GANESH PARTICLE, DAN BURISCH EN J-ROD

 

HOME oude ufowijzer

PAUL HARMANS

UFO's

ONTVOERINGEN

DIERVERMINKINGEN

GRAANCIRKELS

FOTO's

BOEKEN

VIDEO's op het web

LINKS

SUBPAGINA's

UFO's EN ATOOMWAPENS

DISCLOSURE PROJECT

COMETA RAPPORT

ROSWELL

DAN BURISCH

STARCHILD SKULL

HISTORISCHE UFO's (Nieuw)

ENERGIE

9/11

SKEPTICI

Verzamelingen Bezoekers

 

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen


Dan Burisch

(AFFIDAVIT) BE╦DIGDE VERKLARING DAN BURISCH oktober 2006 Op 16 oktober (2006) heeft Dan Burisch onder ede een verklaring ondertekend waarin hij zweert dat de zaken zijn zoals hij altijd heeft gezegd dat ze zijn, zoals: zijn naam(en), zijn opleiding(en), zijn dienstbetrekking bij Majestic 12, dat hij in 2004 van MJ-12 de opdracht kreeg te beginnen met een openbaring en dat hij die in september 2006 heeft afgerond met interviews op radio en DVD.

Op deze pagina vind je alle informatie die betrekking heeft op het werk en de ervaringen van Dan Burisch. De zaak is complex, maar zeer interessant. Dit zou wel eens het grootste deel van het UFO-fenomeen kunnen verklaren en de betrokkenheid van de Amerikanen daarbij. Laat je niet afschrikken door het fenomeen tijdreizen en de catastrofe in 2012. Dat komt allemaal aan bod, maar nu met een wetenschappelijk tintje. Ik heb veel e-mail van verschillende mensen ontvangen die in eerste instantie weigerden te kijken naar het verhaal of zeiden het niet echt interessant te vinden op basis van de eerste regels van het artikel. Nadat zij het op mijn aanraden wel hadden gelezen waren zij unaniem van mening dat het inderdaad een zeer boeiende zaak is.


J-Rod

KOSMISCH TOP GEHEIM: HET NIEUWE BEWIJS april 2003 Er is een nieuwe getuige die beweert, net als Robert Lazar, op Groom Lake, Area 51 in Nevada aan iets zeer speciaals gewerkt te hebben. Zijn naam is Dan Burisch.

RAADSELACHTIGE S-4 WETENSCHAPPER DR. DAN BURISCH LEEFT! februari 2003 Ik heb groot nieuws. Ik kan met zekerheid beweren dat Dr. Dan Burisch in leven is. Hij is gevonden en gefotografeerd terwijl hij deelnam aan een officiële ‘Majestic’ operatie, die plaats vond bij de Frenchman Mountains net te oosten van Las Vegas nabij de Stargate hill, gedurende de eerste week van februari in 2003.

HET GANESH PARTICLE november 2003 Dit verhaal doet een beroep op uw voorstellingsvermogen en zou eigenlijk verteld moeten worden met weglating van al die ‘fantastische’ beweringen. Helaas blijft er dan weinig over van deze ‘thriller’ en… is de werkelijkheid niet soms onwerkelijker dan fictie? Dit verhaal móet overigens wel in de openbaarheid, want stel je eens voor dat een groot deel ervan wel degelijk waar is. Onderaan dit artikel staan de links naar nog meer relevante artkelen.

BURISCH's GANESH PARTICLE WORDT ERKEND DOOR CALTECH november 2003 Het is officieel… binnenkomend op nr. 8 in de meest bekende zoeklijst van het Elektronisch These en Dissertatie archief (ETD) van Caltech: het Ganesh Particle – ontdekt door dr. Dan Burisch en weergegeven in het Lotus Protocol.

DE DOOD VAN WETENSCHAPPERS november 2003 Ten tijde van dit schrijven zijn er nog maar een paar wetenschappers in leven die in Dr. Dan Burisch’s oude werkgroep zaten en die in de positie zijn om de betekenis te begrijpen waaraan Burisch werkt. Speciaal aan de vreemde cellen die zichzelf onder speciale omstandigheden lijken voort te brengen uit het kwarts.

DE HERKOMST VAN J-ROD november 2003 De J-ROD waar Dan Burisch het over heeft, komt van Gliese 876-C een tussenstation op 15 lichtjaren van ons zonnestelsel. Het is een springplank van Zeta Reticuli naar de aarde.

