de sprinklerinstallatie werd geactiveerd. En net toen ik trachtte te vertellen dat het een generator was, hoorden we: BOEM… helemaal bovenin het gebouw, de inslag van het vliegtuig. Twee verschillende gebeurtenissen, op twee verschillende tijdstippen. Later dacht ik dat ze het waarschijnlijk niet zo goed hadden laten samenvallen, wellicht was de explosie in de kelder bedoeld om het fundament te verzwakken op hetzelfde moment van de inslag aan de top van het gebouw, zodat het automatisch om zou vallen, maar dat gebeurde niet.”


Bush ging graag met '9/11-held' Rodriguez op de foto. Totdat Rodriguez zijn verhaal wereldkundig ging maken!

Lees hier het hele verhaal van William Rodriguez:
William Rodriguez

Er is recent ook een nieuwe documentaire over 9/11 gemaakt. Dit keer door Italiaanse producers. Veel van wat erin wordt besproken is natuurlijk al bekend, maar er komen ook nieuwe feiten aan bod en veel nieuwe experts uit het leger en piloten en luchtverkeersleiders die allemaal beweren dat de officiële theorie op alle punten mank gaat. We hebben een stapel bewijs en feiten, hoger dan de twee Twin Towers op elkaar, dat aantoont dat 9/11 beslist door bepaald schorem binnen de Amerikaanse overheid moet zijn uitgedacht en in elkaar gezet en door pertinente leugens aan een zondebok wordt toegeschreven, maar veel van ons geloven Bush als hij zegt dat zoiets een samenzweringtheorie is. Velen nemen niet eens de moeite ook maar iets van die feiten en dat bewijs onder ogen te nemen om zich net als al die anderen die dat wel deden te laten overtuigen dat 9/11 voor 100% een inside job was, een andere conclusie is niet mogelijk! Maar ze hebben wel een grote mond en verkondigen dat degenen die denken dat het niet Bin Laden was knettergek zijn. Die mensen moeten dan maar lekker verder slapen en zich laten besodemieteren en bestelen door een bepaalde kliek die niet bepaald het beste met de wereld voor heeft.
http://zero911movie.com/site

De documentaire kun je hier bekijken:
http://video.google.com/videoplay?docid=2296490368603788739#

12 maart 2010

Het is vandaag precies 8,5 jaar geleden dat de zogenaamde aanslagen op het WTC-complex in New York plaatsvonden. Omdat we gewoon niet dienen te vergeten, wat zich daar vooral ‘achter de schermen’ afspeelde, kun je vandaag de onderstaande 3 filmpjes bekijken. Volledig los van elkaar vertellen ze hun verhaal. Een glimp en kijkje ‘achter de schermen’.

Ze tonen je aan, hoezeer het 9/11-verhaal langzaam maar zeker gewoon in een volledig ander daglicht komt te staan, dan het ‘officiële daglicht’ waarin het al die tijd stond. Of is het gewoon: ‘Al die tijd moest staan’?

Er is een Japans parlementslid dat zich vorige week openbaar heeft uitgelaten over de uiterst discutabele zaken rondom 9/11. Hij pleit ernstig voor een nieuw onderzoek naar de gebeurtenissen rond 9/11 en vooral de betrokkenheid van de toenmalige regering Bush jr. bij de aanslagen. Niet geheel onverwacht krijgt deze parlementariër bijval van de meest serieuze, en in aanzien staande wetenschapper die zich in de achtergronden van 9/11 heeft verdiept: Emeritus Professor Dr. David Ray Griffin.

Lees verder en bekijk de video’s op:
http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/102-maanden-na-911

3 mei 2009

ER IS THERMIET GEBRUIKT OP 9/11 mei 2009 Niels H. Harrit: Deze roodgrijze schilfers waren eerder al ontdekt door Dr. Steven E. Jones omdat er vele indicaties waren dat er thermiet was gebruikt. Ten eerste was er gesmolten staal in de overblijfselen op Ground Zero en er stroomde gesmolten staal uit de South Tower kort voordat die instortte. En dat alleen al is een sterke indicatie dat thermiet aanwezig was. Veder was er de vondst van een overvloedige hoeveelheid kleine stalen bolletjes in het stof.

