HOME oude ufowijzer

PAUL HARMANS

UFO's

ONTVOERINGEN

DIERVERMINKINGEN

GRAANCIRKELS

FOTO's

BOEKEN

VIDEO's op het web

LINKS


SUBPAGINA's

UFO's EN ATOOMWAPENS

DISCLOSURE PROJECT

COMETA RAPPORT

ROSWELL

DAN BURISCH

STARCHILD SKULL

HISTORISCHE UFO's (Nieuw)

ENERGIE

9/11

SKEPTICI

Verzamelingen Bezoekers

 

GASTENBOEK

De bezem is erdoor gehaald, het gastenboek wordt weer 'gastenboek'. Het is geen forum. Alleen een op- of aanmerking, een suggestie of een compliment betreffende ufowijzer!Klik op bovenstaande afbeelding voor de statistieken van ufowijzerFrontier Bookshop

Leliegracht 42
1015 DH AMSTERDAM
tel: 020-3309151
Openingsuren: maandag tot en met zaterdag
10.00 uur tot 18.00 uur
zondag 12:00 tot 18:00

email: info@frontierworld.nl
http://frontierworld.nl/bookshop


UFO's ....OM TE BEGINNEN Misschien bent u iemand die heel toevallig op deze website terecht is gekomen. U hebt wel van UFO's gehoord, maar u denkt misschien dat het allemaal onzin is.

 

pagina voor de PERS
juni 2012 - De pagina voor de pers bestaat niet meer. Na exact 10 jaar van grote inspanningen om de media eens serieus naar de belangrijkste UFO-zaken te laten kijken, ben ik er volledig van overtuigd dat ze dat om de een of andere reden absoluut niet willen en alleen de zaak - volledig ten onrechte - belachelijk willen maken. Wat je op de pagina voor de pers wel vindt zijn mijn antwoorden op verzoeken om interviews of op vragen van de gevestigde media.

Vaste bezoekers klikken hier om meteen naar het overzicht van de laatst toegevoegde artikelen te gaan.

Hét overtuigendste bewijs voor het bestaan van UFO's! Disclosure Project


Google
Zoek op web Zoek op ufowijzer

 

Welkom op de website 'UFOWIJZER'

~ de website waar iedereen tenslotte uitkomt,
maar waar je beter kunt beginnen ~


DE FEITEN VAN HET UFO-FENOMEEN

Door: Paul Harmans - ufowijzer

“Als in een Orwelliaanse twist werd ontdekt - uit psychologische verrichtingen tijdens de tweede wereldoorlog - dat als je een leugen maar genoeg vertelt, en speciaal als dat gedaan wordt door gerespecteerde, autoritaire figuren, de mensen het zullen geloven.”

Dr. Steven Greer


www.ankh-hermes.nl
www.bol.com

Met het nieuwe UFO-boek (maart 2013) van dr. ir. Coen Vermeeren, hoofd Studium Generale en voormalig docent Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft, is het tijd voor een nieuwe tekst op deze indexpagina, want het wordt ook tijd dat iedereen gaat beseffen dat we met iets te maken hebben waar niemand om zou lachen als hij/zij het volgende met zijn gezonde verstand zou overwegen:

We houden ons aan de feiten: er bestaat een fenomeen in ons aardse luchtruim waarbij vreemde objecten worden waargenomen (dat is een feit) waarvoor we voor een groot aantal objecten achteraf wel een duidelijke en niet aan twijfel onderhevige verklaring kunnen vinden (ook een feit). Maar al sinds een dikke 50 jaar blijft van dat fenomeen in de lucht een 10 tot 30% van de objecten onverklaard (feit).

Van de ongeïdentificeerde objecten in ons luchtruim en in de nabije ruimte, hebben we duizenden foto's, een paar duizend video's en zelfs tussen de 200 en 300 radarbanden (feit). Natuurlijk zitten er tussen foto’s en video’s vervalsingen, maar niet alles kan bedrog zijn.