GETUIGENVERKLARING VAN BILL UHOUSE december 2003 Bill Uhouse diende tien jaar bij het Marine Corps als gevechtspiloot en vier jaar als burger bij de luchtmacht. Daarna, voor de volgende 30 jaar, werkte hij voor defensieaannemers als ingenieur in antizwaartekracht voortstuwingssystemen, aan vliegsimulatoren voor exotische vliegtuigen en aan echte vliegende schotels. (Het gaat mij niet zozeer om de informatie over de vliegende schotels, maar meer over wat ook hij over de buitenaardse: J-ROD heeft te zeggen. Vert.)

GANESH PARTICLE UPDATES december 2003 De zaak rondom het Ganesh Particle is complex en elke dag zijn er vorderingen en nieuwe ontwikkelingen. Hier vindt u twee Engelstalige interviews van de laatste tijd.

INTERVIEW LINDA MOULTON HOWE MET BILL HAMILTON december 2003 Dit interview tussen Linda Moulton Howe en Bill Hamilton gaat over Dan Burisch en de J-ROD’s en maakt meer duidelijk waarom de J-ROD’s hier op aarde zijn. Ook dit artikel staat in verband met o.a. het artikel: Het Ganesh Particle.

LAATSTE INTERVIEW VAN DAN BURISCH december 2003 Net voordat Dan Burisch permanent op Area-51 werd ‘opgesloten’, zette Bill Hamilton een interview dat hij met Dan had op video. In dit artikel vind je de tekst van hetgeen er werd besproken. Dit artikel staat in verband met o.a. het artikel: Het Ganesh Particle.

REPLIEK OP DE BESCHULDIGINGEN AAN HET ADRES VAN DR. DAN BURISCH DOOR UFO MAGAZINE september 2004 Ik heb toestemming gekregen te reageren op de valse beschuldigingen, schaamteloze onwaarheden en verzinsels aan het adres van dr. Dan Burisch die in verschillende artikelen staan die recentelijk zijn gepubliceerd in UFO Magazine. Marci McDowell

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN DE ZAAK DAN BURISCH april 2005 Volgens diverse insiders heeft Dan Burisch een aantal officiële documenten ondertekend waarin wordt bevestigd dat zijn verhaal de waarheid is.

Dr. DAN BURISCH WEIDT UIT OVER TWEE TYPES ET FYSIOLOGIE juni 2005 Dan Burisch heeft een aantal vragen beantwoord betreffende de ogenschijnlijke ongelijkheid in de beschrijving van de J-Rod’s (buitenaardse biologische entiteiten) en er is hem toestemming verleend de instructiedocumenten in te zien om daaruit, tezamen met zijn eigen ervaringen, de J-Rod te analyseren die gehuisvest was in de clean-sphere op S4-5 (vijfde verdieping)

ZIJ DIE DAN BURISCH ZWART MAAKTEN juli 2005 Het is alweer bijna een jaar geleden dat het Amerikaanse UFO Magazine met een groots aangekondigde uitgave kwam. De eigenaren daarvan en anderen, beweerden gedegen onderzoek te hebben gedaan naar Dan Burisch en konden dankzij die inspanningen concluderen dat het slechts een hoax en desinformatie betrof. Deze Amerikaanse (niet te ontkennen) experts kwamen uiteindelijk met artikelen en columns die zeer teleurstellend waren en niet wat betreft Dan Burisch, maar ze waren een regelrechte aanfluiting op de professie van henzelf.

BRAZILIAANSE OPENBARING IN DE VARGINHA-ZAAK? juli 2005 Een UFO-crash, buitenaardse wezens, bloedmonsters en de link naar het verhaal van Dan Burisch.

REACTIE VAN DAN BURISCH december 2005 Hallo Jef (Rense) Ik neem contact met je op vanwege Robert Byrd, de man die op straffe van meineed een beëdigde verklaring indiende en die feitelijk mijn doktersgraad, behaald aan de staatsuniversiteit Stony Brook van New York, bevestigt. Dan Burisch.

AANKONDIGING VAN DE OPENBARING DOOR DAN BURISCH april 2006 Dan Burisch komt zijn belofte na dat hij zal zorgen voor een disclosure. Nadat zelfs een (beperkt) aantal van de Amerikaanse positieve UFO-onderzoekers hem heeft afgedaan als een mafkees, die alles heeft verzonnen, komt hij binnenkort met één van zijn eerste wetenschappelijke publicaties (wat betreft de disclosure natuurlijk, want hij heeft al een aantal wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan).