16 april 2009

Thermite IS gebruikt op 9/11!

Een aantal weken geleden kwam het bericht dat Deense wetenschappers resten thermite in het WTC-stof van 9/11 hadden gevonden. Het onderzoek daarnaar en het opstellen van het wetenschappelijke rapport daarover nam bijna 2 jaar in beslag. Het Deense onderzoek toont ONOMSTOTELIJK vast dat er op 9/11 thermite is gebruikt om de drie wolkenkrabbers naar beneden te halen.

Nu was het voor de helft van de wereldbevolking al volslagen duidelijk dat er op 9/11 in de verste verte geen groot verkeersvliegtuig het Pentagon kan zijn binnengevlogen (dat zouden ook alle journalisten moeten toegeven als ze eerlijk zouden zijn).


Klik voor vergroting

En dat er op het WTC complex drie wolkenkrabbers met stalen frame binnen vrije valsnelheid in een, in verhouding met de vele verdiepingen, klein hoopje puin veranderden was ook voor mensen die hun gezonde verstand gebruikten een zeer duidelijke aanwijzing dat hier iets heel erg vreemds aan de hand was. Waarom werden de puinhopen meteen na de aanslagen hermetisch afgesloten voor onderzoekers die wilden achterhalen hoe het in Godsnaam mogelijk was dat de 2 Twin Towers binnen nog geen 2 uur (de South Tower zelfs 57 min en de North Tower zo’n 1 uur en 3 kwartier na de inslag) volledig instortten. Alle tv-beelden laten voor kenners de niet te missen aanwijzingen zien waaruit blijkt dat er explosieven in het spel zijn.

Nu is dan uiteindelijk door de Deense wetenschappers 100% bewezen dat er het explosief thermiet is gebruikt. De Deense wetenschapper Niels Harrit die aan de basis van het onderzoek stond, vertelt in het onderstaande interview voor de Deense televisie dat zijn mond openviel toen hij de beelden zag van de instorting van het WTC-7. Dat gebouw kwam uren later dan de 2 Twin Towers binnen 6.5 seconden kaarsrecht naar beneden en voor elke wetenschapper zou dat de smoking gun behoren te zijn om meteen te snappen dat het hier om een controled demolition ging.


Controled demolition WTC-7

Harrit is daarna zijn onderzoek gestart, maar uit zijn antwoorden in dit interview blijkt wel dat hij ook de rest van de onbegrijpelijke onvolkomenheden in de officiële theorie van de Amerikaanse overheid heeft bestudeerd. De journalist die hem interviewt heeft gezien de soms domme vragen geen enkele poging gedaan zich op de hoogte te stellen van de werkelijke feiten. Ook hij komt met de vraag hoe het mogelijk is dat niemand van te voren heeft gezien dat de tonnen thermite, nodig voor de instortingen, de gebouwen werden binnengedragen of gereden. De bedoeling van de journalist is om aan te geven dat zoiets beslist opgemerkt had moeten worden en omdat zoiets niet is gebeurd, kan er ook geen thermite aanwezig zijn geweest.

Hoe stompzinnig denken de media toch over een dergelijke operatie? Denken zij nu werkelijk dat als de aanvallen door een elitegroepering binnen de Amerikaanse overheid zijn gepland en voorbereid, dat men met een militaire vrachtwagen bij het WTC complex was aangekomen met daarop grote waarschuwingen dat er explosieven in zaten? Dat de gebouwen ontruimd zouden worden om de explosieven aan te brengen en er tientallen militairen met de grootste omzichtigheid aan het werk zouden gaan? Natuurlijk niet! Je komt in plaats daarvan met een vrachtwagen waarop wellicht het logo staat van een bedrijf dat de liften en liftschachten onderhoud en de mensen die de kisten met thermite, waarop ook het logo staat van het onderhoudsbedrijf, naar binnen vervoeren hebben een mooie overall aan van… nou ja, dat zou iedereen snappen, behalve de media. Ja maar, hoe zat dat dan met de beveiligingsdienst van de gebouwen, die zou dat toch meteen opvallen? Jazeker, alleen bestond de leiding van het beveiligingsbedrijf van het WTC complex uit de broer van president Bush en zijn neef. Toevallig niet?