We beschikken alleen al in het Disclosure Project over bijna 500 zeer geloofwaardige met naam en toenaam genoemde getuigen (feit), waarvan een deel beweert dat zij in nauw contact hebben gestaan met zowel de brokstukken als de inzittenden van buitenaardse objecten, een ander deel deed dienst op zeer gevoelige militaire radarposten (o.a NORAD) en werd daar met objecten op de radar geconfronteerd die absoluut niet van aardse origine konden zijn, weer een deel was onderdeel van geheime beraadslagingen waarbij men over de buitenaardse aanwezigheid op onze wereld sprak, onder de getuigen bevinden zich ook piloten die o.a. met atoombommen vlogen en spreken over ontmoetingen met luchtvoertuigen die van een dergelijke afmetingen waren en manoeuvres uithaalden die bij geen enkele aardse vliegmachine pasten, een deel van de getuigen werkte met de Minuteman kernraketten en getuigt van objecten die boven de silo's hingen en de raketten op non-actief stelden of dat er vreemde objecten met telescoopcamera's werden gefilmd die naast of om een tijdens oefening afgeschoten kernraket bewogen, een deel van de getuigen was (is) wetenschapper en spreekt over terugontwikkelde technologie uit buitenaardse voertuigen die zowel neergestort als neergeschoten zijn. Onder de getuigen bevinden zich zelfs astronauten!

 

Alle Disclosure Project getuigen willen onder ede hun verhaal nogmaals doen tijdens hoorzittingen van de Amerikaanse regering en willen daarbij al hun documenten, videobanden, gespreksbanden en radarbanden overhandigen. Wellicht wil je dergelijke getuigen niet als feit zien, maar voor ons Westerse rechtssysteem zijn heel wat minder getuigen nodig om iemand voor lange tijd in het gevang te krijgen of zelfs tot de doodstraf te veroordelen en dat is wel een feit.

Waarom zouden we de getuigen in het Disclosure Project moeten negeren, als zij spreken over de achterliggende techniek, intelligentie, geheimhouding en verklaring (volgens hen buitenaards) van een deel van de ongeïdentificeerde objecten die in ons luchtruim worden waargenomen? Omdat het teveel van ons verstand vergt om het als realiteit te zien? Omdat onze wetenschap denkt aan de top van al het wetenschappelijke te staan en vaak voorbijgaat aan het feit dat over duizend jaar onze techniek en wetenschap de hedendaagse verre zal overstijgen en voorbijgaat aan het feit dat een eventuele buitenaardse intelligentie (waarvan aan het bestaan daarvan bijna geen enkele wetenschapper meer twijfelt) een dergelijke techniek al heel wat langer in huis heeft en dus naar alle waarschijnlijkheid op reis is in het universum?

We hebben (hadden [een aantal is helaas overleden]) een behoorlijk aantal wetenschappers die in aanvang zeer sceptisch waren toen ze aan hun onderzoek naar het UFO-fenomeen en de aanverwante fenomenen begonnen, maar na hun onderzoek plotseling zeer positief tegenover het fenomeen staan (stonden) en zelfs overtuigd zijn (waren) van de buitenaardse hypothese (feit).

Er bestaan vele duizenden, voorheen geheime, regeringsdocumenten waaruit blijkt dat alle geheime diensten grote belangstelling voor dat onverklaarbare deel van de objecten hadden en hebben (feit).

Kort samengevat hebben we dus een fenomeen:

• waarvan een deel niet te verklaren is, maar wel zo gedetailleerd is dat het lijkt op techniek en intelligentie,
• waarbij vreemde objecten worden waargenomen, gefotografeerd en gefilmd,
• we een groot aantal zeer hoogwaardige getuigen hebben die ons vertellen dat het van buitenaardse herkomst is,
• er zelfs wetenschappers zijn die onderzoek doen en in het buitenaardse karakter van het fenomeen geloven,
• en er een groot aantal documenten bestaat die aantonen dat de hoogste instanties er onderzoek naar deden en wellicht nog doen.

Waarom zou je niet kunnen overwegen (en dat is wat anders dan zeker weten!) dat het op basis van het bovenstaande mogelijk is dat buitenaardsen onze aarde bezoeken? Is voor een dergelijke overweging iets nodig dat de een wel heeft en de ander niet (en ik wil nu niemand beledigen, ik ben serieus).