DAN BURISCH - SOLFEGGIO FOTO's april 2006 Primeur voor ufowijzer! De foto’s zijn voor de leek, ondanks dat ze prachtig zijn, niet te doorgronden, maar ongetwijfeld zullen wetenschappers, die op hetzelfde terrein werkzaam zijn als Dan Burisch (de microbiologie), het wel begrijpen en de onderzoeken kunnen herhalen. Niet alleen op basis van de foto’s natuurlijk, maar als straks het complete onderzoek van Dan Burisch wordt vrijgegeven, dan kunnen andere wetenschappers aan de slag.

DAN BURISCH - EMANATION OF THE SOLFEGGIO april 2006 Ik geef hier deel 3 weer van de 6 delen die het onderzoeksrapport 'EMANATION OF THE SOLFEGGIO' groot is en waarmee Dan Burisch een aantal zaken wil openbaren. Er komen nog geen buitenaardsen in voor, alhoewel de wetenschap die hij in dit eerste rapport openbaart op ‘kosmische’ wetten is gestoeld en dus in wezen ook van buiten deze aarde is. Ik heb het niet vertaald, dat ligt buiten mijn kunnen. Ik wil alleen aantonen dat Dan Burisch zeker geen mafkees en bedrieger is, zoals de 'befaamde' George Knapp en de 'wijze' heren van het Amerikaanse UFO Magazine in de zomer van 2004 beweerden.


Dan Burisch is blij met de Nederlandse belangstelling en zette deze schermafdrukken van ufowijzer op het forum waar hij zo af en toe komt

DAN BURISCH PERSBERICHT MEI 2006 mei 2006 De verwachting is dat in de komende maanden de grondlegger van (de website Vert.) Eagles Disobey, drs. Marcia McDowell, en de man die voor de inhoud van de website zorgde, dr. Danny B Catselas Burisch, zullen aanvangen met zowel interviews aan de media, als publieke optredens. Marcia McDowell is naar verwachting beschikbaar vanaf juni 2006 en dr. Burisch vanaf juli 2006.

DIVERSE INTERVIEWS DAN BURISCH augustus 2006 Op de volgende websites vind je een aantal (audio en video) interviews met Dan Burisch. Hij spreekt over alle facetten van zijn onderzoeken en ervaringen en ook over die met buitenaardsen. Burisch is beslist geen fantast, oplichter, of verspreider van desinformatie en dat zal de toekomst uitwijzen! Iedereen die hem achteloos heeft afgedaan als een malloot, zou de moeite moeten nemen nog eens naar deze recente (juli 2006) interviews te luisteren.

BEKNOPTE UITLEG RECENTE INTERVIEWS DAN BURISCH augustus 2006 Ik zal trachten een samenvatting te geven van hetgeen Burisch in de recente (juli 2006) interviews vertelt. Ik ben echter slechts de boodschapper, het echte onderzoek naar alle beweringen van Dan Burisch zal gedaan moeten worden door de wetenschap, maar wel door wetenschappers met een evenredig groot deel aan wijsheid als intelligentie. Vaak zijn zij die het allemaal naar het rijk der fabelen verwijzen alleen behept met intelligentie (zoals de leden van stichting Skepsis) en zien dus niet de hogere, vaak ook mystieke verbanden die uitstijgen boven de orthodoxe, materialistische wetenschappelijke denkbeelden. Onderaan het artikel staan de namen van alle huidige leden van Majestic 12 !!!

28 september 2006

Dit is de DVD 'Tell The World' (met als subtitel ‘De waarheid over Area-51, S-4 en Majestic’) van Dan Burisch! Ik heb hem samen met een selecte groep personen van Marcia McDowell, de rechterhand van Dan Burisch, gekregen. De DVD is ook te koop op het onderstaande adres en de opbrengst gaat naar een goed doel. Ik zal proberen er informatie af te halen en die binnenkort op ufowijzer te zetten. Het blijft echter een zeer ingewikkeld verhaal en zelfs een groot aantal mensen binnen de UFO-gemeenschap kunnen niet de moeite opbrengen er serieus naar te kijken, laat staan dat buitenstaanders er iets van snappen. We roepen om goede getuigen, maar zodra die zich aandienen negeren we ze. Ik hoop echt dat er iets gaat veranderen!
http://www.eaglesdisobey.net/DVD.htm

BE╦DIGDE VERKLARING DAN BURISCH oktober 2006 Op 16 oktober (2006) heeft Dan Burisch onder ede een verklaring ondertekend waarin hij zweert dat de zaken zijn zoals hij altijd heeft gezegd dat ze zijn, zoals: zijn naam(en), zijn opleiding(en), zijn dienstbetrekking bij Majestic 12, dat hij in 2004 van MJ-12 de opdracht kreeg te beginnen met een openbaring en dat hij die in september 2006 heeft afgerond met interviews op radio en DVD.