Hoe lang blijven de media de feiten negeren? Wanneer worden zij wakker? Natuurlijk moeten er binnen de media ook voldoende mensen werken die wel degelijk weten hoe de vork in de steel zit. Als 50% van de wereldbevolking (en ook van alle 300 miljoen Amerikanen) overtuigd is van het feit dat de Amerikanen de aanslagen zelf hebben opgezet, met gebruikmaking van Oosterse personen om die daarna de schuld te kunnen geven, dan moeten er binnen de media ook tientallen procenten aan personeel werken die dat ook donders goed weten. Maar zij voelen allemaal wel aan dat het net als bij het UFO-fenomeen maar beter is om er geen aandacht aan te besteden. Het minste dat ze kan overkomen is uitgelachen worden door kortzichtige collega’s, het ergste het verliezen van hun baan en in Amerika zijn daar expliciete voorbeelden van!

 

Op YouTube vind je nog een paar video’s over deze wetenschapper en wil je meer weten over de werkelijke feiten van 9/11 ga dan naar de Nederlandse website www.waarheid911.nl Als je nog niet op de hoogte bent van het degelijke bewijs dat 9/11 een inside job was, dan zullen op die website beslist je ogen geopend worden.

5 april 2009

Identificatie 9/11 thermiet (explosief) nu wetenschappelijk gepubliceerd

Dr. Steven Jones en Kevin Ryen maken deel uit van meerdere auteurs van een nieuw wetenschappelijk artikel dat verscheen in het prestigieuze wetenschapsblad "The Open Chemical Physics Journal" en is getiteld "Actieve Thermiet Ontdekt in Stof van de 9/11 WTC Ramp".

Het artikel legt een bom onder het officiële verhaal dat bewijzen van explosieve materialen in de gebouwen van het World Trade Center ontkent. Van de overheid mogen, op grond van deze grondig getoetste wetenschappelijk studie, nu antwoorden worden verwacht. Hoe hebben grote hoeveelheden van een technisch hoogwaardig explosief materiaal zich kunnen vermengen met de verstofte resten van het WTC?
Lees het complete artikel op:

http://www.waarheid911.nl/wtc_explosieven.html#thermite_identified

Download hier het complete rapport:
http://www.bentham-open.org/pages/content.php

Wat is thermiet?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Thermiet

26 februari 2009

71% VAN DE AMERIKANEN WIL EEN ONDERZOEK! Uit een onderzoek in de VS, dat vorige week is gepubliceerd, blijkt dat maar liefst 71% van de VS-burgers een onderzoek wil naar de dubieuze handel en wandel van de regering Bush jr. De overgrote meerderheid van de Amerikanen is het dus zat! Juist doordat Obama geen 71% van de stemmen kreeg, staat dit percentage daarmee als een huis. Openheid, veroordeling van het verleden, een nieuwe start, dat is wat de Amerikanen willen.
Lees Verder

22 januari 2009

9/11-REALITEIT IS NIET TE GELOVEN!
Professor David Ray Griffin is emeritus hoogleraar en een zeer erudiet man. Hij is gerespecteerd in de hele wereld om de wetenschappelijke, zakelijke manier waarop hij de 9/11-zaak heeft belicht en alsnog onderzoekt. Maar dat wil niet zeggen dat hij geen uitgesproken conclusies trekt in deze zaak! Hij is er zonder meer van overtuigd dat de aanslagen van binnenuit de Amerikaanse regering werden gecoördineerd!