• Moet je om dat te overwegen over een zekere mate van intelligentie beschikken? (Dat lijkt mij wel.)
• Moet je om dat te overwegen over een zekere mate van wijsheid beschikken? (Dat lijkt mij ook.)
• Of zou er een bepaald soort gen bestaan wat de een wel heeft en de ander niet, waardoor de een wel vatbaar is voor een dergelijke overweging en de ander niet? (Misschien vergezocht.)
• Wellicht een bepaalde mate van intuïtie, het aanvoelen dat het fenomeen niet alleen maar bestaat uit grappenmakers en leugenaars? (Niet zo vergezocht.)

Maar wat is er nodig om op basis van al de bovenstaande feiten (objecten, getuigen, wetenschappers en documenten) voor 100% te beweren (en dat is wél zeker weten!) dat het niet om buitenaardse voertuigen kan gaan, dat alles is te verklaren als aardse voertuigen, natuurverschijnselen en geheime techniek (ook de 10 tot 30% niet-verklaarbare, maar zeer gedetailleerde waarnemingen), dat alle getuigen liegen en het doen om eens ‘in the picture’ te staan, dat alle documenten zijn vervalst of verkeerd zijn geïnterpreteerd, dat alle foto’s en video’s door grappenmakers op de computer zijn gefabriceerd en dat de 300 radarbanden een door ‘weersinvloeden’ veroorzaakt beeld laten zien? Is dat een intelligente benadering? Getuigt dat van wijsheid? Geeft dat enige mate van intuïtie weer? Of hebben dergelijke mensen een gen (of ontbreekt die juist) die hen maar niet kan laten overwegen of er wellicht iets zeer vreemds aan de hand is?

Om je de waarheid te zeggen, van alle journalisten die bij mij met brede grijns over de drempel binnen stapten, is er niet een weggaan die niet overtuigd was geraakt van mijn bovenstaande redenatie en dat het eigenlijk helemaal niet zo gek klinkt, eerder wel logisch.

Wie is er nu werkelijk ‘goedgelovig’? Zij die op basis van de bovenstaande UFO-feiten aannemen dat het helemaal niet zo vreemd is dat het fenomeen van buitenaardse herkomst kan zijn, of zij die de sceptici/ontkenners geloven die dat allemaal van tafel vegen met de opmerking dat het nonsens is en je het idee (overigens absoluut onwaar, het tegenovergesteld is juist waar!) opdringen dat alleen domme mensen in het UFO-fenomeen geloven, en ja, wie wil er nu dom zijn?

Wordt het niet eens tijd dat we ons gezonde verstand gaan gebruiken en ons net als Coen Vermeeren gaan afvragen hoe het toch komt dat een dergelijk belangrijk fenomeen voor ons, door bepaalde afdelingen/personen binnen overheden, verborgen MOET blijven? Zou dat mogelijk komen omdat er een techniek en kennis achter schuil gaat die de huidige techniek en kennis van de elite en grootgeldverdieners ver te boven gaat en dus een grote bedreiging voor hun miljardeninkomsten vormt?

Als UFO’s werkelijk van buitenaardse herkomst zijn, dan vliegen ze absoluut niet op stookolie en worden beslist niet bestuurd door een computer met daarop Windows 8!


dr.ir. Coen Vermeeren Boek: Ufo's Bestaan Gewoon - ondertiteld


Ik, Paul Harmans, ben eigenaar en webmaster van deze website en doe al het werk alleen, maar met heel veel plezier. Ik ben er gemiddeld een paar uur per dag mee bezig. Soms krijg ik ook van iemand anders een vertaling of artikel.

Op mijn site vindt u artikelen over UFO's, en de aanverwante fenomenen zoals: Graancirkels, Ontvoeringen en Dierverminkingen.

De artikelen zijn allemaal in het Nederlands geschreven of vertaald. Ze bestaan soms uit flinke lappen tekst, maar laat u zich hierdoor niet afschrikken. Deze artikelen bevatten heel veel informatie waaraan in de Nederlandse tijdschriften en kranten nauwelijks aandacht wordt besteed. Een enkele uitzondering daargelaten, maar dan is het altijd in een verkorte vorm.