VERTEL HET AAN DE WERELD december 2006 Ik kreeg van Hans Bruin deze vertaling van de transcriptie van de DVD ‘Tell The World’ van Dan Burisch. Dan Burisch: "Ik ben technisch gesproken nu met pensioen, maar heb nog steeds de opdracht om verder te gaan en de waarheid te vertellen. Op 12 oktober zette deze dame hier mij voor een camera, waarvan je de video-opname zag, en las eigenlijk een aantal opdrachten voor waarin mij gezegd werd de waarheid te vertellen over wat ik gezien heb, dus ik ben werkelijk bevoegd om dit te doen."

DAN BURISCH, BEZOEK AAN DE 'FRENCHMAN MOUNTAIN', MEI 2004 januari 2007 Hans Bruin, die ook de transcriptie en vertaling van de DVD ‘Tell The World’ van Dan Burisch deed, heeft tevens een wat oudere video uit 2004 omgezet naar DVD. Het gaat om een bezoek aan de Frenchman Mountain door Dan Burisch tezamen met Linda Moulton Howe, Marcia McDowell en enkele anderen. In dit artikel vind je de transcriptie en vertaling van die video.

maart 2007 Op de onderstaande link kun je een video-interview van Jerry Pippin met Dan Burisch en Marcia McDowell dowloaden. Het interview werd gehouden op zaterdag 3 maart 2007 in Lauhglin Nevada tijdens het UFO-congress. Je vindt de twee (Windows Media WMA versie) delen rond het midden van de pagina aan de rechterkant. Klik met de rechtermuisknop op de rode balk met de tekst: ‘Right click here to download PODCAST’ en kies voor ‘Doel opslaan als’.
http://www.jerrypippin.com/UFO_Files_IUFOC_sixth_day.htm

Deel 1 VELE STEMMEN, ╔╔N GEEST september 2007 Transcriptie en vertaling van 'Vele Stemmen, Eén Geest'. De tweede in een serie DVD's over het leven en ervaringen van Dr. Dan Burisch, een Area-51 wetenschapper, geleerde en filosoof; Dr. Marcia A. McDowell, musicus, schrijver en medeonderzoeker... en de tocht door de mazen van geopolitieke geheimhouding, belichaamd door de organisatie die meestal bekend staat als Majestic-12.

Deel 2 VELE STEMMEN, ╔╔N GEEST september 2007 Transcriptie en vertaling van 'Vele Stemmen, Eén Geest'. De tweede in een serie DVD's over het leven en ervaringen van Dr. Dan Burisch, een Area-51 wetenschapper, geleerde en filosoof; Dr. Marcia A. McDowell, musicus, schrijver en medeonderzoeker... en de tocht door de mazen van geopolitieke geheimhouding, belichaamd door de organisatie die meestal bekend staat als Majestic-12.

Deel 3 VELE STEMMEN, ╔╔N GEEST september 2007 Transcriptie en vertaling van 'Vele Stemmen, Eén Geest'. De tweede in een serie DVD's over het leven en ervaringen van Dr. Dan Burisch, een Area-51 wetenschapper, geleerde en filosoof; Dr. Marcia A. McDowell, musicus, schrijver en medeonderzoeker... en de tocht door de mazen van geopolitieke geheimhouding, belichaamd door de organisatie die meestal bekend staat als Majestic-12.


Voor de mensen die, net als ik, nog steeds een goed gevoel hebben bij Dan Burisch en wel de moeite nemen om zich van de feiten te overtuigen, hoe uitgebreid, ingewikkeld en bijna ongelooflijk die ook mogen zijn, is hier de link naar het nieuwe forum waarop alle informatie betreffende Burisch is te vinden: http://eaglesdisobey.org/CMS/modules.php?name=Forums

Een website van Human Subject met foto's en links: dr.Burisch

De vroegere website 'Eagles Disobey' van B.J. Wolff. Men probeert hem in een zo origineel mogelijke staat terug te brengen nadat onbekenden hem zwaar hadden verminkt vanwege de aanwezige informatie daarop.
http://www.angelfire.com/alt2/white_rabbit/eaglesdisobey/index.html

Een website die betrekking heeft op deze zaak: http://eaglesdisobey.net/

HET Q94-109A DOCUMENT

HET LOTUS PROTOCOL