Professor David Ray Griffin

Professor Griffin is tevens medewerker aan onze moedersite WantToKnow.info in de VS en schrijver van meer dan 25 boeken en 150 artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Maar hij geniet vooral bekendheid als expert over de onbekende feiten en misleidende achtergronden van de 9/11-gebeurtenissen. Vooral zijn boeken over 9/11 maken diepe indruk door de fundamentele wijze waarop hij onderzoek doet en heeft gedaan naar de achtergronden van 9/11. Zijn conclusies zijn onontkoombaar: 9/11 was een inside job en terroristen hadden niets van doen met deze moordpartij.
Meer: http://www.wanttoknow.nl/overige/911-realiteit-is-niet-te-geloven/

15 december 2008

In een interview met Fred Burks, klokkenluider, voormalig tolk van oa. Bush en oprichter van website Want To Know, zegt Burks oa.:

Lifechanging UFO-video: OUT OF THE BLUE
“President Bush was tot in de allerkleinste details op de hoogte van al deze zaken over Indonesië. Bush staat niet bekend om zijn intelligentie. Ik dacht: ‘Of hij houdt het hele land voor de gek en hij is toch briljant of hij kreeg de informatie toegespeeld via een oortje.’ Ik wist oprecht niet wat ik moest denken,” zegt Fred. “Toen ik later nog een paar keer met hem moest werken, ontdekte ik dat hij inderdaad niet zo slim was. Dus toen bleef er – in mijn ogen – nog maar één optie open.” Witte Huis-woordvoerder Sean McCormack verwees deze bewering in één woord (‘nonsens!’) naar het rijk der fabelen. Maar Fred is niet de enige die beweert dat Bush bij gelegenheid gebruik maakt van een oortje.

Tijdens deze vergadering was Fred er al zeker van dat 9/11 gemanipuleerd moest zijn, ook al kende hij de details toen nog niet. Maar zijn onderbuikgevoel had alles te maken met de – zoals hij dat noemt: lifechanging video - ‘Out of the Blue’, die hij zes weken voor 9/11 van een vriend had gehad. Zodra Fred weer aan deze UFO-documentaire terugdenkt, begint hij nog enthousiaster te vertellen: “Deze film bevat veruit het beste UFO-videomateriaal dat ik ooit heb gezien! Maar ook bevat de film onthullende interviews met astronauten, generaals, admiralen, professoren en andere gerespecteerde mensen. Ze hebben stuk voor stuk zelf een persoonlijke ‘UFO-ervaring’ gehad en praten openhartig over deze doofpotaffaire, de mogelijke redenen van geheimhouding en het effect ervan op onze wereld.”

Lees hier het complete interview: http://www.wanttoknow.nl/?p=1062

12 juni 2008

SENATOR KAREN JOHNSON KLAAGT DE REGERING AAN juni 2008 “Het is nu bijna zeven jaar geleden,” zegt Johnson, “En we worden geconfronteerd met nieuw bewijs dat de conclusies van de 9/11 Commissie op zijn kop zet. We vechten een oorlog uit vanwege 9/11, maar we weten nog steeds niet echt wat er gebeurde. We hebben miljarden dollars uitgegeven aan die oorlog en daar wordt dagelijks nog eens 340 miljoen dollar aan toegevoegd.

26 mei 2008

BUITENAARDSE WEZENS EN DE GEBEURTENISSEN VAN 9/11 mei 2008 Het is onbegrijpelijk dat veel mensen die UFO-gelovers met minachting bekijken, in feite vaak wel geloven in, in essentie gelijkwaardige, irrationele aannames van niet te verifiëren verhalen die het gezonde verstand en de vertrouwde werkelijkheid te boven gaan. Zo hebben veel mensen zonder enig wantrouwen de mythe geaccepteerd waarin 19 Arabische kapers op 11 september 2001 vier vliegtuigen kaapten en hun levens bij een collectieve zelfmoordoperatie aan Allah opofferden, waarbij tevens ongeveer 3000 onschuldige mensen werden gedood.