Toestemming om te vertalen en te publiceren

Toestemming van UFO Matrix: Hi Paul, By all means so long as the author and UFO MATRIX are credited and our website mentioned. All the best, Philip Mantle

L.S., op de vaak voorkomende vraag over mijn huidig standpunt omtrent het UFO-verschijnsel heb ik min of meer uitvoerig geantwoord via het bokblog van mijn uitgeverij. (www.wever-bergh.com) Mogelijk interesseert het u. De tekst(en) eventueel overnemen op uw (voortreffelijke) UFOwijzer zonder meer toegestaan. Julien Weverbergh

Ik heb ook toestemming gekregen van Robert Hastings. Hastings doet onderzoek naar voornamelijk de UFO-incidenten op de ICBM (atoomraketten) locaties in de VS: Yes, you may translate my articles.

En van de man van het Britse ministerie van defensie, Nick Pope: Paul, That's fine. You have my permission. Best wishes, Nick Pope

Van Dan Burisch en Marcia McDowell had ik al langere tijd toestemming om alles wat betrekking op Dan Burisch heeft te vertalen en om zijn afbeeldingen te gebruiken. Ik heb nogmaals hun toestemming bekrachtigd gekregen om dat te blijven doen.

Een aantal artikelen op deze site heb ik vertaald uit het Engelse UFO Magazine. (Dat helaas na het overlijden van Graham Birdsall niet meer bestaat.) Ik had toestemming van Graham om deze artikelen onder bepaalde voorwaarden te publiceren.

Ik heb van het Disclosure Project toestemming om de getuigenissen van de getuigen en de andere artikelen te vertalen, ook de foto’s mag ik plaatsen.

Na het opheffen van het Engelse UFO Magazine heb ik toestemming gevraagd aan William J. Birnes, de uitgever van het Amerikaanse UFO Magazine, om artikelen uit zijn magazine te mogen vertalen en publiceren op ufowijzer. Die toestemming heb ik gekregen en daar ben ik hem zeer dankbaar voor.

Ik heb inmiddels ook van Russel Callaghan toestemming om wat artikelen uit zijn Engelse UFO DATA te vertalen en op ufowijzer te plaatsen.

Ik heb ook Linda Moulton Howe van www.earthfiles.com om toestemming gevraagd enkele van haar artikelen te mogen vertalen en op ufowijzer te plaatsen en die toestemming heb ik van haar gekregen. Ook de foto's behorende bij haar artikelen mag ik gebruiken.


Ik wil erop wijzen dat ik geloof hecht aan veel van wat er in de artikelen word beweerd, maar beslist niet aan alles. Er komen artikelen aan bod die zelfs tegenstrijdige informatie bevatten, maar omdat ik volledig wil zijn, vindt u die ook op ufowijzer.

Tot slot: ik heb geen journalistieke opleiding genoten dus er zullen zeker hier en daar wat taalfouten in mijn teksten zitten, maar ik vraag u daar overheen te kijken, het gaat immers om de boodschap.

Het Amerikaanse UFO magazine. Heeft rond de 80 pagina's in kleur en is tweemaandelijks.

Voor een abonnement kun je terecht bij Frontier www.fsf.nl/nfsf/magnl.

De website van UFO magazine vind je hier: http://www.ufomag.com

 


Klik voor de inhoud op de afb.

Frontier magazine is een tweemaandelijks Nederlands blad, dat over alle onderwerpen publiceert, die je ook op ufowijzer aantreft.

Het blad is in de boekwinkel en kiosk te koop.
Een aanrader. Kijk voor de prijzen op de website van fsf.

Het heeft rond de 80 pagina's in kleur. Zie voor meer info:
www.fsf.nl

www.frontiermagazine.nl

Sinds juli/aug 2010 is er een nieuw Engels UFO-Magazine op de markt, genaamd: UFO MATRIX MAGAZINE.

UFOmatrix is een tweemaandelijks magazine met 100 pagina’s volledig in kleur.

Meer info:
www.ufomatrix.com
www.healingsofatlantis.com

Clifford Stone: US Army
“Wij zijn geconditioneerd door onze eigen paradigma’s om niet de mogelijkheid of de waarschijnlijkheid te accepteren dat een hoogontwikkelde intelligente beschaving ons komt bezoeken. Je hebt bewijs in de vorm van hoogst betrouwbare rapporten van objecten die gezien zijn en van de wezens die binnenin deze objecten zijn gezien. Tot nu toe zoeken we naar een prozaïsche verklaring en gooien de stukken en brokken van het bewijs weg die niet passen bij ons paradigma. Op deze manier is het een geheim dat zichzelf in stand houdt. Je kunt het in het volle zicht verbergen.”