11 mei 2008

SENAATSLID VAN ARIZONA TWIJFELT AAN 9/11 mei 2008 Staatssenator Karen Johnston kwam onder een nijdige aanval van de media te liggen nadat ze openlijk haar twijfel kenbaar maakte over de versie die de regering betreffende de aanslagen van 9/11 geeft. Volgend op een stemming in het Senate Appropriations Committee in Arizona, vertelde Johnson aan politieke journalisten: “Er zijn velen van ons die geloven dat er een cover-up bestaat.”

16 april 2008

Is dit een doortrapte truc van de sluwe vos en oude bekende Marcel Hulspas, of heeft hij door een wonder zijn gezonde verstand gevonden, waardoor de wereld er plotsklaps heel anders uitziet dan door de bril die door stichting Skepsis aan de medewerkers wordt verschaft? Hulspas, een gedreven scepticus van de ergste soort, heeft een artikel over 9/11 geschreven en somt zowaar een hele reeks misstanden op welke de officiële theorie van de overheid geen goed doen en terecht natuurlijk. Wordt Hulspas misschien de volgende Jomanda waar Skepsis een heksenjacht op gaat beginnen?
http://www.depers.nl/buitenland/191448/Verzin-een-vijand.html

2 januari 2008

CIA pleegde obstructie in onderzoek naar 9/11 januari 2008 In een gezamenlijke brief aan de New York Times, spreken Lee Hamilton en Thomas Kean van de 9/11 Onderzoekscommissie van tegenwerking door de CIA bij hun taak om de ware toedracht van de aanslagen op 11 september 2001 boven water te krijgen.

2 januari 2008

COMMISSIE RAPPORT ÉÉN GROTE LEUGEN januari 2008 Professor David Ray Griffin heeft een boek geschreven over de leugens die in het uiteindelijke officiële verslag, genaamd ‘The 9/11 Commission Report’, van de 9/11 onderzoekscommissie staan. Hij noteert in zijn boek maar liefst 115 leugens, maar merkt tevens op dat het er waarschijnlijk nog veel meer zijn.

10 november 2007

MARTIN SHEEN TWIJFELT AAN HET OFFICIËLE 9/11 VERHAAL november 2007 Acteur Martin Sheen twijfelt aan het officiële 9/11 verhaal en ook aan de instorting van gebouw 7 en de uitspraak van Larry Silverstein “pull it” (haal het naar beneden). Hij vertelde dat afgelopen weekend tijdens een anti-oorlogsmars in Los Angeles, en zei dat onthullingen van onlangs over de aanvallen zijn twijfel hebben veroorzaakt.

1 november 2007

EXCLUSIEF: FBI KLOKKENLUIDER SIBEL EDMONDS november 2007 Sibel Edmonds: “Jullie (de mainstream media) zenden mij live uit, of onbewerkt. Als mij de tijd wordt gegeven, dan zal ik het Amerikaanse volk de exacte reden geven van wat het is dat ik niet mag zeggen en waarom het is dat ik de meest de mond gesnoerde persoon in de geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika ben.” “Mijn gevoel zegt mij dat geen van hen de moed heeft om dat te doen,” daagt ze hen uit om vervolgens op te merken: “Ze zijn allemaal gemanipuleerd.”

25 oktober 2007

911 Ripple Effect is een nieuwe documentaire die onlangs is uitgekomen. De laatste 911 feiten worden gebracht en alweer is de conclusie na het bekijken van deze docu dat er iets behoorlijk stinkt aan de officiële verklaring en dat het hoog tijd wordt dat er een nieuw en onafhankelijk onderzoek komt naar alles wat er op 911 gebeurde en wie daar werkelijk de hand in hadden. Deze video is een speciale uitgave, na de aftiteling komen er nog wat beelden die in de originele film zijn weggelaten. Mocht de onderstaande link niet meer werken, typ dan bij Google-video: ‘911 Ripple Effect’ in en je vindt moeiteloos een aantal andere aanbieders van deze video. (Voor hen die bittorrents downloaden, ook daar wordt de video aangeboden, maar dan in een betere kwaliteit.)
911 Ripple Effect

2 oktober 2007

Een artikel in de PC-Active van september over hoe de wereld werkelijk in elkaar steekt. Zo ver is het al gekomen! We hebben een journalist van een computermagazine nodig om het werk te doen van de journalisten van de mainstream media, journalisten die bang zijn om voor hun mening uit te komen en artikelen te schrijven waarin weer net als vroeger de grote vragen worden gesteld over het beleid van regeringen en grote bedrijven en of dat beleid wel zo goed is voor de mensheid. Klik op het PDF pictogram om het artikel te lezen.

18 augustus 2007

EEN BEGINNEND DICTATORSCHAP? augustus 2007 De helft van het Amerikaanse volk denkt dat de Bush-regering op jacht is naar Al-Qaeda vanwege de aanvallen van 9/11. De andere helft gelooft dat 9/11 een inside-job van de Bush-regering zelf was. Beide helften zijn het echter over één ding eens en schamen zich niet daar voor uit te komen: deze zomer zullen we waarschijnlijk te lijden hebben van een volgende terroristische aanslag, een ‘911-2B’.

28 juli 2007


Instorting Twin Towers 9/11, waarom is de hoop puin zo laag?
http://youtube.com/watch?v=-OyOoBwZMM0 (3:39 min)

23 juli 2007

LUCHTMACHTOFFICIER LEVERT OPENLIJK KRITIEK OP 9/11 COVER-UP VAN REGERING juli 2007 De ‘instorting’ van gebouw WTC-7 (180 meter hoog, 47 verdiepingen en niet geraakt door een vliegtuig) laat zien dat het zonder enig spoor van twijfel een van te voren geplande demolitie (sloop) was. Er bestaat gewoon geen manier om een gebouw van 45 verdiepingen te slopen (dat ook nog eens in brand staat) tijdens de koffiepauze.

6 juli 2007

William Rodriguez, de huismeester van het WTC op 9/11 en de laatste man die uit de toren ontsnapte, komt naar Nederland op zondagavond 15 juli. Zijn indrukwekkende verhaal over de explosies voorafgaand aan het instorten van de torens, hoe hij vijftien mensen heeft gered uit het puin, hoe hij velen redde door deuren te openen met zijn 'master key' wordt in een breder kader geplaatst door ex MI5-agent Annie Machon. Zij stapte uit de Britse geheime dienst MI5, dook onder met een andere klokkenluider van MI5, David Shayler, en legt uit hoe en waarom 9/11 volgens haar heeft kunnen gebeuren. Zij en Rodriguez en een aantal Nederlandse gasten waaronder Patrick Savalle van Zapruder beantwoorden verontrustende vragen over 9/11, gesteld door Daan de Wit van DeepJournal.
Zie voor meer informatie: http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/840.html

11 juni 2007

INTERVIEW MET DAVID RAY GRIFFIN juni 2007 David Ray Griffin: "Ik werk hier sinds drie jaar fulltime aan. Ik heb een enorme hoeveelheid informatie. En ik zou iedereen die het van tafel veegt willen vragen eerst mijn drie boeken te willen lezen, schrijf vervolgens zoveel aan mij terug waaruit ik kan opmaken dat je ze gelezen en begrepen hebt en vertel mij dan nog maar eens dat je geen twijfels hebt aan de officiële 9/11 theorie. Ik ben tot dusverre nog niemand tegengekomen die dat heeft gedaan."

1 juni 2007

DE AFWIJKENDE VLUCHTGEGEVENS VAN VLUCHT 77 juni 2007 De FBI heeft naar alle waarschijnlijkheid de informatie van de zwarte dozen zelf gefabriceerd en heeft zoals het velen van dergelijke dombo’s in regenjassen afgaat, een cruciale fout gemaakt en in feite daarmee onbedoeld duidelijk en onmiskenbaar aangetoond dat de zwarte dozen waarvan men beweert dat ze van vlucht 77 zijn, dat dus absoluut niet zijn!

29 mei 2007

Architect Richard Gage AIA (American Institute of Architects) uit San Francisco is de oprichter van de groepering 'Architects & Engineers for 9/11 Truth', (Architecten en ingenieurs voor 9/11 Waarheid) en kondigde op 28 mei 2007 de lancering van de officiële website van de groepering aan. Gage heeft tezamen met tientallen andere architecten en professionele ingenieurs een petitie ondertekend en deze op de website gepost. In deze petitie stellen zij vragen omtrent de officiële rapporten over de vernietiging van het World Trade Center (WTC) Twin Towers en Building 7 in New York City op 9/11/01 en roepen op tot een nieuw onderzoek. Gage, die samen met vele anderen in zijn groepering vermoed dat de torens wellicht eerder door explosieven dan door de inslag van de vliegtuigen en de branden zijn vernietigd, zegt dat hij verwacht dat de website ook kan dienen als een platform voor verder onderzoek naar de oorzaken van de vernietiging van alle drie de wolkenkrabbers op die dag.
http://www.AE911Truth.org

En dan is er ook de website van piloten die de waarheid willen, hoe kan het ook anders!?
'Pilots for 9/11 Truth' is een organisatie van luchtvaartpersoneel en piloten van over de gehele wereld die zich voor slechts één doel hebben verzameld. Zij willen de waarheid omtrent de gebeurtenissen van de elfde september 2001. De focus ligt bij hen op de vier vluchten, de manoeuvres die gemaakt zijn en de meldingen van de piloten. Ze komen niet met een theorie of wijzen een schuldige aan. Ze focussen zich echter op het vaststellen van de waarheid aangaande de gebeurtenissen op die dag omdat de regering van de Verenigde Staten niet echt met antwoorden wil komen. Ze werken samen met de Wetenschappers en Veteranen voor Waarheid en ook met de familieleden van de slachtoffers, familieleden van soldaten die de ultieme opoffering gaven en ook inclusief de vele werklui van Ground Zero die nu ziek of al overleden zijn. Ze vragen om een nieuw onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen van 9/11. Ze accepteren het 9/11 Commission rapport niet als een bevredigende verklaring voor het offer dat vele Amerikanen hebben gebracht en nog continue brengen.
http://www.pilotsfor911truth.org

Grote geldtransacties met WTC-computers direct voor aanslagen 11 september. In december 2001 meldde persbureau Reuters dat direct vóór de aanslagen in New York ongebruikelijk grote geldtransacties zouden zijn verwerkt door computers in de Twin Towers. Volgens Richard Wagner, een informatie-herstel-expert van de Duitse firma Convar, is naar zich laat aanzien meer dan honderd miljoen dollar illegaal overgemaakt direct voor en tijdens de ramp Lees verder >>> (En klik svp ook weer even onderaan het artikel op de aanbeveelknop. Bedankt.)

HOE NIEUWSMEDIA ZICH DE OORLOG LIETEN AANSMEREN mei 2007 Toen hoofdredacteur Pieter Broertjes van de Volkskrant zich in een uitzending van Twee Vandaag verantwoordde over de verslaggeving van 11 september, verwees hij naar de gezaghebbende New York Times. De Volkskrant had maar vier onderzoeksjournalisten, waarom zouden die nog eens overdoen wat zelfs hun grote Amerikaanse broer niet boven water krijgt? De kostbare tijd viel wel aan iets nuttigers te besteden. Waarmee Broertjes onderstreepte akkoord te zijn met volledig trendvolgerschap van wat de allergrootste mediaconcerns in hun kranten op de voorpagina's brengen.

PSYCHIATERS EN PSYCHOLOGEN: "HET 9/11 VERHAAL VAN DE OVERHEID IS KRANKZINNIG" mei 2007 Moeten mensen die vragen stellen bij de versie van de overheid betreffende de gebeurtenissen op 9/11 zich geestelijk laten onderzoeken? Welnu, de volgende psychiaters en psychologen zijn tot de conclusie gekomen dat de officiële versie van 9/11 onjuist is. Tevens hebben vele van deze geestelijke gezondheidsexperts geconcludeerd dat het verhaal van de regering zo overduidelijk onwaar is, dat juist mensen die de overheidsversie geloven in een psychische ontkenningsfase verkeren.

HET 9/11 DRAAIBOEK EN HET TIJDPERK VAN TERREUR april 2007 Whitley Strieber: "Ik moet toegeven dat ik diep geschokt ben door een verhaal dat vandaag op mijn website verscheen, en dat ging over het feit dat de BBC de instorting van het World Trade Center gebouw nr. 7 (WTC-7) 23 minuten eerder rapporteerde dan het werkelijk plaatsvond. Kort geleden kondigde de BBC aan dat het al haar 9/11 verslagen kwijt was, maar deze video kwam boven water."

DE REACTIE OP 9/11 VAN EEN 'STICHTING SKEPSIS' BESTUURSLID december 2006 Ik heb aan één van de leden van stichting Skepsis, Jan Willem Nienhuys, een e-mail gestuurd (15 dec 06) met de link naar de vertaling van William Rodriguez (een 9/11 getuige) en de vraag of hij (Jan Willem) inmiddels al wat heeft bijgeleerd over 9/11, of dat hij nog steeds bij de snel slinkende 16% van de mensheid behoort welke denkt dat Bush de waarheid spreekt over de aanslagen?

DE DAM STAAT OP BREKEN WAT BETREFT DE 9/11 WAARHEID december 2006 Weer twee invloedrijke Hollywood-sterren gebruiken hun roem om aandacht te vragen voor de waarheid rondom 9/11. Het geeft aan dat de dam op breken staat. Volgens de laatste peiling van de New York Times / CBS denkt nog slechts 16% van de Amerikanen dat de regering de waarheid over 9/11 vertelt en de zogenaamd niet aanwezige voorkennis daarvan. Tevens een reactie op 9/11 van het stichting Skepsis bestuurslid, Jan Willem Nienhuys!

WILLIAM RODRIGUEZ: 9/11 HELD (subtitel:De overeenkomst tussen 9/11 en het ufo-fenomeen) december 2006 Ik zou een ieder bijna willen smeken dit verhaal eerst te lezen en dan pas te oordelen. Er is veel, heel veel mis met het officiële verhaal van de aanslagen in de VS op 9/11, meer dan menigeen denkt te weten. Iedereen met een website, een weblog of forum zou daar aandacht aan moeten schenken. Wij (de Internetgemeenschap) zijn de ‘nieuwe media’ en omdat de ‘oude media’ (kranten, televisie) te lamlendig zijn als waakhond van de maatschappij op te treden, moeten wij het doen. Stop je kop niet in het zand, stel je op de hoogte, ga zelf op onderzoek uit door op zijn minst naar een aantal documentaires te kijken en laat je niet wijsmaken dat die slechts door een stelletje fantasten in elkaar zijn gesleuteld. In Amerika zijn inmiddels heel wat wetenschappers (in aanvang ook zeer sceptisch) overtuigd geraakt door de feiten (die heel duidelijk aan bod komen in de documentaires) en meer dan 80% van de Amerikaanse bevolking is dat inmiddels ook!

DÉJÀ VU UFO’s of 9/11 + leugens x sceptici + spot – bewijs : media = doofpot augustus 2005 De formule in de titel van dit artikel is de krachtigste formule op aarde, een formule die duidelijk maakt hoe je iets zeer belangrijks jaren en jarenlang geheim kunt houden. Maar bijna 50% van de New Yorkers gelooft dat de Amerikaanse overheid achter de aanslagen van 9/11 zat en een ieder die de moeite neemt naar de feiten en het bewijs daarvoor te kijken zal dat ook gaan vermoeden.